Meldingerne efter makkers farveåbning 2X og højere.

2021-02-13/2021-02-14/tf

Du har helt sikkert styr på dine konventionelle meldinger efter makkers svage 2-åbninger.
Men hvad hvis  modstanderne blander sig eller hvis kortene ikke passer til dine systemer?
Og oplever du at makker passer dig ud i en redobling der var ment som flugt?

Makker åbner med 2. 6-10 med 6f i hjerter. Du har aftalt at ny farve er rundekrav. Din hånd er
1) ♠xx x DBx ♣Exxxxxx
Din hånd er bedst egnet til at spille 3♣, men du må passe. Hvis 4. hånd holder åbent, kan du måske stikke 3♣ ind undervejs.
Du får en lidt bedre hånd
2) ♠Ex x EKx ♣EDBxxxx
Medmindre din makkers 2-åbninger er det rene lal, skal du i udgang. Måske endda slem. 3♣ er rundekrav og makker har lejlighed til at udtale sig om kvaliteten af hendes hånd. Perfekt system.
Så vender vi bøtten og lader ny farve være ukrav.
1) Let. 3♣ for at spille
2) Værre. Du må melde 2U(Hvis det er rundekravmeldingen) og lige meget hvad makker svarer, melder du 4♣ næste gang. Du er på 4-trinnet og har ikke meget idé om hvad slutkontrakten skal være.

Hverken den ene eller den anden metode er idéel.

I det følgende er valgt at ny farve fra svarer er rundekrav/gamekrav. Med variationer 🙂

 • Ny farve fra svarer når mellemhånden passer eller melder farve
  1. Ny farve uden spring på 3-trinnet er naturlig
  2. Ny farve uden spring på 4- og 5-trinnet i major er naturlig og slemkonventionel i minor.
  3. Spring i ny farve til udgang er for at spille(1). Andre farvespring er slemkonventionelle
   (Klassiske DBS-principper)

Eksempler:
2-4♠: For at spille.
3♠-5: Naturlig. 4 er cuebid.
3♠-4♣/4: Cuebid
5♣-5: For at spille

(1)  Det kan selvfølgelig aftales at hvis farven kunne meldes naturligt på lavere niveau, er meldingen slemkonventionel. Hvis man gør det, fratages man spærremuligheder på skæve hænder, typisk med en majorlangfarve.  Og kan let give anledning til misforståelser. Det er aldrig rart at blive passet ud i en splintermelding

 • Hvis mellemhånden dobler eller hvis 4. hånd dobler efter 2 passer
  1. Farvemeldinger der før var naturlige og rundekrav ændres til at være konkurrerende og ukrav.
  2. Med stærk hånd redobles og meldes senere farve. Hvis redoblingen kommer efter f.eks 2-P-P-D-P-P-RD, viser svarer en hånd med fornuftig styrke uden mange kort i åbningsfarven. Åbner kan passe i håb om at vinde sin kontrakt.
  3. Øvrige farvemeldinger beholder deres betydning
 • Når svarer har støtte til åbners farve
  1. Støtte til 3X er svagt og spærrende og praktisk taget altid med 3f-støtte (Loven)
  2. Spring til udgang bør være chancebetonet/spærrende på lidt svage hænder. 4f-støtte semiobligatorisk hvis svag (Loven). Med styrke melder man aftalt styrkerelæ.
   Kan dog af taktiske årsager meldes på stærkere hænder der ikke ønsker at give modstanderne plads til at blande sig. Det samme gælder selvfølgelig også hvis mellemhånden allerede har blandet sig.

Eksempelvis har du alene i.z. fået tildelt
♠K EKxxx KDxxx ♣Kx
Makker åbner 2 svagt og mellemhånden passer. Der er næppe slem i kortene (medmindre åbner utraditionelt har 2 esser). Meld 4 med det samme.
Indleder du med en spørgende 2U, risikerer du at skulle tage stilling til modstandernes 4♠ næste gang du melder.

 • Når vi dobler
  1. Direkte dobling er altid straf.
  2. Dobling i genåbningsposition er konkurrence
 • Når modstanderne dobler
  1. Medmindre andet specifikt er aftalt, viser redobling styrke uden god fit til åbningsfarven. Åbner kan foreslå ny farve eller med gode stik gå efter en straf.
  2. Efter konventionelle 2-åbninger der ikke viser kendt farve eller 2 farver hvoraf en eller begge er kendt (Eks. Multi/Ekrens/Bikini…), er redobling “flugt” der anmoder åbner om at melde sin ukendte/længste farve.
  3. Er åbningerne flertydige og kan indeholde stærke varianter, antager svarer altid at åbner er svag.
  4. Pas antyder at man ikke har bedre forslag end at spille den doblede kontrakt. Også når det er en konventionel melding.

Væsentligste pointe at huske
Når modstanderne passer, er ny naturlig farvemelding runde-/game-krav. Når modstanderne dobler ukrav for at spille.