2021

Friske causerier direkte fra hjernekassen om spil og forslag til forbedring.
Af og til hædrende omtale.
Af og til en hårrejsende fejlanalyse.
Mine makkere kan med fordel (?) læse de spil de selv har deltaget i.
SD = Også på Studens Diskussionclub


2021-04-23: Tidligt i seng

21 N/NS Vests hånd:    
	♠ EDB62    
	 EK3      
	 E53      
	♣ B3      

N    Ø    S    V
p	1	P	1♠
P	2♣	P	2*1
P	3♣	P	?

4. farve på 2-trinnet er her kun RK. Følges op med melding på 3-trinnet og højere er der etableret krav til 3U/4m.
Vest er nu på vej mod slem i ruder. Det sker måske/formodentlig på et eller andet tidspunkt med en sleminviterende 4

Man kan nå til 4 ad forskellige veje:

A
1	1♠
2♣	2
3♣	4 

B
1	1♠
2♣	2
3♣	3
3♠	4

C
1	1♠
2♣	2
3♣	3
3U	4

D
1	1♠
2♣	2
3♣	3♠
3U	4

E
1	1♠
2♣	2
3♣	3♠
4♣	4F
1   1♠
2♣   2
3♣   3
3/3♠  4

G
1   1♠
2♣   2
3♣   3
3U   4

og stille spørgsmålene
1. Hvad er trumf?
2. Er 4 forslag til slutkontrakt eller sleminviterende?

Metode 1
Når ingen farve er fastlagt som trumf, er melding af 4 træk i meldt minor, enten som spring eller støtte uden mellemliggende meldinger, sleminviterende.
Når minor støttes på 4-trinnet efter der er meldt 3U, er meldingen sleminviterende
Når minor støttes på 4-trinnet, hvor ingen kunne melde 3U, er meldingen ikke krav.

Med disse definitioner er 4 sleminvit i A, C og E
I B og D var øst på vej i 3U men fandt at hjerterholdet var tvivlsomt. Øst har værdier til 3U, men ikke til 5
F og G gemmer vi lige til lidt senere i teksten.

Metode 2
Alle ovenstående meldeforløb defineres som krav.
(Måske vil man vælge at lade springet til 4 være ukrav)

Fordele ved metode 1 er at man hurtigt får fastlagt trumffarven og ambitionsniveauet uden at så tvivl om man er sleminteresseret eller bare er ude efter hold i 4. farve.
Og man kan stå af i 4m når meldeforløbet udvikler sig skuffende.

Fordel ved metode 2 er at man kan lade melding af ny farve på 3-trinnet være et advance cuebid når meldingen følges op med 4m.

Hænder hvor man har minorfit og er på vej mod 3U er utvivltsomt mere frekvente end hænder hvor man er på vej mod slem.
Når man har begrænsede værdier, dvs værdier til 3U men næppe til 5m, er det vigtigt at kunne spille 4m når vejen mod 3U viser sig at være ufarbar.

Min stemme går til Metode 1

For den kvikke læser trænger spørgsmålet sig på: Hvad betyder svarers 4. farve med og uden spring? Mere præcist, hvad betyder meldeforløbene nedenfor. Forslag indsat

1	1♠
2♣	3	GK, 5-5 i major

1	1♠	
2♣	2	RK/GK efter ønske. Vis mere, makker

1	1♠
2♣	2
3♣	3	Søger halvt hold i hjerter

Tilbage til spillet

21 N/NS
♠ EDB62     ♠ 74
 EK3      5
 E53      KBT76
♣ B3      ♣ EKT84


N    Ø    S    V
p	1	P	1♠
P	2♣	P	2*1
P	3♣	P	4
P	5	P	6
AP

Udspil: 4

Vest er tilhænger af metode 1.

Spilleplan?
Man skal undgå at afgive et stik i begge minorfarver.
En knibning i begge minorfarver førte ikke frem.
Aktuelt forløb: E, en mislykket ruderknibning, hjerter igen til K og sparafkast fra hånden. Ruder til E og en lokkende ♣B fra bordet. Nord lagde lavt. Dækker nord ikke med ♣D, har han den ikke siger Zia. Og skulle nord have ♣D er man nogenlunde lige vidt. Dækker nord med ♣D er ♣9 blevet et vigtigt kort.
Når man har tænkt det hele igennem når man nok til den konklusion at med lidt tillægschancer for at ♣D og/eller ♣9 falder ud på ♣E og ♣K, er den reelle mulighed for at slippe for at afgive et stik er at farven sidder 3-3 imod. Skulle den sidde 4-2 imod, skal man finde D og siden skal sparfarven sidde heldigt eller der skal være en klør-spar-skvis.
Mit bedste bud på en spilleplan er at trække K, E efterfulgt af ♣K, ♣E og en klørtrumfning.
Regn selv på chancerne.

Hele spillet:

21   ♠ K95
N/NS   B972
     842
    ♣ 652
♠ EDB62     ♠ 74
 EK3      5
 E53      KBT76
♣ B3      ♣ EKT84
    ♠ T83
     DT864
     D9
    ♣ D97

Ved det andet bord

N	Ø	S	V
P	1	P	1♠
P	2♣	P	2*
P	3♣	P	4
P	4U*	P	5*
P	6	AP

En tilhænger af metode 1 i vest.

Syd startede med ♠8. Spilfører satte nu ♠K i nord. Fortsatte med E, K med sparafkast og ♠D. Nord dækkede ikke med ♠K så der forsvandt en klør fra hånden. ♠B blev nødtvunget dækket med ♠K, spilfører nøjedes heldigt med 6 og da det nu var på tide at trække K og E endte spillet med 13 stik.
Sparspillet er næppe bedste chance, men her virkede det.

Ikke at forglemme at vest kunne have meldt 1-1♠-2♣-2-3♣-3. Det ville nok være sket i en parturnering hvor man stadig kan fiske efter en usandsynlig 5-3-fit i spar. og hvad gør øst nu, for 3U kan han næppe melde. Han viser selvfølgelig sin doubleton i spar og hvad betyder meldingerne på 4-trinnet nu? Kompleksiteten stiger og dermed chancen for fejl.

Overskriften hentyder til at samme makkerpar på en bridgerejse havde en meningsudveksling om præcis samme typer af meldinger. Resultatet var at den ene part fortrak tidligt til sit værelse. Men dog en time senere erkendte at forsoning i baren ikke var det værste der kunne ske. Konsensus om meldingernes betydning opnåedes dog ikke.


2021-04-09: Hyggebridge

Når man ubesværet kridter 10-11 stik i en delkontrakt i major, må man overveje om man burde have meldt udgang eller kortene bare sad forrygende heldigt:

2021-04-09 Hyggeaften
NS:Kim Bo Petersen - Perry Sjöberg
ØV:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
12   ♠ 74
V/NS   E64
     94
    ♣ BT8432
♠ KB6      ♠ ED9532
 BT8753     2
 EB       DT73
♣ K7      ♣ 96
    ♠ T8
     KD9
     K8652
    ♣ ED5

V    N    Ø    S
1	P	1♠	P
2	P	2♠*1	P
3♠	AP

*1: Ikke minimum, 8-10hp, 6f
Udspil: ♠T

Med den aktuelle sits var der ingen problemer i at tage 10 stik.

Øst har minimum for sin melding. Men har kun 6 tabere. Hvis makkers point ikke sidder i hjerterfarven, er det ingen skam at støtte til udgang.

Og skal øst ikke stole på det? Vest ved godt at der formentlig er singleton eller renonce på den anden side af bordet og burde måske selv have meldt 4♠ i stedet for at overlade til makker at tage beslutningen.
Her ser alt andet end B aktivt ud på vests hånd. Flyt ♣K over til hjerterfarven og vest ville formentlig have passet til 2♠.

Morale til vest: Meld selv udgang hvis det ser rigtigt ud.
Morale til øst: Makker ved godt du har singleton eller renonce i hjerter og har desuagtet inviteret til udgang. Tænk på resten af hånden, ikke på hjerterne.

Det andet bord stod i 2♠ så intet tabt. Men så blev det slemt:

2021-04-09 Hyggeaften
NS:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
ØV:Erik Utzen - Ole Majgaard
13   ♠ ED97
N/Alle  ED2
     T98
    ♣ D97
♠ 86532     ♠ T4
 K985      BT743
 3       B542
♣ 852      ♣ T4
    ♠ KB
     6
     EKD76
    ♣ EKB63

N    Ø    S    V
1U	P	2♠*1	P
2U*2	P	3*3	P
3U*4	P	6U	AP

*1: "Minorstayman". Ubekendt styrke. Oftest for at spille 3♣/3
*2: Lige lang i minor eller længst i ruder
*3: GK. Singleton i hjerter, 5-5 i minor
*4: Forslag om slutkontrakt. Ingen særlig sleminteresse

Udspil: B

Det var ikke svært at tage 13 stik.

