2021-05-08: Fredag på Realbridge

Det ubesejrede hold, Rasmus Nygaard Nielsen – Tyge Fogh og Michael Welschow – Jens Astrup, forsvarede igen deres ubrudte sejrsrække mod udfordrerne, de træske Ole Majgaard – Henrik Knudsen og Perry Sjöberg – Kim Bo Rasmussen.
Her den uforkortede kamp.

2021-05-07 Fredagskamp
NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
1    ♠ EK9432
N/Ingen T3
     95
    ♣ T95
♠ DT85     ♠ -
 542      ED8
 KDT      76432
♣ K74      ♣ EB862
    ♠ B76
     KB976
     EB8
    ♣ D3

N    Ø    S    V
2*1	P	3*2	P
3♠*2	3U*3	AP

*1: Altid svag(5-8ca) med 6f i major
*2: Pas/Korrigér
*3: Minorfarverne

Udspil: ♠7

En genåbningsmelding i 3U bør vel vise de umeldte farver? Hvis øst er stærk, må han på banen med det samme.
En pas til 3♠ i øst ville nok være det sundeste i længden, men nu var det første spil og der var dog kun 6 tabere.
3 stik i 3U var ikke optimalt.

Ved det andet bord blev der også åbnet med 2. Syd fandt en mere beskeden 2♠ frem fra meldekassen: Makker meld pas, 3 eller 4.
Nu kom øst igen med en dobling og det lykkedes at lande i 4♣.
På ♣K og klør mod bordet lagde nord høj-lav. Hvorfor? Men mon ikke Kim Bo sattte ♠EK i nord og så var der ikke plads til meget mere, markering eller ej. ♣D blev toppet ud og så var der 10 stik.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
2    ♠ T764
Ø/NS   T
     D954
    ♣ K862
♠ ED952     ♠ KB83
 9763      8542
 E8       K2
♣ T7      ♣ DB3
    ♠ -
     EKDB
     BT763
    ♣ E954

Ø    S    V    N
P	1	1♠	2
2*1	4	AP

*1: K. USP. Godt hæv i spar

Udspil: 6

Aftenens eneste USP-sekvens blev lykkeligt overset.
Regel nummer 2: Når svarer støtter åbners farve, starter USP fra dobling. Her D=Hjerter, 2=Godt sparhæv, 2♠=Dårligt sparhæv.
Syd spærrede med sin 5-taber hånd og nord kunne selvfølgelig ikke lægge den 5te på.
11 stik var ikke noget problem.
Er syds 4 sleminvit? Det er næppe formålstjenligt at have den aftale i direkte konkurrerende meldeforløb.

Ved det andet bord kunne nord ikke 2 efter makkers åbning 1, formentlig fordi 1 ikke garanterede ruder.
Siden lod NS sig presse i 5 der behørigt blev doblet med samme antal stik som ved det andet bord.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
3    ♠ 87
S/ØV   B532
     B974
    ♣ B94
♠ KDT9     ♠ EB32
 E6       KT87
 K32      85
♣ KT63     ♣ E87
    ♠ 654
     D94
     EDT6
    ♣ D52

S    V    N    Ø
P	1♣	P	1
P	1U	P	2*1
P	2♠*2	P	4♠
AP

Udspil: ♠8

Ved begge borde arrangerede spilfører 2 hjertertrumfninger på hånden så kontrakten var sikker uanset Es placering.

Ved det andet bord blev der spillet ruder fra bordet i 11. stik. Syd faldt snedigt fra på E og så forsvandt rudertaberen på linie 13 i klør.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
4    ♠ DT6
V/Alle  ED6
     864
    ♣ KD75
♠ K43      ♠ E852
 K983      T54
 ET52      B73
♣ 92      ♣ E43
    ♠ B97
     B72
     KD9
    ♣ BT86

V    N    Ø    S
P	1♣*1	P	1U
AP

*1: Kan være double

Udspil: 8

Meldeforløbet var det samme ved det andet bord. Dog med den forskel at Kim Bo-Perry spiller transfermeldinger efter åbning 1♣.

