USP efter indmeldinger

2021-04-25tf/2021-04-30/2021-08-02tf

Klik på billedet

USP (Usefull Space Principle) blev introduceret i en række artikler i “The Bridge World” i 1980-1981 af Jeff Rubens.
USP kan benyttes i mange meldeforløb. Et velkendt eksempel er Jacoby og  for de lidt mere vidende Kickback.

I Danmark opfattes USP stort set som synonym for transfermeldinger efter indmeldinger og det er hvad vi skal beskæftige os med her.

Søren Christiansen skriv i 2006 hæftet “Indmeldinger” med en gennemgribende systematisering af indmeldinger og de efterfølgende meldinger. Der er såmænd ikke sket meget med de defensive meldinger siden og selvom du ikke indfører USP i dit system, vil du garanteret få mere styr på dine indmeldinger, hvis du følger SCs anbefalinger.

Afsnittene om USB kan godt blive noget snørklede med meget huskestof, særligt mod slutningen af hæftet, hvor meget skal nås på få sider. Derfor nødvendigt at tage stilling til enkelte modificeringer og forenklinger.

Begreberne åbner, indmelder og svarer kender vi. I det følgende benyttes også “fortsætter”, den af SC introducerede betegnelse for indmelders makker.

Repetition af hvordan indmelder vurderer sin hånd

  1. Taktisk indmelding: 8-11. Hovedideen er at anvise udspil i farven, hvis vi, som det er sandsynligt, kommer i modspil. Vi ser gerne 2 tophonnører
  2. Normal indmelding: 12-14. Nu kan spillet lige så godt tilhøre os. Der er stadig risiko for vi kommer i modspil og makker spiller vores farve ud. Derfor har vi mindst damen i toppen af farven.
  3. Stor indmelding: 15-17. Der meldes ind uanset farvekvalitet

Indmelding viser typisk 5-farve på 1-trinnet og 6-farve på 2-trinnet. Dette kan afviges med god 4f på 1-trinnet og god 5f på 2-trinnet, særligt i gunstig zone.
Selvom SC ikke nævner det, kan det betale sig at anlægge en almindelig taberberegning på sin hånd og melde ind derefter og ikke alene lade sig styre af hp.

“Frimelding”

Har indmelder en taktisk indmelding (8-11) skal der altid, efter fortsætters melding, være en ledig melding der ikke tvinger meldingerne et trin op.

  1. 1U viser 8-11 med hold i modstandernes farve(r)
  2. Ny farve lavere end åbningsfarven og lavere end genmelding af indmelding viser 8-14
  3. Overmelding i åbningsfarven viser 8-17
  4. Hvis 1-3 ikke er mulige har fortsætter afgivet en usp-melding. Med 8-11 accepteres transfer’et uanset længde i den viste farve.

Bemærk at der er vendt op og ned på daglig rutine her, hvor indmelders overmelding i åbningsfarven og 1U IKKE viser tillæg.

Essential USP

  1. Kun åbner har meldt: USP starter fra overmelding i åbningsmeldingen
  2. Svarer har støttet: USP starter fra D
  3. Svarer har meldt/vist ny farve: Ingen USP. D=Den gode støtte. Ny farve er ikke krav

Fortsætters første melding

USP starter fra overmelding i åbners farve eller fra dobling af svarers melding af ny farve/støtte.

  1. Hvis fortsætter kan melde ny farve billigere end overmelding i åbners farve loves 5f og 10p+. Meldingen er naturlig og rundekrav.
  2. Hvis fortsætter ikke kan vise ny farve lavere end overmelding i åbningsfarven, meldes ny farve som transfer. Dobling indgår som en transfermelding.

Meldeforløb hvor svarer støtter åbners farve over 3-trinnet er ikke beskrevet. Man kan såmænd spille USP til og med 6♠. USP starter altid fra doblingen af svarers melding. Men af og til har man lyst til at kunne strafdoble.

Forslag 1: USP spilles til og med modstandernes støtte til 3♠

Når modstanderne har meldt 2 farver

Det er tungt huskestof at i nogle meldeforløb viser overmelding i modstandernes farve hold, i andre meldeforløb en stærk hånd eller “4.” farve med lidt fit til indmelderes farve.
En forenkling der kan bruges både i offensiv og i defensiv:

Forslag 2: Når modstanderne har meldt 2 farver kan overmeldes i begge. Overmeldingen benyttes til at søge hold på vej mod 3U eller til at vise en stærk hånd med en umeldt “4.” farve.
Billigste overmelding viser enten hold i farven eller intet hold i modstandernes 2 farver.
Dyreste overmelding viser hold i farven og benægter hold i den modsatte farve.
Følges op med hidtil umeldt farve viser det en stærk hånd med den meldte farve.

Dette princip overstyres selvfølgelig hvis man har aftalt et forsvar i specifikke meldeforløb.
Og så må vi lige have med

Forslag 3. I konkurrerende meldeforløb hvor 3 farver er meldt, er melding af den “4.” farve ikke krav.

Et princip som Jacob Rønn og Christian Reinholt også hylder i “Kampen ved bridgebordet”. Det gælder selvfølgelig ikke hvis der allerede er afgivet krav. Melding af “4.” farve vil, hvis meldt tidligt i et meldeforløb, ofte indeholde støtte til makkers farve.

