2018-01-15 Holte hold

Et par pointer som måske er lidt subjektivt farvet.

NS: Jesper Debois - Tove Gjerdrum
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh
10   632
Ø/Alle  E5
     852 
     EDT53
D9854      EKB7
843       KDB72
763       B
92       KB4 
     T 
     T96 
     EKDT94 
     876

Ø   S   V   N
1H   2R   P   P
D   P   2H   3R
4H   AP

En skov af dårlige beslutninger.
Nord skal i det mindste melde 3R selvom det måske er aftalt at indmeldinger er forholdsvis svage.
Øst kan doble eller melde 2S. 2S ser bedre ud synes jeg. Fører måske til 4S mens 5K ser mere tvivlsom ud.
Vest kunne melde 2S efter doblingen, men valgte den kendte tilpasning.
Vests manglende 2S gav nu alligevel nord lejlighed til at forplumre meldingerne så 3H fra øst ville have været konkurrerende og ikke inviterende. Dette medførte et håbefuldt skud på 4H. Tilfældigvis en spilbar kontrakt, 
Syd startede med en høj ruder og skiftede venligt til klør.
KE, klør til KK, klør til trumf, trumf hjem til HK.
Spar til SD, trumf til HE.
Lidt hjernearbejde i nord og spar igen til trumf.
En ned.
Sparspillet er næsten uden fremtid. Har nord H ET9x skal der spilles hjerter fra bordet 3 gange og så kniber det med indkomsterne.
Næsten fordi SB scooper ST med den aktuelle sits. Eller man kan knibe med S9 hvis syd glemmer at bruge ST fra STx.
Men har syd singleton i hjerter, hvis hun kun har en eller to spar?

NS: Jesper Debois - Tove Gjerdrum
ØV: Carsten Bernth - Tyge Fogh
12   3
V/NS   KT65 
     EB94 
     D872
ET8642     KB
874       ED92
3        D862
B95       K63
     D975 
     B3 
     KT75 
     ET4

V   N   Ø   S
2S   P   2U*  P
3K*  P   4S   AP

Jeg åbnede for en gang skyld tyndt med 2S.
Makker spurgte, men lod sig ikke afskrække af mit minimumssvar: Dårlig farve, få point.
For meget makker tillid. 9 stik.

NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Karsten Stoltz Nielsen - Uwe Jens Feddersen
21   D72
N/NS   E8432 
     BT4 
     K3
EB       98654
KDB5      9
932       EK65
EB72      D98
     KT3 
     T76 
     D87 
     T654

N   Ø   S   V
P   P   P   1U
P   2H*  P   2S
P   3R   P   3U
AP

Nord startede med H2 til H9, HT og HK.
Ruder til RK og K9 fik lov til at løbe rundt til KK.
Hjerter igen til H7 og HD.
Vest tog nu 3 klørstik.
Nord lagde en ruder på den 3. og hvad skal lægges på den fjerde klør?
En hjerter var det aktuelle valg.
Vest kunne nu dykke en ruder. Jeg kom ind på RD og kunne spille hjerter igen gennem spilførers gaffel. Men vi kunne kun tage to hjerterstik og spilfører tog SE og 2 ruderstik til sidst for vunden kontrakt.
Har nord råd til at lægge en spar?
En simpel optælling giver svaret. Vest har vist KEB, HKDB, ialt 11hp, så han kan ikke have både SE og SK. Væk med en spar.
Så det var ikke et spørgsmål om syd kunne have givet et signal om værdier i spar.
Kan syd signalere til spar?
Ja. 2. gang der bliver spillet klør, er det til KD på bordet. Her er der råd til at lægge KT som lavinthal til den højeste uspillede farve.
Der er ikke andet end spar tilbage, men det kunne være spilfører havde været nødt til at blotte sig i ruder så det var den farve der skulle igen.

NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Karsten Stoltz Nielsen - Uwe Jens Feddersen
25   T32
N/ØV   B92 
     DT642 
     T8
KB       E8764
KD543      ET
KB5       E
ED2       KB965
     D95
     876
     9873
     743

N   Ø   S   V
P   1S   P   2H
P   3K   P   3R*
D   3H   P   4H
AP

Vest burde ikke lade sig kyse, men den ultratynde udspilsdirigerende dobling var nok til at holde ØV ude af slem.
Ingen andre var så beskedne.

NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Karsten Stoltz Nielsen - Uwe Jens Feddersen
27     -
S/Ingen  KB93 
         KDBT7 
         KD32
983              ED76
ET               D872
854              93
EB754            T86
         KBT542 
         654 
         E62 
         9

S   V   N   Ø
2S   AP

Modspillet startede med HE og HT.
Jeg stak med HK og spillede KK som vest tog med KE.
Klør igen gav mig en ekstra indgang til bordet. Klør til trumf.
Nu er vejen til vunden kontrakt at tage 2 ruderstik før 4. runde klør spilles fra bordet. Øst kan trumfe for eller lade være. Jeg får altid 3 sparstik mere.
Dårligt spillet.

NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Karsten Stoltz Nielsen - Uwe Jens Feddersen
29   K842
N/Alle  B 
     KT95 
     D984
EBT       653
T75       9643
864       D
BT32      EK765 
     D97 
     EKD82 
     EB732
     -

N  Ø   S   V
P   P   2H  P
1S  P   2R  AP

Lidt skyld til syd der kunne have fundet en anden melding frem end 2R i 2. runde.
Mere skyld til nord der ikke støttede til 3R.
Ingen andre undgik game.

Syds hånd er med 8 spillestik lige præcis god nok til i K2 at åbne med 2K, hvor åbning 2K kun er krav til 3M/4m.

N   Ø   S   V
P   P   2K*1 P
2R*2 P   2H  P
3U*3 P   ?#4

*1 Stærk. Jævn 22+ eller skæv og krav til 3M/4m 
*2 Relæ. Alle jævne hænder. Ikke invitstyrke med 5f i major. Alle hænder med 0-5
*3 9-11
#4 Melder syd nu 4R, ender man i 5/6R

Ved bordet vil jeg nok stadig vælge at åbne med 1H og det går godt når makker ikke melder så konservativt som her. 
Kan forsvares i par.
Alle andre meldte og vandt udgang. Ingen meldte slem.

NS: Carsten Bernth - Tyge Fogh
ØV: Karsten Stoltz Nielsen - Uwe Jens Feddersen
32   KD
V/ØV    BT974 
     9832 
     K4
84       BT7652
E2       KD83
KT754      B6
DT63      8 
     E93 
     65 
     ED 
     EB9752

V   N   Ø   S
P   P   2S*1 2U
P   3U  AP

*1 5+4+ i spar og ubekendt anden farve.

2U er den praktiske vej mod udgang.
Udspil R5.
Øst bidrog med RB som jeg stak med damen.
Hvem har 4f, hvis farven sidder skævt?
Jeg burde have satset på at øst har spar og hjerter. De har dog 6 hjertere og kun 5 klør tilsammen.
Sidder klørfarven 3-2 imod, er der altid 9 stik.
Har vest 4f, skal jeg spille KB fra hånden for at scoope en blank K8 eller KT i øst.
Det er selvfølgelig træls når øst har KD blank...