Udspillet af 8 var det samme ved begge borde.
Hvorfor?
Hverken nord eller syd viste interesse for majorfarverne, men er det tilstrækkelig begrundelse til at fravælge standardudspil i ruder i stedet for et dristigt udspil fra en 4-farve med kongen i spidsen?
Ved begge borde spilledes “lille klør”, en oplysning som lidt hånligt blev modtaget fra de gamle damer (50-60 år gamle) i min bridgeungdom i 90erne. Jeg vil tage benævnelsen op igen når jeg spørger om betydningen af 1♣.
Efter åbning med en lille klør og genmelding 1U med passering af eventuelle 4-farver i major, har sansmelderen næsten altid en 4f i major og ofte begge.
Jeg fandt min “Winning Notrump Leads” frem, men er ikke nået længere end til omslaget.

Ved begge borde gik begge spilførere straks på D. Hvilke dunkle kræfter fik dem til at gøre det? Jo jo, et truende ruderskift fra øst, men tænk dig nu om min dreng. Du spiller 1U og du skal kun have 7 stik, ØV kan næppe tage en byge af ruderstik, du skal alligevel spille ruder for at vinde og hvem siger vest har E?
Som det ses ville et frafald på bordet have resulteret i vundet kontrakt efter minoresserne er slået væk.

Stik 1: V 8 D 4 2 N

Men nej, er der ikke spænding, så skaber vi den selv. Spillet fortsatte

Stik 2: N ♣5 ♣4 ♣B ♣2 S

Vest viste hjerterinteresse med ♣2. Øst manglende interesse med ♣4(Men det var sværere at se)

Stik 3: S ♣6 ♣9 ♣K ♣E Ø
Stik 4: Ø T B K 6 N
Stik 5: V 3 E 5 7 N

Vest har 2 hjertere at vælge imellem og øst bør nøje lægge mærke til hvilken hjerter der spilles. Højeste viser sparinteresse. Laveste ruderinteresse eller neutral.

Stik 6: N 4 B D E V

Hvorfor øst mente B var det rigtige kort er svært at svare på.

Stik 7: V 9 ♣D ♣3 ♠7 V
Stik 8: V ♠3 ♠6 ♠E ♠9 Ø

Øst kan se at syds fordeling må være 3=3=3=4. Og syds resterende honnører er enten ♠K eller K. Sparspillet var i håb om ♠K i syd og slutspil til at give et ruderstik. Spillet indtil nu tyder dog mere på K i syd og så skal der ruder igen. Har syd T er der ikke noget at gøre. Har syd K9, bliver vest slutspillet, takket være den letsindige omgang med B, til enten at spille op i rudergaflen eller give bordet et sparstik.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
5    ♠ ED96
N/NS   K43
     KBT
    ♣ E83
♠ K8      ♠ B4
 E76      95
 ED76      8543
♣ DBT5     ♣ K7642
    ♠ T7532
     DBT82
     92
    ♣ 9

N	Ø	S	V
1♣*1	P	1♠	1U
4♠	AP

*1: Lille klør

Udspil: ♣D

Nords 4♠ kan se lidt hård ud, men med vests indmelding stiger chancen for succes eksponentielt.

Ved det andet bord

N	Ø	S	V
1♣*1	P	1*2	1♠*3
2U*4	3♣	P*5	P
3♠	AP

*1: Lille klør
*2: Transfer til spar
*3: Oplysningsdobling
*4: Stærk hånd. Forskellige varianter formoder jeg
*5: Svag

Hvad siger Kaplan-Rubin til syds hånd? Rigeligt til at hæve til 4♠ er mit bud.
Hvad er bedst, dobler eller 1U på vests hånd?

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
6    ♠ T985
Ø/ØV   43
     D542
    ♣ 986
♠ EKB32     ♠ D7
 D95      EB87
 B8       K973
♣ T75      ♣ EDB
    ♠ 64
     KT62
     ET6
    ♣ K432

Ø    S    V    N
1	P	1♠	P
1U*1	P	2*2	P
2	P	2U*3	P
3♠*4	P	4♠	AP

*1: 15-17
*2: GK
*3: Vil måske noget mere end udgang
*4: ?

Udspil: 4

Nord valgte hjerterudspil i håb om en trumfning og så kunne kontrakten ikke sættes.
Det ligger ikke fjernt at starte med trumfudspil og så bliver det op ad bakke for spilfører.