Nords 3U kan bestemt diskuteres. 3 nøglekort til en klørslem er vel værd at vise konstruktivt og hånden måske bedre vist med 4♣.
Men den helt jævne hånd og de fleste points i makkers kortfarver medførte den mere pessimistiske 3U.

Syds 6U er at opgive for tidligt. Trods nords negative indstilling, må det med 3 tabere undersøges om der er spil for storeslem. 4 havde fastlagt trumf og nord havde glad cuebiddet 4.

Ved det andet bord meldte nord 4♣ i stedet for 3U og så stoppede meldingerne ikke før 7♣.

Stillingen efter 24 spil fortjent 61-53 til de gode. 🙂


2021-04-07: Pre-Smart (SD)

Preben Thaarup har konstrueret bridgesystemer hele sit liv tror jeg. Første gang jeg oplevede det var til en KM Semifinale ca 1990, hvor Birger Jonassen og Preben Thaarup iført store islændertrøjer spillede et stærkt modificeret Pre-Cisionsystem. Siden har der været mange systemer og det aktuelle er Pre-Smart. Vistnok ikke navngivet efter konstruktøren, men fordi systemet eksisterede før det ret nyligt fremstormende og siden hurtigt glemte system Smart.
Pre-Smart eksisterer i bedste velgåede. I hvert fald så længe Dan og Preben og af og til trofaste proselytter gider spille det.
Det er ikke nødvendigvis nemt at spille mod et system hvor en åbning ikke lover mere end indmeldingsstyrke og uforstyrret giver systemet af og til irriterende gode resultater.
Du får lov til at sidde nord i et af gårsdagens spil fra Studen Continous Open 5 og skal melde i første hånd med

    ♠ KD854
     ED8
     ED8
    ♣ 42

Afhængigt af sansintervaller og modvilje mod at melde 1U med 5f i major, åbnede de fleste med 1♠ eller 1U.
Der var mere komplicerede meldeforløb, men efter 1U overførte syd typisk til hjerter og slutkontrakten blev 2
Eller syd passede 1♠ og så blev slutkontrakten 1♠ eller også holdt ØV åbent og syd fik lejlighed til at melde 2.
Med Presmart gik meldingerne

2021-04-07 Studen Continous Pairs 5 af 5
NS:Dan Nybo - Preben Thaarup
ØV:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
121   ♠ KD854
N/ØV   ED8
     ED8
    ♣ 42
♠ EBT6     ♠ 92
 5       B43
 T743      KB962
♣ EDT3     ♣ KB6
    ♠ 73
     KT9762
     5
    ♣ 9875

N    Ø    S    V
1♣*1	P	1*2	P
1*3	P	3*4	P
4	AP

*1: 13+. Ubekendt fordeling
*2: 0-6
*3: Præcis 3f i hjerter
*4: Invit med 5+ hjertere

Udspil: ♠9

Syds melding ser hård ud, men med en kendt 9-kortfit og 8 tabere er det vel ikke helt galt.
Udspillet lignede den doubleton det var(1.-3.-5.). Vest havde nok gjordt det sværere med et andet modspil end ♠E og ♠6 igen. For nu kunne sparfarven rejses med en enkelt aftrumfning, trumferne trækkes og 2 klørtabere forsvandt på ♠D og ♠8.
10 stik og en ren top til Presmart.
Et enkelt andet par forsøgte sig med 4 i syd. Spilfører forsøgte at få to kløraftrumfninger på bordet, men det forpurrede ØV med 2 runder hjerter.


2021-04-01: Leveregler for ægtemænd (SD)

Politiken 1933-01-19:
Mrs. Culbertson, der maa siges at tale med nogen Avtoritet, eftersom hun antagelig er Verdens bedste kvindelige Bridgespiller, har opstillet en Række Bud for Ægtemænd. De vigtigste af dem lyder:

  • Sørg altid for at have Deres Hustru som Makker.
  • Behandl hende som Deres Ligemand i Begavelse.
  • Husk, at hun er klar over, at hun er mindst lige saa begavet som De selv.
  • Skær ikke Ansigt, rynk ikke Panden og gør Dem ikke heroiske Anstrengelser for at se henrykt ud.
  • Komplimenter hende ikke under én gang i Timen.
  • Vær paa det rene med, at hun maaske spiller bedre end De, selv om hun kan mindre Teori.
  • Gør ikke Forsøg paa at dokumentere Deres vidunderlige Begavelse ved Fantasimeldinger. Det er for sent: der er intet, der kan ændre Deres Hustrus Mening om Dem, den staar fast.
  • Hvis Deres Hustru begaar en Fejl, tænk da paa de mange, meget mere alvorlige, som De selv har begaaet i Løbet af et langt Liv.
  • Hvis Deres Hustru bebrejder Dem en Melding eller et Udspil, husk da paa, at hun har sine Grunde: Enten har De glemt Deres Bryllupsdag eller hendes Fødselsdag, eller De har næret alt for stor Beundring for en anden Kvinde.

2021-03-28: Kortlæsning (SD)

Kender De begrebet kortlæsning? Selvfølgelig ved De, at hvis man i en sanskontrakt har EKD2 og honnørerne bliver bekendt rundt, så giver 2’eren stik. Kan De tælle til 13? Godt! Meget mere behøver De nemlig ikke at kunne for at anvende kortlæsning i praktisk bridge. Lad os tage et eksempel:

♠ EK98     ♠ 643
 KB76      E9
 KD6      E742
♣ EK      ♣ D874
Øst spiller 6U, syd spiller ♠7 ud. Før man går i gang Øst spiller 6U, syd spiller ♠7 ud.
Før man går i gang med spillet, må man foretage en vurdering af mulighederne for at vinde kontrakten. Der er 10 stik med magt, 2*EK i major- og 2*EKD i minor-farverne. Der mangler altså 2 stik. Disse kan fås, hvis spar og ruder sidder fordelt 3-3, hvis hjerterne sidder gunstigt eller en meget heldig klørsits. Men hvor ligger den bedste chance? Før man kan sige noget om det, må fordelingen nærmere undersøges.
For at rejse den fjerde spar må man afgive et stik i farven og det kan man lige så godt gøre med det samme. Syds ♠7 stikkes med bordets 8’er, nord vinder stikket med ♠B og vender med ♣9. Bordet får stikket på ♣K og trækker esset på hvilket nord viser renonce. Klørene sad ikke godt. Til gengæld viser det sig, at sparene sad 3-3 når man trækker ♠EK. Så trækkes EKD idet man sørger for at slutte på bordet. På den tredje ruder viser syd renonce. Hvad ved man om fordelingen?
Sparene sad 3-3, nord har vist singleton i klør og syd doubleton i ruder. Hvis nord har hjerter dame er situationen denne:
    ♠ -
     Dxxx
     B
    ♣ -
♠ 9       ♠ -
 KB76      E9
 -       7
♣ -       ♣ D8
    ♠ -
     xx
     -
    ♣ BT6
Bordet er inde og øst skal have rest.
På ♠9 må nord kaste en hjerter, øst lægger ♣8 og syd ♣5. Øst går hjem på E og spiller så ♣D og nord er skviset. Hvis D sidder hos syd viser det sig anden gang øst spiller farven.
Spillet stammer fra verdensmesterskaberne i 1958 i Como og øst var amerikaneren Sidney Silidor. Han spillede fantasiløst på at knibe D gennem syd og fik sin velfortjente straf. Italienerne meldte ikke slem, men fik til gengæld 12 stik.
Hele fordelingen var:
    ♠ DB2
     D8543
     BT98
    ♣ 9
♠ EK98     ♠ 643
 KB76      E9
 KD6      E742
♣ EK      ♣ D874
    ♠ T75
     T2
     53
    ♣ BT6532
Spillet er fra Politiken 1962-01-14 for 60 år siden, hvor Politiken overgik fra sporadiske bridgeartikler til en fast spalte hver søndag.
Italien havde da vundet VM for 4. gang i træk, rygterne om snyd havde ikke taget fart og beundringen for italienerne var stadig næsegrus som journalistens valg af tillægsord kan antyde.

En tese der understøttes af de manglende kommentarer til hvordan italienerne kunne undgå at komme i 6U med 33hp til deres rådighed.


2021-03-24: Med lukkede øjne og speederen i bund (SD)

2021-03-24 Studen Continous Pairs 4/5
90 Ø/Alle. Østs hånd: 
	♠ KD75
	 -
	 KD97632
	♣ EB	

Ø    S    V    N
1	P	1	P
1♠	P	3U	P
?

