2-0-1 RT-style

2020-08-29/tf

2-o-1 gamekrav giver fordele og ulemper. Det kræver ændringer forskellige steder i systemet og man skal gøre sig klart at en ægte 2-o-1-sekvens ikke nødvendigvis forekommer hver spilleaften. Og så er der pludselig 3 spil i træk og alt spiller og man genvinder troen på at det er en god måde at spille på.
Her beskrevet 2-o-1 hvor der spilles med 12-14-sanser og RT-Gazzilli. Det passer godt sammen med at spille Jomi(Jump other minor)
De basale principper for 2-o-1 og for Gazzilli følger anbefalingerne i Blaksets “Meld bedre”(Eller hvad det nu er den hedder)

Litteratur der har inspireret i øvrigt:

  • Paul Thurston: 25 steps to learning 2/1
  • Paul Thurston: Playing 2/1. The rest of the story

2-o-1 i forskellige meldeforløb

  1. Gamekrav når anden hånd ikke melder i meldeforløbene 1-2♣, 1-2♣, 1-2, 1♠-2♣,
   1♠-2 og 1♠-2
  2. Rundekrav med traditionelle 10+ hvis mellemhånden melder farve
  3. Ikke krav efter forhåndspas, men uændret traditionelle 10-11.

Når svarer melder 1U/2U

  1. 1♣/1-1U viser 6-9hp. Hænder med 4333 uden majorfarve kan godt finde på at melde 1U.
  2. 1/1♠M-1U viser 6-11hp. Meldingen er ikke krav. Videre meldinger efter RT-Gazzilli.
  3. 1♣-2U viser 10-12 uden 4f i major og uden 5f i minor. Ikke krav
  4. 1-2U viser 10-12 uden 4f i major. Der kan godt være en længere klørfarve (*)
  5. 1M-2U er GK med 4f-støtte. Vi spiller Bekkassin

(*) Lige præcis denne detalje gør at nogle par spiller 2-o-1, men gør en undtagelse for  1-2♣ så denne melding er gk undtaget når svarer i næste runde melder 3♣. Kan tages på repertoiret, men ikke noget ønske fra skribentens side.

Når modstanderne melder

Forskellig tilgang til meldingerne kan aftales. RT-aftalen er

  • Anden hånd dobler
   1. Hænder med 10+hp redobler
   2. Farvemelding på 1-trinnet er rk (Kan f.eks være hensigtsmæssigt at gå efter egen majorudgang alene i.z. uden at komplicere meldeforløbet med en redobling)
   3. Farvemelding på 2-trinnet er spærrebetonende med 6f og mindre end 10hp, både i minor og
    major
  • Anden hånd melder farve
   1. Vanlige principper. Husk 2-o-1 nu kun er rk, ikke gk
  • Anden hånd overmelder eller melder sans
   1. Almindelige principper: Meldingerne efter en fjendtlig 1U mangler diskussion. Efter 1U spiller vi Nær-fjern
  • Fjerde hånd melder
   • Dobler er negativt/styrkevisende. Med en strafdobling kan man passe og afvente makkers dobling

Medmindre andet er specifikt aftalt, gælder at meldinger med spring beholder deres eventuelle konventionelle betydning.

Åbners 2. melding efter 2-o-1

Der er skabt gamekrav så der meldes generelt blot videre på mest økonomiske måde. Spring af enhver art er reserveret til veldefinerede hænder.

