Polsk Sans

2021-05-06/tf

Du er udstyret med denne hånd:

N/NS Vests hånd
	♠ DT85     
	 E95      
	 94      
	♣ DT97 

Meldingerne går

N	Ø	S	V
1	2	P	?

Måske har i en sparfit, men du ved dog i har en 5-2-fit eller bedre i ruder. Den optimistiske melder 2U, de fornuftige melder pas.

Nu lader vi syd støtte, så går det straks bedre med en konkurrencedobling på repertoiret:

N	Ø	S	V
1	2	2	D
P	2♠	AP

Men hvad hvis du spiller USP(Usefull space principle)? Nu viser doblingen spar, 2♠ klør, 3♣ et godt ruderhæv og 3 et skidt ruderhæv. Du er våbenløs.

Uanset om svarer melder eller ej, kan problemet løses med en Polsk sans:

Efter åbning 1♣/1 viser indmelding 1U 5+f i den umeldte minor og 4f i en majorfarve.
Efter åbning 1/1♠ viser indmelding 1U 5+f i en minorfarve og 4f i den umeldte major.

Og meldingerne fortsætter f.eks

1♣	1U	p	2♣ RK. Vis din major
			2	Svagt. For at spille
			2	IK. Egen 5f
			2♠	IK. Egen 5f

1	1U	P	2♣	Svagt. For at spille
			2 RK. Meld din major
			2	IK. Egen 5f
			2♠	IK. Egen 5f

1	1U	P	2♣	IK. Pas/Korrigér
			2	IK. Egen 5f
			2♠	IK. Stop

1♠	1U	P	2♣	IK. Pas/Korrigér
			2	IK. Egen 5f
			2	IK. Stop

Efter åbning 2♣/2 kan man lade fortsætters 2U være kunstig og krav.
Efter åbning 2/2♠ kan man lade fortsætters overmelding i farven være kunstig og krav.

Andre betydninger af fortsætters meldinger kan selvfølgelig fastlægges.

Vælger man at spille Polsk Sans, må man doble på hænder der ville have meldt 1U og aftale hvordan man takler det problem.

Litteratur om Polsk Sans savnes.