2019

Friske causerier direkte fra hjernekassen om spil og forslag til forbedring.
Af og til hædrende omtale.
Af og til en hårrejsende fejlanalyse.
Mine makkere kan med fordel (?) læse de spil de selv har deltaget i.

Contents

2019-12-26: Politiken julenødder


2019-12-02: Holte par

Ø/NS. Østs hånd:
    ♠ KDB4    
 E864     
 T9      
    ♣ B87   

Ø	S	V	N
2	P	3	D
P	3♠	P	4♠
P	P	D	AP

Udspil: ?

En lidt vovet dobling. Hvad spiller du ud?


2019-11-30: Julefrokost på Estvads Allé

I den traditionellse holdkamp, drengene mod pigerne, dukkede dette spil op:

NS: Wivi - Gurli
ØV: Tyge - Bang
5    ♠ B432
N/NS   EB862
     2
    ♣ KB9
♠ D       ♠ KT96
 KDT9      543
 EK754     983
♣ E72      ♣ T84
    ♠ E875
     7
     DBT6
    ♣ D653

N	Ø	S	V
2*1	P	3♠*2	D
AP

Øst havde ikke nogen god melding. 4♣ så ikke appetitligt ud og sparbeholdningen lignede
noget der kunne give et par stik.
Så vidt erindringen tillader, mener jeg vest startede med E og K og så var syd i stand til at spille sig frem til denne position med 3 kort tilbage:

5    ♠ B4
N/NS   B
     -
    ♣ -
♠ -       ♠ KT9
 D       -
 54       -
♣        ♣ -
    ♠ 7
     -
     D
    ♣ 6

D med hjerterafkast bragte øst ind og så var der stik til ♠B.
Nydeligt spillet og et nødvendigt bidrag til en kneben sejr til pigerne.
Hvis vest starter med ♠D går kontrakten ned. Syd har ikke forbindelser til eliminationen ovenfor.


2019-11-19: En dobbeltskvis

I en smårodet anden halvleg hvor syd var lidt ukoncentreret kom dette lyspunkt:

2019-11-18 Holte Bridgeklub, holdturnering
NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Knud Breum Sørensen - Henrik Ploug 

19	♠ E53
S/ØV	 ED3 
     D74
    ♣ ED84
♠ KT764     ♠ 982
 875      B42
 8       K9653
♣ BT32     ♣ 95
    ♠ DB
     KT96
     EBT2
    ♣ K76

S	V	N	Ø
1	P	2♣	P
2U	P	3U	AP

Udspil: ♠6

En forsigtig, men ganske fornuftig 3U fra nord. Steril fordeling og max 32hp tilsammen.
Sparudspillet fik lov til at løbe rundt til ♠D.
Klør til ♣D efterfulgt af D der blev dækket af K og E.
En runde ruder mere afslørede at der foreløbig kun var 11 stik.
To runder klør afslørede at denne farve heller ikke gav noget ekstra stik. Stadig 11 stik.
3 runder hjerter afslørede at farven sad rundt og så var der 12 stik.
T kunne vest undvære en spar og øst måtte bekende.
Nu skulle vest holde klør og øst skulle holde ruder. Hvem skulle holde spar?

19	♠ E5
S/ØV	 - 
     
    ♣ 8
♠ KT      ♠ 92
 -       -
 -       9
♣ B       ♣ -
    ♠ B
     T
     2
    ♣ -

T måtte vest lægge en spar og så forsvandt ♣8 fra bordet. Øst kunne ikke undvære en ruder og måtte lægge spar.
Og så tog ♠E og ♠5 de sidste to stik.
En perfekt dobbeltskvis.
Kun to par nøjedes med 3U.
5 par tog 13 stik og 3 par 12 stik.
2 par nøjedes med 11 stik, heldigvis vores makkeres modstandere i 6U.

Takket være en super 1. halvleg ved begge borde blev kampen vundet 77-46.


2019-11-17: Pokalturneringen 2. runde

Med mere rutinerede modstandere, var der denne gang lagt op til et tættere opgør end først runde.
Sådan skulle det ikke gå. 3 slemsving og lidt andet gik modstanderne imod og da stillingen var 87-17 efter 24 spil, gav de op.
Det vrimler med stærke 2-farvede hænder for tiden og dette spil blev analyseret mest:

NS: Carsten Bernth - Thomas Würtz
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
20   ♠ 76
V/Alle  K984
     D97
    ♣ ED76
♠ B9      ♠ K43
 D7       BT6532
 B853      T
♣ B9852     ♣ T43
    ♠ EDT862
     E
     EK642
    ♣ K

V	N	Ø	S
P	P	P	2♣*1
P	2U*2	P	3♠*3
P	4♣*4	P	4*4
P	4*4	P	4U*5
P	5♣*6	P	6♠*7
AP

*1: RK. Noget stærkt. Hvis jævn 22+
*2: GK. 9-11 eller lignende
*3: Spar 5(6)f
*4: Cuebid
*5: 1430
*6: Et es
*7: Her kunne man melde 6

Udspil: 5

Sukkermakkeren i vest gravede dybt og fandt guldudspillet så syd udover at skulle spille sparfarven til en taber også burde frygte en ruderaftrumfning.
Gjorde han det? I hver fald var E, ♣K til ♣E og spar til ♠B ikke nogen succes, da der fluks kom ruder til trumf.
En for lidt.
ØV skal helst ikke ind så en bedre plan havde  været  E, ♣K til ♣E og spar fra bordet til knib med ♠D. Med jævn sparsits ca 50%, mens den aktuelle plan er ca 25% med den truende rudertrumfning.
En anden og nok marginalt dårligere plan end knibningen efter ♠K er at trække ♠E og siden spille spar fra bordet mod ♠D. Men øst har haft tid til at tænke sig om, kan regne ud at vest har ♠B, (ellers var spilfører fortsat med ♠D/♠B hjemmefra), så der bør komme lille spar á tempo og syd har stadig et gæt. Sidder ♠K anden i øst ligner det ruder til trumf (Det er det så ikke aktuelt).
Ved det andet bord mente øst at have en svag 2-åbning i hjerter og så gik meldingerne nogenlunde således:

NS: Karen Merete Enevoldsen - Birgitte Rønn
ØV: Jesper Debois - Uwe Jens Feddersen
V	N	Ø	S
P	P	2*	D
2*	D	p	3♠
P	3U	P	4♠
AP	

Her nåede NS ikke i slem, men var det sket, løser man nok sparfarven eller melder øst virkelig 2 med 4 bønder og D? Så hellere gå til stålet med 3.
Kun gud ved, men hun ved også at 6 er den kontrakt man ønsker at være i.
Selv de mindst omstillingsparate bridgespillere bliver dømt til at åbne 2♣. Udgang kræver ikke meget mere end ♠B og nogenlunde jævn fordeling hos modstanderne for at vinde.

