2022

Friske causerier direkte fra hjernekassen om spil og forslag til forbedring.
Af og til hædrende omtale.
Af og til en hårrejsende fejlanalyse.
Mine makkere kan med fordel (?) læse de spil de selv har deltaget i.
SD = Også på Studens Diskussionclub


2022-04-25: Hvem var det der vandt i dag?

I sidste runde af holdmesterskabet i Holte Bridgeklub trækker du en ganske pæn hånd op:

11. S/Ingen. Syds hånd
    ♠ E
     EKD
     EKDB983
    ♣ E3

Hvordan styrer du i rigtig kontrakt?


2022-02-16: Stik til ♠7 en passant

2022-02-16 Studen IAC enkeltaften
NS: Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
ØV: Jesper Nygaard Nielsen - Esben Tind
5    ♠ EK2
N/NS   E9853
     8
    ♣ D865
♠ 4       ♠ T9863
 KD4      72
 KDT763     92
♣ T72      ♣ K943
    ♠ DB75
     BT6
     EB54
    ♣ EB

N    Ø    S    V
1	P	1♠	P
2♠	P	4♠	AP

Udspil: K

Meldte vest virkelig ikke 2?

Nord kunne have genmeldt 1U, der viser 12-15 og ikke lover en balanceret hånd. Men valgte en ikke urimelig 2♠.
Det sker vel af og til men mon ikke svarer skal tage meldingen for pålydende og ikke forsøge at komme tilbage til hjerter selvom der er en kendt fit. 4-4 spiller som regel bedre end 5-3.
Havde nord holdt sig til sit system havde syd blot meldt 4.

Havde vest meldt 2 havde nord et ægte problem. En direkte 2♠ der godt kunne være på en 3f eller en styrkevisende dobling? En støttedobling ville være perfekt, men det harmonerer ikke med et system med små sans’er.

Syd tog E og fortsatte med 6(Rejs sidefarven i tide!), vest anede ikke uråd og bidrog med 4 og 9 tog stikket. En klørknibning gik godt. Endnu en hjerter gik over K til E og endnu en hjerter bragte vest ind på D mens øst kunne undvære en klør.
Der var nu lagt op til krydstrumfning hvor ♠7 tog det 10ende stik en passant.

Modspillet kunne have gjort det bedre. Vest kunne have bidraget med en hjerterhonnør første gang farven blive spillet og øst kunne have kastet en ruder i stedet for en klør på 3. runde hjerter.
Det kunne syd have undgået ved at trumfe en ruder med ♠2 før anden og tredie runde hjerter.

Resten af aftenens spil her


2022-01-24: Close But No Cigar

Anders Bodenhoff - Carsten Bodenhoff
2    ♠ EBT975
Ø/NS   T74
     B98
    ♣ 6
♠ D2      ♠ K63
 96       EDB85
 DT65      742
♣ B9743     ♣ D5
    ♠ 84
     K32
     EK3
    ♣ EKT82

Ø    S    V    N
1	1U	P	2*1
D	P*2	P	2♠
AP

Udspil: ♣D

Nord tog ♣E og ♣K og kastede en hjertertaber fra hånden.
En spar hjemad fulgte hvortil vest på mystisk vis bidrog med ♠D.
♠E efterfulgt af en høj spar fra hånden afslørede at trumferne alligevel ikke sad 4-1 og bragte øst ind på ♠K.
Øst fortsatte med E og D til K på bordet. Hjerter til trumf og den sidste trumf blev trukket med klørafkast.
De resterende kort:

2    ♠ 97
Ø/NS   -
     B98
    ♣ -
♠ -      	♠ -
 -      	 85
 DT6     	 742
♣ B9		♣ -
    ♠ -
     -
     EK
    ♣ T82

Hvad skal vest gøre når der spilles endnu en trumf med afkast af klør fra bordet?
Uanset hvad vest kaster spilles ruder til bordet.
Hvis vest har kastet klør, trumfes en klør og endnu en ruderhonnør er indkomst til at lægge B på den rejste klør.
Hvis vest har kastet ruder, trækkes endnu en høj ruder på bordet og D kommer trimlende, en klør trumfes hjem og B giver sidste stik.
Øst kan ødelægge trumfskvisen ved at spille ruder når han er inde på ♠K.
Vest lagde aktuelt ♣9. Husk at tælle! Så ved man at der kan rejses et klørstik med en enkelt aftrumfning.