Udspil: 

En nydelig hånd i øst. Ikke sandt.
Ved alle borde (Undtaget et hvor en uhelbredelig sanshaj meldte 3U efter ruderåbningen) gik de første 4 meldinger som ovenfor.
Hvad melder du nu med dine 3 tabere?
Afhængigt af hvilke esser makker har, er der formentlig mellem 11 og 13 stik i en ruderkontrakt.
Der er masser af muligheder for at have 12-14 point i vest uden at have andre esser end E så 4 spilleres udiciplinerede spring til 6 er der ingen points for.
3 spillere forsøgte sig med en mere videnskabelig tilgang med en sleminviterende 4.
Vi kæmper os videre med naturlige meldinger. Jeg kan godt lide den her aftale:

Ø	S	V	N
1	P	1	P
1♠	P	3U	P
4	P	4	: Cuebid. Accepterer sleminvit
		4♠	: Cuebid/"Last Train"
		4U	: Dårlige værdier til slem. Forslag om slutkontrakt

Cuebid/”Last Train”? Hvis man har sine kontroller i minorfarverne og gerne vil tage imod makkers sleminvitation, men nødig fratage makker 4U som spørgemelding, er 4♠ sidste stoppested før 4U.
Sleminteresse, men lover ikke sparkontrol (Det vil der selvfølgelig ofte være)
Andre tungere ting kan tages på programmet. Prøv at læse Eddie Kantars “Roman Key Card Blackwood”
4U som manglende interesse efter en sleminvit i 4m er rar at have.
Så kan man lidt friere invitere til slem med 4m i en parturnering. Og ingen skam at gå ned i 4U 🙂
Mit foretrukne meldeforløb vil være:

Ø	S	V	N
1	P	1	P
1♠	P	3U	P
4	P	4*1	P
4♠*1	P	4U*2	P
5♠3*	P	6	AP

*1: Cuebids. Vest skal selvfølgelig acceptere sleminvitten med 3 nøglekort.
*2: 1430.
*3: 2 esser og D

Så blev 6 da nået med sikkerhed i modsætning til 6-skrigerne der kunne have set modstanderne snuppe 2 esser fra start.
Hvad med 7? Kan den meldes hvis vest har ♠E og E?
Hvis vest efter 4 ikke kan cuebidde 4 men cuebidder 4♠, er man på den grønne gren. Viser vest efterfølgende 2 esser må der være spil for 7.
Her hvor ØV har fået banen for sig selv, er der ingen grund til at forcere meldingerne med et vildt spring til 6.
4 er en overlegen melding, hvor man nogle gange kan se at 5 er højt nok og andre gange se at der er 7 i kortene. Og man kan stadig nå at melde 6 i håb om at vest har E eller ♠E.
Denne gang blev der ikke uddelt straf til andre end dem der vansmægtede i 3U med denne sits:

2021-03-24 Studen Continous Pairs 4/5
90   ♠ 93
Ø/Alle  KT742
     E84
    ♣ 432
♠ E42      ♠ KD75
 EB63      -
 BT       KD97632
♣ KT85     ♣ EB
    ♠ BT86
     D985
     5
    ♣ D976

Et enkelt par scorede kassen med 12 stik i 6U. Det var ikke let for nord at finde hjerterudspillet.


2021-03-18: Kom til prøveaften hos Blakset (SD)

Så nåede vi til 3. runde i Studen Continous Pairs. Vi tager på tur med Lotte Nerem, der er en forholdsvis ny bridgespiller der mest slår sine folder i Blaksetklubberne. Og se nu hvad de lærer i Blakset:

2021-02-17 Studen Continous Pairs 3/5
NS:Lotte Nerem - Annie Storm
ØV:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
69   ♠ E42
N/NS   B42
     832
    ♣ E752
♠ D8763     ♠ 5
 ED75      K
 E9       KB654
♣ KD      ♣ BT9843
    ♠ KBT9
     T9863
     DT7
    ♣ 6

N    Ø    S    V
P	P	P	1♠
P	1U*1	P	2♣*2
P	2*3	P	2
P	2U	AP

*1: IK.	6-11
*2: K. 16+
*3: K. 6-9


Udspil: T

Øst kunne have hævet til 3U med 8-9, men pessimismen tog over med den oplagte misfit.
Hvad enten sanskontrakten (2U/3U) lå i øst eller vest, startede modspillet i 6 af 7 tilfælde med med at serve hjerter.
Den blev ikke uventet stukket på bordet med K og de 6 spilførere fortsatte med klør hjem til ♣K.
Lotte faldt fra.
Spilfører forsøgte sig med ♣D.
Lotte faldt fra.
Forbindelserne var effektivt brudt. Spilfører forsøgte sig selvfølgelig med en ruderknibning men det gik ilde og ØV endte med 6 stik.
Den eneste nordspiller der kopierede Lottes flotte modspil var Thomas Berg. Han har så nok spillet bridge i 10 gange så mange år som Lotte.
Alle andre stak op på ♣E ved første lejlighed og så var forbindelserne åbne til at indkassere 9 eller 10 stik.
Der er gratis prøveaften i Blakset tirsdag 6. april


2021-03-14: Så smukt

Selvom Realbridge er sjovere og smager mere af det virkelige liv, er en tur på BBO nu heller ikke at foragte.
Og jeg var helt uden skyld i hvad der skete i dette spil.

2021-03-14 Danish Dynamite
NS:Smukke Henrik - Smukke Lisbeth
ØV:Smukke Tyge - Snedige Rasmus
4	♠ KB
V/Alle	 B8
     DBT9654
    ♣ EK
♠ ET9843    ♠ D76
 D73      EK5
 2       EK83
♣ T92      ♣ 875
    ♠ 52
     109642
     7
    ♣ DB643

V	N	Ø	S
2♠	3	4♠	AP

Udspil: ♣K

Smukke Henrik fortsatte med ♣E og selvom Smukke Lisbeth fornøjet kaldte med ♣3 og ♣4 skiftede Smukke Henrik snedigt til D.
K holdt stikket og hu hej, Snedige Rasmus fortsatte straks med E. Smukke Lisbeth kiggede på ♠2 og tænkte den skulle gøre lidt gavn og trumfede håbefuldt. Men nej, Snedige Rasmus havde heller ikke flere og trumfede over med ♠3.
Nu fulgte ♠E hvortil Smukke Henrik bidrog med ♠B og Smukke Lisbeth med ♠3.
Snedige Rasmus fortsatte med hjerter til E, ruder til trumf, hjerter til K og ruder til trumf.
Tilbage var at trække D og sætte Smukke Henrik ind på ♠K i denne position til udspil til dobbeltrenonce:

	♠ K
	 -
     BT
    ♣ -
♠ T9		♠ D7
 -		 -
 -       -
♣ T       ♣ 8
    ♠ -
     10
     -
    ♣ DB

Så smukt. Kun 3 ud af 24 spilførere i sparkontrakter fik skrabet 10 stik sammen.


2021-03-10: Ynk (SD)

Så nåede vi anden runde af Studen Continous Pairs.
Efter at være sluttet af med 2 ynkelige spil (Hvor min makker ikke var indvolveret) og et dog nogenlunde kontrolleret fald nedad i den samlede stilling, var det lidt mere fornøjeligt at se tilbage på spil 35.

2021-03-10 Studen Continous Pairs 2/5
NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
35   ♠ ET
S/ØV   T653
     EKD85
    ♣ E8


    ♠ 84
     EKD
     T97
    ♣ KT943

S    V    N    Ø
1U	P	3U	AP


Udspil: ♠B

Fornuftig makker der bare meldte 3U når han nu ikke ville ud og rode efter 6 eller 6 i en parturnering. Men får man ikke lyster med 29-31hp tilsammen og en mulig fit i to farver?
Nu var det 3U og modspillet fandt rutinemæssigt det giftigste udspil.
Hvad er målet?
Hvis ruderne arter sig er der 11 topstik. Så målet er 12 eller 13 stik. 13 er for ambitiøst. Kræver næsten ♣DB blanke. En ca 6% chance så lad os satse på 12 stik.
De kommer helt automatisk hvis hjerterfarven sidder 3-3 imod.
Ser du tillægschancer?
Tænk skvis hver gang du har rest minus et stik. Her kan du skvise en modstander der skal holde både hjerter og klør, altså 4f i hjerter og 4f i klør med en eller begge klørhonnører.
Du har rest minus 2 stik så du skal afgive et stik for at korrigere tempoet.
Det eneste sikre tidspunkt at gøre det på er i stik 1! Modstanderne får første stik og fortsætter i spar.

Stik 1: V ♠B ♠6 ♠2 ♠4 V
Stik 2: V ♠9 ♠E ♠3 ♠8 N

Så er det tid til at teste ruder. Farven giver altid 5 stik medmindre øst har Bxxx(x). Man kan gøre klar til en let knibning af Bxxx i vest ved at afblokere 9 i første ruderstik og T i næste stik hvis øst ikke bekender. Det gør hun. Ingen problemer. Ruderne sidder 3-2.