Meldingerne gav en del disputs om XY-sans. Vest mente at 2U lovede 5f i spar, for hvorfor meldte han ellers 2, når han ikke havde hjerter. Øst mente at 3♠ lovede Hx i spar, for hvad var vest ude efter med 2 når han ikke fulgte op med 2♠? Tolkningen at vest måtte have 6f i spar siden han ikke meldte 2♠ var helt forkert. Vest ville have meldt 2♠ og fulgt op med 3♠ uden sleminteresse og sprunget til 3♠ med sleminteresse er tolkningen fra Farum.

Men lad os prøve at melde nogle lignende hænder. Øst åbner i alle tilfælde:

(A)
♠ EB432    ♠ D7
 K2      EB87
 2       K973
♣ KT543    ♣ EDB

Ø	S	V	N
1	P	1♠	P
2*	P	2	P
2♠	P	2U*1	P
3♣*2	P	3♠*3	P
4♣*4

*1: 2=4=4=3
*2: 4f. Måske tvivl om 3U. Søger måske 4-3/5-2 i major. Måske sleminvit med 5f
*3: Hx. Makker ved godt der er doubleton
*4: 5f. Sleminvit. Fastlægger klør som trumf

Hvorfor melder vest 2♠ og ikke 3♣? Fordi han oftest vil have 4-5 i spar-klør, men ikke havde styrke til at melde 2♣ i første runde.

Betydningen af 4♣ kan med rimelighed betragtes som ikke 100% logisk. Cuebid i spar? Når der ikke er kendt ægte fit, synes jeg 4♣ skal være naturlig.

(B)
♠ EKB32     ♠ D7
 D9       EB87
 D8       K97
♣ KT75     ♣ EDB8

Ø	S	V	N
1	P	1♠	P
1U	P	2*	P
2	P	2♠	P
2U*1	P	

*1: 2=4=3=4

Med fordelingen 2=4=2=5 melder øst 3♣ og man finder en klørslem på en 5-3-fit. Her fortsætter vest med 3♣/4♣ (Også et diskussionsemne:)) og vi glider i 6♣ der, i modsætning til 6U, ikke er afhængig af hjerterknibningen

(C)
♠ EKB32     ♠ D7
 D95      EB86
 83       D94
♣ K753     ♣ EDBT

Ø	S	V	N
1	P	1♠	P
1U	P	2*	P
2	P	2♠	P
2U*1	P	3*2	P
3♠*3	P	4♠	AP


*1: Hvilemelding. 
*2: 3f. Tvivl om slutkontrakt
*3: Hx

Vi finder en Moyse fit i stedet for potentiel nedgang i 5♣

(D)
♠ EKB3     ♠ D7
 5       EB87
 EDT4      K9
♣ KT75     ♣ EDB8

Ø	S	V	N
1	P	1♠	P
1U	P	2*	P
2	P	2U*1	P
3♣	P	?*2

*1: Vis noget mere

Vi er nu på vej i mindst 6♣. 7♣ er kabale, selv med klørfarven 4-1 imod.

(E)
♠ EKB32     ♠ D7
 D95      EB87
 83       D94
♣ T75      ♣ EDB4

Ø	S	V	N
1	P	1♠	P
1U	P	2*	P
2	P	2♠	P
2U*1

*1: 2=4=3=4. 

Med 2=4=2=5 meldes 3♣. En lille sidegevinst. Af og til kan hænder der melder lidt uden for de jævne hænder(5332/4432/4333) også vises.

(F)
♠ EB43     ♠ D7
 K2       EB87
 42       K973
♣ KT543     ♣ EDB

Ø	S	V	N
1	P	1♠	P
1U	P	2*	P	
2	P	3♣*1	

*1: 4-5 i spar-klør

Sammenlign A, C og F og bemærk at alle 3 hænder kan vises præcist.

Set fra Farum: I de her ikke specielt designede eksempler opnås intet ved at melde 2U fremfor 2♠ med 5f i spar i meldeforløbet 1-1♠-1U-2-2-? med 5f i spar. Tværtimod. Når 2U blot er en hvilemelding, giver det mulighed for skelne mellem 5-3-fitter og 4-4-fitter i minor og finde en god minorslem. Og mulighed for at vælge at spille i en Moyse fit i major med et tvivlsomt minorhold fremfor at melde 5m.
Jeg erindrer Nadia Bekouche – Flemming Danielsen fandt en god 6♣ på Madeira med minor 5f på åbningshånden efter et xy-meldeforløb. Vi meldte også xy, men meldte dovent 3U efter at have konstateret manglende majorfit.

