2018

Friske causerier direkte fra hjernekassen om spil og forslag til forbedring.
Af og til hædrende omtale.
Af og til en hårrejsende fejlanalyse.
Mine makkere kan med fordel (?) læse de spil de selv har deltaget i.


2018-12-30: Et lys i mørket

2018-12-30 Blakset Nytårsbridge
NS: Per Marquardsen - Peter Krogh
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh
14	♠ T972
Ø/Ingen	 52
	 DB874
	♣ 72
♠ 84		♠ 65
 KDT973	 EB84
 E		 T52
♣ K965		♣ EBT8 
	♠ EKDB3
	 6
	 K963
	♣ D43

Ø	S	V	N
P	1♠	2	2♠#1
D#2	3♠	P	P
4	P	P	4♠
D	AP

#1: Nord kunne have vovet 3♠.
#2: Et fornuftigt valg uden andre beskrivende meldinger. Men makker finder aldrig ud af at hjerterstøtten er så god.

Udspil: E

Efter E fulgte D, som øst stak med E og trak ♣E.
Vest afviste med ♣9 og endelig fandt øst en ruder frem til trumf i vest.
Øst reflekterede ikke meget over D udover at spilfører nok havde K. Men spiller makker virkelig damen fra Dxxxx(x) efter en lunken støtte til 4? Og hvis det virkelig er tilfældet, hvorfor gør han det så?
Hvis øst spiller 2, når han er inde på E, beter vi kontrakten en gang mere.
Spillet var alligevel en top. Ingen andre tog 5 stik trods alle vestspillere startede med E.
4 par forsøgte sig med 5. Ingen fandt ♣D.
Hvorfor? Syd har åbnet. Og mon ikke nord ved de fleste borde har meldt 2♠/3♠? Alle nordspillere startede med ♠T og efter 2 runder trumf kender man 6 af nords kort og 6 af syds kort. Hvad har nord til sine meldinger? Ikke meget og formentlig noget i ruder, men han starter stadig i makkers farve selvom han skulle have konge og dame i ruder. Alt i alt ikke grund til andet end at knibe åbningshånden for ♣D.
(Turneringen var som sædvanlig hyggelig, men uden mindeværdige sportslige resultater)


2018-12-22: Leaping Michaels

Et spil med Bridge Baron:

2018-12-22
V/ØV
Syds hånd:
	♠ K
	 EKD84
	 T
	♣ EDT985

V	N	Ø	S
1♠ 	P	2♠ 	D
4♠ 	P	P	5♣ 
P	P	D	AP

De aktuelle meldinger. Der bliver næsten altid en klørtaber. Også aktuelt med denne sits:

V/ØV	♠ B873
	 BT95
	 983
	♣ 42
♠ ET952		♠ D64
 6		 732
 EK762		 DB54
♣ B6		♣ K73
	♠ K
	 EKD84
	 T
	♣ EDT985

4♠ går i øvrigt ned medmindre modspillet storkvajer sig.

Leaping Michaels: Spring til 4m efter modstandernes åbning 2/2♠ svagt eller efter åbning 1M og svarers direkte støtte til 2M viser 5+5+ i den meldte minorfarve og modsat major.
Der kan aftales yderligere, f.eks efter modstandernes Multi 2-åbning

Her fortsætter meldingerne

V	N	Ø	S
1♠ 	P	2♠ 	4♣*1
4♠#2	P	P	4U*3
P#4	5 	...

*1: IK. Klør og hjerter
#2: Pas ville ikke være forkert
*3: Meld klør eller hjerter, tak
#4: Dobler ville vel bare anmode makker om ikke at ofre

2018-12-17: Holte Julepar

Ikke meget der er værd at omtale. En enkelt brændt slem:

NS: Karsten Stoltz Nielsen - Tove Gjerdrum
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
6	♠ 863
Øst/ ØV	 BT2
	 76
	♣ T9743
♠ DT		♠ EKB972
 K873		 D5
 EBT2		 K85
♣ B86		♣ EK 
	♠ 54
	 E964
	 D943
	♣ D52

Ø	S	V	N
1♠	P	2	P
3♣	P	3U	P
4♠	AP

Udspil: 3

Herefter var der kun stik til E.
Østs første problem er åbningsmeldingen. Der skal ikke meget til i vest før game er værd at melde. Men øst er en tand for svag til en 2♣-åbning med kun 7 spillestik.
Efter åbningen 1♠ og svaret 2 havde øst et nyt problem. Der er ikke nogen veldefineret melding der viser hånden.
Et spring til 3♠ havde måske været det mindste onde. Officielt viser meldingen 16-18, men der er dog skabt GK og makker får lejlighed til at støtte spar.
3♣ kan føre frem. Igen er der skabt GK og melder makker 3 eller 3♠ er trumffarven fastlagt, men man er ikke glad for støtte til 4♣ og har ikke vist mere end 16+.

Går det bedre med RT-Gazzilli?

Ø	S	V	N
1♠	P	1U*1	P
3*2	P	4*3	P
?

*1: IK. 6-12
*2: GK, 6+ spar
*3: Cuebid

Her har vi en melding der viser vores hånd og vest kan ubesværet cuebidde med 4. Øst har det stadig svært med en manglende hjerterkontrol og har flere uappetitlige muligheder. Meldes 4♠, ved makker ikke om der mangler kontrol i både klør og hjerter, men må dog formode der er klørkontrol. Meldes hovedløst 4U, kan der være gabende tomt i hjerter. Og meldes 5♣ er man måske for højt.
Hvis man spiller Last Train, har øst en oplagt 4 (Sleminteresse, lover intet om hjerter, ikke lyst til at passere 4♠). Vest har hjerterkontrollen og 2 nøglekort så nu må vejen efterhånden være banet mod 6♠. Marginalt bedre end 6U.

Er det bedre at øst vælger en 2♣ RT-Gazzilli?

Ø	S	V	N
1♠	P	1U*1	P
2♣*2	P	2U*3	P
3♣*4	P	3♠*5	P
4♣*6	P	4*7	P	?
?