Stik 3: N K 3 9 2 N
Stik 4: N D 6 T 4 N

Styr på ruderne. Nu kan hjerterne testes. (Det havde været bedre teknik at tage yderligere 3 ruderstik og lade ØV forkaste sig, hvis de havde lyst til det):

Stik 5: N 3 5 K 2 S
Stik 6: S E 9 4 7 S
Stik 7: S D ♣7 T 8 S

Vest kan ikke bekende hjerter i stik 7 så øst er afsløret med hjerterholdet. Hvis hun også skal holde klør, bliver hun skviset.
Det sker helt automatisk ved at trække 3 ruderstik. ØV kastede perfekt af og før sidste runde ruder var den ønskede stilling:

2021-03-10 Studen Continous Pairs 2/5
NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
35   ♠ -
S/ØV   T
     5
    ♣ E8
♠ KB     ♠ -
 -      B
 -      -
♣ 65     ♣ DBx
    ♠ -
     -
     -
    ♣ KT94

5 måtte øst gå fra B eller klørholdet. 12 stik.
Og en score på ynkelige 25%
Hvorfor ikke mere?

De fleste spilførerer pladrede tankeløst op på ♠E i stik 1 og blev belønnet med 13 stik, da 6%-chancen materialiserede sig med denne sits:

35   ♠ ET
S/ØV   T653
     EKD85
    ♣ E8
♠ KBT9     ♠ D7532
 92       B875
 B42      63
♣ 7652     ♣ DB
    ♠ 84
     EKD
     T97
    ♣ KT943

Kun 4 spilførere faldt fra i første stik. Heraf fik en ikke sat skvisen rigtigt op, men blev reddet af klørsitsen.
Det to sidste nåede aldrig frem til slutpositionen da øst dryssede hjerter af på 5 runder ruder og så var der bare 4 hjerterstik.

Et enkelt par arbejdede sig mod slem, men gik i stå da syd besvarede en 4 sleminvit med 5.
Ser det ud som om der er mange der er i 5 i en parturnering?
Ikke rigtigt og uanset scoren er 420 eller -50 er resultatet langt under den kriminelle lavalder.
Så læg en mere på og få af og til et godt spil når slemmen vinder i stedet for altid et dårligt spil uanset hvor mange stik 5 vinder.
En winwin-situation (Citat Bill Gates)

Husk at melde dig til forum. Du kan forvente underholdning og deltage i underholdningen som du vil.

ss


2021-03-03: Lærebogsstof (SD)

Studen Continous Pairs 1. runde sluttede af med dette spil:

2021-03-03 Studen Continous Pairs 1/5
25   ♠ D97
N/ØV   EKD542
     2
    ♣ E86


    ♠ K854
     T76
     E75
    ♣ KBT

N    Ø    S    V
1	P	1♠	P
3	P	4	AP

Udspil: ♣9

Et populært meldeforløb ovenfor.
Udspillet af ♣9 neutraliserede ♣D for modspillet.
En runde trumf afslørede at der var 6 hjerterstik, 1 ruderstik og 3 klørstik så kontrakten er hjemme.
Jagten på overstik startede.
Det 11. stik rejses let i spar, men hvor skal det 12. komme fra? Fra sparfarven må det blive. E75 over for singleton giver næppe et ekstra stik.
Den umiddelbare chance for at få 2 sparstik er at finde en modstander med ♠E anden. Med lidt varianter og tillægschancer afhængigt af hvor ♠B og ♠T sidder.
Hvilken modstander har mest sandsynligt doubleton i spar? Her spillede modstanderne 1.-3.-5. så udspillet af ♣9 markerede øst med singleton eller doubleton i klør. Ingen modstander meldte ruder så denne farve sidder formentlig ikke voldsomt skævt. Dog må zonestillingen tages i betragtning. ØVs lyst til at konkurrere er nok ikke voldsom.
Har vest 5f i klør og doubleton i hjerter(kendt), har han 6 frie pladser. Øst har så doubleton i klør og doubleton i hjerter, dvs 9 frie pladser. Vest er favorit til at være kortest i spar så planen er klar: Spar hjem til ♠D og lille spar fra begge hænder. Belønningen kommer med denne sits:

2021-03-03 Studen Continous Pairs 1/5
25   ♠ D97
N/ØV   EKD542
     2
    ♣ E86
♠ E6      ♠ BT32
 B8       93
 D643      KBT98
♣ D7532     ♣ 94
    ♠ K854
     T76
     E75

Samtlige spillere der endte med 11 stik eliminerede ruder. Men nu var der ikke indkomst til at spille spar hjem mod ♠D. Spar til ♠K gav ikke det ønskede 12. stik.
Rudereliminationen er en illusion. Man skal spille spar hjem når man er på bordet.
2 modspillere startede med ♠B og så var den farve trævlet op til 3 sparstik til spilfører.
Og så var der selvfølgelig sanshajerne. De blev urimeligt belønnet med at vest havde et naturligt klørudspil. Der burde stadig kun være 11 stik men ved det ene bord drønede vest op på ♠E da der kom spar hjem mod hånden så spilfører fik ikke lov at brillere med at dykke spar fra begge hænder i næste stik.
Ved det andet bord fik ØV forkastet sig og så blev der stik til 7.
Påstod jeg at E75 overfor singleton ikke kunne give 2 stik?

En enkelt modspiller tænkte sig grundigt om og startede med 9! Vi giver ordet til Lars Ejskær:
Måske det var en idé for nogle at øve sig lidt på udspil …
Øst skal spille ud efter det angivne meldeforløb med ♠BTxx xx KBT9x ♣xx – spar og ruder er vel begge umiddelbart udelukket så det står mellem klør og hjerter – du ved at spilfører (N) nok har 6 gode hjerter og ca 5 tabere, samt at S må have 4+ spar og mindst 2 hjertere … Der er ikke lige en hel masse læg for spilfører i hverken ruder eller spar hvilket betyder at klørfarven er nøglen – hvorfor starte i klør når du har et naturligt hjerterudspil ( makker bliver jo alligevel knebet for en eventuel hjerterhonnør ). Vi fik en ufortjent ren top på Pims gode udspil …

Efter det neutrale udspil skulle spilfører selv gætte både klør og spar og gættede forkert i begge farver og endte med 10 stik
Det var vel ikke ufortjent at et gennemtænkt udspil gav et godt resultat.


2021-02-24: Hvad har du i værktøjskassen? (SD)

2021-02-24 spillede Studen for anden gang på Realbridge. Denne gang imps across the field parturnering. Med Dan Mungaard og Høgni som suveræne vindere.

I spil 10 gjaldt det om at have værktøjet i orden:

2021-02-24 Studen Realbridge. Imps across the field
10 Ø/Alle. Syds hånd:
    ♠ EKD
     EB
     ET97642
    ♣ 4

Ved 4 ud af 10 borde gik meldingerne

Ø	S	V	N
P	1	P	1
P	3	P	3U
P	?

I syd vil du mere hvis makker har et par rudere og mere end de sædvanlige slappe 8-9hp til sin 3U. Men nu har du ikke bedre måder at komme videre på end at melde 4 og så lander I måske i 5 med en bet.
Alle passede i syd.

NS’s hænder:

10   ♠ 9754
Ø/Alle  KDT8
     K3
    ♣ ET6


    ♠ EKD
     EB
     ET97642
    ♣ 4

Endnu en brændt slem.

En enkelt syd åbnede med 2♣, som jeg absolut har sympati for. Giv nord Kxx og du spiller 1 med 11 stik når nord passer din åbning ud.

Når du nu har fedtet 1 på bordet med en 4-taberhånd må du finde på noget andet end blot 3 i anden runde.

2 sydspillere havde en kunstig 2U rundekrav på repertoiret. Lige præcist hvordan de videre meldinger var skruet sammen ved jeg ikke, men hovedprincippet er at meldingen viser en stærk hånd med længde i åbningsfarven eller tilpasning til svarers farve. Kan anbefales. Læs f.eks her om Jacoll 2U

Spiller man totalt naturligt, gør man som den sydspiller der meldte 4 som gamekrav med lang ruderfarve uden styrke til at åbne 2♣.

En syd viste 18-19 med 2U. Så var point’sene da vist.

Og endelig var der syd der efter at have konstateret nord ikke havde D alligevel meldte 7. En tvivlsom beslutning mod odds, men succes med denne fordeling:

10   ♠ 9754
Ø/Alle  KDT8
     K3
    ♣ ET6
♠ T32      ♠ B86
 5432      976
 85       DB
♣ B952     ♣ KD873
    ♠ EKD
     EB
     ET97642
    ♣ 4

Turneringen kan genopleves her


2021-02-23: The Aces on Bridge (SD)

På nettet kan du læse i hvert fald to daglige bridgespalter af høj kvalitet og helt gratis.
Den ene er Bobby Wolffs “The Aces on Bridge”.
For et par uger siden dukkede et spil fra et forgangent verdensmesterskab i par op.