Tilbage til det aktuelle meldeforløb. Vi tænker lige lidt ud af boxen og antager ØV ikke slavisk har 5332/4432/4333 for åbning og/eller genmelding 1U. Ganske meget logik i at østs meldinger burde vise:

Ø	S	V	N
1	P	1♠	P
1U	P	2*	P
2	P	2U*1	P
3♣	: 2=2=5=4
3	: 2=4=5=2
3	: 1=4=4=4. Åbnede med en "forberedende" 1
3♠	: 3=4=4=2
3U	: 2=4=4=3

3 kan synes lidt søgt, men hvad skulle det ellers vise? Måske en honnørkoncentration i hjerter.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
7    ♠ T542
S/Alle  D63
     B874
    ♣ 92
♠ K63      ♠ E
 E42      KB87
 EKD2      9653
♣ T73      ♣ ED84
    ♠ DB987
     T95
     T
    ♣ KB65

S    V    N    Ø
P	1	P	1
1♠	1U	2♠	3U
AP

Udspil: ♠2

Syd fandt en dumdristig 1♠ frem og nord støttede lige så dumdristigt til 2♠.
Vest kan melde 1U med den aktuelle hånd og doble for at vise styrke, typisk 15-17 uden sparværdier.
Dobling fra øst ville have været konkurrerence så teknisk var det umuligt at strafdoble NS’s dumdristige meldinger.
Med perfekt modspil fra begge sider (Sparudspil og spilfører sørger for at lande på bordet på 3. runde spar) går kontrakten 3 beter.

Men nu gjaldt det 3U. Med ruderfarven 3-2 imod er der 9 stik så spilførers bestræbelser skal være at rejse det 9ende stik, hvis ruderne sidder skævt.
Så spilleplanen skal være 2 høje rudere. Når det konstateres at der ikke er 4 ruderstik, trækkes K og E og spilles op mod B. Vinder hver gang nord har D, syd har Dx eller hjerterfarven sidder 3-3. Hvis alt går galt, må man tage klørknibningen.
Ruder til hånden og straksknibning til ♣D og ♣K bragte kontrakten i fare og skabte unødvendig spænding. Men da hjerterknibningen senere gik godt og farven til overflod sad 3-3 imod, gav den nonchalante spilføring ufortjent et overstik.

Ved det andet bord havde NS ikke kræfter til at melde ind. Modspillet startede uforandret i spar.
Spilfører gik straks i gang med K, E og hjerter mod B. Da det gik godt, var der 9 stik.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
8    ♠ EB852
V/Ingen 8543
     BT7
    ♣ D
♠ D3      ♠ 764
 EK976     DT
 E4       9653
♣ KB92     ♣ ET87
    ♠ KT9
     B2
     KD82
    ♣ 6543

V    N    Ø    S
1	1♠	D	2♠
3♣	AP

Udspil: B

En styrkevisende dobling kunne overvejes i stedet for 3♣, men ♠Dx er næppe noget aktiv.

Udspillet blev taget hjemme med E. ♣K afslørede klørsitsen. En lille magtdemonstratien blev eksekveret med ♣E og anden runde klør hjem til ♣9. Ruder mod bordet tog syds D sig af. Syd mente at spillet drejede sig om at få udryddet trumferne og spillede trumf igen.
Men det var ikke temaet. Stikket blev taget på bordet, ruder til trumf, hjerter til D, den sidste trumf blev trukket og de sidste 4 stik tog håndens hjerterfarve sig af. 11 stik.

Samme meldingere og kontrakt ved det andet bord. Her spillede spilfører selv spar og ville hellere have to rudertrumfninger end mindst 3 hjerterstik. 9 stik.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
9    ♠ B84
N/ØV   T
     EK962
    ♣ ED42
♠ KT96     ♠ E752
 E73      DB542
 43       DT87
♣ T653     ♣ ET87
    ♠ D3
     K986
     B5
    ♣ KB987

N    Ø    S    V
1	1	2U	P
3U	AP

Udspil: 3

Når øst nu havde bestemt sig for at flashe sin tynde hånd, hvorfor meldte han så ikke et Michaels cuebid? Så kommer NS næppe i 3U.
Nu havde syd kun hjerterfarven at forholde sig til og havde en oplagt 2U med en potentiel stikgiver i klør og nord havde en lige så oplagt 3U med en potentiel stikgiver i ruder.
Øst stak med B der fik lov til at holde stik. Alt havde været godt med et sparskifte, men øst fortsatte fantasiløst med hjerter igen til 9 og E. Hjerter igen var ganske som øst kunne have forudset lige op i gaffel med K8 og så var der bare 9 stik.