*1: IK. 6-12
*2: RK. 12-15 med 3+♣ eller 16+
*3: IK. 10-12
*4: GK. 4f i klør.
*5: Doubleton spar
*6: Cuebid. Aftalerne skal være på plads! I System RT er det aftalt at når major er støttet på 3-trinnet, er alle farvemeldinger på 4-trinnet cuebid, selvom farven er meldt naturligt tidligere. Ægte kontrol. Ikke S/R.
*7: Cuebid

Vi er nu samme sted som sidst, men vest ved der er klørkontrol og øst kan roligt melde 4♠. Så god er hånden heller ikke og vest kommer igen med gode kontroller, som han har her.
Alternativt kan igen meldes 4 som Last Train.

Med ruderudspil er det nemt. Uden ruderudspil skal man først spille på at BT9 falder ud på 3 runder hjerter. Når det ikke sker, har man forskellige skvis- og knibemuligheder, hvor man ikke nødvendigvis gætter rigtigt.
3 af 6 par meldte slem
En enkelt spilfører nøjedes med 11 stik.

Last Train: I et meldeforløb hvor en majorfarve er fastlagt som trumf og der eventuelt er afgivet cuebids, er 4 træk i farven under trumffarven Last Train: Sleminteresse uden styrke til at passere 4M. Meldingen viser intet om kontrol i den meldte farve.


2018-12-12: Studen, par

Så gik det endelig fremad med en placering i top 1.
Lidt vaklende spil i egne rækker blev til overflod opvejet af milde gaver fra modstanderne.

Østs hånd:
    ♠ E2
     KD7
     K62
    ♣ KB652 


V	N	Ø	S
1	P	2♣	P
2	P	?

Hvordan kommer du videre ?


2018-12-10: Bunden er nået

Du har vundet udspillet som syd:
    ♠ KDT
     2
 EB6532
	♣ B96

V	N	Ø	S
2*1	P	4	AP

*1: Ekrenshybrid

Hvad vælger du ?


2018-12-03: K2 majorstøttemeldinger

2018-12-03
Holte, parturnering
ØV: Carsten - Tyge
22	 ♠ ET873
Ø/ØV	  4
	  T92
	 ♣ DT84
♠ B6		  ♠ D4
 EKDT86	   B953
 EKD8		   B75
♣ 5		  ♣ EK93 
	 ♠ K952
	  72
	  643
	 ♣ B762

Ø	S	V	N
P    P    2♣*	P	
2*	P	2	P	
4♣*1	P    4*2	P	
4	AP

*1: Cuebid
*2: Cuebid. Lover sparkontrol...

Udspil ♠E

En simpel udgang meldelig med alle midler.
Østs 4 er forkert uden sparkontrol.
Forsigtigt af nord ikke at melde 2♠.
Nord startede med ♠E og spillede spar igen. 11 stik.

I K2 ville meldingerne gå

Ø	S	V	N
P    P    2♣*	P	
2*	P	2	P	
3*1	P	4♣*2	P	
4	AP

*1: Positiv hånd med hjerterstøtte og mindst et es

Man vinder ikke noget i det aktuelle spil.


2018-12-01: Hvor tynd kan man være?

2018-12-01 Københavnserien
NS: Astrup - Pim
ØV: Tyge - Rasmus
28	 ♠ ET74
V/NS	  DT
	  ED82
	 ♣ ED8
♠ KB985		  ♠ 2
 83		   B9654
 B73		   64
♣ KT6		  ♣ 97543 
	 ♠ D63
	  EK72
	  KT95
	 ♣ B2

V	N	Ø	S
P	1	2U	D
3♣	3U	AP

Den tynde 2U holdt modstanderne ude af den aktuelt ikke særligt gode 6.
Melder øst ikke, stikker vest nok 1 ind efter 1-P-1. Nord skriger 2U og så er det bare at melde ruder i syd for at nå i slem.

Kun 4 par meldte slem. 2*6, 1*7 (Hvor får de dog det fra) og 1*6U. 2 spilførere fik 12 stik.

Hvis man får ro i 6, kan man først prøve om sparfarven kan give 3 stik og siden tage en klørknibning, hvis det ikke skulle lykkes.
Når øst melder 2U og spilfører opdager ruderne sidder 3-2, kan sparfarven sikkert spilles til 2 stik med viden om singleton/renonce spar i øst.


2018-11-26: Overset skvis

2018-11-26 Holte, par
NS: Henrik Rübner-Petersen - Michael Rübner-Petersen
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
11    ♠ K76
S/-    B3
      K97
     ♣ B8764
♠ D852       ♠ EBT4
 D754        T
 ED2        643
♣ T3        ♣ EK952 
     ♠ 93
      EK9862
      BT85
     ♣ D

S	V	N	Ø
2	P	2	D
P	3U	AP

Udspil: B

Viser doblingen af 2 entydigt spar? Jeg er ikke nødvendigvis overbevist, men uanset at vi ikke har en klokkeklar aftale, tyder syds pas og egen sparbeholdning på at øst har spar.

B fik lov til at holde stik. Modspillet fortsatte med E, K og skift til B.
Hvad nu?
Syd har vist 8 hp og selvom der står 6-11 på systemkortet for en multi, har han næppe K og heller ikke ♠K.
Så nord har K, ♠K men hvor mange klør? Odds for 4 eller flere med 6f i hjerter i syd.
Hvem har klørhonnørerne? Syd har måske en, men næppe begge. Trækker man En høj klør fra bordet, bidrager syd med ♣D.
Nu kan man afblokere ♣T og siden knibe ♣B for det 9ende stik. Syd dukker feberagtigt op med ♣B og tager en hjerter til en for lidt.
Sådan sad det ikke men der er ingen grund til at knibe så længe syd ikke har mere end doubleton i klør.
Vi skruer tiden tilbage og jeg lægger lille ruder på B og stikker ruderfortsættelsen med E. Tager en vellykket sparknibning og ender hjemme på 4. runde spar.
Stillingen er nu

11    ♠ -
S/-    -
      K
     ♣ B87
♠ -         ♠ - 
 D         -
 D         -
♣ T3        ♣ EK95 
     ♠ -
      9
      T8
     ♣ D

D må nord give fortabt.