VM i par anno ?
NS: ? - Jimmy Cayne
ØV: Jens Auken - Lars Blakset
    ♠ 9632
S/ØV   EKB3
     T9
    ♣ ET4
♠ KT4      ♠ EB7
 974      DT85
 652      EK3
♣ 9632     ♣ 875
    ♠ D85
     62
     DB874
    ♣ KDB

S    V    N    Ø
P	P	1	P
1U	P	P	D
RD	AP

Udspil: 9

Nord åbnede med 1, både udspilsdirigerende og spærrende. Syd svarede med en vidtfavnende 1U. Øst meldte sig ind i kampen med en dobling for at vise en stærk hånd med længde og værdier i hjerter. Syd udtrykte sin mening om indblandingen med en redobling og det var det.
Lars Blakset i vest placerede hjerterværdier i øst og startede med 9, både for at beholde udspillet og afblokere farven.
Cayne kunne se at han behøvede ruderstik og han formentlig ville afgive 3 sparstik undervejs.
Han måtte derfor holde modstanderne til et hjerterstik.
Det ville være fatalt at lade vest blive inde til endnu et hjerterspil eller bruge B og gøre det ufarligt for øst at fortsætte farven.
Så Cayne stak med E og startede på ruderfarven. Jens Auken, der sad øst, stak ruder anden gang og skiftede til ♠7. Hvis spilfører havde lagt lavt, ville vest have stukket med ♠T og spillet endnu en hjerter gennem bordet. Senere ville han komme ind på ♠K og endnu et hjertergennemspil ville sætte kontrakten.
Men Cayne stak op med ♠D. Dette spil ville vinde hvis øst havde både ♠E og ♠K. Her begrænsede det vest til en sparindkomst.
Spilfører kunne vinde den næste hjerter med K, spille klør hjem til hånden og slå modspillets ruderhold væk med endnu en runder ruder. Øst kunne nu kun tage et hjerterstik og to sparstik.
Plus 560 til spilfører.
Nogen der kan huske hvornår Lars Blakset-Jens Auken var til VM i par?


2021-02-17 Studen Pairs on Realbridge(SD)

Så var det tid til Studens første turnering på Realbridge.
Med Rasmus Nielsen som flyvende dirigent afvikledes turneringens 27 spil ved 11 borde i relativt godt tempo med relativt god ro og orden og i hvert fald med højt humør.
I anden runde dukkede dette spil op

2021-02-17 Studen Realbridge Pairs
NS:Troels Husted - Kim Nørgaard
ØV:Michael Beck - Sigurd Lauge Pedersen
4    ♠ EK9643
V/Alle  D6
     T9
    ♣ D94


    ♠ DT875
     EK
     E
    ♣ E8532

V    N    Ø    S
3	P	P	4♠
P	4U*	P	5*
P	6♠	AP

Udspil: 8 

Vest åbnede de fleste gange med 3, nord meldte 3♠ og syd checkede esser og meldte lilleslem uden at undersøge muligheden for storeslem.
Her var nord i den forsigtige gade. Det var syd derimod ikke og så nåede man slemmen fra syd.
En enkelt øst forsøgte sig med ruderstart (Hvem forbyder makker at have E?) men ellers kom der hjerter ud uanset om kontrakten var endt i nord eller syd.
Syd stak med E, udryddede trumferne i 2 runder, trak E og K, spillede spar til bordet og trumfede en ruder.
Formentlig har øst flest klør. Hvordan skal klørfarven spilles til en taber?
Kim spillede klør til ♣9 og øst var slutspillet til enten at spille klør igen eller spille ruder til dobbeltrenonce.
Aktuelt kom der klør igen som fik lov til at løbe rundt til ♣D og rest.
Andre forsøgte sig med ♣E efterfulgt af klør mod bordet. Ingen vestspillere afblokerede ♣B. Det udnyttede nogle spilførere med succes ved at lægge lavt fra bordet og vest var slutspillet. Andre stak med ♣D og så var der 2 klørstik til øst.
Der må regnes på hvordan klørfarven bedst spilles til en taber. Jeg holder på Kim.
3 andre spilførere kringlede 12 stik hjem på samme måde.
Hele spillet:

4    ♠ EK9643
V/Alle  D6
     T9
    ♣ D94
♠ -       ♠ B2
 B9875432    T
 K62      DB87543
♣ B6      ♣ KT7
    ♠ DT875
     EK
     E
    ♣ E8532

De alle kort var vendt, endte slaget med at Lars Ejskjær (chief lars) og Pim Bussink (pimbus) trak det længste strå.

Og tænk at man kan blive så glad for at se de sædvanlige tosser, selvom det kun er på webcam 🙂


2021-02-16: Bridgebase Online Bridgemaster (SD)

Bridgebase Online finder du under Enmandsspil>Bridgemaster 156 spil med stigende sværhedsgrad, hvor du kan øve dig som spilfører. Absolut anbefalelsesværdigt.
Særligt hvis du har læst en bog om safeplay, suser du formentlig gennem det meste af A-gruppen indtil du når spil A33:

A33   ♠ EK54
Ø/Ingen KB
     32
    ♣ KBT98

    ♠ 32
     32
     KDBT987
    ♣ 32

Ø    S    V	N
1	3	AP

Udspil: 4

Vest har næppe E så du forsøger dig med B og øst indkasserer D, E og spiller ♠D igen som du stikker på bordet.
BBO har sin pointe senere i spillet og trækker blot trumf nu. Gør du også det?
Nej, der er en lille tillægschance. Øst ved ikke at du ikke har noget rudergæt og har måske beholdt E blank. For at få størst mulighed for et slutspil trækker du en sparhonnør til, spiller spar til trumf på hånden og spiller ruder. Hvis øst kommer ind på et blankt E og han startede med 3 spar, er han nu slutspillet til at løse klørfarven for dig eller spille hjerter til dobbeltrenonce.
Sådan sad det ikke. Vest kommer ind på E og spiller en 4. runde spar som du trumfer.
Og så kommer BBOs pointe, der selvfølgelig er klørgættet når du har trukket trumf.
Mon ikke vest have meldt 3 med hjerterstøtte, E og ♣E? Altså klør til ♣B og du bliver belønnet med denne sits:

A33   ♠ EK54
ø/Ingen KB
     32
    ♣ KBT98
♠ 9876     ♠ DBT
 7654      EDT98
 E6       54
♣ D74      ♣ E65
    ♠ 32
     32
     KDBT987
    ♣ 32

Ø    S    V	N
1	3	AP

Udspil: 4

2021-02-10: Untouchables vinder Studen Teams Online (SD)

Finalen stod mellem Hakunamatata og Untouchables. 

Begge hold havde indvilliget i at spille 32 spil i finalen så resten af Studen kunne ugle de sidste ca 8 spil.
Lærerigt? Måske
Fornøjeligt? Ja

På scenen:
pimbus – chief lars = Pim Bussink – Lars Ejskjær
jast – mvr = Jens Astrup – Michael Velschow
perry400 – lynet dk = Perry Sjöberg – Kim Bo Petersen
knudzen – olemajgaa = Henrik Knudsen – Ole Majgaard
cfi – frehr = Cristian Fischer – Carsten Frehr

Første halvleg endte med 33-25 med en 8 imp føring til Untouchables.
Fra Untouchables perry400-lynetdk og knudzen-olemajgaa
Fra Hakunamatata pimbus-chief lars og jast-mvr

I anden halvleg stillede Hakunamatata uændret op mens Untouchables satte A-kæden ind med cfi-frehr og uændret knudzen-olemajgaa.
I hvert fald havde Untouchables udbygget føringen til 62-37 ved kampens afslutning.

Stort tillykke.

I anden halvleg var der 2 store sving der begge gik til Untouchables.
Hvad synes du om meldingerne:

V	N	Ø	S
P	P	2U*1	P
3♣*2	P	3*3	P
3*4	P	4♣*5	P
4*6	P	4U*7	AP

*1: 22-24
*2: Amerikansk Stayman
*3: 4f i major
*4: 4f i spar
*5: Cuebid. Accept af spar som trumf
*6: ?
*7: 1430

Vest annoncerede 4 som retrans. Øst opfattede det tydeligvis som slemaccept og spurgte lidt nødtvunget med den jævne stærke hånd efter esser. 4U var højt nok for vest.
Skidt kontrakt med double hjerter over for double hjerter.
Retrans er noget opreklameret *** som min makker elsker og som der er gode chancer for at gå galt af i hvert fald på 4-trinnet. Så nøjs i hvert fald med 3-trinnet til den slags.
Ved det andet bord havde man ingen problemer med at stoppe i 4♠ og indkassere 11 imp.

I det andet gevinstspil/tabsspil meldte Hakunamatata en 6♠ der ikke krævede meget andet end ♠K i plads. Sådan sad det ikke og så var der 13 i belønning for en forsigtig 4♠ ved det andet bord.

