K2X alias “Det er bare toppen”

2016-10-08 Basic K2 fødes
2020-07-04 Gennemskrevet så 2♣-farvevisning altid er GK, også majormeldinger. Gør det problemløst at indlemme jævne hænder med ned til 18hp i et to-åbningskompleks.
2022-04-06 Når åbner/svarer har 2-farvet hånd

Svarkomplekser til 2♣ som eneste stærke melding findes der mange af. Alle kan have deres fordele. Alle er følsomme for modstandernes meldinger.
Kontrolsvar kan give hurtigt svar på eventuelle slemovervejelser. Lauges majorvisende meldinger er kun interessante hvis åbningen indeholder en lidt svagere sansvariant, typisk 20-21. Transferlauge giver en ubehagelig høj negativ melding med 2♠ osv.
Behageligt, hvis 2♣ er defineret som udgangskrav men hvor ofte har man det?
Og er der noget værre end at høre modstanderne melde 2♣-2-2-2♠-2U og ikke have vist andet end en jævn 20-21-hånd?
Ja. Ikke at have kort til at forstyrre et sådant meldeforløb.
Værre endnu. Selv at spille et sådant system.

 • Her beskrives et 2♣-system hvor åbner enten har en “traditionel” Acol 2-åbning med 16hp+, 3 kvikstik og 8+ spillestik eller en stærk sansåbning. Her beskrevet med 22+.
  • Har åbner en farvehånd er der krav til 3M med minimum/inviterende værdier hos svarer og 4m med minimum hos svarer.
  • I enkelte sekvenser er det også muligt at stoppe i 3M i svarers farve.

K2X – The Basics

K2X - The Basics

2♣ viser jævn hånd med 22+ / Skæv hånd med 16+ og 3KS+. 8+ spillestik med enfarvet major, ellers 9+ spillestik. Med enfarvet major er 2♣ krav til 3 træk i majorfarven, med 2-farvet hånd krav til 4 træk, dog kun krav til 3♠ med begge major.
Svarhånden kan melde laveste farve som relæ efter 2♣ og evt igen efter åbners farvemelding.
Regel 1: Kun meget skæve tofarvede hænder der frygter pas til åbning 1x åbnes med 2♣.
Regel 2: Svarers melding af ny farve på 2- og 3-trinnet er naturlige. På 4-trinnet altid slemkonventionel (Undtaget når svarer viser spar og derefter melder 4)

Svarers 1. melding
0-4=svag, 5-8=invit, 9+=game. Op- og nedvurderes efter placering og meldeforløb
1. Alle jævne hænder melder 2
2. 2♣-2M = GK med 5f i MODSAT major. Fornuftig farve hhxxx
3. 2♣-2U = GK med (5)6f i ruder. hhxxxx 
4. 2♣-3♣ =GK med (5)6f i klør. hhxxxx
5. 2♣-3/3 = RK. Transfer med svag hånd med 7f i hjerter/spar

Åbners 2. melding
2♣-2
2/2♠	RK, (5)6f. 8+spillestik
2U	IK, 22-24
3♣/3	RK, (5)6f. 9+spillestik
3	RK, 5+rudere, 4+hjertere, 9+spillestik
3♠	GK, 28+
3U	GK, 25-27

2♣-2U-3♣ og 2♣-3♣-3 er tvetydige meldinger der søger majorfit. Følges op med 4m, vises minorhånd

Svarers 2. melding
Efter åbners farvemelding er laveste farvemelding relæ. Næsten altid svagt, men kan være hvilemelding.

Efter 2♣-2-2M (og efter 2♣-2-2♠) benytter svarer Rasmus' majorstøttemeldinger:
1. 3M/4M viser henholdsvis 0-1/2(-3) stik med dårlige kontroller
2. "Transfer" til 3M viser støtte med 2+ kontroller
3. Spring i ny farve er splinter med 0-1 kontrol
4. Den ledige minorfarve (2♣-2-2-3♣ og 2♣-2-2♠-3) viser 5f i henholdsvis spar og hjerter med mindst inviterende værdier. Åbners 3 træk i farven viser minimum og er ikke krav.
Åbners minorfarve støttes kun direkte med sleminteresse. Uden sleminteresse melder svarer på 3-trinnet og melder kun 4m hvis 3U ikke er meldt forinden.

Med inviterende hænder meldes sans uden spring, 2U=5-8, 3U=7-9
Ny farve på 3-trinnet er GK med hold/længde, oftest på vej mod 3U/minor

Inviterende meldeforløb 
Alle meldeforløb hvor åbner melder 3M hvor svarer ikke har lovet mere end minimum/invit
Alle meldeforløb hvor åbner melder 4m hvor svarer ikke har lovet mere end minimum

Konkurrerende meldeforløb
Dobling er straf. Redobling er styrke

Åbning 2♣

 • Åbningen 2♣ indeholder altid mindst 16hp, 3 kvikstik og 8 spillestik
  1. Jævne hænder med 22hp+ inklusive marmichænder (Ugh!)
  2. (5)6f i major, 8 spillestik, 3 kvikstik, 16hp+. Krav til 3 træk i major
  3. (5)6f i minor, 9 spillestik, 3 kvikstik, 16hp+. Krav til 4 træk i minor
  4. 2-farvet, 9 spillestik, 3 kvikstik, 16hp+. Krav til 4 træk. Dog kun krav til 3♠ med 2-farvet majorhånd.
  5. Alle hænder med 22hp+

Tvivl? Kan der være udgang overfor en makker der passer åbning på 1-trinnet, så meld 2♣

Der er altid plads til at støtte og kræve til udgang uden at springe. Enkeltspring i ny farve er derfor her valgt at være Splinter, men andre aftaler kan tages på repertoiret.

Svarers første melding

Svarers vurderer sin hånd: Minimum(0-4), inviterende(5-8) eller gamegående(9+).

Bemærk at alle meldinger undtaget 3♣ er kunstige! Viser svarer farve, ender kontrakten altid på den stærke hånd.