Splinter

Næsten uanset tidligere meldeforløb, er spring i ny farve defineret som splinter. Og så nogle gange som stærk hånd med den aktuelle farve.
Igen tungt huskestof. Spring til 4 træk i major giver ofte tvivl om det er naturligt eller ej. Hvis man er vant til at majorspring er naturlige efter makkers minoråbning, skal man nok vælge at lade det samme gælde efter defensive meldinger. Hvis man er vant til at det er f.eks en renoncesplinter, skal man nok vælge at lade det samme gælde efter defensive meldinger

Forslag 4A: Fortsætters spring til 4/4♠ efter  indmelding er naturligt
Forslag 4B: Fortsætters spring til 4/4♠ efter indmelding er splinter

Værd at huske 1

Dobler viser ALTID den gode støtte når modstanderne har meldt 2 farver. Der er kun en farve tilbage. Meldes den, er det naturligt og ukrav. Både efter SC og efter Forslag 2.
SC har snørklede modifikationer som ikke er aktuelle, hvis man spiller som beskrevet i 2) og 3)

Skal fortsætter have 10+ for at melde ny farve?

Det kan man være ked af når man har en lidt svagere hånd og ikke må  vise en majorfarve på 1-trinnet.
Hvorfor ikke vedtage at gøre som Jacob Rønn foreslår

Forslag 5: Fortsætters melding 1/1♠ viser 8+ og er rundekrav.

Denne ændring kræver at indmelder opjusterer kravene til sin anden melding med et par point.

Værd at huske 2

Når indmelder har den normale eller store indmelding inviteres henholdsvis kræves til udgang når fortsætter har vist 10+. Det kræver lidt tilvænning at f.eks

1♣	1♠	P    2 (USP-transfer til hjerter. 5f og 10+ )
p	2	"Frimelding" 8-11, lover ikke hjerterfit
	2♠	IK. 12-14. 6f
	3	IK. Invit. 12-14
	3♠	GK. 15-17. 6f

Værd at huske 3

Fortsætters 1U/2U/3U viser ca 9-11/12-14/15-17
Melder indmelder ny lavere farve efter 2U, vises en svag 2-farvet hånd. Absolut ikke krav.

Når svarer dobler

Det beskæftiger SC sig ikke med. Hvis svarers dobling viser en (eller to) specifikke farver, har modstanderne vist 2 (eller 3) farver og USP bortfalder.

Hvad hvis svarers dobling er f.eks High/Low, blot uspecifikt viser points eller måske viser støtte til åbningsfarven?

Forslag 6: Hvis svarers dobling ikke viser specifik farve, har modstanderne kun vist en farve og der meldes videre efter USB-principper for dette.

1	1♠	D	P	Neutral
			RD	Vanlig styrkevisende
			2♣	RK. klør
			2	RK. Ruder
			2	Den gode støtte
			2♠   Den svage støtte

Når modstanderne melder kunstigt

Forslag 7: Åbningsmeldingen er startpunkt for USP, selvom den ikke viser specifik farve. 

Det er nu ikke nødvendigt at have specielle aftaler om hvordan der skabes rundekrav.

Et friskt eksempel

Der skal selvfølgelig være et spil der understøtter det geniale i USP. Friskt fra det virkelige liv:

S/NS Vests hånd
	♠ EKT42	
	 D8
     8543
    ♣ 76

S	V	N	Ø
P	P	1	2
p	?

Med god hånd hos øst kan der være spil for udgang. Hvad skal vest melde?
2♠ er en oplagt mulighed. Uden forhåndspas ville meldingen være rundekrav og i næste runde støtter vest til 3.
Men efter forhåndspas er 2♠ ikke rundekrav. Så vest skal vælge at vise sin sparfarve og måske blive passet ud i en misfit. Eller støtte ruder og måske misse en delkontrakt/udgang i spar.
Med USP gik meldingerne

S	V	N	Ø
P	P	1	2
P	2*1	P	2♠*2
P	3*3	AP

*1: USP. Transfer til spar
*2: Taktisk indmelding. Lover ikke sparfit
*3: Ca 10 point, 5f i spar og ruderfit

Vest fik vist både 5f i spar og ruderfit. ØVs hænder:

♠ EKT42		♠ 75
 D8		 E94
 8543		 KB976
♣ 76		♣ K53

Uden USP var meldingerne formentlig gået

S	V	N	Ø
P	P	1	2
P	2♠	AP

Og så standsede toget i den mere sporty 2♠. Men giv øst så lidt som ♠Dxxx x KDBxx ♣Kxx og der er spil for 4♠. Øst kan pessimistisk flytte 3 til 3♠, optimistisk melde 4♠ eller gøre endnu et forsøg med overmelding i åbningsfarven med 3 for at vise sin maximale minimumshånd.

(En enkelt læser vil måske betvivle at spillet er refereret korrekt, men pointen er uændret)

Ingen roser uden torne

USP løser nogle problemer og skaber andre. Den klassiske konkurrencedobling forsvinder.

N/NS
♠ DT85     ♠ K732
 E95      DB
 94       ET8762
♣ DT97     ♣ 4

Med klassisk konkurrencedobling:

N    Ø    S    V
1H   2R   2H   D
P    2S   AP

Med USP:

N    Ø    S    V
1H   2R   2H   P    : Ingen melding
            D    : 10+, 5f i spar
            2S   : 10+, 5f i klør
            3K   : Godt ruderhæv
            3R   : Dårligt ruderhæv

Nej, der er ingen beskrivende melding med USP.

Man kan så vælge at spille Polsk Sans. Så finder man let og elegant sparfitten, men skaber andre problemer.