2021-08-11: En runde fra “Studens åbne parturnering”(SD)

2021-08-11 Københavns Bridgeklub, åbent hus aften
NS:Bornholmeren - Lahrmann Senior
ØV:Skrivende oldermand - Tællende oldermand
26   ♠ T765
Ø/Alle  63
     E873
    ♣ EDT
♠ KD84     ♠ EB3
 KDB9      E875
 KD       T42
♣ 862      ♣ 974
    ♠ 92
     T42
     B965
    ♣ KB53

Ø    S    V    N
P	P	1♣	P
1	P	3*1	AP

*1: 6 tabere, kan være lidt honnørsvag med skæv fordeling

Udspil: ♠9

Kender du Kaplan and Rubens Hand Evaluator? Du indtaster en hånd og får måske at vide at det er bedre at spærre med BT9xxxx end Kxxxxxx. Eller er det? Med andre ord, vurdering af en hånd ikke alene på basis af honnørpoints og fordelingspoints, men også  op- og ned-vurdering af en hånd på basis af gode mellemkort, farvelængde, honnørernes placering, sekvenser osv.
K&R synes ikke vests hånd er mere end 14,60 points værd. Det får nok ikke mange af os til at nøjes med 2, men alligevel tankevækkende.
Er østs hånd et hæv værd? Ikke med 10 tabere på egen hånd. K&R siger 9,00. Og kun fordi ♠B og ♠E sidder sammen. Giv hånden ♣B i stedet for ♠B og vurderingen falder til 8,75.
Der er da også kun 9 stik, men efter udspillet forsvandt en klørtaber på spar.
2 par stoppede ikke før 4. Modspillet tog sine stik den ene gang.

2021-08-11 Københavns Bridgeklub, åbent hus aften
NS:Bornholmeren - Lahrmann Senior
ØV:Skrivende oldermand - Tællende oldermand
27   ♠ D852
S/Ingen 6
     K843
    ♣ K872
♠ KB3      ♠ T764
 K83      BT9742
 T97      B65
♣ T953     ♣ -
    ♠ E9
     ED5
     ED2
    ♣ EDB64

S    V    N    Ø
2♣*1	P	2*2	P
2U*3	P	3♣*4	P
3*5	P	3U*6	AP

*1: Vi har bare aftalt "Københavnernaturligt" så 2♣ er ikke helt forkert
*2: Det holder da meldingerne i gang og ser meget rigtigt ud
*3: Når man underviser i bridge, viser denne melding 22-24
*4: Det spørger om major på en eller anden måde
*5: Nej, man spiller ikke per automatik Amerikansk Stayman uden aftaler. Men der er nu ingen grund til at 3skal være kunstig
*6: 3♣ var en træningsmelding. Eller uspecifik beskeden sleminteresse? Makker må i hvert fald undre sig

Udspil: 3

Udspillet ramte ikke en guldgrube.
Den opmærksomme læser kan nu se at spilfører har 12 stik med den venlige rudersits. Hvor skal det 13ende komme fra?
Spilfører forsøgte sig med en lille spar hjemmefra i stik 2, men da vest tvangsfrit lagde ♠3 til, besluttede han sig for ♠8 der tabte til ♠T.
Alle spillede 3U i syd. En enkelt med 11 stik. Formentlig efter en hjerterknibning i stedet for opspil mod ♠D.
Ingen gik efter slem. Sikkert præget af at det var parturnering, men alligevel må det vel se ud som om der er godt spil for 6♣/6/6♠, hvis der er en fit.
Hvad sker der med basale aftaler på plads? Lad os prøve ØVs system:

S	V	N	Ø
2U*1	P	3♣*2	P
3U*3	P	4	P
4*4	P	6♣	AP
*1: 22-23
*2: Amerikansk Stayman
*3: Ingen major 4/5f
*4: Cuebid

Fortænkt? Det synes jeg ikke. Nord ved efter 3U at der er en minorfit og lader makker vælge den rigtige farve. Det sker ved at melde ruder først så makker kan præferere på 6-trinnet.

2021-08-11 Københavns Bridgeklub, åbent hus aften
NS:Bornholmeren - Lahrmann Senior
ØV:Skrivende oldermand - Tællende oldermand
28   ♠ E98
V/NS   82
     B7653
    ♣ ET3
♠ K7      ♠ DT42
 K975      EDT63
 EKD2      9
♣ B62      ♣ 754
    ♠ B653
     B4
     T84
    ♣ KD98

V    N    Ø    S
1	P	1	P
2U*1	P	3♣*2	P
3	P	4	AP

*1: RK. 16+ med hjerterfit eller med 6f ruder og højst 2f hjerter
*2: Uspecifikt gamekrav

Udspil: ♣K

Vests hånd adskiller sig ikke meget fra hånden i spil 26. En god ruderfarve, men et par ubeskyttede konger og en muligvis værdiløs bonde. Men mon ikke de fleste synes hånden er bedre og K&R siger da også 15,70.
Ingen er i tvivl om at østs hånd er bedre end de 8hp og K&R siger da også 10,50
Uanset hvordan hånden vurderes er der 4 topstik ude, som NS tog ved alle borde mod samme kontrakt.

2021-08-11 Københavns Bridgeklub, åbent hus aften
NS:Bornholmeren - Lahrmann Senior
ØV:Skrivende oldermand - Tællende oldermand
29   ♠ KBT4
N/Alle  KD842
     6
    ♣ T74
♠ ED      ♠ 765
 B9       ET3
 KD743     BT8
♣ KB53     ♣ ED92
    ♠ 9832
     765
     E952
    ♣ 86

N    Ø    S    V
P	P	P	1
2*1	D*2	2♠	P
P	3*3	AP

*1: Michaels
*2: Værdier til at strafdoble mindst en majorfarve
*3: Ville have doblet hjerter

Udspil: ♠B

Og så var der 11 stik. Den opmærksomme læser vil påpege at 3U også vinder og det var da også hvad de andre borde meldte.
Øst havde Nær-Fjern til sin rådighed og burde have meldt 2, rundekrav med klør. Meldeforløbet ville så formentlig have set således ud:

N	Ø	S	V
P	P	P	1
2*1	2*2	P	2♠*3
P	3U	AP
*1: Michaels
*2: RK. Klør
*3: Sparhold

Ligger kontrakten på vests hånd, tager man 11 stik. På østs hånd starter syd selvfølgelig med en spar og så er der kun 9 stik.
En del par kan åbne på 2-trinnet med nords hånd. Så bliver det ikke lettere for ØV.