Definitioner

  • Kvikstik – Kort der tager stik i 1. eller 2. runde. E=1 kvikstik, K=½kvikstik, KD=1½kvikstik, ED=1½kvikstik.
  • Spillestik/Vindere – Antal stik der tages i farven hvis farven skal spilles “hjemmefra” og farven er jævnt fordelt. EKDxxx=6 spillestik, KDBxxx=5 spillestik, KDxxxx=4 spillestik, EDxxxx=4 spillestik
  • Tabere – For hver manglende E/K/D i en farve, tælles en taber
  • Tophonnør
  • Kontrol
  • 24-reglen
  • 1-2-3-reglen
  • 20-reglen
  • 16-reglen