Dette spil gav 1 imp til Untouchables, men det kunne have været meget mere:

NS: PimBus - Chief Lars 
ØV: olemajgaar - knudzen
9    ♠ K
N/ØV   43
     D87532
    ♣ EK73


    ♠ ED
     KBT95
     K4
    ♣ DBT9

N	Ø	S	V
1	2*1	D	2♠
3♣	P	3U	AP

*1: Michaels

Udspil: ♠3

Stik 1 tog bordets ♠K sig af. Øst bidrog med ♠5 og syd ♠D.
Hvad nu syd?
4 var valget. Utvivlsomt for at knibe ED med flere i øst.
Sidder en af hjerterhonnørerne i vest, kommer der spar igen og en bet er en kendsgerning. 25%, men øst har meldt, så chancen er større. Men har øst EDxxx, som han er favorit til, stikker han bare op og rejser sparfarven. Mere end 8 stik bliver der ikke.

Ved det andet bord flashede nord sin klørfarve, men slutresultatet var det samme:

NS: cfi - frehr 
ØV: mvr - jast


N	Ø	S	V
1	2*1	D	2♠
3♣	P	3U	AP

Første stik var det samme.
Hvad nu syd?
Ruder hjem til kongen holdt stik. Øst bidrog med 6 og vest med T. Syd fortsatte nu sin plan med lille ruder fra begge hænder. Vinder med Ex i øst. Sandsynlighed a priori for fordelingen 3-2 er 67,83. Men højere for doubleton i øst efter Michaelsmeldingen (og også højere for 4-1). Og zonestillingen taget i betragtning er det næsten sikkert øst har E.

Tilbage til bord 1.
Hvad sker der hvis øst lægger en lille hjerter i stik 1? Med EDxxx ville han bare stikke op. Så vest er nu favorit til at have D blank. Op på kongen. Hvis D kommer tumlende, er der 9 stik.

Hele fordelingen

9    ♠ K
N/ØV   43
     D87532
    ♣ EK73
♠ 96432     ♠ BT875
 D       E8762
 BT9      E6
♣ 8652     ♣ 4
    ♠ ED
     KBT95
     K4
    ♣ DBT9

N	Ø	S	V
1	2*1	D	2♠
3♣	P	3U	AP

Ved det første bord styrtede øst op på E med det samme og slagtede ugraciøst makkers D.
Har spilfører D, er det nok lige meget hvornår øst tager E.
Lægges lavt, har spilfører mulighed for at brillere ved at stige op på K. 10 stik.

Ved det andet bord blev syd belønnet med E anden i øst. 11 stik og en pind hjem.


2021-02-03: Perfekt system (SD)

I kampen mellem Masochisterne og Storm på Studen Teams Online dukkede dette spil op:

2021-02-03 Studen Teams Online, monrad 5/6
NS:Familielægen(bjertrup) - Pensionisten(ranyni)
ØV:Landliggeren(jesper1956) - Dessertkokken(nuffzet)
12   ♠ T
V/NS   ED9876
     D
    ♣ EDB93
♠ KD8      ♠ 97642
 B3       KT54
 KBT53     942
♣ 872      ♣ 5
    ♠ EB53
     2
     E876
    ♣ KT64

V    N    Ø    S
P	1	P	1♠
P	2U*1	P	4♣*2
P	4*3	P	4U*4
P	5♠*5	P	6♣
AP

*1: 5+5+ i hjerter-klør
*2: Sleminvit
*3: Cuebid. Slemaccept
*4: 1430
*5: 2 esser og trumf dame

Udspil: ♠K

Somme tider passer systemet perfekt til de tildelte billetter.
Det var tilfældet her, hvor NS spiller noget Blaksettransferagtigt efter 1M-1♠ og 1M-1U. Åbners spring til 2U viser 5+5+ i major-klør og spring til 3♣ 5+5+ i major-ruder på hænder med 4-5 tabere, men uegnede til at åbne 2♣.
Og så gled NS i 6♣ der vandt 12 stik efter vest fik lov til at bruge en trumf på en hjerter.

Meldeforløbet ved det andet bord:

V	N	Ø	S
P	1	P	1♠
P	2♣	P	3U
P	4	P	5♣
AP

Helt naturligt og man undgik 3U, der formentlig vinder efter en lille ruder ud fra vest. Men begge spillere holdt tilbage med at få vist god klørfit og så landede man et trin for lavt.


2021-01-27: 10-12 (SD)

Nej, denne gang drejer det sig ikke om svenskernes betegnelse for 1.-3.-5., men om hvordan man bedst får henholdsvis 10 og 12 stik.
I Studen Teams Online i kampen mellem Thaarup og Masochisterne havde fru Fortuna uddelt følgende billetter til nord-syd:

2021-01-27 Studen Teams Online
NS: bjertrup - ranyni
ØV: dan nybo - prthaarup
10   ♠ EK6
Ø/Alle  EKB743
     82
    ♣ B9


    ♠ DB32
     86
     ED76
    ♣ ED7

Ø    S    V    N
P	1	P	1
P	1U*1	P	2*2
P	2♠*3	P	3*4
P	3U*5	P	6U#6
AP

*1: 15-17
*2: GK. (XY-sans)
*3: 4=2=4=3 (Kan ikke være andet, hvis syd har ægte jævn hånd)
*4: 6f. Fastlægger hjerter som trumf
*5: 2 hakker i hjerter
#6: Opspil til i stedet for gennemspil af makkers gafler er at foretrække

Udspil: ♠8

Slutkontrakt i sans var velvalgt, men vest startede med en spar, håndens kendte farve. Det kunne give et fingerpeg om at en eller flere minorkonger sidder i vest.
Spilleplan?
Hvis D sidder anden eller tredie i plads er der 12 stik. Hvis der kun er 5 hjerterstik, er der en minorknibning der skal gå godt. Så vi er på ca 50% plus tillægschancer i minor.
Hjerterne løses bedst ved at stikke på bordet med en høj spar og trække en høj hjerter. Falder D fra øst, spilles yderligere 3 runder hjerter efterfulgt af en minorknibning. Falder T eller 9 fra øst, knibes vest for Dxxx. Siden skal man vælge den rigtige minorknibning for vunden kontrakt.

Ved det andet bord:

NS: carhor - bornholmer
ØV: vlund - susanjust

Ø    S    V    N
P	1	P	1
P	1U*1	P	2*2
P	2♠*3	P	3*4
P	3U*5	P	4U*6
AP

Udspil: ♠9

Fraset nords kvantitative 4U var meldeforløbene identiske med identisk betydning.
Syd kan undre sig over makker ikke meldte slem, men opgaven er nu at vinde 4U.
Spilleplan?
Der er 8 topstik og der skal rejses to mere. Hjerterfarven er bedste kilde til flere stik og giver automatisk 5 eller 6 stik hvis farven sidder 3-2 imod.
Hvad hvis farven sidder 4-1 imod? Når man erkender man kun har brug for 4 hjerterstik er planen nærliggende.
Stik med en høj spar på bordet og spil lille hjerter fra begge hænder!

Hele spillet:

10   ♠ EK6
Ø/Alle  EKB743
     82
    ♣ B9
♠ 9875     ♠ T4
 2       DT95
 KB95      T43
♣ KT54     ♣ 8632
    ♠ DB32
     86
     ED76
    ♣ ED7

Når øst kommer ind første gang i hjerter, er et ruderskift desværre rimeligt oplagt. Men mod 4U skal det være skift til T, ellers lægger spilfører bare lavt fra hånden. Giv nord 9 og kontrakten er oplagt.

Ingen af spilførerne fandt den optimale plan i deres kontrakter og begge endte med 9 stik.


2021-01-24: Det går nok ikke hver gang

I et lokalopgør mellem udvalgte Skivespillere og clubmænd fra Studen forekom følgende spil.

Ved det ene bord:

NS: Skive1 - Skive2
ØV: Stud1 - Stud2
2    ♠ T
Ø/NS   8643
     KD8763
    ♣ 86
♠ KB973     ♠ E8642
 K       ED2
 EB95      2
♣ K92      ♣ DT53
    ♠ D5
     BT975
     T4
    ♣ EB74

Ø    S    V    N
1♠	P	2U*1	P
3♣*2	P	3*3	P
3♠*4	P	4♣*5	P
4*5	P	4U*6	P
5*7	P	6♠	AP

*1: GK. Bekkassin. Sparfit
*2: Minimum
*3: Spørger
*4: Singleton i ruder
*5: Cuebid
*6: 1430
*7: 2 esser

Udspil: ♣E
[=diagram]	

Et kontrolleret meldeforløb til en fornuftig slem. Vests eneste bekymring er svaghed i klør i øst.