Syd kan gøre det bedre ved at skifte til ruder efter de to første hjerterstik.


2018-11-26: Slutspilsskvis

2018-11-26 Holte, par
NS: Henrik Rübner-Petersen - Michael Rübner-Petersen
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
12    ♠ 6
V/NS    764
      EK9854
     ♣ 653
♠ KDT94       ♠ 872
 KD         E952
 D76        T3
♣ K94        ♣ T872 
     ♠ EB53
      BT83
      B2
     ♣ EDB

V	N	Ø	S
1♠	P	2♠	P
P	3	P	3U
AP

Udspil: ♠K

Carsten markerede med ♠7.
K og D holdt stik.
Alt andet end ruder igen giver spilfører det 9ende stik.
Ruder igen løb rundt til B men det var ligegyldigt. Spilfører kan ikke spille ruderfarven forkert.

Efter 6 runder ruder var stillingen

12    ♠ -
V/NS    7
      -
     ♣ 653
♠ DT       ♠ 8
 -        E
 -        
♣ K9       ♣ T8
     ♠ EB
      -
      -
     ♣ ED

Klør til ♣E. Jeg lagde ♣K i håb om ♣D hos Carsten, men resultatet var blot at jeg fik et sparstik i stedet for et klørstik.


2018-11-14: Hvad betyder 1M-1U-2y/2M-2z/3z ?

2018-11-14 Studen, holdturnering
NS: Eva Beildorff - John Callisen
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
10    ♠ DB85
Ø/Alle   K
      ET73
     ♣ ET94
♠ KT4        ♠ 62
 T         EDB862
 D84        K9652
♣ KDB876      ♣ - 
     ♠ E973
      97543
      B
     ♣ 532

Ø	S	V	N
1	P	1U*	P
2*	P	3♣*3	P
3	P	3♠*4	P
4*5	P	5#6	AP

*1: 6-12
*2: 11-15
*3: 6-9 for at stå eller 10-11 inviterende? Iflg. RT-Gazzilli 6-9
*4: 4.farve
*5: Nej, jeg har ikke sparhold
#6: Optimismen kender ingen grænser

Jeg spillede kontrakten elendigt og tog 6 stik.
De fleste kom optimistisk alt for højt, men tog betydeligt flere stik end undertegnede.

Har øst en åbningshånd? 5 tabere, 10hp, god genmelding efter alle meldinger fra svarer. Ja synes jeg.

Der er en definition vi skal have på plads. Jeg vil foreslå (og har i øvrigt også skrevet i RT-Gazzilli):
I meldeforløb 1M-1U-2y/2M-2z/3z hvor z er en farve svarer ikke har kunnet melde tidligere, viser meldingen (5)6-farve, 6-9hp og ingen tilpasning til åbners farver. Præcis som når svaret 1U viser 6-9.
Med 10-12 inviteres ved at støtte åbner til 3-trinnet eller melde 2U.

Jeg har faktisk ikke en bog der omhandler lige den slags meldeforløb (Men en 2-o-1 bog på 573 sider hvor svarers 2. melding beskrives på 11 sider). Nu har jeg bestilt Paul Thurstons “25 steps to 2-o-1” og har lidt støtte i en udmærket artikelserie fra Larry Cohen Learning Center.

Flere perler og jordknolde her


2018-11-5/11: Madeira International Bridge Open

vidamar


2018-11-04: – DM klubhold, Næstved

Vinhuset
Hotel Vinhuset, Næstved. Indkvarteringen var bedre end bridgen


2018-10-31: Last Train

2018-10-31 Studen, hold
NS: Michael Bentzon - Ingerid Bach Hansen
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
4     ♠ T42
V/Alle   73
      EB8
     ♣ KB752
♠ 6         ♠ EKDB7
 K62        EDB95
 T9632       KD7
♣ D943       ♣ - 
     ♠ 9853
      T84
      54
     ♣ ET86

V	N	Ø	S
P	P	2♣*	P
2*	P	2♠	P
3♣*	P	3	P
4	AP

7 par meldte den usættelige 6.
Usættelig?
I hvert fald når syd server i ruder.
Server syd i enhver anden farve, skal der kæles for kontrakten.

Det ændrer ikke på at 6 er en fornuftig kontrakt, der med B i vest havde været helt oplagt.

Med de i Studenterforeningen kendte systemer, er der er næppe et eneste par der har meldt konstruktivt til 6. Øst har blot chancet 6.

K2 lægger op til at når meldeforløbet indledes 2♣-2, kan svarhånden kun vise farve i 2. runde. Senere farvemeldinger er kontrolvisende på svage hænder med fit.

Hvorfor ikke bruge Last Train?
Når man ikke har styrke til at passere 4M, men er sleminteresseret, er meldingen under 4M “Last Train”. Meldingen viser intet om den meldte farve

I det aktuelle meldeforløb

V	N	Ø	S
P	P	2♣*	P
2*	P	2♠	P
3♣*	P	3	P
3♠:	IK. Svag. doubleton
3U:	?
4♣:	Cuebid
4:	Lasttrain. Sleminteresserede værdier. Lover ikke ruderkontrol. Benægter klørkontrol
4:	Stop uden værdier

Når svarer har lidt der kan bruges til slem og svarer ikke har et klørcuebid, ser det ud til at hænderne passer godt sammen og øst kan melde 6.

Og så lige en omvej omkring majorstøtte i K2 efter 2♣-2-2M.
Jeg kan godt lide at 2♣-2-2-3 viser majorstøtte med es og 2♣-2-2-3♠ dermed bliver entydigt splintermelding.
Og vil i følgende linie øjeblikkeligt vende på en tallerken og i stedet foreslå:

2♣-2♦-2M-2U viser majorstøtte med es
Svarhænder med 5-8hp uden majorstøtte må melde 2♣-2♦-2♥-3♣/3♦ eller 2♣-2♦-2♠-3♦/3♥
En ekstra fordel ved denne aftale er at sanskontrakter oftere kommer på den stærke hånd.