Meldeforløbet startede på samme måde ved det andet bord, men syd meldte forsigtigt kun 1U. Efter den indledning havde nord glemt Hammans Rule no. 1: Meld 3U, hvis det er en mulighed, og fortsatte frivilligt til 4♣ med en bet.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
10   ♠ E5
Ø/Alle  87
     EK73
    ♣ B6532
♠ KD82     ♠ B963
 42       BT53
 B6       DT9
♣ DT987     ♣ K4
    ♠ T74
     EKD96
     8542
    ♣ E

Ø    S    V    N
P	1	P	2♣
P	2	P	3
AP

Udspil: ♠8

Udspillet er imod al fornuft, men en konsekvens af at have valgt at spille 1.-3.-5. fra alt. Taber et stik hver gang spilfører har EB i farven. Her er bordet potentielt kort i spar, så udspillet giver stor risiko for at vi slet ikke får et stik i farven.
Tilfældigvis havde øst ♠B så udspillet kostede ikke noget.
Spilfører lagde lavt på første spar, tog næste stik med ♠E, trak E og K og krydsede sig senere frem. 11 stik.

Systemkludder burde have kostet. Særligt da man ved det andet bord undgik den uvindelige 3U, men landede i 5.
Der kom også sparudspil. Som straks blev stukket. Det havde været fornuftigt at trække 2 toprudere, men syd tog straks 3 runder hjerter. for at kaste en spar. Vest trumfede og siden blev der to stik mere til ØV.

1.-3.-5. er fint, men ikke hvis man spiller 3. højeste fra KDxx mod en trumfkontrakt.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
11   ♠ D8
S/Ingen D5
     EDBT965
    ♣ 85
♠ ET9653    ♠ 7
 4       EBT763
 4       875
♣ ET432     ♣ D97
    ♠ KB42
     K982
     K3
    ♣ KB6

S    V    N    Ø
1U	2*	3U	AP

Udspil: ♣2

Udspillet gik over ♣D til ♣K og efter nogen betænkningstid kom der ♠2 igen.
Let nok med åbne kort, men det spiller vi ikke med. Og hvem siger syd har ♠K? Og dog. Har han f.eks ♠Bxxx, er det nok ikke lige der han forestiller sig der kan rejses et stik med magt.
Har syd K, er der 9 stik hvis ♠D vinder stik. Hvis ikke, ville han så ikke have forsøgt sig med en ruderknibning først? Går den galt, gør det ikke noget at afgive et sparstik. Øst har forhåbentlig ♣Dxx og så er der 4 klørstik.
Hvorom alting er, vest lagde lavt og så havde syd sine 9 stik.

Ved det andet bord fik vest vist begge sine farver. Men 5♣X var en tand for højt med 3 beter.
Gevinst.

NS:Henrik Knudsen - Ole Majgaard
ØV:Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
12   ♠ B53
V/NS   K974
     T654
    ♣ E5
♠ K       ♠ ED87642
 63       DT2
 KB9      72
♣ DB98763    ♣ K
    ♠ T9
     EB85
     ED84
    ♣ T42

V    N    Ø    S
3♣	AP

Udspil: 4

Den 3♣ har jeg ingen sympati for. Hver gang svarer har en ganske almindelig 15-17-sans, er der spil for 3U.
Her skulle øst blot holde sig fra at melde 3♠ og så blev der 4 tabere med den favorable rudersits.

Ved det andet bord passede vest og øst åbnede med en Askerød 10-13 2♠. Heller ikke optimalt, men den kontrakt vandt også.

Nede med 43-20 skulle der arbejdes lidt ekstra i 2. halvleg for at hive sejren i land.

2021-05-07 7. maj Hold
NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo Petersen - Perrry Sjöberg
13   ♠ T62
V/NS   D853
     DB62
    ♣ 2
♠ KD953     ♠ E874
 EKB4      2
 853      E7
♣ 7       ♣ EKB854
    ♠ B
     T96
     KT94
    ♣ DT963

V    N    Ø    S
...