Ved det andet bord:

Ø    S    V    N
1♠	P	2U*1	P
3♣*2	P	3*3	P
4U*4	P	5♠*5	P
6♠	AP

*1: K. 10+
*2: Singleton i klør
*3: Singleton i hjerter
*4: 1430
*5: 2 esser og trumf dame
Udspil: ♣E

Øst går efter slem uden at vide noget om vests styrke. Singleton over for ED i hjerter er ikke opmuntrende. Ingen viden om klørkontrol. Men checker alligevel esser og melder en usættelig slem.

Vi går videre til

NS: Skive1 - Skive2
ØV: Stud1 - Stud2
14   ♠ 5
Ø/Ingen EBT543
     T9
    ♣ 9854
♠ KT64     ♠ EB932
 D       K62
 EB84      D6
♣ EDT6     ♣ K32
    ♠ D87
     987
     K7532
    ♣ B7

Ø    S    V    N
1♠	P	2U*1	P
3♣*2	P	3*3	D
4♠	AP

*1: K. 10+. 4f i spar
*2: Minimum
*3: Singleton hjerter

Udspil: 8

Nord tog E og spillede B igen til trumf på bordet. Spar til ♠E og elegant(?) spar til ♠T sørgede for en tabsfri sparfarve og så var der 12 stik.

Øst mangler 9 hjertere. Har nord så mange at der er odds for sparkninbningen?

Ved det andet bord:

14   ♠ 5
Ø/Ingen EBT543
     T9
    ♣ 9854
♠ KT64     ♠ EB932
 D       K62
 EB84      D6
♣ EDT6     ♣ K32
    ♠ D87
     987
     K7532
    ♣ B7

Ø    S    V    N
1♠	P	2U*1	P
3♣*2	P	3*3	P
4♠*4	AP

*1: GK. Bekkassin
*2: Minimum
*3: Spørger
*4: Minimum. Ingen singleton

Udspil: 8

Samme kontrakt ved det andet bord. Øst havde ingen grund til at finde sparknibningen.

“Ugler” var slået fra. Så det var nok bare 2 spil der trods tvivlsomme meldinger og spilføring gik ØVs vej.

Slutresultatet? Efter 32 spil, sejr på 1 imp til Skive.


2021-01-21: 2.-4. eller 1.-3.-5.

Du sidder syd og får meldingerne og bordet med det samme.

V/Alle
		♠ 93
		 98653
		 DT5
		♣ K87
	♠ E
	 J4
	 EKB9873
	♣ 943

V	N	Ø	S
1	P	4	AP

Udspil: 2

Måske var du fristet til at vade ind med 5, men det får du ikke lov til her.

Spilfører lægger T til fra bordet, du lægger B og spilfører bidrager med 4

Du spiller 2.-4.
Hvordan sidder ruderne?
Makker har en eller to og det har spilfører også. Dvs det kan sagtens være en singleton, men uden andet appetitligt udspil kan det være en doubleton.
Regner du med makker har singleton og satser hele puljen?
Så trækker du ♠E, spiller 9 til trumf hos makker og får en spartrumfning. Makker forstår Lavinthalbudskabet og spiller spar til trumf hos dig. Hvor stor var hans spar? Hvis den er meget lille spiller du klør, makker stikker med ♣E og spiller nok en spar hvor du kan overtrumfe alle bordets hjertere. 6 stik og 3 for lidt.
Men har spilfører singleton, ligner det ikke en god plan og forærer måske oven i købet kontrakten.

Du spiller 1.-3.-5.
Hvordan sidder ruderne?
Når spilfører kan bekende, er makkers 2 entydigt en singleton.
Og du sætter fortrøstningsfuldt ovenstående plan i værk.

Hele spillet:

V/Alle	♠ T87652
	 7
	 2
	ET652
♠ KDB4		♠ 93
 EKDT2		 98653
 64		 DT5
♣ DB		♣ K87
	♠ E
	 J4
	 EKB9873
	♣ 943

Såmænd ikke andet end som man spillede ud før 2.-4. blev populært.
Spiller du 2.-4. kan du ikke se forskel på om makker har et eller to kort i en udspillet farve.
Spiller du 1.-3.-5. kan du ikke altid se om makker har et eller tre kort i en udspillet farve.


2021-01-20: Sjusk (SD)

I Studen Online Teams 2021-01-20 får du lov til at sidde syd i spil 5 i kampen mellem Masochisterne og Hakunamatata

Østs og syds hænder:
5. N/NS
        ♠ D9
         B4
         T964
        ♣ 96432
    ♠ EK754
     D982
     3
    ♣ D87

N    Ø    S    V
1U*1	P	2*	3
3♠	P	4♠	P
P	5	D	AP

*1: 12-14

Udspil: 2

NS spiller 1.-3.-5. og markerer selvfølgelig også med gammeldags markeringer: Høj-lav=ulige.

Hvad tænker du i syd? Nord må have maximum for sin frivillige melding og formentlig 4 spar med. Øst har en patetisk hånd og havde nok risikeret mindre med 5 første gang, når han nu insisterede på at melde. Ruderudspillet er ikke uventet og nærmest et must for at forhindre aftrumfninger på bordet.

Stik 1: N 2 4 3 E V
Stik 2: V 3 K 4 8 N - Syd markerer lige antal hjertere
Stik 3: N 5 6 ♠4 K V - Syd kalder i spar
Stik 4: V 5 E B 2 N - Syd fuldfører markeringen i hjerter

Og så skifter nord til spar. Hvorfor? Måske har han ikke flere rudere. Og måske skal vi indkassere 2 sparstik før spilfører kaster en spartaber på D (Den ved nord ikke sidder i syd).

Stik 5: N ♠B ♠9 ♠5 ♠2 N
Stik 6: N ♠3 ♠D ♠K ♠6 S - Nord markerer oprindelig længde med ♠3

Måske kan vest arrangere to majortrumfninger på bordet nu. So be it. Klør igen er eneste option.

Stik 7: S ♣7 ♣K ♣E ♣2 N
Stik 8: N 7 9 ♠7 D V
Stik 9: V ♣5 ♣T ♣3 ♣8 N

Vest har vist 2 spar, 3 hjertere, 5 rudere og 2 klør. Hvad farve har hans sidste kort? Når nord har vist 3f i spar med ♠3 i stik 6 må vests fordeling være 3=3=5=2. De næste 3 stik

Stik 10: N 7 T 9 6 Ø
Stik 11: Ø ♣4 ♣D B ♣B V
Stik 12: V 8 ♠8 ♣6 ?

Hvad lægger syd med ♠E og D på hånden? D selvfølgelig. Vests sidste kort er en spar.
Og så dukker vest op med T i stik 13 og slap med 800 i stedet for 1100.
Alt sammen på grund af den ukendte nords skødesløse og fejlagtige ♠3 i stik 6.

Sjusk ikke med småkortene.

Hele spillet:

NS: Mister X - Rasmus Nygaard Nielsen
ØV: Michael Welschow - Jens Astrup
5    ♠ BT83
N/NS   EK7
     752
    ♣ EBT
♠ 62      ♠ D9
 T653      B4
 EKDB8     T964
♣ K5      ♣ 96432
    ♠ EK754
     D982
     3
    ♣ D87

N    Ø    S    V
1U	P	2	3
3♠	P	4♠	P
P	5	D	AP

Udspil: 2

2021-01-13: Plads til forbedring(SD)

Et spil med potentiale for forbedring fra Studen Online Teams 13-01-2021 i kampen mellem Masochisterne og Teams.
Ved det ene bord:

NS:kimnoergaa - goga11
ØV:ranyni - bjertrup
12   ♠ B5
V/NS   E6
     DT742
    ♣ EDB3
♠ 4       ♠ K9863
 B542      D987
 EB       86
♣ T98754    ♣ K2
    ♠ EDT72
     KT3
     K953
    ♣ 6

V    N    Ø    S
P	1U*1	P#2	2*3
3♣#4	P	P	3
P	3U	AP

*1: 12-14. Hvorfor melde minorslemmer, hvis man kan spille 3U?
#2: 2♣=major havde ikke været forkert, men makker forhåndspassede
*3: Spar
#4: Kan vel ikke skade. De har vel udgang og makker har ikke ♣K2

Udspil: ♣K

Øst havde selvfølgelig ♣K2 og fandt helt urimeligt 🙂 ♣K i det blinde udspil og så endte Nord med 12 stik.

