2016-10-30 Tyge Fogh

Der er mange varianter af Multi 2R.
Her beskrevet en version meget lignende den originale med enten en svag hånd med 6f i major eller en stærk Marmic-hånd.

Pointintervaller kan vælges efter ønske om aggressivitet.
Her er valgt at åbne 2R med  4-9hp og 6f i major.
Med 10hp åbnes 1M.
Marmichånden har 18hp+. Med op til 17hp meldes hånden som en jævn hånd med åbning 1X eller 1U.

Med de ganske beskedne krav til hp for svage åbninger, er det vigtigt med velplacerede honnører og en fornuftig tabervurdering for ikke at blive straffet alt for alvorligt.

2R-2H  IK. Kræver P/2S
   2S  IK. Kræver P/3H/4H. Åbner melder 4H med maximum
   2U  RK. Stærkt relæ. 
   3K  GK. (5)6f
   3R  GK. (5)6f
   3H  IK. Invit med 6f
   3S  IK. Invit med 6f
   3U  GK. Spille
   4H   GK. Åbner passer eller melder 4S

Når åbner har den stærke hånd

2R-2H
2U    RK. Singleton klør
3K    RK. Singleton ruder
3R    RK. Singleton hjerter
3H    RK. Singleton spar

Efter 2R-2S er der en enkelt beklagelig undtagelse:

2R-2S
3H    IK. Minimum med hjerterfarve
3S    RK. Singleton spar

Efter åbner har vist sin singleton, kan svarer med laveste farvemelding spørge om styrke der besvares med 2trins-intervaller:
1. trin: 18-19
2. trin: 20-21
osv

Dobler 4. hånd efter styrkespørgsmål, reduceres svarene: 1. trin: Pas, 2. trin: RD osv

Efter meldingerne 2M-2U starter trinsvarerne med 3U (Se dog Plaukensvar)

Efter andre svarmeldinger fra 3K og opefter støtter åbner eller melder egen majorfarve med svag hånd. Med stærk Marmic med singleton i svarers farve meldes ny farve. F.eks

2R-3H
4K    GK. Marmic med singleton hjerter

Åbners meldinger efter 2R-2U
Der meldes efter FFSS-principper. Dog nødvendigt med lidt modifikation da åbningshåndens farve først skal afsløres

2R-2U
  3K  RK. Hjerter, ikke minimum
  3R  RK. Spar, ikke minimum
  3H  IK. Hjerter. Dårlig farve, minimum points
  3S  IK. Spar. Dårlig farve, minimum points

Efter 2U-3K/3R kan svarer igen melde relæ med

2R-2U
3K-3R
3H    IK. God farve (HHxxxx), minimum points
3S    GK. Dårlig farve, maximum points
3U    GK. God farve, maximum points
2R-2U
3R-3H
3S    IK. God farve (HHxxxx), minimum points
3U    GK. Dårlig farve, maximum points
4K    GK. God farve, maximum points

Andre svarsystemer kan vælges. I københavnsk bridge typisk Plauken.

Dobler 4. hånd en melding der kræver trinsvar, besvares meldingen med reducerede trin, P=1. trin, RD=2. trin osv.  Er trinsvar reducerede efter en dobling i 1. runde, er svarers laveste farvemelding igen relæ. F.eks

2R* - P - 2U* - D
P*1 - P - 3K*2- 
3R*3

*1 1.trin. Hjerter. Ikke minimum
*2 Relæ
*3 Maxmum farve, minimum points

Når modstanderne blander sig

2R-D-P er ønske om at spille 2RX
2R-RD-P viser styrke og ønske om at spille 2RXX eller straffe modstanderne.
Alle andre meldinger efter dobler i 2. hånd er uændrede.

Når 4. hånd dobler, meldes det svarer har bedt om. Har svarer meldt 3m kan evt passes. Lad modstanderne gætte.
2R-P-2M-D-RD viser stærk marmichånd.

Melder modstanderne farve/sans, meldes efter limitprincipper.

Værd en diskussion
Plaukensvar er vældig populære. De sikrer kontrakten kommer på den stærke hånd, men fjerner nuancerne i åbners svar. Vælg selv.

Det er populært at lade 2R-D-RD vise en hånd der ønsker åbner melder sin majorfarve. Det giver ikke nogen mening medmindre betydningen af i hvert fald 2H og 2S ændres. Jeg foretrækker at holde det simpelt og lade modstandernes meldinger influere minimalt på vores meldinger.

Populært er også at lade 2R-3H være pas/korrigér. Kan være nyttigt.

Det kan være nyttigt at aftale hvad en hånd kan indeholde. Må der være 2 esser? Må der være side-4farve i major? Eller minor?(Lidt mere legalt efter min mening). Må der være maximum med Hxx i modsat major?