(1) 2K - ? 
2♣-2 : RK. Enhver jævn hånd. Skæve hænder op til 8p (1.1) 
   2: GK. 5f i spar (1.2)
  2♠ :	GK. 5f i hjerter (1.2) 
   2U : GK. (5)6f i ruder (1.3) 
   3♣ : GK. (5)6f i klør (1.3) 
   3 : RK. Svag hånd med 7f i hjerter (1.4)
  3 : RK. Svag hånd med 7f i spar (1.4)

Bemærk meldingen 2♣-2U=ruder. Meldingen er ikke nødvendig til at vise jævne hænder. De vises bedre med en afventende 2♣-2, der ikke stjæler plads. Dette valg giver også plads til at åbner kan vise en klørhånd med 3♣ i stedet for at være tvunget i 4♣ efter 2♣-3.

Bemærk også meldingerne 2♣-3 og 2♣-3, der viser meget svage hænder med 7f. Hænder der kan spille 4M over for en 22-24-hånd (Såmænd også hvis man spiller 2♣-2-2U som 20-21)

Åbners anden melding

I modsætning til svarers første melding er næsten alle meldinger naturlige her.

(1.1) 2♣ - 2 - ? 
2♣-2   
2: RK. (5)6f (1.1.1)
2♠   : RK. (5)6f (1.1.1)
2U   : IK. Jævn. 22-24 
3♣  : RK. (5)6f (1.1.2)
3   : RK. (5)6f (1.1.2) 
3   : RK. 5+rudere og 4+ hjertere! (1.1.3) 
3♠   : GK. Jævn. 28+! 
3U   : GK. Jævn. 25-27

Bemærk 3♠ der viser 28-30 indtil andet er vist. Efter sansmeldinger benyttes vanlige sanskomplekser.

Bemærk 3, der viser 5+ hjertere og 4+ rudere. Meldingen kræver plads og lover derfor 9+ stik og er krav til 4.

(1.2) 2♣ - 2 - ? 
2♣-2(GK med 5f i spar)  
2♠  : (GK). Sparstøtte. Svarer benytter nu Rasmus' majorstøttemeldiger (1.1.1)
2U   : (GK). 22-24. Kan indeholde sparstøtte
3♣  : (GK). (5)6f i klør
3   : (GK). (5)6f i ruder
3   : (GK). Hjerterfarve
3♠  : (GK). Sparfit. Kunne have meldt 2♠. Ingen særlig splinterinteresse.
3U  : (GK). 25-27
4♣  : (GK). Splinter
4   : (GK). Splinter
4   :	(GK). Splinter
4♠  : (GK). Fit. Præcis 8 stik med dårlige kontroller
(1.2) 2♣ - 2♠ - ? 
2♣-2♠(RK med 5f i hjerter)  
2U  : (GK). 22-24. Kan indeholde hjerterstøtte
3♣  : (GK). (5)6f i klør
3   : (GK). (5)6f i ruder
3   : (GK). Hjerterfit
3♠   : (GK). Sparfarve
3U   : (GK). 25-27
4♣  : (GK). Splinter
4: (GK). Splinter
4   : (GK). Fit. Præcis 8 stik med dårlige kontroller

Har åbner jævn hånd med støtte efter 2♣-2M, kan vælges at melde 2U for senere at følge op med majorstøtte for at vise 22-24.

Bemærk 2♣-2M-3U der bør reserveres til hænder i den lave ende med en dårlig doubleton i svarers major. Og en sjælden gang en marmichånd.

(1.3) 2♣-2U-? (2U=GK. 5f i ruder!) 
2♣- 2U   
3♣  : (GK). Tvetydig. Klørfarve eller sanshånd der søger 4-4 i major. Med klørfarve melder åbner 4♣ i næste runde 
3   : (GK). Ruderfit 
3: (GK). (5)6f i hjerter
3♠   : (GK). (5)6f i spar
3U   : (GK). 22-24. Forholdsvis jævn. Kan have singleton i ruder
4♣  : (GK). Splinter
4  : (GK). Sleminvit
4 : (GK). Splinter
4♠  : (GK). Splinter
(1.3) 2♣ - 3♣ - ? 
2♣-3♣   
3  : (GK). Tvetydig. Ruderfarve eller sanshånd der søger 4-4 i major. Med ruderfarve melder åbner 4i næste runde
3  : (GK). (5)6f i hjerter
3♠   : (GK). (5)6f i spar
3U   : (GK). 22-24. Forholdsvis jævn. Kan have singleton i ruder
4♣  : (GK). Sleminvit
4  : (GK). Splinter
4  : (GK). Splinter
4♠  : (GK). Splinter

Bemærk meldingerne 2♣-2U-3♣ og 2♣-3♣-3, der giver mulighed for at finde en 4-4 fit i major uanset om åbner har en minorhånd med sidefarve i major eller en ensidig klørhånd.

1.4 2♣-3/3-?
Den stærkeste farve svarer kan have er Kxxxxxx. Med Exxxxxx meldes 2M. Åbner kan formentlig med ganske stor præcision afgøre hvilket niveau der skal spilles på i en eventuel majorkontrakt.
Alle meldinger fra åbner er krav fraset accept af transfermeldingen.

Svarers anden melding

Rasmus’ majorstøttemeldinger

Benyttes i meldeforløbene 2♣-2-2M-? og 2♣-2♥(=spar)-2♠-?(*)

  1. Laveste umeldte farve(Herbert): RK. 0-4 uden støtte
  2. Farven under trumffarven: GK. Støtte med 2+ kontroller. Kan tage 2 stik.
  3. 3 træk i trumffarven: Svag. IK. Støtte med o-1 stik
  4. 4 træk i trumffarven: Semipositiv med lavhonnører. Støtte med 0/1 kontrol. Benægter S/R
  5. Ny farve med spring: Splinter. S/R. Svag med støtte med 0-1 kontrol

Hvad betyder 2♣-2♦-2♥-3♣ og 2♣-2♦-2♠-3♦ ? I ovenstående kompleks mangler: Hånd med fit, men med dårlige honnører, måske et es, måske 1/2 konger og alligevel ikke styrke til at kræve til udgang.
En anden mulighed kunne være udgangskrav med dårlig 5f i modsat major. Den kan man ikke melde i 1. runde hvis der stilles krav til farvens kvalitet.