Flere spil


2018-10-29: En ned er ingen skam 😳

2018-10-29 Holte Bridgeklub, holdturnering
NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Jens Greisen - Henrik Sattrup
17    ♠ 2
N/-    KT
      E9642
     ♣ K7432
♠ D4        ♠ EB6
 B84        D92
 BT3        KD87
♣ BT965       ♣ ED8
     ♠ KT98753
      E7653
      5
     ♣ -

N    Ø    S    V
1   1U   6♠   AP

Nord åbnede med noget der ikke er en åbningshånd og syd overmeldte vildt og voldsomt.
Eneste positive var at kontrakten ikke blev doblet og modspillet var lidt sløjt så der blev 11 stik.
Uanset om nord åbner eller ej, har syd til 4♠. Det var der kun en enkelt spiller der mente, som blev belønnet med en dobling og 10 stik.

2018-10-29: Hvor galt kan det gå?

2018-10-29 Holte Bridgeklub, holdturnering
NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Jens Greisen - Henrik Sattrup
25    ♠ 5
N/ØV    KD875
      EKT94
     ♣ 73
♠ 97        ♠ EBT42
 962        EB4
 B832        D7
♣ DBT8       ♣ 642
     ♠ KD863
      T3
      65
     ♣ EK95


N    Ø    S    V
1   1♠   P    P
D    AP

Udspil: T

Øst har 12hp, en fornuftig sparfarve. 9 tabere men hvor galt kan det gå?

Jeg startede med T der over D gik til østs E.
Spilfører havde ikke noget fornuftigt at spille, så hvorfor ikke en klør mod bordet. ♣K fra mig.
Hjerter til K og hjerter igen til trumf.
Makkers ♣3 lignede et lige antal klør. ♣E.
Og ♣5 til makkes enlige ♠5.
E, K og ruder igen.
Så blev der 5 stik til spilfører og 8 til os.
Forventede et godt spil, men selvfølgelig var resultatet præcis det samme ved det andet bord.

2018-10-29: Afblokering i udspillet

2018-10-29 Holte Bridgeklub, holdturnering
NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Jens Greisen - Henrik Sattrup
31    ♠ K6532
Syd/NS   EK543
      D52
     ♣ -
♠ 98        ♠ EB4
 D9         B7
 EBT87       K93
♣ ET83       ♣ KDB54
     ♠ DT7
      T862
      64
     ♣ 9762

S    V    N    Ø
P    1   1♠?   2♣
P    3♣   P    3U
AP

Nord har et oplagt Michaels cuebid, men valgte at vise sin knapt meldbare majorfarve. Måske med intention om at melde hjerter i næste runde, men så god er hånden ikke.
Resultatet var at jeg servede med ♠D. Svært aflæseligt for makker, men det ville ♠T eller ♠7 også være.
På 5 runder klør tabte nord en ruder og så blev D toppet ud.
Hjerterudspil sætter ikke automatisk kontrakten. Med 2.-4.-udspil blokerer man straks farven. Med 1.-3.-5. starter syd med 6 og skal nu sørge for at afblokere 8 og T!
Nord tager formentlig de to første hjerterstik og syd de næste to.
Syd spiller neutralt klør og så skal nord finde 5 afkast som nødvendigvis skal være 4 spar og en hjerter for at bevare ruderholdet.
Mon ikke øst gør rigtigt i ruder.


2018-10-22: Fintælling

2018-10-23 Holte Bridgeklub, hold
NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Henrik Rübner-Petersen - Michael Rübner-Petersen
20    ♠ T542
V/Alle  -
      532
     ♣ T76532
♠ EKD        ♠ B9876
 E432        KDBT86
 T9         7
♣ EDB9       ♣ K 
     ♠ 3
      975
      EKDB864
     ♣ 84

Husker ikke meldeforløbet, men jeg fik meldt ruder og nord støttede. ØV møflede ufortrødent i 6♠.
Ikke uventet kom der ruder ud. 5 så vidt jeg erindrer. Lidt lavinthalagtigt.
Jeg stak med B og så mig om efter vores andet stik.
♣E kunne forsvinde på hjerter, men E ville aldrig forsvinde.
Klør igen og så var der 12 stik.

Syd får lige lov til at fintælle: 20-21hp i vest, 10hp i øst og 10hp på egen hånd.
Hvor mange hp har nord.
Og kan han have ♣E?
Eneste sættechance ser ud til at være hjerterrenonce hos nord.
Hjerter igen og 11 stik.

Den usættelige 6 blev meldt ved flere borde.

Flere spil >


2018-10-17: Når bordet kan stikke 3 gange

2018-10-17 Studen, Toto, par
NS: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
ØV: Birgitte Rønn - Karen M. Enevoldsen 
2     ♠ B63
Ø/NS    64
      EK652
     ♣ 942
♠ 74        ♠ DT982
 EKD8        B975
 DBT9 4
♣ K86        ♣ 753 
     ♠ EK5
      T32
      873
     ♣ EDBT

Ø	S	V	N
P	1U	D	P
2♠	AP

Udspil: ?

Jeg er ikke overbevist om at David Bird siger udspil af en tophonnør i spar er det rigtige.
Og jeg kunne sagtens have fundet på at starte i en sort farve.

Her får man næppe ♠5 hjem, men har makker også 3f i spar, kan der måske være en trumfning. Hvad sker der med hjerter ud? Mon ikke spilfører satser på ♣E i plads og ♠B i plads så hun kommer til at afgive 2 sparstik, et ruderstik og 2 klørstik.
Planen bliver at stikke udspillet på bordet og spille spar til ♠T. Hjerter igen og nu har modspillet tempo til at få en hjertertrumfning og rejse et klørstik.

Hvad gør nord når han ikke kan stikke hjerterudspillet?
Hvis bordets kort gør det oplagt, at man ikke har et topstik i udspilsfarven, markerer udspillers makker.
Nogle kunne også mene det er en lavinthalsituation. Lavinthal er kun til brug, hvis det er oplagt at der skal skiftes farve og man ved hvad der skal skiftes til.