Med K2X:

V	N	Ø	S
P	P	P	2♣*1
P	2*2	P	2♠*3
P	3U*4	P	4*5
P	4♠*6	P	4U*7
P	5♣*8	P	6*9
AP

*1: K. Noget stærkt. Hvis jævn 22+
*2: K. Benægter semipositiv hånd med 5f i major
*3: K. 5+ spar
*4: GK. 9-11. Højst xx i spar
*5: Ruderfarve. Ingen farve er støttet
*6: xx i spar. (En blank ♠K vil vel også melde 4♠)
*7: 1430
*8: Et es
*9: Nu er der 5+5+ i spar og ruder

I det aktuelle 2♣-meldeforløb er der ingen grund til ikke at foreslå 6 som
slutkontrakt.
I 6 tager man D på bordet og tager en sparknibning. Når den går godt kan man rejse
sparfarven med en trumfning og afgiver kun et ruderstik.


2019-11-13: Støt med støtte?

2019-11-13 Studen, par
NS: Kim Bo Petersen - Perry Sjöberg
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
10   ♠ K6542
Ø/Alle  D
     DT3
    ♣ K874
♠ DBT8     ♠ E973
 K53      E8764
 KB652     E8
♣ B       ♣ T5
    ♠ -
     BT92
     974
    ♣ ED9632

Ø	S	V	N
1	P	3♣*	p
3*	P	4	AP

Udspil: ♣E

Modspillet startede med 2 runder klør. Kontrakten vinder, hvis man straks kniber i spar.
Så fremsynet var spilfører ikke og det ville heller ikke være god teknik at udsætte sig for en spartrumfning når man vinder med hjerterfarven 3-2 eller ♠K højst 4. i nord.
Støt med støtte?
Det betyder at hænder der ikke har forhåndspasset støtter direkte med 3♣(10-12) med både 3f og 4f.
Der er dog ikke noget i vejen for at aftale at man med vests hånd her tager vejen omkring 1♠ og i næste runde afgiver en limitmelding med 3, medmindre åbner som her støtter sparfarven.
Det betyder en lavere frekvens af 3♣-støtter der kun indeholder 3F.
Det er kun når man spiller 2-o-1 man overhovedet har brug for at 3♣ kan indeholde en 3F, medmindre man aftaler sine støtter på en anden måde.
Hvis man konsekvent melder 1♠ på en hånd som den aktuelle, ved åbner også at svarhånden ikke har 4f i spar ved en direkte 3♣.
Ingen skam at ende i 4, men 4♠ kan tåle den aktuelle sits.

NS: Thomas Kamp - Maj-Britt Nielsen
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
16   ♠ EK6
V/ØV   B43
     KT987
    ♣ 84
♠ D97      ♠ T5
 ED7      KT9865
 -       DB4
♣ EDBT975    ♣ 63
    ♠ B8432
     2
     E6532
    ♣ K2

V	N	Ø	S
1♣	1	2*1	P
2U*2	P	3♣*	AP

*1: 5-8, 6f
*2: Søgemelding
*3: Minimum farve, minimum points

Samme spørgemeldinger og svar som efter åbning 2M.
Vests kunne med rimelig samvittighed have melde en direkte 4 i stedet for at invitere.
Efter 3♣ kan 3 aftales som reinvitation. Hvad skal den ellers bruges til?
Husker ikke helt overbevisende at nord meldte 1. Hvis det er tilfældet, er det underligt at syd ikke forsøgte sig med en spar- eller ruder-melding. Men hun forventede nok en runde mere.


2020-11-5/11: Madeira

Sumpen. bemærk spillerne til højre

2019-10-30: Gazzilli/Hexan/Whatever

NS: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
ØV: Kim Bo Petersen - Perry Sjöberg 
6    ♠ T7
Ø/ØV   E76
     93
    ♣ BT9874
♠ 4       ♠ KDB52
 B93      K54
 KT7642     EB5
♣ D62      ♣ E3
    ♠ E9863
     DT82
     D8
    ♣ K5

Ø	S	V	N
1♠	P	1U*	P
2♣*1	P	3*	P
3U	AP

*1: Gazzilli/Hexan/Whatever. Stærk hånd
*2: 6f. 6-8

Udspil: ♣B

Spilfører lagde lavt og syd fik ♣B hjem. Hvad nu?
Nord har måske en indkomst med E men skal have 7f i klør før det er godt. Muligt, men er det sandsynligt?
Hvis der ikke skal klør igen, er hjerter vel det eneste der ser ud til at kunne rejse et stik eller to.
Det havde resulteret i 9 stik til spilfører.
Det aktuelle klørtilbagespil førte ikke frem. Vest spillede spar. Syd stak og nu kom der hjerter igen. Uanset syds ruderbeholdning kan nord se at ruderfarven kan rejses så nord skulle nok have talt sig frem til var en god idé at stikke med E for i hvert fald at få 3 stik. Nu blev det 11 til spilfører.
Stort set alle meldte 3U, altid i vest. Formentlig efter formlen 1♠-1U-2U-3U eller 1♠-1U-3U.

Meldingerne i RT-Gazzilli?

Ø	S	V	N
1♠	P	1U*1	P
2♣*2	P	2*3	P
2U*4	AP	3*5	P
?