Minorstøtte
  1. Med minorstøtte uden sleminteresse melder svarer på 3-trinnet. Hvis ingen kan melde 3U er 4m fra åbner/svarer ikke krav.
  2. Med minorstøtte med sleminteresse meldes 4m (3U forbigås ikke uden sleminteresse)
  3. Spring i ny farve er singleton/renonce på svage hænder med 0-1 kontrol
Uden støtte
  1. Med 0-4 meldes nyt relæ/Herbert. Kan også benyttes på stærkere hænder(sjældent)
  2. Med 5-8 meldes 2U.
  3. Med 9-11 meldes om muligt farve på 3-trinnet eller springes til 3U
  4. Har åbner vist tillæg med melding på 3-trinnet efter 2♣-2-3♣/3♦/3♥, viser 3U et lidt bredere interval (5)6-8(9). Med 10-11 meldes en kvantitativ 4U.
(1.1.1) 2♣-2-2-? 
2♣-2
2-2♠ : RK. Herbertrelæ. Typisk 0-4 men evt jævn med 4f i spar (1.1.1.1) 
  2U : IK. 5-8 uden støtte
  3♣ : RK. 5+. 5f i spar. Åbner melder ik 3♠ med minimum og støtte
  3: GK. Hjerterstøtte med 2+ kontroller. Kan tage 2 stik
  3: IK. Hjerterstøtte med 0-1 stik
  3♠ : GK. Splinter. Hjerterstøtte. Svag med S/R i spar. 0-1 kontrol
  3U : GK. 9-11. Jævn uden hjerterstøtte
  4♣ : GK. Splinter. Hjerterstøtte. Svag med S/R i klør. 0-1 kontrol
  4: GK. Splinter. Hjerterstøtte. Svag med S/R i ruder. 0-1 kontrol
  4: GK. Semipositiv støtte med lavhonnører. 0/1 kontrol. Benægter S/R

(1.1.1) 2♣-2-2♠-?
2♣-2
2♠-2U	IK. 5-8 uden støtte
  3♣	RK. Herbertrelæ. Typisk 0-4 men evt stærkere med 4f i hjerter	
  3	RK. 5+. 5f i hjerter. Åbner melder ik 3 med minimum og støtte
  3	GK. Sparstøtte med 2+ kontroller. Kan tage 2 stik
  3♠	IK. Sparstøtte med 0-1 stik
  3U	GK. 9-11. Jævn uden sparstøtte
  4♣	GK. Splinter. Sparstøtte. Svag med S/R i klør. 0-1 kontrol
  4	GK. Splinter. Sparstøtte. Svag med S/R i ruder. 0-1 kontrol
  4	GK. Splinter. Sparstøtte. Svag med S/R i hjerter. 0-1 kontrol
  4♠	GK. Semipositiv støtte med lavhonnører. 0/1 kontrol. Benægter S/R
(1.1.2) 2♣-2-3♣-? 
2♣-2   
3♣-3 : RK. Relæ. Oftest svag. Evt. klørstøtte. Hvis åbner ikke kan melde 3U, støttes til 4♣ 
  3 :	GK. 4f (af og til 3f med hold til 3U) 
  3♠ :	GK. 4f (af og til 3f med hold til 3U) 
  3U :	GK. (5)6-8(9). Måske sidste fornuftige holdeplads 
  4♣ :	GK. Sleminvit
  4: GK. Splinter
  4: GK. Splinter
  4♠ 	GK. Splinter
(1.1.2) 2♣-2-3-? 
2♣-2   
3-3: RK. Relæ. Oftest svag. Evt. ruderstøtte. Hvis åbner ikke kan melde 3U, støttes til 4 ikke krav 
  3♠ : GK. 4f (af og til 3f med hold til 3U) 
  3U : GK. (5)6-8(9). Måske sidste fornuftige holdeplads 
  4♣ : GK. Cuebid
  4 : GK. Sleminvit
  4 : GK. Splinter
  4♠ : GK. Splinter
(1.1.3) 2♣-2-3-? 
2♣-2   
3-3♠ :	RK. Relæ
  3U :	GK. (5)6-8(9). Måske sidste fornuftige holdeplads 
  4♣ : GK. Cuebid med hjerter som trumf
  4 : GK. Sleminvit i ruder
  4 : GK. Hjerterfit. Ikke tillæg
  4♠ : GK. Splinter med hjerter som trumf
Pladsen er sparsom så det kan være nødvendigt at bruge 4♣ som "nødcuebid". Bemærk almindeligt princip om at når ny farve er slemkonventionel og ingen farve er støttet, er sidst naturligt meldte farve trumf.
2♣-2-2U-? og 2♣-2♠-2U-?

Her benyttes vanligt 2U-system med lidt justeringer. Mon ikke det simpleste er at spille nogenlunde som man plejer, men med hensyn til at der allerede er vist 5f i major på svarhånden. F.eks vil transfer til vist farve nu vise 6f.

Her tilpasning af Amerikansk Stayman:

(1.1.4) 2♣-2-2U-?
2♣-2(RK, 5f i spar)
2U-3♣ : Søgemelding (1.1.4.1) 
   3 : Transfer. 5-4 i spar-hjerter
   3 : Transfer. 6f i spar. 
   3♠ : 5f i spar og 5f i minor. xx-2U-3♠ viser normalt minor sleminteresse
   3U : Stop overfor 22-24-sans
  4♣ : 6-5 i klør-spar (Når 2U-4m plejer at være sleminvit med 6f)
  4 : 6-5 i ruder-spar (Når 2U-4m plejer at være sleminvit med 6f)
  4♠ : 7f. Spilleliderlig og intet tillæg.
Transfer til spar med 3 benyttes kun med korthed i hjerter. Ellers meldes 3♣ så åbner får mulighed for at melde en eventuel hjerterfarve på 3-trinnet. 6-farven kan stadig vises med 3♠ efter åbners 3