Ja, det er plat eller krone hvilken rød farve syd skal satse på. Læs videre om spændende nyt i K2


2018-10-10: Madeira Goodnight

2018-10-10 Studen, holdturnering 
NS: Claus M Jensen - Niels Agger 
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen 
1     ♠ 7 
N/Ingen  EK5 
 EDT93 
     ♣ ED83 
♠ EB953       ♠ KT2 
 DB4        97632 
 B74        652 
♣ K4        ♣ B7 
     ♠ D864 
 T8 
      K8 
     ♣ T9652 
N    Ø    S    V 
1 P    1♠   P 
3♣   P    4♣   P 
5♣   AP 

Udspil: 2

Spilfører stak hjemme. Spillede ruder til K, tog en klørknibning og trak ♣E. Nu var der 12 stik, men spilfører lagde ned for 11.

Er spring i ny farve gamekrav? Det letteste er at vedtage det, men ikke nødvendigvis det bedste.

Der er flere måder at nå frem til 4♣. Hvad betyder hvad?

A 
N    Ø    S    V 
1   P    1♠   P 
3♣   P    4♣ 

B 
N    Ø    S    V 
1   P    1♠   P 
3♣   P    3   P 
3U   P    4♣ 

C 
N    Ø    S    V 
1   P    1♠   P 
3♣   P    3   P 
3♠   P    4♣

Skal man over 4. farve for siden at følge op med 4♣ for at opfordre til slem, mens den direkte 4♣ bare viser minimum ? Et tema der medførte tidlig sengetid for et par år siden på Madeira 🙂

Jeg tænker at når man frivilligt passerer en mulig 3U (A), er man sleminteresseret. Eller ville man melde 3 4. farve.
Hvis makker melder 3U og man flytter til 4♣ (B), viser man igen sleminteresse.
Hvis makker ikke kan melde 3U, viser 4♣ (C)en minimumshånd, der næsten ikke fortjener at blive hævet.

3U med 8 stik i nord ved det andet bord. ØV må have kridtet 5 sparstik?

Hele aftenens spil


2018-10-06: Københavnserien

2018-10-06 Københavnserien 4. kamp 
NS: Bjarke Larsen - Knud Flensted Jensen 
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen 
17    ♠ KD2 
N/-    E85 
 B43 
     ♣ D765 
♠ BT6        ♠ 98743 
 K9642       DT3 
 D52        E96 
♣ 93        ♣ EB 
     ♠ E5 
 B7 
 KT87 
     ♣ KT842 

N    Ø    S   V 
1♣   P    1   1 
1U   2   3♣   P 
P    3   AP

Her gik flere ting galt og det var ikke modstandernes skyld.
Vests 1 er ren terror mod alle ved bordet inklusive makker. 9 tabere og en supertynd farve er ikke godt nok.
Østs 2 er i orden, faktisk i den tunge ende.
Østs 3 er tvivlsom. Et forsøg på at få modstanderne i 4♣ (Som vinder).

Flere spil fra Københavnserien


2018-10-03: Et fejlgreb

2018-10-03 Studenterforeningen, Holdturnering 
NS: Kim Bo Petersen - Perry Sjöberg 
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen 
24    ♠ ET5 
V/Ingen  632 
 T5 
     ♣ EDT82 
♠ -         ♠ KDB632 
 EB974       DT8 
 E964        B72 
♣ 7643       ♣ B 
     ♠ 9874 
 K5 
 KD83 
     ♣ K95 

V    N    Ø    S 
P    P    2(#1) D 
P    3♣   P    P 
3 3♠   P    P 
4 D    AP

#1: Et fejlgreb

Vest gik forsigtigt til værks med intention om altid at melde 4, men måske få en dobling med på vejen.
Syd servede med ♠4. Spilfører lagde en ruder fra bordet og nord fik ♠E hjem.
Modspillet var ikke oplagt. Nord trak ♣E og spillede klør igen.
Nu var det blot at trumfe klør, kaste to rudere på ♠K og ♠D og trumfe to klør hjemme på hånden.
10 stik.
Ingen ros for åbningen, men 590 er altid værd at tage med.


2018-10-03: Robert’s Rules

Regler Bob Hamman’s makkere forventes at følge:

 1. If a number of bids are available and one of them is three no-trump, that’s the bid.
 2. Never play Robert for the perfect hand. He never has it.
 3. If everyone at the table seems to be bidding his head off, trust them, not Robert.
 4. When contemplating a slam, always subtract a king from what it sounds like Robert has before bidding the slam.
 5. Be practical.
 6. Do the right thing.

To hænder hvor Robert’s Rule number 1 er i aktion:

2018-10-01 Holte Bridgeklub, parturnering 
NS: Uwe Jens Feddersen - Karsten Stoltz Nielsen 
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
19    ♠ 72 
S/ØV    ED84 
 ED876 
     ♣ 94 
♠ T9        ♠ EKDB5 
 BT95        K32 
 K         954 
♣ KDB632      ♣ E5 
     ♠ 8643 
 76 
 BT32 
     ♣ T87 

S    V    N    Ø 
P    P    1D 
P    2   P    2♠ 
P    3U   AP

Østs hånd er på vippen mellem 1♠ og den aktuelle oplysningsdobling.
Nord var ikke synsk og startede med 7.
12 stik.

2018-10-03 Studenterforeningen, Holdturnering 
NS: Wivi Eckstrøm - Gurli Stie 
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen 
24    ♠ 863 
V/Ingen  43 
 73 
     ♣ DT9843 
♠ ED74       ♠ B2 
 BT8652       E9 
 52         EKDT986 
♣ K         ♣ 65 
     ♠ KT95 
 KD7 
 B4 
     ♣ EB72 

V    N    Ø    S 
P    P    1   D 
1   P    3U    AP

To gabende åbne farver, men der er 8 stik på egen hånd, makker har vist liv og oplysningsdobler skal spille ud.
Heller ikke her var udspiller synsk og startede med ♣2.
11 stik, da syd ikke kunne holde fingrene fra ♠K, da ♠B blev spillet fra hånden i stik 10.