*1: IK. 6-11
*2: Gazzilli. GK hvis vest har 10-11
*3: 6-9
*4: Invit over for 8-9
*5: IK. 6-7 6f i ruder
? : Mon ikke øst melder 3U med god ruderfit

Marginalt mere præcist end når de stærkere svarhænder melder 1♠-1U-2♣-2*, men der kan
helt sikkert konstrueres eksempler på det modsatte.


2019-10-28: Kend dine odds

V/Alle ♠ 9
     B62
     87
    ♣ EKT9543

    ♠ DB85432
     K
     EKD2
    ♣ 7

V	N	Ø	S
P	3♣	3	4♠
AP

Udspil: 8

Øst tog E og spillede ♠6 igen.
Nu startede øst på sparfarven, men det gør nok ikke nogen forskel hvis du selv skulle starte med ♠9 fra bordet. Hvordan spilles sparfarven?


2019-10-26: Man skal ikke lægge alle sine æg i samme kurv

14   ♠ DB4
Ø/Ingen EK84
     ED82
    ♣ DT
    

    ♠ E5
     T72
     7654
    ♣ EK93

Ø	S	V	N
P	P	P	1
P	3♣*1	P	3U
AP

*1: 10-11, ruderfit, ingen 4f i major

Udspil: ♠T

Vest tager ♠K og spiller spar igen.
Spilleplan?

2091-10-09: Hele pakken(Totalreferat Studen par)


2019-10-07: Her har i mig tilbage (Citat Kurt Thorsen efter en tur i skyggen)

Faktisk har jeg ikke, udover et par substituttjanser, spillet på et pokalhold siden 1989. Comeback’et var ganske vellykket, modstanderne opgav efter 24 spil.

NS: Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
23   ♠ EB8
S/Alle  EDT4
     E8765
    ♣ B
♠ 762      ♠ D9543
 B963      5
 T2       B943
♣ 8632     ♣ KT4
    ♠ KT
     K872
     KD
    ♣ ED975

S	V	N	Ø
1♣	P	1	P
1	P	3♠*1	P
4♣*2	P	4*2	P
4U*3	P	5*4	P
5*5  P	6*6  AP

*1: Jeg vidste ikke hvad 2♠ ville have været, så den fik en til.
*2: Cuebids
*3: 1430
*4: 0/3 esser
*5: Det kan kun være 3, men så kan nord vise en eventuel D og andet tillæg
*6: Benægter D. Jeg burde have meldt 5U

Udspil: T

Jeg havde travlt med at tørre spildt kaffe op og fulgte ikke meget med i spillet men hjerterfarven blev løst.  Og øst gav showet væk ved at kastede en ruder på hjerterne og endte med at få et stik på ♠D.
Hvorfor kastede hun en ruder? Måske fordi hun ikke er en trænet topspiller. Måske fordi hun havde afkastproblemer.
Øst havde faktisk problemer, hun blev offer for en skvis i 3 farver.
Beholder hun sin ruder og lægger klør eller spar, afgiver man vel et ruderstik og satser på en klørknibning eller en skvis i de sorte farver mod en af modspillerne. Øst sætter kniven på struben med klør igen fra ♣K
Med ruderafkastet var der lagt op til lidt opvisning: Træk den anden høje ruder hjemme, tag ♠K og ♠E og på de næste to rudere bliver øst skviset i sort.

NS: Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
24   ♠ E9xx
V/Ingen Txx
     xxx
    ♣ Dxx
 
♠ Bxx      ♠ Dxx 
 Dxx      EKxxxx 
 Exxx      xx
♣ xxx      ♣ 32  

    ♠ KTx
     x
     KDBx
    ♣ EKBTx


V	N	Ø	S
P	P	2	D	
3	3♠	P	4♠
AP

Udspil: K

Efter udspillet skiftede øst til en lille klør.
Ikke verdens bedste kontrakt. ØV skal have E så de må kun få et sparstik. Sparfarven skal sidde 3-3 men efter 3 runder trumf kan ØV tage 2 hjerterstik.
Op på ♣K. Hvorefter en lille spar fra begge hænder løste alle problemer.
Aktuelt spillede øst E igen, som ♠T tog sig af.
♠K, klør til ♣D og ♠E tog sig af de resterende trumfer. Nu var kun tilbage at kaste den sidste hjerter på klør og rejse et ruderstik.
Kontrakten kan sættes, hvis modspillet straks fortsætter i hjerter eller øst skifter til ruder i stik 2 og ØV siden arrangerer sig en rudertrumfning.

2019-10-02: Hvad skal barnet hedde?

2019-10-02 Studen, hold
NS: Wivi Eckstrøm - Gurli Stie Nielsen
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
4 V/Alle Østs hånd
    ♠ EKDB
     B85
     T54
    ♣ EB7

V	N	Ø	S
P	P	1♣	P
1♠	P	?

Så er det din tur

2019-09-30: Op og ned

2019-09-30 Holte, par
NS: Henrik Rosenvinge Skov - Søren Bird Møller
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
2 Ø/NS Nords hånd

2    ♠ BT65
Ø/NS   765
     E9
    ♣ E864

Ø	S	V	N
P	P	1	P
1♠	P	2	AP

Udspil?

 


2019-09-29: Amager Ungdoms Bridgeweekend 2019


2019-09-25: Textbook

2019-09-26 Studen, par
NS: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
ØV: Jakob M. Jensen - Ewa Oleksiewicz 

5    ♠ T862
N/NS   87
     D94
    ♣ B632
♠ EKD      ♠ B94
 KB93      EDT42
 BT3      E65
♣ T54      ♣ E8
    ♠ 753
     65
     K872
    ♣ KD97

N	Ø	S	V
P	1	P	2U*
P	3*	P	3♠*
P	4♣*	P	4
AP

Udspil: ♣K

Et meldeforløb hvor ØV efter 2U spillede hvert sit system og vaklede i standardkontrakten.
Det eneste interessante ved spillet er ruderfarven. Nord skal huske sin lærdom fra bridgebøgerne og falde fra når øst spiller B fra bordet. Så bliver der kun et ruderstik til spilfører.