(1.1.4) 2♣-2♠-2U-?
2♣-2♠(RK, 5f i hjerter)
2U-3♣ : Søgemelding (1.1.4.1)    
  3 : Transfer. 6f i hjerter
   3 : Transfer. 5-4 i hjerter-spar
   3♠ : 5f i hjerter og 5f i minor. xx-2U-3♠ viser normalt minor sleminteresse
   3U : Stop overfor 22-24-sans
  4♣ : 6-5 i klør-hjerter (Når 2U-4m plejer at være sleminvit med 6f)
  4 : 6-5 i ruder-hjerter (Når 2U-4m plejer at være sleminvit med 6f)
  4 : 7f. Spilleliderlig og intet tillæg.
  4♠ : Woidwood(Renoncesplinter?). Hjerter er trumf

(1.1.4.1)
2♣-2
2U-3♣
3  : 4f i hjerter
3  : 5f i hjerter
3♠  : Sparstøtte
3U  : 22-24 uden andet at vise

(1.1.4.1)
2♣-2♠
2U-3♣
3  : 4f i spar 
3  : Hjerterstøtte
3♠  : 5f i spar
3U  : 22-24 uden andet at vise

Når åbner/svarer har 2-farvet hånd

  1. Grundregel: Svarer kan ikke vise ny farve på 4-trinnet.
  2. Svarers ny farve på 4-trinnet og åbners ny farve revers på 4-trinnet er cuebid.

Det giver svar på meldingernes betydning her:

2♣	2*1
3*2	4♣/4*3

*1: GK, 5f i spar
*2: (5)6f i hjerter
*3: Cuebid

2♣	2♠*1
3♠*2	4♣/4*3

*1: GK, 5f i hjerter
*2: (5)6f i spar
*3: Cuebid

2♣	2U*1
3♠*2	4*3
4*4

*1: GK. 6f i ruder
*2: 5f i spar
*3: 7f i ruder
*4: 5-5 i spar-hjerter

2♣	2U*1
3*2	4*3
4♠*4

*1: GK. 6f i ruder
*2: 5f i hjerter
*3: 7f i ruder
*4: Cuebid

Hvad er der i vejen med et stærkt klør-system ? 🙂

Klassikkeren

(1.1.1.1) 2♣-2-2-2♠-2U-?

2♣-2
2-2♠
2U  : 4f i spar. Meldeøkonomisk og så giver det mening! (Se indledningen)

 Slemmelding

  1. Alle spring i ny farve (fraset åbners 2♣-2-3/3♠) som åbners og svarers 2. melding er splinter.
  2. Ny farve fra svarer på 4-trinnet er altid slemkonventionel
  3. Undtagelse dog svarers sparmelding efterfulgt af 4
  4. Melder åbner videre efter svarers splinterstøtte til major, vises først en eventuel konge, dernæst eventuel dame. Åbners 4U er IKKE 1430 men blot RK. Svarers 4U=Trumf konge

Meldeforløb der ikke er krav

 • Har åbner en farvehånd er der krav til 3M med minimum/inviterende værdier hos svarer og 4m med minimum hos svarer.

Eksempler

 • 2♣-2-2-3 :IK. Absolut minimum
 • 2♣-2-2-3 GK. En Rasmus’ majorstøttemelding med 2+ kontroller
 • 2♣-2-2♠-3♣-3: RK. Åbner har meldt 2 farver. Melder svarer nu 3♠, er det ikke krav.
 • 2♣-2-3♣-3-4♣: IK.

Når modstanderne blander sig

Det gør fornuftige modstandere, både i 2. og 4. hånd. Særligt mod modstandere med 2♣-systemer med kontrolsvar og 2 obligatorisk relæ er det en god idé at være optimistisk aggressiv. K2X skulle gerne være mere robust i hvert fald mod indblanding i 4. hånd.
Aftaler om niveau bevares. Der er stadig krav til 3M og 4m medmindre modstanderne dobles forinden.

2♣ viser stærke hænder, så der er ikke så tit brug for en dobling til at vise konkurrerende hænder. Og svarer kan uden passende melding med sindsro passe hvis mellemhånden melder. Der kommer en runde mere.

Regel nummer 1: Dobler er straf.

Når 2. hånd dobler
Pas: Ikke noget at tilføje
Redobler: It’s gonna hurt
Alt andet uændret

Når 2. hånd melder farve
Dobler: Straf af melding uanset om den er kunstig eller naturlig. Åbner kan ikke med en skæv hånd forventes at doble og forandre en kravpas til straf.

Farvemeldinger  er naturlige og krav.
Hvad er 2U? Nok bedst hold i indmeldt farve og værdier til 2U overfor minimum. Særligt alene i zonen. Der er næppe en lukrativ straf.

Når 4. hånd blander sig
Svarer har meldt og åbner er bedre placeret til at afgøre om modstanderne skal straffes eller der skal søges egen game.
Redobler (efter dobling i 2. eller 4. hånd): It’s gonna hurt.
Dobler: Straf af melding uanset om den er kunstig eller naturlig
Andet: Naturligt efter system

Bemærk at der uændret er krav til at svarer holder åbent til 3M/4m over for skæve 2K-åbnere. Eksempler:

2♣-2-P -P 
2♠-P -?   : Når åbner har spar, er 2♣ er krav til mindst 3♠ så svarer skal melde
2♣-2♠-P -P
3-P -?	  : 2♣ er krav til 3 så svarer må passe. Med udgangsværdier må åbner selv melde 4

 Oversigt over det kunstige i K2X

Rigtig meget er faktisk naturligt og lige til i K2X. Men husk:

  1. 2♣-2M = GK med 5f i MODSAT major.
  2. 2♣-2U = GK med 5f i ruder
  3. 2♣-3/3 = RK. Transfer med svag hånd med 7f i hjerter/spar
  4. 2♣-2-3 = RK. 5+rudere, 4+hjertere
  5. 2♣-2-3♠ = GK. Jævn med 28+
  6. Når åbner efter 2♣-2 melder farve til og med 3, er laveste farvemelding Herbertrelæ, næsten altid 0-4
  7. 2♣-2-2-3♣ = RK. 5+ med 5f i spar
  8. 2♣-2-2♠-3 = RK. 5+ med 5f i hjerter
  9. 2♣-2M-2U = GK. 22-24. Kan være jævn med støtte til svarers major. Dette vises i næste runde.
  10. 2♣-2U-3♣ = (GK). Søger majorfit. Klørhånd hvis der følges op med 4♣
  11. 2♣-3♣-3 = (GK). Søger majorfit. Ruderhånd hvis der følges op med 4

K2 Light

Ændringer hist og pist i K2X kan ikke anbefales. Hele systemet hænger sammen og ændrer man noget et sted, må man også ændre noget et andet sted.