2018-08-18: Doctors Cup

En invitationsturnering, hvor arrangøren takker alle de medvirkende, ikke for god ro og orden, men for godt selskab og godt humør. Og en masse løssluppen både god og dårlig bridge, hvor man for en gang skyld kunne melde som man havde lyst uden at det påvirkede handicappet.
En særskilt tak til Wivi og Ole der sørgede for bridgeudstyr incl. forud håndblandede kort.
Og tak for værtindegaven, hvor jeg dog ikke vil undlade at påpege, at det ikke er helt i orden at der er klausuler på hvordan og særligt hvornår en del af gaven skal nydes.
Turneringsform
6 runder á 8 spil med opstilling i alle mulige holdkombinationer og retninger.
Ganske udemokratisk havde arrangøren bestemt hvem der skulle spille med hvem. Startlisten:
1.The Coughing Doctors (Birgitte og Tyge)
2. Oldies But Goodies ? (Carsten og Rasmus)
3. The Beauty And The Beast (Bang og Ole)
4. Girlpower (Wivi og Susan)
Som planlagt vandt The Coughing Doctors en komfortabel sejr.
Dette spil bidrog dog ikke til sejren:

Ø/Alle  ♠ EDT9xx 
 KB 
 Kx 
     ♣ Exx 
♠ Kxxx       ♠ Bx 
 Dxx        Tx 
 BTxx        Dxxx 
♣ Kx        ♣ Bxxxxx 
     ♠ x 
 E98xxx 
 Exx 
     ♣ Dxx 

Ø    S    V    N 
P    1P    1♠ 
P    2P    3♣ 
P    3U   P    4* 
P    4P    6AP

3♣ var opfundet til lejligheden, da jeg ikke var sikker på syd havde 6f i hjerter. Kræver aftale om at man altid melder 2m med upassende sansinterval og 5332 med 5f i hjerter.
Så jeg var ikke mere sikker efter 3U, men med en 5-taberhånd overfor en åbningshånd, måtte der være spil for en eller anden slem. 5U vil jeg mene er kvantitativ efter 3U og ikke “Pick a slam”, derfor 6.
Et lidt kludret meldeforløb til en dårlig, men ikke umulig kontrakt.
Modspillet startede med B til lille, lille og E.
En ruder kan trumfes på bordet, men så får man formentlig en hjertertaber og en klørtaber. Ikke godt nok.
Konklusion? Sparfarven skal rejses til læg af 2 klør og en ruder. Skal det gå godt, skal sparfarven sidde 3-3 eller 4-2 med ♠K i plads.
Spar til ♠D gik godt. På ♠E lagde øst ♠B og hjemme forsvandt en klør.
På spar fra bordet bidrog øst med T og syd med E.
I efterrationaliseringens klare lys (og måske tidligere på dagen før 10 genstande eller lignende) ville spilleplanen herfra være:
Hjerter til B. Sidder damen i plads, trækkes også K. Aktuelt falder D ikke ud, men nu trumfes nok en spar. Der er stadig indgang på bordet i begge minorfarver og man kan nå at lægge både ruder- og klørtaberen (rudertaberen først) uanset hvornår vest vælger at tage D.
Sidder D hos øst, kan hun fjerne en minorindgang fra bordet men det hjælper hende ikke. Man tager K, spiller spar til trumf, trækker en eventuel udesiddende hjerter med 9 og har stadig en minorindgang så man kan lægge 2 minortabere på spar.
Ved det andet bord nøjedes man usportsligt med 4 med 11 stik.
Og så har jeg et helt år til at overveje om turneringen skal gentages. Ikke ganske udelukket endnu.


2018-07-31: Københavns Bridgeklub, åbent hus

Til åbent hus med doktor Rønn.


2018-07-16: Dr Fogh i Svendborg

Forskelligt fra årets bridgefestival og om hvor gruligt galt det kan gå på dårlige hårdage med modvind. Også lyspunkter.


2018-07-13: Bridgefestivalbronze

Et par spil fra en festival bronzeturnering.


2018-07-01: Bridge i operaenmarit

En dejlig tur til Oslo sammen med Rasmus Nielsen, Lisbeth Smed og Ingrid Ledertoug for at spille Marit Sveaas IBT 2018 i Oslo Operahus.
Fyldt med skuffelser og glæder hvor den maximale ydmygelse var en oversidderrunde ved bord 90.
Men vi endte langt foran Zia Mahmood og Simon Hult og vigtigere, foran Lisbeth og Ingrid.

NS: Tyge og Rasmus 
17    ♠ AQJ94 
N/Ingen  T 
 AT8 
     ♣ A872 
♠ 2         ♠ T876 
 KJ943       A87 
 J973        KQ652 
♣ 953        ♣ 4 
     ♠ K53 
 Q652 
 4 
     ♣ KQJT6 

N    Ø    S    V 
1♠   P    2♣*1  P 
3♣   P    3♠   P 
4♣*2  P    4*2  P 
4*2  P    4♠   P 
4U*3  P    5♣*4  P 
6♠   AP 

*1: GK. 2-o-1 
*2: Cuebids. 4♣ E/K. (I denne sekvens allerede benægtet S/R) 
*3: 1430 
*4: 1/4 esser 

Udspil K

Der kan let være 13 stik: E, ruder til trumf, klør til ♣E, ruder til trumf med ♠K, spar hjem, 3 runder spar og hjertertaberen forsvinder på en klør.
Men hvor mange har meldt slem?
Formentlig langtfra alle og nogle har måske oven i købet meldt 6♣ (Aktuelt 4 par) så 12 stik er formentlig langt over middel.
Altså en rudertrumfning, trumftrækning (4-1 imod. Dejligt at se) og 5 runder klør med læg af
en rød taber.
Her virkede 2-o-1 godt hvor 3♠ fastlægger trumfen oginviterer til slem.
En serious 3U ville i øvrigt være anvendelig her, men det har vi vedtaget ikke at spille i parturnering.Godt spil.

Flere spil fra Oslo


2018-06-13: En skøn parturneringskontrakt

1 N/NS. Syds hånd
    ♠ E5
     E6
     KT9642
    ♣ 832

N	Ø	S	V
1♣	1	2	P
3U   P    4♣   P
5♣   P    ?