  1. “Reversmelding” viser 15+. Meldingen lover ikke ekstra længde i åbningsfarven. Typisk en jævn hånd med 15-17, men også klassiske revershænder. Der meldes IKKE revers med minimum.
  2. Ny lavere farve på 3-trinnet viser 15-21 med 5-4.
  3. 2U er tvetydig, 12-14/18-19(*)
  4. Spring til 3U viser 15-17 uden farve der kunne være meldt på 2-trinnet
  5. Enkeltstøtte er blot for at komme videre
  6. Dobbeltstøtte  viser en skæv svag hånd der ikke er sleminteresseret medmindre svarer har væsentlige ekstra værdier
  7. Spring i egen farve viser ikke ekstra styrke, men en selvspillende farve (Mangler højst
   damen eller bonden og hvis det er tilfældet har man 10’en)
  8. Alle spring i ny farve er splinter

Bemærk særligt 1. Hvis man ikke spiller på denne måde, skal man springe til 3U på alle jævne hænder med 15-17 og så skal man til at finde sin majortilpasning på 4-trinnet. Med den valgte definition benægtes 4f i major med spring til 3U

(*) RT: Værd at bemærke er at 18-19-hånden er væk efter 1-2♣, når vi spiller Jacoll 2U. Jævne 18-19-hænder der normalt ville åbne 1♣/1 har vi valgt at lægge ind under 2♣-åbningen. Efter majoråbning og 2-o-1 er 2U stadig tvetydig.

Svarers 2. melding

  1. Alle meldinger uden spring er naturlige (Dog ikke 4. farve)
  2. Alle spring i ny farve er splinter

De videre meldinger

Ikke nærmere defineret her. Der skal også være noget at tænke over selv. Spring i ny farve er forresten stadig Splinter.

Åbningshænder der har meldt en tvetydig 2U skal selvfølgelig huske at vise den stærke hånd på et eller andet tidspunkt.

 

3f-støtte til åbners major og værdier til udgang

Meld 2-o-1 (kan være en 3f i minor) og støt i næste runde. Så kan slemundersøgelserne i heldigste fald begynde fra 2♠/2. Bemærk at princippet om majorstøtte så snart der er kendt fit brydes.

Værre endnu er det når makker åbner med 1 og man har fit, værdier til udgang og 4f i spar. Melder man sin sparfarve har man kun meldt 1-o-1 og må kræve på anden vis. Spiller man RT-Gazzilli kommer man måske i et Gazzilli meldeforløb, men så får man trænet det :).
Alternativt kan man også her drible med 2♣/2 og støtte efterfølgende.

Lidt eksempler og almindelig hype

2020-08-29 DM slutspil, semifinale
29 N/Alle    
♠ K74
     EKB92
     B9843
    ♣ -
♠ DB82     ♠ 63
 54       T83
 765      EDT
♣ T976     ♣ DB532
    ♠ ET95
     D76
     K2
    ♣ EK84

Ved et bord:
N	Ø	S	V
1	P	1♠	P
2	P	3♣*
3♠	P	6	AP

Og ved et andet bord:
N	Ø	S	V
1	P	1♠	P
2♠	P	2U*	P
3	P	4	AP

Hvordan går meldingerne i 2-o-1?
Her kan overvejes at springe meldingen 1♠ over og i stedet svare med 2♣. Det giver
aktuelt et noget bedre meldeforløb end der blev præsteret i 1. division:

N	Ø	S	V
1	P	2♣*	P
2	P	2	P
?

Der er god plads, ikke sandt?
Aktuelt er det ikke tilfældet, men man skal dog ikke glemme at der kunne være en 4-4-fit
i spar der kunne gøre en sparslem bedre end en hjerterslem.
Slemmen er elendig men med ruderne 3-3 og E i plads kridtede Caspersen-Graversen 13imp
med deres kamikazemeldinger.


Hvad gør man med ♠EK43/D843/K532/♣7 efter 1-2♣ ?
Meld 2! Man har vel ikke lovet mere end 3f med åbningen og genmelding lover vel 4f :). Og melder makker en majorfarve er det fint. Går makker efter slem i ruder på 4-3-fitten er det næppe ikke en katastrofe.

Med marmichænder med sort singleton kommer man af og til i bekneb for en melding. Melder man sans har man ikke den rigtige fordeling. Melder man forberedende IKKE højeste farve, kommer man til at vise 5-4.
De fleste gange koster det ingenting blot at genmelde åbningsfarven, hvis alle de gode genmeldinger er passeret.