 1. Man kan dog uden problemer undlade at spille krydsvendt major.
 2. Lade alle svarhåndens farvemeldinger i første runde være naturlige. Det er dog vigtigt at beholde 2♣-2U=ruder. Giver store meldeøkonomiske fordele.
 3. Lad dig ikke friste til at lade svarhåndens sansmeldinger i første runde vise jævne hænder med bestemte pointintervaller. Du kommer altid videre på jævne hænder ved at svare 2 og sanskontrakterne kommer oftere på den stærke hånd.
 4. Behold Rasmus’ majorstøttemeldinger. Giver meget præcis besked til åbner om håndens potentiale. Forfald ikke til det forældede princip om at støtte til 3M lover et es. Støtte til 3M er svagt som i alle andre moderne støtteprincipper. Husk blot at transfer til makkers majormelding viser den gode hånd.
 5. Læs afsnittene om 2♣-2-3/3♠ , 2♣-2U-3♣ og 2♣-3♣-3 igen og bemærk alle fordele der er ved disse meldinger.

Undlader man dele af K2X får man mindre huskestof, men man mister finesserne og præcisionen i meldingerne.

Diverse betragtninger og filosofier

De her udstukne retningslinier for åbningen 2KX læner sig kraftigt op af principperne for Acol 2-åbninger præsenteret i Dansk Bridge Standard i 1980. At meldingen ikke er ubetinget krav til udgang gør den hyppigere og sjovere at spille med!
Åbning 2♣ med majorfarve kan afgives på hænder et stik svagere end hænder med minorfarve. Af og til vil forekomme minorhænder med (16)19-21hp som ikke kan åbne med 2♣. Disse hænder åbner et træk i minor og springer til 3U efter et 1-o-1-svar.

Hvorfor krydsvendt major?
Et led i den verdensomspændende kamp for at få kontrakten på den stærke hånd. Uanset hvilken farve svarer melder i første runde, kan han ikke få kontrakten på sin egen hånd.
Hvis det tærer for meget på hukommelsen, er det let at spille K2 (=ikke krydsvendt major) i stedet. Prøv selv.

2♣-2/2♠ invit eller gamekrav ?
Der er her valgt at lade 2♥/2♠ være gamekrav.
K2X kan udmærket spilles så disse meldinger kun er rundekrav, hvor meldingerne kan gå i stå i 3M når både åbner og svarer har absolut minimum.
Det kræver lidt justeringer rundt omkring i meldekomplekserne. Lader man 2♣-2M-2U være flertydigt GK med hænder med 22-24, gk-støtte til makkers  majorfarve eller krav med egen majorfarve, kan direkte majorstøtter og melding af modsat major være ukrav således at alle meldeforløb hvor major meldes/støttes kan ende i 3M hvis hverken åbner eller svarer har tillæg .

Hvorfor 2♣-2U=ruder?
Meldingen skriger efter at blive brugt til noget andet end at vise nogle points og jævn fordeling. Det gøres meget bedre med en indledende 2 hvorefter åbner afslører hvad han var ude på og sanskontrakterne kommer oftere på den stærke hånd.
Det gør det også muligt for åbner at vise sin klørfarve på 3-trinnet i stedet for at skulle melde 2♣-3-4♣…

Hvorfor 2♣-2-3♠=28+?
Kunne også gøres anderledes men meldingen er ledig og hvordan viser du ellers en så stærk hånd? Som du fejlmelder når du får den hvert 4. år fordi du ikke har et system der håndterer den.

Den ledige 3m-melding når der spilles Rasmus’ majorstøttemeldinger
2♣-2♦-2♥-3♣ og 2♣-2♦-2♠-3♦ bruges til at vise inviterende hænder med henholdsvis 5f i hjerter og spar. Eller hænder med en 5f der ikke havde kvalitet til at blive meldt direkte efter 2♠. Absolut en nyttig vedtagelse fremfor blot at lade meldingen være naturlig. Vi får den inviterende 5f i major tilbage og kan stå på 3-trinnet.
Spilles den direkte 2♣-2♥/2♠ som mindst inviterende, kan man skelne mellem en god og en dårlig farve og stadig stå i 3M hvis det er limit.

Vis farvelængde uden kvalitetskrav
Når det som her er valgt at svarer kun melder farve med en minimumskvalitet, er der flere skæve hænder der må indlede med at melde 2♦.

Hvorfor vise skæve svage hænder med spring på 3-trinnet
Spring til 3 træk i en majorfarve der viser en skæv svag hånd efter åbning 2♣ er ikke nyopfundet. Ved et VM for mange år(Midt i 90’erne?) siden brændte Auken-Kristiansen en udgang på den konto. Amerikanerne spillede med konventionen, meldte udgang og vandt siden VM. Det var godt nok med en 6-5-hånd i major men deres meldinger viste kun den ene farve.
De systemglade definerer selvfølgelig nogle flere meldeforløb:

2♣-3
3-3♠ : 6-5 i hjerter-spar

2♣-3
3♠-4 : 6-5 i spar-hjerter

Spiller vi med 4. farve
Hvordan skal man i hvert fald være enige om.

Hvad skal 2♣-3U bruges til?
Jeg husker stadig et spil hvor Bo Lütken kom i Politiken fordi han brugte 3U til at vise EKx(x) and out på svarhånden og makker placerede kontrakten i en usættelig storslem.

Hvorfor 2♣-2-3=5+4+hjerter og ruder?
Uden denne aftale meldes f.eks 2♣-2-3-3-4 og så er hjerterfarven vist og vi ved ikke om vi skal videre.
Nu meldes 2♣-2-3-4=sleminvit i ruder og 2♣-2-3-4♣/4♠=sleminvit i spar.

2-åbnings-strukturer
Marmichænder fører som vanligt en stedmoderlig tilværelse. I K2X må man melde hænderne som sanshænder. Eller skabe potientielle katastrofer ved at åbne 2♣ og melde en 4f i major efter makkers 2♦. Der er er selvfølgelig masser af forslag til hvordan det problem skal løses. Det bedste er at spille et stærkt klørsystem.