2019-09-18: Woolsey

2019-09-18 Studen, par
Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
Susan Just Olesen - Vibeke Lund 
27	♠ DB43
S/Ingen	 DB83
     D3
    ♣ B95
♠ 87      ♠ T62
 E97652     4
 ET52      K98
♣ 6       ♣ EKD732
    ♠ EK95
     KT
     B764
    ♣ T84

S	V	N	Ø
1U	2*1	P	2*
AP

*1: Ensidig majorhånd
*2: Pas/Korrigér

Udspil: ♠K

Udspillet krævede en markering og nord lagde pligtskyldigt ♠4. Syd frygtede at rejse et stik til ♠Dxx i vest og skiftede katastrofalt til ruder.
Øst kunne nu have sikret sig 9 stik: 3 runder klør med spar- og ruderafkast, knib D og spil E og hjerter igen. NS får ♠E og 3 trumfstik.
Syd har ikke brug for en markering, men brug for at vide om nord kan styre 3. runde spar så op med ♠E og nord kalder. Men selvom NS fortsætter med endnu en runde spar og senere spiller endnu en runde spar, ender ØV formentlig med 8 stik.
Øst var imidlertid i gavehumør og spillede 4 runder klør hvor syd brugte T. Så brød det hele sammen og nord endte med at tage de sidste 5 stik i majorfarverne.

Det var ikke så interessant. Kun dårlig bridge med en lykkelig udgang.

Der er flere pointer i forsvaret mod den lille sans. Her forudsat at der spilles Woolsey som der også blev spillet aktuelt:
Har vest til en indmelding? Klart, 7 tabere og lige zone.
Vest kan melde 2=ensidig majorhånd men også 2=5+hjertere og 4+minor. Woolsey siger 5+5+, men det må man have en aftale om.
Uanset om vest melder 2 eller 2, kan og bør øst melde 3♣ (Selvom hun har en lille frygt for at vest harr spar) for at komme i udgang når vest har en åbningshånd. Aktuelt bliver slutkontraktien 3♣ som vinder 9 stik.
Måske ikke med de aktuelle spillere.


2019-09-18: Plads til forbedring

2019-09-18 Studen par
NS: Charlotte Juhl - Peter Kjer
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen 

1    ♠ EK4
N/Ingen E932
     B8654
    ♣ 6
♠ DT92     ♠ 653
 D87      BT54
 T72      D
♣ KT8      ♣ DB432
    ♠ B87
     K6
     EK93
    ♣ E975

N	Ø	S	V
1	P	2*	P
2	P	3♣	P
3U	AP

Udspil: ♣2

Et spil med plads til forbedring.
1. Kun halvdelen af omvendt minorstøtte er anvendelig, nemlig det svage spring til 3m.
Her havde NS svækket konventionen yderligere ved at lade støtten til 2m benægte 4f i major.
2. Når man nu for en gang skyld fik støvet konventionen af og havde banen for sig selv, skulle syd måske have afgivet blot en lille sleminvitation, men det forstyrrede nok at han ikke var garanteret en 4-4-fit.
3. Øst gjorde een fornuftig ting i dette spil, udspil af ♣2
4. Syd lagde lavt, vest tog kongen og besluttede sig for at øst nok havde spillet klør fra XX2. Det ville øst fuldt ud være i stand til, men mon han dog havde satset ensidigt på at vest havde guldet i klør? Uanset de dunkle overvejelser kom der omhyggeligt ♣8 igen så farven var blokeret.
5. Spilfører stak 3. runde klør med ♣E. Der var nu lagt op til en mulig skvis til 11 stik.
6. Det hjalp med øst i plads. Øst lagde 5 første gang han ikke kunne bekende ruder. En tilkendegivelse af at hjerterpotentialet ikke var godt. Lidt senere kunne øst undvære endnu en hjerter og vest blev nu skviset i major til 11 stik.

Det er ikke så svært. Øst starter bare med at lægge spar nedefra. Så ved vest at han skal kaste hjerter.


2019-09-11: Man har vel støtte og hvad så?

NS: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
ØV: Steen Abildgaard (S) - Dann Brunebjerg 
16 V/ØV Nords hånd
    ♠ EK
     9432
     EDT8
    ♣ T32

V	N	Ø	S
1♣	P	1	1
1♠	2♣ ?
	2 ?
	2 ?
	2♠ ?
	3♣ ?
	3 ?
	3 ?

7 meldinger makker kunne finde på at opfatte som en eller anden form for hjerterstøtte.


2019-09-09: Led os ikke i fristelse

NS: Tyge Fogh - Carsten Bernth
ØV: Erhard Helwigh - Otto Helwigh 
7 S/Alle Syds hånd
    ♠ B52
     T2
     T95
    ♣ KT943

S	V	N	Ø
P	P	1♣	P
?

Og så er det din tur


2019-09-03: Fru Fortuna hygger sig med fordelingsgeneratoren

9 N/ØV Syds hånd
    ♠ DB6
     K874
     EK9
    ♣ EKT

N	Ø	S	V
1	P	2U*1	P
3♣*2	P	3*3	P
3*4	P	?

*1: Bekkassin
*2: Minimum
*3: Tillæg
*4: Singleton klør

Hvad nu? Melder du 4♣ vil makker ikke være glad for at passere 4 med et cuebid i 4♠. Det bør han nu nok gøre alligevel, når du sleminviterer selvom du ved han har minimum.

2019-08-18: Doctors Cup Farum Invitational

Efter afvikling af Doctors Cup Farum Invitational 2019 i intet der ligner god ro og orden og efter revision af regnskabet kan resultatet gøres op således:

1 Rasmus og Carsten (38)
2 Maren og Ivan (25)
3 Wivi og Tage (21)
4 Susan og Vibeke (-14)
5 Birgitte og Merete (-16)
6 Ole og Peter (-54)

En større fejl på 26 point er her korrigeret. Den samlede stilling er uændret efter korrektionen. Det lykkedes Susan og Vibeke at klamre sig til 4. pladsen, men nu kun 2 points og ikke 52 points foran Birgitte og Merete.
En mindre fejl undervejs blev opdaget men ikke rettet før  revisionen. Den ændrer ikke andet end 6. sidstepladsen får et point mindre.
Regnskabsrummet takker for assistance fra Maren og Ivan.