Ved det andet bord:

NS: susanjust - vlund
ØV: birgitter - kamere

V	N	Ø	S
P	1*1	P#2	1♠
P	1U#3	P	2*4
P	3♣*5	P	3
P	3♠	P	4♠#6
AP

*1: En forberedende 1 der somme tider viser 2-3 i ruder-klør og somme tider ægte ruder
#2: Vest har stadig forhåndspasset men med 7 tabere kunne man overveje at stikke 1♠ ind eller 2 Michaels hvis det er tilladt med 5-4
#3: Så fik man da vist 12-14(15)
*4: GK
#5: Her har Syd nok kløet sig i nakken
#6: Mon ikke nord havde meldt 2♠ med 3F i spar. Og hvis 3♣ viser x=x=5=4, er der nok doubleton i spar og ikke noget overbevisende i hjerter

Udspil: ♣T

En mere sporty kontrakt nået efter spændende meldinger. De første 5 stik:

Stik1: V ♣T ♣E ♣2 ♣6 N
Stik2: N ♠5 ♠3 ♠D ♠4 S
Stik3: S 3 2 E 4 N
Stik4: N ♠B ♠3 ♠2 ♣4 N
Stik5: N 4 6 K E V

Hvis vest spiller et rødt kort tilbage nu, går syd ned, men der kom klør igen

Stik6: V ♣9 ♣D ♣K ♠7 S
Stik7: S 3 B D 8 N

Nu fulgte den rejste ♣B fra bordet. Øst kunne trumfe for eller lade være. Hvis hun ikke gør det, forsvinder T fra syds hånd.
Aktuelt

Stik8: N ♣B ♠8 ♠T ♣5 S

Stillingen med 5 kort tilbage:

12   ♠ -
V/NS   6
     T72
    ♣ 3
♠ -       ♠ K9
 B54      D98
 -       -
♣ 87      ♣ -
    ♠ E
     KT
     95
    ♣ -

Syd trak ♠E og spillede ruder. Vest spillede smukt imod og stak først ruder anden gang, men det var kun med til at forhindre overstikket.

Dejligt bridgeramadrama og 2 imp til Team.

Hvis NS ikke var så sansfikserede og havde erkendt at 3U/5m er nogenlunde lige godt i en holdkamp, kunne man måske have meldt hænderne efter naturlige metoder (Åbning i nord med 1 efterfulgt af 2♣ er vel ingen skam) og være endt i 5 eller 6. En mindre end 25% lilleslem, men en vinder med den aktuelle sits.


2021-01-06: Den snedige baron (SD)

I kampen mellem Masochisterne og Staub i Studen Online Teams tjente Staub, takket være en snedig baron, på nedenstående spil.

NS: Skrivende - Tællende
ØV: Sivet - Baronen
11   ♠ B3
S/Ingen K54
     EK4
    ♣ BT754
        ♠ 96
         B863
         D82
        ♣ ED93

S    V    N    Ø
P	1♠	2♣	D
P	2	P	2♠
AP

Udspil: ♣4

Skrivendes klørfarve var ikke noget at prale af, men bedste bud på at komme til fadet med noget der lignede en åbningshånd.
Og så landede ØV i 2♠.
Skrivende startede håbefuldt med en 5. højeste klør:

Stik1: N ♣4 ♣3 ♣8 ♣K V
Stik2: N T 4 3 D S
Stik3: S 6 3 K 2 N

Hvorfor spillede Baronen hjerter, tænkte Skrivende? Han vil nok have lidt hjælp. Fordelingen 5=1=5=2 med lidt mangel i toppen af sparfarven er en mulighed. Passer med at Tællende har doubleton i ruder med 63 eller 65 og kunne tænke sig en rudertrumfning.

Stik4: N E 8 7 5 N

Tællende lagde en skuffende 7, altså 3 rudere. Og ingen rudertrumfning til Tællende. Er Baronens fordeling da 5=1=4=3? En mulighed så Skrivende besluttede sig for at det var en klørtrumfning Tællende skulle have.

Stik5: N ♣B ♣D ♣2 2 Ø

Skrivende havde gjort alt arbejdet for Baronen. Nok en hjerter forsvandt på ♣E. ♠E, ♠K og ♠D afslørede at Tællende skulle have et trumfstik. Men Baronen spillede bare ruder og trumfede klør hjem og spillede ruder igen og Tællende kunne kun bestemme om han skulle have stik 12 eller stik 13. Hele spillet:

11   ♠ B3
S/Ingen K54
     EK4
    ♣ BT754
♠ EKD85     ♠ 96
 T92      B863
 B953      D82
♣ K       ♣ ED93
    ♠ T742
     ED7
     T76
    ♣ 862

Skrivende skulle måske have overvejet grundigere hvorfor Baronen spillede hjerter i stedet for at starte på trumferne. Med 3 klør på hånden ville det være mere nødvendigt at få fjernet nogle trumfer.
Tællende kunne have støttet til 3♣, men undlod med den helt jævne hånd. Det havde nok ført til mindst 200 ud i stedet for de aktuelle 140.
Ved det andet bord så nord ikke potentialet i klørfarven(?) og passede. Og så var der fri bane for ØV til 1U som lige gik hjem.

2 imp til Baronen. Og godt det ikke var parturnering.


2021-01-02: Bridge, brændevin og brændekørsel

En tur til Vestsjælland hvor den yngste brødrene Nygaard (Jesper Nygaard Nielsen) inviterede på bridge, brændevin og brændekørsel.
Opgørelse efter Polsk rubber model og som sædvanlig vandt talent over held.
Når dette er sat på plads, forekom der selvfølgelig også interessante spil.

Ø/Ingen    
♠ KDxx     ♠ EBx
 EKxx      x
 ED       KBTxxxxx
♣ xxx      ♣ K

Ø	S	V	N
1	P	1	P
?

Aktuelt gik meldingerne

Ø	S	V	N
1	P	1	P
2	P	3U	AP

Jævnligt kan man spille 5m/6m, men ikke 3U.
Ganske rigtigt her. 6 er badeoplagt, mens 3U går ned når nord spiller klør til makkers ♣E.
Nord startede i klør, men ikke visionært med ♣E og så var der 13 stik.

Hvordan melder du med ♠EBx/KBTxxxxx/x/♣K ?
Jeg kunne mistænke

Ø	S	V	N
1	P	1♠	P
4

lig med hånd med lang hjerterfarve, ikke særligt honnørstærk, men langfarve og for stærk til at spærremelde.
Er der noget i vejen for at lade 1m-1x/2x-4m vise det samme?
Tja. Som regel er man ikke meget for at passere 3U, men på den anden side er man heller ikke meget for at brænde en oplagt slem.

Og så ændrer vi lidt på diskussionen til når makker med 4m afgiver en sleminvit eller afgiver meldingen naturligt uden konkurrence?
Her vil vi gerne stå af i 4U når det er rigtigt.
Løsningen er enkel. Kun når der afgives et cuebid efter 4m, accepteres sleminvitationen mens 4U er forslag om at spille.
Og så dog ikke helt enkel. Af og til er man sleminteresseret, men har ikke et cuebid. Så er man nødsaget til at lade 4♠ være tvetydig: Makker jeg er sleminteresseret, men har ikke nødvendigvis sparkontrol. Dette forekommer selvfølgelig oftere efter 4 end efter 4♣. En slags “Last Train”.

Og hvordan kommer man videre efter en 4U for at spille? Enkelt vil være at “overrule” makker og besvare meldingen som en esspørgemelding (1430 for de aktuelle aktører).

I det aktuelle spil ville meldingerne gå

Skriv herØ	S	V	N
1	P	1	P
4	P	4♠*1	P
4U*2	P	5♠*3	p
6	AP

*1: "Last Train". Sleminteresse, lover ikke sparkontrol
*2: 1430
*3: 2 esser og trumf dame

Uden egen sparkontrol har øst aktuelt mulighed for at temporere med 5♣. Men ellers må man lukke øjnene og spørge efter esser eller måske melde slem direkte. Bedst at spørge efter esser. Makker har jo ikke benægtet storeslemsinteresse og hvad skal han gøre efter en direkte 6?

N/Ingen
♠ Exxx     ♠ KDBx
 xx       EB
 DBx      Ex
♣ ETx      ♣ Kxxxx

N    Ø    S    V
P	1♣	1	D
P	2U*1	P	?
P	4?

*1: Jacoll. Stærk hånd med 6f i klør og højst 2 spar eller 5f i klør og 4f i spar. Helt som hvis meldingerne var gået 1♣-1♠-2U

Meldingerne plaget af at øst var usikker på om 3♠ ville være krav og øst vil spille 4♠ uanset om vest har holdt åbent på tvivlsomme værdier.
Og vil gerne samarbejde til slem hvis vest har gode værdier og ikke blot minimum.
Det havde vest aktuelt og sprang til 6♣. En udmærket melding som øst glad passede til. 4-4-fitten i spar ville måske være bedst at spille på, men mod 6♣ kommer der ikke gennemspil af hjertergaflen.
Resultatet var ikke kønt. Begge sorte farver sad 4-1 imod og K ude af plads.

Men hvad betyder østs 4? Cuebid med sidst meldte farve (=spar) som trumf er vel ikke urimeligt at antage.

Og ikke at forglemme: Tak for godt selskab.