Hype (Også kaldet eksempler)

Særligt konstruerede spil hvor K2X brillerer. Meldeforløb måske ikke tilrettet de allernyeste systemdetaljer

2016-03-25
Ø/Alle
♠ EK5  		  ♠ B864
-  		  K98
 942  		   KT83
♣ EKDB632      ♣ 75

Ø 	S 	V 	N
P    P 	2♣* 	P 
2* 	P 	3♣ 	P
3U 	AP

3♣ viser 9 stik så øst har til udgang med sin umiddelbart kun inviterende hånd. Skal øst vise sin sparfarve eller beskytte sine konger? Aktuelt er 3U den rigtige melding. 3 Herbert efterfulgt af konstruktiv melding er også en mulighed, men så passerer vest måske 3U.

2016-04-02
Ø/NS
♠ T98763      ♠ EDB2
765  		  EK983
 EKD  		   B6
♣ 2  		  ♣ E9
Ø 	S 	V 	N
2♣* 	P 	2*1 	P
2♠*2 	P 	3*3	P
4♣*4	P 	4*4 	P
4*4  P    4U#5  P
5*6  P    6♠   P

*1: GK. 5f i spar. Der er 6, men mangler der ikke en honnør i toppen?
*2: Sparstøtte
*3: 2+ kontroller
*4: Cuebid. 
*5: 1430
*6: 0/3 esser

Østs hånd har 8 vindere (Og 5 tabere) så der er ikke tillæg. Hvis en serious sans er på programmet, skal den ikke bruges. Østfra ser det også ud til at det er bedst at indlede med 4♣. Indledes med 3U, er en forudsigelig fortsættelse ...4-4♠ og skal vi så videre?
Vest melder bare 6♠. Han er ligeglad med trumf dame.
Skuffende at slemmen ikke er mere end ca 50%

2016-04-03
N/ØV 
♠ K2  		♠ B765
 EKD753  	 T62
 KB2  		 T7
♣ E8  		♣ K974

Vest har 7 vindere. En for lidt til 2♣.
Men makker kan let have en hånd, hvor der er spil for 4.

N 	Ø 	S 	V
P 	P 	P 	2♣*
P 	2* 	P 	2
P 	4*1 	AP

*1 Svag, men potentielt 2 stik. 0-1 kontroller
Det kan nu godt blive svært, men der er chancer.

2016-04-16
V/ØV
♠ 2  		♠ EKDB654
 ED8765  	 KT
 EK87  	 3
♣ ED  		♣ 865

V 	N 	Ø 	S
2♣* 	P 	2*1 	P
3*2 	P 	4U*3 	P
5*4 	P 	?

*1 GK. 5f i spar
*2 Hjerter
*3 1430
*4 0/3 esser

Øst kan melde 5 som vest kun passer med 0 esser og det bliver ikke aktuelt.
Hvad betyder 6♣/6 nu?


2016-05-17
Ø/Ingen
642  		EKD98
9752  		ED84
764  		E9
EB7  		43

Ø 	S 	V 	N
2♣* 	P 	2* 	P
2♠ 	P 	2U*1 	P
3 	P 	4 	AP

*1: 5-8

Kræver lidt held i hjerter. Brændt hvis vest ikke svarer på åbning 1♠. Skal han det?

2016-08-22
V/Ingen
ED  		KB98643
72  		E4
EKDT4  		B63
EKD6  		8

V 	N 	Ø 	S
2♣* 	P 	2*1 	P
3 	P 	3♠ 	P
?
*1 GK. 5f i spar

Tricky. Set vestfra ligner det 6♠ eller mere hvis øst har hjerterkontrol. Hvad er 4♣? Mest smidig er vel at lade den være tvetydig cue/klørfarve. Cue medmindre vest genmelder klør. Øst har nu et cue i 4 og man glider i 7♠.
Spillede ØV med kontrolsvar, ville vest vide at der er hjerterkontrol og kunne styre mod slem.
Men man ville være på 4-trinnet uden at have megen idé om hvilken farve der skal være trumf.

2016-08-24
Ø/ØV
E75  		T94
EKD32  		T5
ED83  		K965
B  		K764

Ø 	S 	V 	N
P 	P 	2♣* 	P
2* 	P 	2 	P
2U*1 	P 	3 	P
3	p	?
*1: IK. 5-8

8 spillestik. Nok til 2♣. Giv øst en hjerter i stedet for ♣K og 4 er brændt efter åbning 1.
Vest er ikke glad for klørsituationen men mon ikke der kommer 3U på bordet.

2016-08-24
S/Alle
82  		EK953
ET2  		D9
B964  		EKDT7
ET54  		9

S 	V 	N 	Ø
P 	P 	P 	2♣*
P 	2* 	P 	2♠
P 	3U*1 	P 	4
P 	4*2 	P 	4U*
P 	5* 	P 	6
AP

*1: 9-11
*2: Cuebid
Er vests hånd god nok til at gå efter slem efter indledningen 1♠-1U-3? Et meldeforløb som ikke ligger langt væk. 
Fristende at åbne 1♠ i øst med en god genmelding i 3 i næste runde. Hvis den kommer.

Et lille indslag om RT-Gazzilli. Vælger man at nøjes med at åbne 1♠, kunne meldingerne gå

S    V    N    Ø
P    P    P    1♠
P    1U*1  P    3♣*2
P    4♣*3  P    4
P    4   P    4U
P    5   P    5U*4
P    6   AP

*1: IK. 6-11
*2: GK. 5-5 i spar-ruder
*3: Cuebid  
*4: 5♠ ville have spurgt efter 2. runde kontrol i spar. Stadig storeslemsinteresse

2016-08-28
Ø/Ingen
432  		KD8
DB8  		-
D9865  		EKT2
K7  		EDB943

BB
Ø 	S 	V 	N
2♣ 	3 	3U 	AP

11 stik
Et forventeligt meldeforløb. Vest har til udgang overfor minimum i øst.
Uden indblanding I K2X:

Ø 	S 	V 	N
2♣* 	P 	2U*1 	P
5*2 	P 	5U*3 	P
6 	AP

*1 GK med 5f i ruder. Skal disse 8hp opgraderes?
*2 Woidwood
*3 0/3 esser exclusive E

Er vest stræk nok til 2U? Det kan man godt være i tvivl om. Særligt når man har støtte til alle farver. Vælges i stedet 2, går meldingerne

Ø	S	V	N
2♣*	P	2*	P
3♣	P	3*1	P
3♠*2	P	3U   P
?