Undervejs blev der mig bekendt hverken musiceret eller horet, men interageret socialt på andre behagelige måder. Programmet var lagt i løse rammer og det blev til fulde udnyttet. Og afslutningen med jordbærkransekage kunne vi ikke have undværet.

Tak til alle deltagerne her fra Farum, hvor overvejelser om en gentagelse ikke umiddelbart er skrinlagt.

Et enkelt spil må jeg udbrede mig om:

NS: Susan - Vibeke
ØV: Wivi - Tyge
1
N/Ingen ♠ -
     83
     T97654
    ♣ E8642
♠ EDB6432    ♠ K875
 BT92      EKD6
 82       E
♣ -       ♣ KT97
    ♠ T9
     754
     KDB3
    ♣ DB53

N	Ø	S	V
P	1♣	P	1♠
P	4♠	AP

Vest kiggede på sine ugarderede røde farver, tænkte makker havde 18-19. Med formodede værdier i klør og rigeligt plads til at mangle to røde esser, blev meldingen pas.
Ikke godt da 7♠ er kabale.
Øst har 4 tabere og må finde på noget andet end den simple støtte til 4♠.
4 er konventionel og sleminviterende for de fleste. Men hvor gode rudere må man have hvis det er Splinter?
Alternativt må man fiske en revers 2 op af meldeboksen med alle chancer for et forkludret meldeforløb.
Det lykkedes ikke de to andre borde at komme højere end lilleslem.
Jeg har ikke et overbevisende bud på hvordan man kommer i storeslem i et naturligt system.

Huske: Mere kaffe og flere vinglas.


2019-08-15: Rettidig omhu

NS: Birgitte Rønn - Karen M. Enevoldsen
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nielsen 
1    ♠ DT9
N/Ingen 95
     ET2
    ♣ KDBT3
♠ K       ♠ 842
 EDT83     B2
 K94      B8653
♣ E654     ♣ 872
    ♠ EB7653
     K764
     D7
    ♣ 9

N	Ø	S	V
1U	P	2*1	D
2♠	P	3♠	P
4♠	AP

*1: Transfer

Øst fandt ikke uventet B frem i udspillet.
Vest inhalerede 2 hjerterstik.
Spilfører trumfer, hvis vest spiller en tredie runde hjerter. Kan øst ikke overtrumfe, spiller nord senere spar til ♠E og fælder vests blanke ♠K.
Det forudså vest, hvorfor der nu kom ♣E efterfulgt af 4. Spilfører tog E, lagde bordets tabsruder på ♣K og kneb i spar til den blanke konge.
En for lidt.
Ren top med 3*4♠ i nord med 10 stik.

Nord kan måske gøre det bedre. Hvorfor spiller vest på denne unaturlige måde og rejser
potentielle topkort i klør til ruderafkast i stedet for at spille hjerter til trumf hos
makker?

Hvad vil syd spille når makker åbner med en svag sans?
4♠ selvfølgelig og udspil i begge de røde farver gennem syds hånd kan være farligt, så
mon ikke kontrakten ligger bedst i syd?
Men hvad med princippet om at kontrakten har det bedst på den stærke hånd?
Når man spiller små sanser og har udgangsværdier, er svarhånden lige så stærk eller
stærkere så majortransfers er til for at vise 5-farve. Med 6-farve er der ingen grund til at bruge transfers medmindre man er på vej mod slem. Uden højere ambitioner end udgang, meldes med 6-farve bare 4M.

Og endelig ingen transfers på 4-trinnet. Bevar muligheden for at vælge hvilken hånd der skal spille kontrakten.


2019-08-06: Hvorfor EDB-udspil ?

NS: Preben Thaarup - Martin Christoffersen
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nielsen 
30   ♠ KT874
Ø/Ingen T76
     EB8
    ♣ 74
♠ DB6      
 85      
 KT7      
♣ EKD32   

Ø	S	V	N
P	4	AP

Udspil: ♣E

Du får lov til at se bordet med det samme, men ændrer nok ikke mening om udspillet. Og fortsætter med ♣K mens makker afviser med ♣8 efterfulgt af ♣5.
Hvad nu?
Har makker ♠E er spar igen godt. Men kun hvis syd har doubleton. Med singleton i syd kan der trumfrejses 2 sparstik på bordet.
Ruder igen er godt med D i øst, men måske har spilfører Dxx.
Trumf igen kniber en eventuel honnør hos øst. Han har nok kun en så den giver kun stik, hvis det er esset.
En tredie runde klør er måske til dobbeltrenonce. Så forsvinder der en spar- eller rudertaber i syd.
Hvordan fortsætter du ?


2019-08-04: Boganmeldelse


2019-07-26: Doctors Cup Opening Quiz

8. V/Ingen. Østs hånd
    ♠ KDT942
     -
     EBT5
    ♣ BT4

V	N	Ø	S
2♣/2U	P    ...

Afhængigt af dit system åbner makker med 2♣ eller 2U og viser 22-24. Nogle idéer om hvordan målet nås. Og hvad er målet ?

19. S/ØV. Østs hånd
    ♠ -
     EDB9532
     EKT53
    ♣ 7

S	V	N	Ø
P	1♣	P	1
P	1U	P	?

Du er dømt til at spille med 15-17-sanser. Hvordan nås topkontrakten?

20. V/Alle
♠ B874     ♠ D65
 EDBT5     K873
 KB       ED97
♣ E2      ♣ T6

V	N	Ø	S
1	P	3♣*	D
4	AP

Nord server helt uventet med ♣7.
Nej, det er ikke holdturnering. Hvor mange stik stræber du efter? Og hvordan får du dem?