Hvad melder du?


2018-06-12 Tirsdagsanalysen


2018-06-02: Malmø-Studen i Valby

Skal svensken have tæsk?
Det fik de ikke, men her er et par spil.


2018-05-26: Studen 90 år

Dagen hvor skolelæreren fra Amager (Ole Ekstrøm) og lægen fra Farum(Tyge Fogh) tog sig af B-rækken


2018-05-17: Lyngby Røgfri Bridgeklub Majsølv

NS: Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
3	♠ 2
S/ØV	 D9643
	 9
	♣ E86542
♠ ED85		♠ KBT743
 KT87		 B
 E632		 D87
♣ 7		♣ KDT
	♠ 96
	 E52
	 KBT54
	♣ B93

S	V	N	Ø
P	1U*1	P	4♠
P	P	5♣	D
P	5♠	AP
*1: 12-14

Jeg kunne have meldt en Astro 2♣ .
Eller 2U med klør og en anden farve, hvis det er vores stil? (2018-12-13: Det er det ikke har vi aftalt) I så fald vil jeg foretrække 2U her med 5-6.
I 5♣ X ville vi kæmpe om -500 eller -800.
I 5♠ fik vi bare vores 3 stik til en top.

Spillet er kun med her for at illustrere at man i 2-o-1 ikke behøver frygte svaret 2♣ efter åbning 1med 4-4-4-1. Der er udgangskrav og man genmelder blot 2U (eller 2, hvis det er tilladt) og finder evt. majorfit på 2/3-trinnet.
Behovet for en forberedende melding af næsthøjeste 4f på marmichænder er reduceret til hænder med singleton i spar.
Snedigt.
Hele aftenens spil her


2018-05-10: Kristi Himmelfart bridge

Peter Haff og Stella inviterede til bridge Kristi Himmelfarts dag.
Spil fra et åbent hus i Københavns Bridgeklub og fra nyligt afholdt KM Åben Par.

4	♠ 543
V/Alle	 B95
	 98732
	♣ D9
♠ D		♠ EKT
 EKT62		 43
 T64		 E
♣ 7653		♣ EKBT842
	♠ B98762
	 D87
	 KDB5
	♣ -
V	N	Ø	S
P	P	2♣*1	P
2*2	P	3♣*3	P
4♣*4	P	4*5	P
4*5	P	4U*6	P
5♣*7	P	5*8	P
5*9	P	5U*10	P
7♣*11	AP

*1: Vi skal vel ikke spille 1♣
*2: RK. 5f. 
*3: GK. 5+ klør. 9 spillestik
*4: Sleminvit
*5: Cuebids
*6: 1430
*7: Et es
*8: Trumf dame? "Relæ" til videre meldinger. Kan makker svare positivt, er det velkomment
*9: Ingen trumf dame
*10: Storeslemsinvit. Vi har alle esserne og trumf dame
*11: Så må K og ♠D være godt nok til storeslem

Sådan burde vi have meldt, men stod patetisk i 3U.
Havde syd meldt spar kunne vest negativdoble.
Kun 2 par meldte 7♣ ved KM Åben Par.
Et par spil mere


2018-05-05: KM Klubhold

En fornøjelig dag med et lidt tyndt besat felt, hvor underhundene (Kim Nørgaard Nielsen, Mikael Velschow-Rasmussen, Tyge Fogh og Birgitte Rønn) fra Studenterforeningen sneg sig ind på 2.pladsen og kvalificerede sig til DM Klubhold.


2018-02-28: En ganske fornuftig slem der ikke kan vinde

2018-02-28 Studen
30   ♠ B
Ø/Ingen 9865432
     K82
    ♣ 96
♠ K9432     ♠ E87
 ET       KDB7
 T965      E
♣ K8      ♣ EDT32
    ♠ DT65
     -
     DB743
    ♣ B754

Ø	S	V	N
1♣	P	1♠	P
2	P	3*	P
3♠	P	4♠	P
4U*	P	5*	P
6♠	AP

Udspil: 5

Aktuelt fører ingen spilleplan frem.

Nord startede ikke i hjerter, hvilket havde betydet sikker nedgang, men fandt en ruder
frem, der heller ikke var spilførers foretrukne udspil
Men umiddelbart lyse udsigter. Sidder trumferne 3-2 og klørfarven ikke værre end 4-2 er
man hjemme.
Hvad kan man gardere sig imod?
Trumferne 4-1 imod med single ♠D/♠B/♠T i nord.
På ♠E lægger nord ♠B.
Spar igen fra bordet får lov til at løbe rundt, hvis syd ikke dækker.
Det er bedst at dække, så det får han lov til. Stikket vindes med ♠K.
Rudertaberne skal forsørges nu.
Spiller man ruder til trumf, mister man kontrollen hvis syd kan trumfe sig ind før
rudertaberne er kastet og hvis han ikke kan det, skal man lave en trumfreduktion for at
spille gennem syds trumfgaffel i stik 12.
Bedre at spille klør og hjerter med ruderafkast. Kan syd ikke bekende, kan han ikke med
fordel trumfe et stående kort fra bordet.
Klør eller hjerter først?
Spiller man hjerter først, skal syd have 4f eller længere i hjerter.
Spiller man klør først skal syd have 3 eller 4 klør.
Sidder klørfarven 3-3 må syd have singleton i hjerter.
Sidder klørfarven 4-2 med 4f i syd, må syd have doubleton i hjerter.
Start med klør.
Syd bekender til 4 runder klør, hvor 4. runde trumfes hjemme. En glad hjerter til
bordet…trumf fra syd og en ned.

32   ♠ T632
V/ØV   K95
     K2
    ♣ E653
♠ EB9      ♠ K54
 B82      T43
 T8643     9
♣ 72      ♣ KBT984
    ♠ D87
     ED76
     EDB75
    ♣ D

V	N	Ø	S
P	P	P	1
P	1♠	P	2
P	3♣	P	3♠
P	3U	AP

Udspil: ?