*1: RK. Herbert. Ikke glad for at passere 3U
*2: RK. Har makker 4f, spiller vi på en 4-3-fit
?: Så kommer vi nok ikke længere.

Et spil der taler for at en god 5f i minor også skal vises. Mere oplagt med 5f i klør, da det giver plads til alle farver på 3-trinnet til åbner.

2016-09-12
2  	S 532 
Ø/NS    H T9864 
   	R 973 
   	K KB 
S 86    	S EKDB97 
H KB52   	H ED7 
R D864   	R  
K D98   	K E764 
   	S T4 
   	H 3 
   	R EKBT52 
   	K T532

Ø 	S 	V 	N
2♣* 	2 	D 	P
2♠*1 	P 	3U 	P
6♠ 	AP

*1: RK. Også selvom vest ikke havde doblet. 2♣-åbningen er krav til 3M/4m medmindre der er en jævn hånd.

Vests dobling er lidt optimistisk. Hvis det er straf. Sådan var det ment, men makker lod sig ikke narre. 2U ville have været mere beskrivende.
 
2016-09-14
S/NS
6  		EK87
KBT3  		ED984
962  		EK
B8764  		E3

S 	V 	N 	Ø
P 	P 	P 	2♣*
P 	2* 	P 	2
P 	3♠*1 	P 	6*2
AP

*1: Splinter. 0-1 spar. Hjerterstøtte. 0-1 kontrol
#2: Praktisk bridge. Systemet rækker ikke til at finde storslem.

Ø/NS
KDxxx  		Exx
xxx 		EDBx
x  		KDBxx
Bxxx  		E

Ø	S	V	N
2♣*	P	2*1	P
3	P	3♠*2	P
3U/4♠?

*1 RK
*4 RK. Spar

Her havde vi været bedre tjent med at vest måtte vise sin sparfarve i 1. runde.

Alle hænder indtil nu stammer fra det virkelige liv. Nu de særligt konstruerede:
EKD974		-
KD5		743
E		T853
765		KDT942

V	N	Ø	S
2♣*	P	2*	P
2♠	P	2U	P
3U   AP

Der skal ikke meget til udgang set vestfra, men åbning 1♠ kunne måske også forsvares.

EKD974		-
KD5		EBT87
E		B942
765		T872

V	N	Ø	S2
2♣*	P	2*	P
2♠	P	3*	P
3	P	4	AP
?

Medmindre svarer har alle sine værdier i ruder, må der være spil for 4 set fra vest. Vest kan melde 2S rk, 2U gk eller en meget forsigtig 3H inviterende.

Hvordan gik det med kontrolsvar eller tvunget 2♣-2 ?

Og så flere spil fra det "virkelige liv" (Bridge Baron)
2016-11-30
V/NS
EKT7  		542
EK9652  	8
6  		KT98752
ET  		98

V 	N 	Ø 	S
2♣* 	P 	2* 	P
2 	P 	2♠* 	P
2U*1 	P 	3 	AP

*1 5+hjertere og 4+spar

Øst må have 6-7 rudere, single hjerter og højst 3 spar.
3 kan ikke sættes med normale fordelinger
3/3♠ kræver begge majorfarver 3-3

2016-12-03
V/NS
B64  		K
63  		EKDT4
EKD964  	B2
42  		EKBT5

V 	N 	Ø 	S
P 	P 	2♣* 	P
2U* 	P 	3 	P
4  P    ?

Hvad er 4♠ fra øst nu? Jeg stemmer for cuebid. Hvor tit har øst en stærk hånd med 5-6 i 
spar-hjerter?
Ikke nogen nem hånd, men her ser det ud til vi lander i 6.

Ø/ØV
86 		EKB4
EKD86 		B74
EDB4 		9763
E6 		D8

Ø 	S 	V 	N
P 	P 	2♣* 	P
2* 	P 	2 	P
3*1 	P 	3*2	P
3♠*3	P 	3U*4 	P
4♠*5 	P 	6 	AP

*1: En Rasmus' støttemelding. Hjerterstøtte. 2+ kontroller
*2: Hvilemelding
*3: Cuebid
*4: Serious 3U
*5: 1. og 2. runde kontrol ispar

Og det er godt nok til 6 som ikke er nogen drømmekontrakt med klørstart.
Vest får også vist sin hånd ganske godt med at åbne 1. Og får måske 10 stik over for makker med 4f i hjerter og 0 hp. Igen 9 spillestik.
S/ØV
K 		B985
ET97 		865
EKD2 		875
EKBT 		D97

S 	V 	N 	Ø
P 	2♣* 	P 	2*
P 	2U 	P 	3U
AP

Alle naturlige systemer og 2♣-åbninger kan eftergøre noget der ligner dette tvivlsomme 
meldeforløb. 

2016-12-08
N/NS
53 		EDBT64
KD5 		E72
T9743 		EK8
T74 		2

N 	Ø 	S 	V
P 	2♣* 	P 	2*
P 	2♠ 	P 	2U*1
P 	4♠#2 	AP

*1 IK. 5-8
#2 Umuligt at finde ud af hvad vest har, men 4♠ må have chancer.

Øst har en klar 2♣-åbning med 8 spillestik og 4 kvikstik.
Åbner øst med 1♠, er det måske slutkontrakten.

2016-12-09
S/ØV
73 		ED654
D42 		EK5
B9862 		D
D53 		EKT4

S 	V 	N 	Ø
P 	P 	P 	2♣*
P 	2* 	P 	2♠
P 	2U   P 	3U
AP

*1 5-8 ik

K2X giver ikke noget ekstra hvis du plejer at melde 2 med vests hånd.
Melder du 2♣-2U med en inviterende hånd, spiller du så dit sanssystem eller hvad?