30   ♠ EKT9765
Ø/Ingen EK6
     K2
    ♣ B


    ♠ D3
     BT7
     EBT9
    ♣ ED74

Ø	S	V	N
P	1♣	P	1♠
P	1U*	P	2*
P	2U	P	3♠
P	4♣*	P	4U*
P	5♠*	P	7♠
AP

Nord ser 13 stik hvis en hjertertaber kan undgås. Det må der være chancer for. Øst server med en spar der tager ♠B med fra vest. Spilleplan?
Løsninger (Vil formentlig blot blive betragtet som et diskussionsoplæg)


2019-07-12: Heldet følger de tossede (eller Bridgefestival 2019)

NS: Henrik Duncan-Hven - Peter Hven
ØV: Birgitte Rønn - Tyge Fogh 
13
Nord/ Alle
    ♠ T543
     B4
     E62
    ♣ D632
♠ E98762    ♠ D
 EK5      DT86
 B       KD8
♣ E94      ♣ KBT75
    ♠ KB
     9732
     T97543
    ♣ 8

N	Ø	S	V
P	1♣	P	1♠
P	2♣	P	2
P	3	P	4♣*
P	4*	P	6♣
AP

Udspil: T

Uden absolut garanti for meldeforløbet.
Nord tog E og spillede ruder igen.
♣Dxxx kan kun klares i nord, så spilføringen voldte ingen kvaler.
Klør til esset og ♣9 løb rundt. Tak, Deres majestæt i nord.
Bxxx i nord var næppe sandsynligt så nu skulle hjerterfarven sidde 3-3, B falde ud
anden eller der skulle være en usandsynlig skvis mod med B og ♠KBT.
B viste sig venligt på anden runde hjerter.
Score: +50
Mere festival


2091-07-02: Hvad gør du med Marmichænder?

N/NS Østs hånd:
    ♠ E
     T832
     DT43
    ♣ EK73

N	Ø	S	V
P	1♣	P	1♠
P	?

Skulle du hellere have åbnet 1 ?

2019-06-21: Det er lettere i hold

2019-06-21 Københavns Bridgeklub, åbent hus, par
Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
Jens Grann - Mikael Velschow-Rasmussen 
6    ♠ -
N/NS   KB83
     ED
    ♣ EKB8432
♠ KB52     ♠ 8743
 D52      ET97
 765      KBT83
♣ D95      ♣ -
    ♠ EDT96
     64
     942
    ♣ T76

N	Ø	S	V
1♣	1	1♠	2
2	P	2♠	P
3U	AP

Udspil: 3

Venligt udspil. 2 ruderstik i sækken plus 7 klørstik og spar es.
Nogen fare?
Ja. Klørfarven 3-0 imod.
Safespillet er ♣B hjemmefra og oplagt i holdturnering.
Måske også her da modspillet allerede havde foræret mig et stik.
Men grådighed fornægter sig ikke. Det var par så jeg startede med en høj klør.
Nu krævede vunden kontrakt en modspilsfejl. Jeg spillede ♣B igen.
Den hoppede Velschow ikke på. Han stak med ♣D og spillede ruder igen.
En bet i selskab med to andre.

2019-06-04: Fra top til bund og omvendt

13 N/Alle. Vests hånd
    ♠ -   
 KT962 
 B   
    ♣ KDBT984
N	Ø	S	V
1♠	2♣	2	2
3	P	4♠	5♣
6	P	P	?

Nord havde varierende lange tøvepauser undervejs, men 6kom som et lyn fra en klar himmel. Hvad melder du?


2019-05-19: Zia og Rosenberg er også gået over til K2

2019-05-19
2019 Open USBC Final (Segment 5 of 8)
NS: Grue - Moss
ØV: Rosenberg - Zia

6 Ø/ØV
♠ EKDT5     ♠ 93
 ED2      KB73
 2       E876
♣ ED87     ♣ T92

Ø	S	V	N
P	P	2♣*1	P
2*2	P	2♠	P
2U*3	P	3♣	P
3U	AP

*1: Noget grueligt stærkt
*2: Lad os høre
*3: Spar
*4: Det har jeg ikke støtte til, men jeg har til at invitere

Meldinger taget fra K2 🙂

Ved det andet bord stred xx sig i 6♠ med 3 beter.


2019-05-19: Melder du tyndt ind?

Landskamp at ‘t Onstein mellem Israel og Holland. Set på bridgebase.com

NS: Van den Bos - van Lankveld
ØV: Lengy - Bareket
27   ♠ D943
S/Ingen ED3
     K874
    ♣ T9
♠ BT85     ♠ E76
 BT764     K95
 B       62
♣ ED5      ♣ B8642
    ♠ K2
     82
     EDT953
    ♣ K73


S	V	N	Ø
1	P	1♠	P
2	P	2U*	P
3U	AP

Udspil: ♣4

Bordet lagde lavt, vest stak med ♣D og spillede 4 tilbage til D og K.
Øst spillede ♣B igen. Spilfører faldt fra, men det var lige meget.
Øst spillede nu ♣8 som lavinthal til spar.
Vests ♣E tog bordets ♣K. Vest turde nu ikke stole på sin makker og spillede hjerter igen
så spilfører slap med 2 beter.

Ved det andet bord:

NS: Roll - A Levin
ØV: Verbeek - Molenaar

S	V	N	Ø
1*	1	D	2*
P	2	3U	AP

Øst startede med 5. Så var der 8 stik og tid til at rejse det 9ende i spar.

En god indmelding skal gerne have mindst 2 af 3 formål:
1. Anvise et udspil
2. Spærre for modstanderne
3. Konkurrere om kontrakten

Det skrev Flemming Dahl og Henning Nølke om i Dansk Bridge i 1980.
Bortset fra at man nok skal være lidt længere fremme i skoene for ikke at blive bønnet
ud af alt for mange kontrakter af nutidens svage åbningsmeldinger, er det stadig gode
principper.


2019-05-11: København Klubhold

Studen Nielsen holdt sig beskedent tilbage og landede på en sjetteplads. De andre skal også have chancen for at vinde af og til.