Udspil?
Syd har sandsynligvis fordelingen 3-4-5-1.
Mon ikke han havde meldt 3U med ♣E blank.
Og mon ikke nord havde meldt 3U med ♣ED.
Så syd eller makker har ♣D.
Udspil ♣K.
Analysen var rigtig, men spilfører havde altid 9 stik med hjerterfarven 33 imod.


2018-01-29: Holtehold

Spil 17-32
NS: Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
ØV: Bent Vestergaard - Mogens Andersen

17    ♠EBT53
N/Ingen  T854
      ED8
     ♣ 8
♠ 7       ♠ 642
 KD76        EB932
 9732        T64
♣B964       ♣KD
     ♠ KD98
      -
     KB5
     ♣ET7532

N    Ø    S    V
1♠   P    2U*1  P
3♣*2  P    3U*3  P
4♣*4  P    4*4  P
4♠   P    5*5  D
P    P    RD*6  P
5♠*7  AP

*1 Bekkasin
*2 Minimum
*3 Hjerter S/R
*4 Cuebids
*5 Kontrolmelding*2=1.rundekontrol
*6 Kan du nu forstå det
*7 Nej

Et noget knudret meldeforløb der burde have udløst i hvert fald 6♠ fra mig.
Jeg spillede fredeligt og roligt på at sikre mig 12 stik.

Flere spil


2020-01-15: Et par subjektive pointer


2018-01-10: Stærk tofarvet brændt udgang

2018-01-10 Studen, holdturnering 
NS: Benny Toudal Kristiansen - Ulla Straasø 
ØV: Tyge Fogh - Ole Ekstrøm 
18    ♠ B5 
Ø/NS    KT86 
 T4 
     ♣ KD542 
♠ KT92       ♠ D 
 54         ED932 
 96532       EKD7 
♣ T9        ♣ E63 
     ♠ E87643 
 B7 
 B8 
     ♣ B87

2-farvede hænder meldes bedst med åbning på 1-trinnet. Altså hvis makker kan svare.
Vi meldte

Ø    S    V    N 
1   AP

Åbner øst med 1 , brændes mulig udgang med så lidt som ♠xxxx/BTx/Bxx/♣xxx i vest.

Er østs hånd en 2♣ i K2 alias “Det er bare toppen” ? Nej. Der er 4½ kvikstik , men ikke mere end 7 vindere.

Øst kan godt fristes alligevel. Der skal ikke meget mere til på vests hånd end ♥Kxx før udgang er interessant. Så kunne det gå således:

Ø    S    V    N 
2♣*1  P    2*2  P 
2*3  P    2♠*4  P 
3*5  P    5 AP 

*1: RK. Stærk hånd 
*2: RK. Relæ. Oftest svagt. Alle jævne hænder 
*3: RK. 5f 
*4: RK. Relæ. Oftest svag, men kan være afventende med jævn hånd 
*5: RK. Ny farve er altid relæ. 3 fra svarer er ikke krav.

Vest må melde 5 med trumfningsmuligheder i både hjerter og klør og med et muligt sparstik.

Statistik:
A-rækken: Ingen af 8 par meldte udgang
B-rækken: 3 par af 8 meldte udgang
C-rækken: 2 par af 6 meldte udgang


2018-01-08: Holte hold

Spil 7 – Tak til modstanderne

2018-01-08 Holte, hold
NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
ØV: Kim Nørgaard Nielsen - Susan Just Olesen 
7     ♠ B983 
S/Alle   B432 
 D9 
     ♣ 962 
♠ D42        ♠ T 
 K97        8 
 KT54        EB8632 
♣ D87        ♣ BT543 
     ♠ EK765 
 EDT65 
 7 
     ♣ EK 

S    V    N    Ø 
2♣*   P    2*   3 
4*   P    4   AP

Et meldeforløb der blev så meget lettere efter østs 3

Spil 20 – Man kan vel tælle

2018-01-08 Holte, hold
NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
ØV: Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich 
20    ♠ KDB63 
V/Alle   ED85 
 T 
     ♣ D96 
♠ E94        ♠ 7 
 T963        K 
 B9         D875432 
♣ EKB3       ♣ T754 
     ♠ T852 
 B742 
 EK6 
     ♣ 82 

V    N    Ø    S 
1U*1  2♣*   2 2♠ 
AP 

*1: 12-14.

Vest startede med ♣K, ♣E og B.
Stak siden 2. runde spar og spillede nok en ruder.
Nu havde vest vist 12hp så der var ikke plads til K.
E kom K trimlende og så var der 10 stik.
3 andre spilførere fik 10 stik. Alle på nords hånd med åbningsudspil af K…

Spil 24 – Men der var dog en 6-farve

NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
ØV: Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich 
24    ♠ KB76 
V/Ingen  ED6 
 BT98 
     ♣ D7 
♠ DT98       ♠ E542 
 754        B9 
 KD73        2 
♣ K2        ♣ T98643 
     ♠ 3 
 KT832 
 E654 
     ♣ EB5 

V    N    Ø    S 
P    1   3♣   3 
P    4AP

Vest tog østs spærremelding alvorligt og startede med ♣K. Så var der 10 stik.
Susan og Kim meldte 3U, der var en vældig fornuftig kontrakt.

Spil 26 – Skræmt fra vid og sans

NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
ØV: Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich 
26    ♠ D3 
Ø/Alle   EK98652 
 KB 
     ♣ DB 
♠ 4         ♠ BT852 
 T         D3 
 ED9742       T6 
♣ 98742       ♣ T653 
     ♠ EK976 
 B74 
 853 
     ♣ EK 

Ø    S    V    N 
P    1U   2♣*   4 
AP

Modstanderne blandede sig, men kan man ikke bare melde 6 i nord ?
Forunderligt nok blev slemmen kun brændt et andet sted. Ved vores makkers bord.
Lige spil.


2018-01-06: Københavnserien runde 6-9

Runde 6, spil 12
NS Brian Skjønnemann - Karsten Nissen Pedersen
ØV Susan Just-Olesen - Tyge Fogh

Vests hånd:

12   ♠ T652     
V/NS   DB3          
     984     
    ♣ E73     

V   N   Ø   S
P   2♣*  P   2*
P   3   P   3U
AP

Udspil ?