Udspil: ♠B

Efter 13 meldinger satte øst kontrakten i 7♠. Øst havde vist mindst 4-5 i spar-klør og desuden afsløredes det at K sad godt for modspillet.
Kontrakten kunne ikke klare klørfarven 5-1 og resultatet blev 2 beter.

Ved det andet bord stoppede toget i 6♠ i øst efter et lige så langt meldeforløb.
Syd startede med T.
Glad tog øst E, ♣E og spillede ganske fornuftigt lille klør til trumfning. Han glemte lige at trække E og K først med ruderlæg, så nu indkasserede NS et ruderstik til en bet.
Selvom øst husker at lægge rudertaberen på hjerter, ender kontrakten formentlig en på gulvet alligevel.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
14   ♠ T876
Ø/Ingen EB83
     95
    ♣ B83
♠ DB92     ♠ EK5
 D652      94
 D       BT643
♣ 7654     ♣ EDT
    ♠ 43
     KT7
     EK872
    ♣ K92

Ø    S    V    N
1U*1	P	2♣*	P
2*	D	2*1	P
2♠	AP

*1 Ønske om at spille 2/2♠

Udspil: K

Udspillet holdt stik og syd skiftede til ♠3, der blev stukket hjemme med ♠E.
T løb uantastet rundt og 4 blev trumfet med ♠D.
Klør til ♣T til ♣K.
Syd fortsatte med endnu en runde spar stukket på bordet. Klør til ♣D og ♠K i håb om sparfarven 3-3. Sådan sad det ikke, og der var nu kun ♣K tilbage til spilfører. En bet.

Ved det andet bord havde vest ingen problemer med at passe med 6hp over for en sansåbning. Øst kvitterede for tilliden med 8 stik.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
15   ♠ KB7
S/NS   53
     T7432
    ♣ K64
♠ E62      ♠ DT93
 EKB9      T87
 96       EDB95
♣ D987     ♣ 5
    ♠ 854
     D642
     K
    ♣ EBT32

S    V    N    Ø
1U*1	P	2♣*	P
2	P	2♠*2	P
2U	AP

*1: 14-16
*2: Invit til 3U

Udspil: 2

ØVs anden åbning med en 14-16 sans.

Efter lidt kortudvekslinger endte vest med 8 stik.

Ved det andet bord mente syd at han havde en åbningshånd. Meldingerne gik 1♣-1-1-1U og så tog modspillet 9 stik.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
16   ♠ T53
S/NS   98643
     T83
    ♣ 94
♠ EK864     ♠ 92
 B5       EDT
 K74      ED62
♣ KB5      ♣ ET86
    ♠ DB7
     K72
     B95
    ♣ D732

S    V    N    Ø
P	1U*1	P	3U
AP

*1: 14-16
Udspil: ♠3

Tid til ØV’s tredie sansåbning.

Dejligt udspil tænkte syd. Makker har 5f i spar.
♠B fik lov til at holde stik.
♠D stak vest med ♠E og spillede hjerter til knib til K.
Der var ikke plads til ♠K hos nord, men spar igen ville rejse to sparstik og så havde spilfører da det at tænke over.
Nej. Spilfører indkasserede 3 sparstik og lagde ned for rest.

Ved det andet bord åbnede vest med 1♠ og endte siden i 3U. Hjerterudspil og stadig 11 stik til spilfører.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
17   ♠ E764
N/Ingen E
     DT8632
    ♣ 54
♠ 3       ♠ 982
 KB943     DT862
 K95      E7
♣ K986     ♣ EB3
    ♠ KDBT5
     75
     B4
    ♣ DT72

N    Ø    S    V
1	1	1♠*1	1U
2♠	P	P	3
3♠	P	P	4
AP

Udspil: ♠K

Så nåede vi til ØVs 4. sansåbning.

Et lusket meldeforløb med en vest der kun kunne 1U og siden kunne melde både 3 og 4. Nords 2♠ og 3♠ så også lusket ud. Hvad foregår der her?
Syd besluttede at det var småt med modspilsstik og en udoblet bet var bedre end 4 doblede hjertere med hjemgang.
Bordet kom ned med kommentaren “Jeg bluffer ikke, jeg melder taktisk” fra vest.
Med ♣D ude af plads var der kun 10 stik.

Ved det andet bord pressede NS ØV i 5 og pressede sig derefter selv i 5♠, behørigt doblet, men kun 300.