Kamp 4
NS: Tyge Fogh - Birgitte Rønn
ØV: Anders Hagen - Jonas Houmøller
4    ♠ DBT98
V/Alle  E62
     DB5
    ♣ 95
        ♠ 74
         B84
         E73
        ♣ ED764

V	N	Ø	S
1♣	1♠	2♠	P
2U	P	3U	AP

Udspil: ♠D

De 3 første stik var forudsigelige. Syd stak med ♠E og spillede spar igen til nords ♠D. I tredie stik spillede nord ♠B. Sparfarven fra top=jeg har en indkomst i højeste farve=hjerter. Spilfører lagde en hjerter fra bordet og stak med ♠K hjemme.
♣K og ♣B fra vest kunne alle bekende til. På 3. runde lagde nord 6 og syd 4. Markering i uinteressant farve.
Spilfører spillede sin 4. klør fra bordet. Syd lagde 2. Hvad skal nord lægge i denne position:

4    ♠ 98
V/Alle  E2
     DB5
    ♣ -
        ♠ -
         B8
         E73
        ♣ ED

2019-05-05: Med Studen i Malmø

Sankt Johannes Kirke i Malmø

Det gik rivende galt. Næste gang går vi til højre om kirken.


2019-05-02: Lyngby Røgfri majturnering


2019-03-20: Sandsynlighed

2019-03-20 Studen, par
NS Martin Christoffersen - Jens Grann
ØV Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen 
1	♠ KB
N/Ingen	 -
	 EDB86543
	♣ K92
		♠ 842
		 E85432
		 7
		♣ 854 

N	Ø	S	V
1	P	3U	P
6	P	6U	AP

Udspil: 9

Du tager E og er ikke i tvivl om at spilfører har K. Eneste sættechance ser ud til at være et es i vest, men hvilket?


2019-03-19: Lyt til meldingerne

18 Ø/NS	Østs hånd:	
    ♠ B85
	 953
	 D97
	♣ EKT7 

Ø	S	V	N
P	P	P	1
P	2	P	3♣*1
P	4	AP

*1: Langfarvetrialbid

Du sidder øst og vælger forståeligt ikke at deltage i meldeforløbet. Selvfølgelig kunne du doble 3♣, men når du nu formentlig selv skal spille ud…
Det slipper du som forventet ikke for. Autopiloten siger en klørhonnør ?

Hele spillet:

2019-03-18 Holte Bridgeklub, holdturnering
NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: John Dalgaard - Torben Andersen
18	♠ EKD6
Ø/NS	 ED642
	 T
	♣ 652
♠ 92		♠ B85
 B8		 953
 EK865		 D97
♣ 9843		♣ EKT7 
	♠ T743
	 KT7
	 B432
	♣ DB

Ø	S	V	N
P	P	P	1
P	2	P	3♣
P	4	AP

Nord har 5 tabere og kan blot hæve til 4, medmindre syd har for vane at holde åbent på meget tynde værdier.
3♣ gjorde ikke syd meget klogere. Men med ♣Kxx/Txx i nord har honnørerne værdi og med 3 små klør i nord kan en klør trumfes. Ergo 4.
Øst startede med en høj klør og fandt skiftet til ruder.
Nu kunne ØV nå at spille 3 runder ruder så ♠B i øst blev forfremmet til et stik.


2019-02-27: 2-o-1 Rules

2019-02-27 Studenterforeningen, hold
NS: Jakob M. Jensen - Ewa Oleksiewicz
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen

19	♠ DBT
S/ØV	 K97542
	 B2
	♣ T6
♠ E9875		♠ K
 EBT3		 D8
 KT3		 D98654
♣ K		♣ EB93 
	♠ 6432
	 6
	 E7
	♣ D87542

S	V	N	Ø
P	1♠	P	2*1
P	2*2	P	2U*3
P	3*4	P	4*5
P	4*6	P	4U*7
P	5*8	P	6#9
AP

*1: GK. 2-o-1
*2: 12-21. 3 havde været splinter
*3: Klørhold
*4: 3f i ruder. Ikke minimum. Ellers meldes blot 3U selvom man kan se ruderfit
*5: Hvilemelding. Benægter klørcue. Men det vidste jeg øst havde. Jeg havde ikke lyst til at høre 4 efter 4♣.
*6: Klør- og hjertercue
*7: 1430
*8: 0/3 esser
*9: For en uge siden var det 0 esser. Forhåbentlig ikke denne gang

Udspil: 6

Et nydeligt meldeforløb til en dårlig slem.
Syd kunne selvfølgelig have spillet en snedig hjerter fra K, men så må han have den cadeau.
Rækkefølgen af de første 5 stik var forudsigelig:
1: E
2: Spar til ♠K
3: Klør til ♣K
4: ♠E med læg af D
5: Ruder til D og E
Syd spillede 7 igen
Killpoint(Jens Aukens glimrende Bols-tips).
Skulle lige studeres men så dæmrede det at der næppe kunne undgås en klørtaber, hvis ruderfarven sidder 3-1 imod.
6: K, hvor nord venligt bidrog med B
Nu kan en klør trumfes. Den anden forsørges med
7: B. Nord lagde lidt tøvende lavt, men også á tempo tilspil havde medført en klørtaber fra hånden.
12 stik.
Ingen andre i Studen havde meldt slem.
Bemærk 2-o-1s force, hvor der afgives en mild sleminvit med støtte på 3-trinnet.
Giv øst B og ♣D i stedet for ♣B og det meste af studen havde stadig fedtet rundt i 3U.
Et par spil senere meldte vi(jeg) igen en soloslem. Denne gang uden det mindste styr på meldingerne og hele 10 stik.
Vi skal bare have ryddet fjollespillene væk, så kører det.


2019-02-25: The Majorcraze

2019-02-25 Holte Bridgeklub, par
NS: Henrik Rübner-Petersen - Michael Rübner-Petersen
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh 
2	♠ T974
Øst/ NS	 B8
	 ED63
	♣ 763
♠ 653		♠ EKD82
 E53		 KD7
 K74		 952
♣ DT92		♣ EB 
	♠ B
	 T9642
	 BT8
	♣ K854

Ø	S	V	N
1♠	P	1U	P
3U	AP

Udspil: 3

Vest har majorfit, men giver majorfarven ekstra stik?
Nord startede med 3 der over T løb rundt til K.
Den kedelige sparsits gjorde det lidt vanskeligere.
Jeg tog letsindigt ♣E og spillede ♣B. Syd stak og modspillet indkasserede 3 ruderstik før jeg havde rest.