2016-12-19
S/Alle
EKD87 		T54
K76 		EDT54
EKD7 		B
6 		DB85

S 	V 	N 	Ø
P 	2♣* 	P 	2♠*1
P 	3 	P 	4
P 	4U*2 	P 	5♣*3
P 	5*4	P    6*5
AP

*1: GK. 5f i hjerter
*2: 1430
*3: 1/4 esser
*4: Trumf dame?
*5: Ja 

Igen en 2-farvet hånd der ikke er glad for pas til åbningen 1♠ og i øvrigt opfylder 
kravene til en 2♣-åbning.
6 er en smule bedre end 6♠. Tilfældigt og ikke så interessant.

2016-12-20
Ø/NS
ET9765 	D
D97 		EK5
T4 		EK53
D9 		EK842

Ø 	S 	V 	N
2♣* 	P 	2♥*1 	P
3♣ 	P 	3♠*2 	P
3U   AP

*1: GK. 5f i spar
*2: 6f i spar

Vest når at vise sin 6f i spar, men øst støtter ikke og så passer vest 3U. 

2016-12-21
Ø/ØV
875 		EKDB96
T 		K7
BT3 		E9
DBT982 	EK6

Ø 	S 	V 	N
2♣* 	P 	2* 	P
2♠ 	P 	4*1 	P
4♠#2 	AP

*1 Splinter. Hjerter S/R. Sparstøtte. 0-1 kontrol
#2: Makker har aldrig Dxxxx i klør

2016-12-22
Ø/Alle
B 		EKD832
E53 		9
T763 		K5
B8643 		EKT7

Ø 	S 	V 	N
2♣* 	P 	2* 	P
2♠ 	P 	2U*1 	P
3♣ 	P 	3U 	AP

*1 IK. 5-8hp

V/ØV
K94 		EDB6
E8 		T9432
EKDT942 	B
E 		D73

V 	N 	Ø 	S
2♣* 	P 	2* 	P
3	P 	3♠*1 	P
4 	P 	?

*1: RK 4f i spar oftest. Måske bare hold
*2: GK. 5+ rudere

En ting er et system, en anden ting er hvordan man kan forvente meldingerne vil gå afhængigt af hvad åbner har. Her må det overvejes hvordan meldingerne vil gå efter 2♣-2-3. Et meldeforløb der ikke er helt usandsynligt når man har singleton i ruder.
Forudser man dette problem, melder man i stedet 2 trods den manglende topstyrke. Et meget mere brugbart meldeforløb udvikler sig:

V	N	Ø	S
2♣	P	2♠*1	P
3	P	3	P
4	P	?

*1: GK. 5f i hjerter
*?: Mon ikke øst lægger den femte ruder på. Har vest luft til den sjette?

2016-12-30
S/Ingen
E 		6532
ED85 		KT943
EDT 		B8
ED874 		T2

S    V    N    Ø
P 	2♣* 	P 	2*
P 	3♣ 	P 	3*1
P 	3 	P 	4
AP

*1: RK. For det meste 0-4

Vest er ikke fristet, når øst når at vise minimum før kontrakten lander i 4.

2018-03-23
V/Ingen 
EKDxxx		x
KDx		Bxxx
Ex		KDxxxx
Ex		xx

V	N	Ø	S
2♣*	P	2*	P
2♠	P	2U*1	P
3U	AP	

*1: ik. 5-8
#2: Vi krydser nogle fingre og krummer nogle tæer. Denne gang går det sikkert godt.

V/Ingen
EKDxxx		x
KDx		Bxxx
xx		KDxxxx
Ex		xx

V	N	Ø	S 
2♣* 	P  	2*   P 
2♠  	P  	2U*1    P
*?

*1: Invit. 5-8
*?: Vest melder nok 3♠ for at spille, men særligt godt er det næppe.

Lad os give vest den samme hånd og øst et par spar mere:

V/Ingen 
EKDxxx     xxx
KDx       Bxxx 
Kx       xxxxx 
Ex       x

Skal vest åbne med 2♣? Ikke hvis 2♣ er gk som er populært at spille med. Med en stikløs 
makker uden fit, med jævn sits hos modspillerne og fornuftigt modspil, tager man 7-8 
stik i en sparkontrakt.
Halvdelen af studenterforeningen åbner kådt 2♣. Og glæder sig over at have meldt en 
stort set usættelig kontrakt. Det var med hovedet under armen, men denne gang gik det 
godt.
Med K2X er vests hånd en veldefineret 2♣-åbning:

V  	N  	Ø  	S
2♣* 	P  	2*   P
2♠  	P  	4♣*1 	P
3♠  	P  	4♠  	AP

*1: GK. Splinter. Sparstøtte og klør S/R. 0/1 kontrol

Samme resultat, men her er der styr på hvad der foregår og slemambitionerne holdes på nul.

2018-02-28
V/NS
♠ EKDT53	♠ 9
 D		 EB8762
 EDB5		 T
♣ KD		♣ B7432

V	N    Ø    S
2♣*	P    2*    P
2♠	P    3*1  P
3♠   P    4♠   AP

*1: RK. 5f i hjerter

Vest er ikke helt glad, men passer nok når øst ikke kan andet.
Tvivlen nager ikke kontrolmelderne:

V    N    Ø    S 
2♣*   P    2*1  P 
4♠   AP

Vi mangler 4 kontroller så det er bare 4♠

2020-07-01 Bridge Baron

S EKD653	S B4
H 4		H B762
R ED8		R KB432
K E52		K K9

V	N	Ø	S
2♣	P	2*1	P
2♠	P	3*2	P
3♠*3	P	4♣*4	P
4*5	P	4♠*6	P
6♠#7

*1: Relæ. Oftest jævn
*2: Rasmus' majorstøttemelding. Sparstøtte. 2+ kontroller
*3: Vest kan se slem hvis øst har minorkongerne. Og ønsker sig meldigerne fortsætter 
...3♠-4♣-4-4♠
*4: Cuebid. Første ønske opfyldt
*5: Cuebid.
*6: Benægter hjerterkontrol. Andet ønske opfyldt
#7: Øst har minorkongerne. F.eks ♣D eller 4f i ruder i øst giver spil for slem