Og ja, trods kommentarerne ved bordet ville jeg også åbne 1 i nord. Man bliver bare så skuffet når makker ikke kan bidrage med mere end et stik i modspil.
Og hvad med 3♠ direkte fra nord efter vests 1U? Den stærke sparstøtte vises med en Jacoll 2U, så 3♠ lover ikke alverden mere end 6 tabere og højst 15hp.
Oplagt hvis vest havde støttet hjerter, men nu fandt den luskede svensker 1U frem…

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
18   ♠ DT9
Ø/NS   EB64
     T63
    ♣ B32
♠ EKB      ♠ 87653
 D7       53
 B8754     EK92
♣ E94      ♣ D8
    ♠ 42
     KT982
     D
    ♣ KT985

Ø    S    V    N
P	P	1U	P
2*	P	2♠	AP

Udspil: ♣2

Så blev det 5. 1U åbning…

Syd fandt ikke sin upassede hånd god nok til at doble 2, så nord fandt klørudspillet mod 2♠. ♣D blev stukket med ♣K som fik lov til at holde stik.
Hjerterskift havde nu holdt kontrakten i 9 stik, men syd spillede naivt klør igen, der blev stukket med ♣E. ♠E og ruder til E. Rudersitsen var afsløret og spar til ♠K sørgede for at bordets hjertere kunne kastes på ruder før nord kunne trumfe sig ind med mestertrumfen.

Ved det andet bord blandede NS sig kraftigt i hjerter og så nåede man i 4♠. Hjerterudspil betød blot at man tog 2 hjerterstik og et sparstik i stedet for et klør-, et spar- og et hjerterstik.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
19   ♠ 2
S/ØV   -
     DB764
    ♣ EBT9732
♠ B874     ♠ 653
 EDT2      98764
 KT8      E53
♣ 65      ♣ D8
    ♠ EKDT9
     KB53
     92
    ♣ K4

S    V    N    Ø
1♠	P	1U*1	P
2♣*2	P	3♣*3	P
3	P	4*4	D
4	P	5♣	AP

*1: 6-11
*2: 16+
*3: GK, 10-11, 6f
*4: Nord: Ruderfarve. Syd: Cuebid

Udspil: 8

Med 7f i klør ville jeg også have meldt 3♣, selvom der kun er 8hp.
Steffen Steen Møller skriver i hæftet Treldespørgemeldinger: 4. farve på 4.trinnet er altid en treldespørgemelding.
Så er der styr på det, fraset at det i moderne bridge skal hedde slemkonventionel.
Aktuelt ville det være ren feber, hvis NS har en ruderfit med 9 majorkort i syd. og selv en 7-0-fit i klør med 2 tabere i klørfarven ville formentlig være at foretrække.
Kontrakten voldte ingen problemer med klørfarven 2-2 imod.

Ved det andet bord havde NS fået placeret 3U på den forkerte hånd. Øst startede med 9 og kom ind på E til endnu et hjertergennemspil. En bet.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
20   ♠ EKT6
V/Alle  EKT43
     2
    ♣ DT4
♠ DB93     ♠ 872
 DB95      762
 5       T9863
♣ E862     ♣ B3
    ♠ 54
     8
     EKDB74
    ♣ K975

V    N    Ø    S
P	1	P	2*1
P	2♠*2	P	3
P	3U	P	4U*3
P	P*4	P
AP

*1: GK. Ruderfarve
*2: Reversværdier
*3: Har du maximum (16-21)
*4: Absolut ikke

Udspil: ♣B

Udspillet trævlede klørfarven op. ♣B løb hjem til ♣D. Nord fortsatte med ♣T til ♣E og 5 kom tilbage.
Nu 11 topstik. 12 hvis ruderfarven ikke sidder 5-1 imod.
Skvistid!
Træk K og ♠E og kast en ruder fra bordet. Spil minor til bordet. 2 runder klør og 2 runder ruder afslører at øst har ruderhold.
Fortsæt med 2 runder ruder. Stillingen før B trækkes:

20   ♠ KT
V/Alle  T
     -
    ♣ -
♠ DB     	♠ 8
 D		 -
 -   	 T9
♣ -     	♣ -
    ♠ 5
     -
     B7
    ♣ -

Vest kan kun vælge om du skal have et hjerterstik og et sparstik eller to sparstik.

Ved det andet bord bord stoppede man ikke før 7 da nord kom til at vise 3 esser.