Der er flere planer der kan overvejes:
1. ♣E og klør igen.
2. Dyk en spar.
3. Spil hjerter til E og knib i klør. Vinder hver gang ♣K sidder i plads
Alle planer lykkes så længe ruderfarven sidder 4-3.
Kun plan 3 lykkes hvis ruderfarven sidder 5-2.

Analysen om 3U/4♠ holder. Ikke ganske uventet.

Et andet par var også kloge, men nord var også klog og startede med spar.  Så var der kun 8 stik.
Alle andre spillede 4♠. Om syd spillede hjerter eller ruder ud var ligegyldigt. Det var kun et spørgsmål om hvornår NS tog deres 5 stik.
Det lykkedes dog ikke for et enkelt par. Her fik man lov til at rejse klørfarven og lægge 2 rudertabere på bordets klør.


2019-02-20: Hvad gik galt?

2019-02-20 Studenterforeningen, par
NS: Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen 
26	♠ 52
Ø/Alle	 E52
	 32
	♣ KBT943
♠ 4		♠ KDB976
 KDB987	 6
 KDB96		 ET87
♣ 8		♣ D7 
	♠ ET83
	 T43
	 54
	♣ E652

Ø	S	V	N
1♠	P	2	P
2♠	P	3	P
4	P	4	P
4U	P	5	P
6	D	AP

Vest kan se slem med 3 esser i øst, så det er svært ikke at melde 3.
Hvad er 4? Hvis aftalen er at når farve er meldt og støttet og alt er cuebid, så er det et cuebid.
5 viste 0/3 esser. Syds dobling tydede på 0.
Der opstod forvirring undervejs. Vest mumlede noget om at 4 skulle være 1430 og det tyder de videre meldinger da også på var opfattelsen.
Gad vide om vi har aftalt det. Ellers må jeg vel til at se nærmere på 4m som 1430 med pres fra to makkere.

Det var ikke kun os der ikke kunne styre kortene.
4 par spillede en hjerterkontrakt
3 par spillede en sparkontrakt
15 par spillede udgang i ruder, heraf 3 i slem

2019-02-18: Logisk tænkning

Carsten Bernth - Tyge Fogh
Kate Reiter - Helge Hesselberg (S) 
18	
Ø/NS   N
♠ 754		
 DB		 Ø
 DT95		
♣ EK32		
	♠ EB86
	 K7
	 632
	♣ BT74

Ø	S	V	N
1	P	2♣	P
2	P	3	P
3U	AP

Udspil: 3

3 gik over 9 og B til E.
Klør til ♣K hvor nord bidrog med ♣9.
D rundt til K og 2 igen. D fra bordet og K fra nord.
♠T til ♠D og ♠E.
Spilfører havde siddet og vredet sig før han meldte 3U, så 90% sikkert har han 6f i hjerter og ikke 5-4 i hjerter-spar.
Hvad nu?


2019-01-19: Københavnserien kamp 8-11


2019-01-14: Find safespillet

2019-01-14 Holte Bridgeklub, par
5	♠ T95
N/NS	 EKB8	
	 K95
	♣ E73

	♠ E6
	 62
	 EDT642
	♣ D92

N	Ø	S	V
1U	3♠	3U	AP

Udspil: ♠K

Hvis du falder fra, fortsætter øst med ♠3.
Husk det er parturnering.
Hvordan spiller du?


2019-01-09: Hvor er dame ?

2019-01-09
NS: Pim Bussink - Susan Hjorslev Lund
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh


6	♠ 753
Ø/ØV	 KT75
	 B97
	♣ E94
♠ B984		♠ KDT2
 D2		 8643
 T842		 E3
♣ DB6		♣ 853 
	♠ E6
	 EB9
	 KD65
	♣ KT72

Ø	S	V	N
2*	2U	P	3U
AP

Udspil ♠4

Spilfører stak første gang og spillede ruder til 9 og E. Vi indhalerede 3 sparstik og øst spillede klør igen. Min ♣B blev stukket på bordet og 5 kom igen. Øst bidrog med 3. Så var det tid til en af modstandernes lange pauser (De første 2 spil tog en halv time). Systemkortet blev studeret grundigt og jeg måtte fortælle at vi er rimeligt ærlige med styrken til vores Ekrens og at en sjælden gang imellem kan man have 11hp med 4-4. Slutningen på hele historien blev 9 fra hånden og D fra mig til en for lidt.
Syd følte sig vildledt. Jeg måtte jo vide hvorfor hun spurgte? Det ændrer ikke på at jeg må fortælle hvad vores meldinger betyder, når jeg bliver spurgt.
Jeg vil dog ændre teksten på systemkortet til 2 til 4+4+ i major med 6-10(11). Andre skriver bare Multi og sludrer sig frem hvis man spørger om hvad det betyder.


2018-01-08: Rasmus’ majorstøttemeldinger

2018-01-07 Holte Bridgeklub
27 S/Ingen
♠ E7		♠ B932
 KBT32		 E875
 EK875		 3
♣ E		♣ T873 

Melder du slem?
Hvis du gør, er det fordi du ikke har fundet ud af at du mangler trumf dame og et es. Nej, selvom du måske har fundet ud af at i har 9 trumfer tilsammen er odds ikke gode nok.
Hvis du ikke gør har du affundet dig med blot at melde udgang eller har fundet ud af at du mangler trumf dame og et es.


2019-01-04: Lidt systemovervejelser

V/Alle. Østs hånd:
	♠ KT93
	 965
	 E32
    ♣ K64 

V	N	Ø	S
P	P	?

Hvad melder du ?


2019-01-04: Fra arkiverne

(B) V/Ingen. Syds hånd:
	♠ T976
	 K95
	 T54
	♣ 974

V	N	Ø	S
P	P	2♣	P
2	P	2U	P
3U	AP

Hvad spiller du ud ?