Lidt heldig gevinst, men selv med ruderfarven 4-2 imod er 6 ikke nem hvis ØV holder sig fra klørfarven.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
21   ♠ T
V/Alle  KB762
     DB84
    ♣ 643
♠ EKD      ♠ B9732
 ED98      4
 KT6      975
♣ BT7      ♣ EKD8
    ♠ 8654
     T53
     E32
    ♣ 952

V    N    Ø    S
...	...	4♠	AP

Udspil: ♠5 

Spilfører tog 3 trumfstik på bordet, nord dryssede et par klør. Klør hjem til ♣E, ♠B og hjerter til D og K. 3 runder klør og ruder mod bordet gav 11 stik.

Ved det andet bord var kontrakten landet på vests hånd med ruder ud til E og ruder igen.

Før den sidste trumf trækkes

21   ♠ -
V/Alle  KB
     B
    ♣ -
♠ -		♠ 9
 ED     	 4
 T      	 9
♣ -      	♣ - 
    ♠ -
     T53
     -
    ♣ -

Spilfører ved at nord har B. På ♠9 lægger syd 3 og bordet T. Nord lægger B.
Har han blanket K eller giver en hjerterknibning det 11te stik?
Sjovest når skvisen virker. Op på E!
Men ak, spilfører kneb og så fik Knudsen de sidste 2 stik.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
22   ♠ K62
Ø/ØV   853
     KD54
    ♣ E74
♠ E9875     ♠ BT
 KB       E7642
 EB8      962
♣ DT5      ♣ K96
    ♠ D43
     DT9
     T73
    ♣ B832

Ø    S    V    N
P	P	1U	P
2*	P	2	AP

Udspil: 3

ØV fejrede spillet med deres 6. 1U åbning. Igen med 5f i spar.

Udspillet slagtede syds D. Spilfører har ikke forbindelser til at gøre alt selv, men med det venlige udspil var der tid til at rejse 2 spar til minorafkast.
Samme venlige udspil ved det andet bord mod samme kontrakt og samme resultat.
Spar- eller ruderudspil gør det vanskeligere, men det kan også være helt forkert.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
23   ♠ DB972
S/Alle  864
     ET95
    ♣ 5
♠ T64      ♠ EK53
 EDT5      932
 B8       732
♣ ED74     ♣ B82
    ♠ 8
     KB7
     KD64
    ♣ KT963

S    V    N    Ø
1♣	P	1♠	P
2♣	AP

Udspil: ♠T

Syd skulle beslutte sig for at åbne 1♣ og genmelde 2♣, åbne 1U, eller åbne 1. Helt tilladt i klassisk Goren for at genmelde 2♣. Også set i en Terence Reese bog jeg nyligt har genfundet.
Her var det bare elendigt og med trist sits var kontrakten 2 på gulvet.

Ved det andet bord åbnede syd med en lille klør og havde 1U til rådighed som genmelding. Kortene sad stadig elendigt imod og igen 2 på gulvet.

NS:Rasmus Nielsen - Tyge Fogh
ØV:Kim Bo - Perrry Sjöberg
24   ♠ T84
V/Ingen DB8
     B3
    ♣ EK943
♠ EK6      ♠ B97
 ET52      K64
 K74      DT986
♣ B76      ♣ 85
    ♠ D532
     973
     E52
    ♣ DT2

V    N    Ø    S


Udspil: ♣K

ØV sluttede af med manér med deres 7. sansåbning.

Syd markerede ulige antal klør med ♣2. Hvorefter nord elegant blokerede farven ved at trække ♣E. Det kan der bores længe i så vi går hastigt videre til ♣3 i tredie stik.
Kan nord mon gå ud fra at syd kan regne ud at han har 5f i klør og ♣9, ♣4 og ♣3 kan bruges til at angive et tilbagespil?
Ingen forbyder nord at have K, men ruder igen bevirkede blot at spilfører kunne rejse ruderfarven og indkassere 8 stik.

Mod samme kontrakt startede nord med ♣4 til syds ♣D. ♣T ville ingen stikke og så fandt syd en snedig spar frem fra ♠D. Den kørte rundt til ♠B. Det bragte uventet spilfører på bordet der straks tog en frustran knibning efter B. Og så var der yderligere 3 minorstik til NS og en bet var realiteten.

Efter mange op- og nedture slutstilling 59-52 og det stadig ubesejrede hold kom ud fra kampen duftende af roser 🙂