Forsvar mod svage 2-åbninger
2020-06-13 tf
2020-06-15 En lille opdatering om 2x-D-støtte til 3 træk-D. tf

2020-06-10 Danish Dynamite Teams
NS: Carsten Bernth - Jesper de Bois
ØV: Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
3 S/ØV
    ♠ K74
     72
     D964
    ♣ EK98
♠ EDBT5     ♠ 6
 T865      EB4
 K       EBT752
♣ DB4      ♣ 763
    ♠ 9832
     KD93
     83
    ♣ T52


S	V	N	Ø
2*1	P	2♠	P
P	D	P	3
AP

*1: Jeg har 8 majorkort

En for lidt og en indtægt på 0,3.
I 2♠X nøjes syd med 300 ud med åbne kort, men mon ikke der bliver et klørstik til ØV.
Syds melding er mere end tvivlsom og fortjente en afklapsning. Det gik kun godt fordi forsvaret ikke var i orden. Og hvor mange har et ordentligt forsvar her?

Overskriften skulle vel nærmere være “Forsvar mod 2-åbninger der viser en svag hånd med en eller to farver og eventuelt stærke varianter

Eksempler på 2-åbninger med eller uden stærk variant
2♣ stærk. Eller svag ruderåbning. (Tendens til at man ikke uopfordret gør opmærksom på dette. Spørg!)
2 Multi
2 Ekrens
2 Ekrens
2M Svag med (5)6f
2/2♠ med 5f og minor
2/2♠ med 5f og ubekendt sidefarve

Det sætter hukommelsen unødigt på prøve, hvis man skal have specifikke forsvar mod alle 2-åbninger, men det er næppe heller nødvendigt. 

Melding i 2.position/4.position uden melding fra makker
Som udgangspunkt antages at åbner har en svag variant.

 • Dobler: Take out. Fornuftig åbningshånd. Hvis minimum (13)14+ mulighed for at spille i “ledige” majorfarver. En farve er “ledig” hvis den ikke specifikt er vist.
 • Farvemelding uden spring: Åbningshånd. På 2-trinnet evt god 4f med korthed i modsatte major efter en 2 Multi åbning.
 • Farvemelding med spring: God åbningshånd med ekstra længde
 • 2U: 17-19(20). Hold i vist farve(r)
 • 3U: Uspecifik. Relevante hold. Styrke/langfarve/begge dele
 • Overmelding i fjendens farve på 2-trin og 3-trin
  1. Sansstyrke. Søger hold hvis en farve vist
  2. Sansstyrke. Viser hold hvis to farver vist

Svar på makkers melding

 • SS Lebensohl: Efter dobling og efter kunstig melding på 2-trinnet er 2U altid SS Lebensohl.
  2U kræver 3♣ fra åbner (hvis minimum) efterfulgt af pas eller farvemelding for at spille. Melder svarer efter 3♣ ny farve der kunne være meldt på 2-trinnet, er der afgivet GK og vist hold i modstandernes farve og 4f i uviste majorfarver.
 • Ny farve på 3-trinnet
  1. Efter dobling med eller uden spring inviterende med 8-10. Makker melder videre med ca 16.
  2. Efter holdvisende 2/2♠ 6-8. Makker melder videre med 18-19.
 • Overmelding i fjendens farve(r) søger/viser hold når der er vist henholdsvis en og to farver
 • Efter en 2 Multi åbning er svarer og åbners første majormelding naturlig. Efterfølgende majormeldinger er holdvisende/holdsøgende.

Meldingerne efter første runde når vi ikke har meldt

 • 2U=Scrambling. Mulighed for at spille i 2/3 farver
 • Farvemelding: Konkurrence, ikke krav
 • I meldeforløb 2X-D-støtte til 3 træk er dobler konkurrence
 • I alle andre meldeforløb er dobling strafforslag

Konkurrerende meldeforløb
Generelt bevares betydningen af vores meldinger. Der kommer dog et par ekstra muligheder:

  • Efter fjendens dobling er pas neutral, ikke noget at tilføje.
  • RD i direkte position viser points uden tilpasning til makkers farve(r). Strafinteresse
  • RD i indirekte position er flugt.
  • Uanset hvordan meldingerne er gået er dobling strafforslag

Andre bemærkninger

 • Man bør nok have lidt ekstra for at blande sig, men så kan ovennævnte principper udmærket også spilles efter mellemstærke 2-åbninger, f.eks efter 2M=10-13 og 6f.
 • Man mister den naturlige 2U når man spiller SS Lebensohl og må så vise inviterendehænder ved at melde farve på 3-trinnet. Det går ofte udmærket (og til tider ikke udmærket).

Eksempler

S/Ingen
♠ EKx		♠ xx
 xx		 EDx
 EDxx		 Bxxx
♣ EKxx		♣ Bxxx

S	V	N	Ø
2*1	D	P	3♣*2
P	3*3	P	3U
AP
*1: 6f
*2: 4f, 8-10
*3: Krav til 3U/4♣. Har du hjerterhold?

S	V	N	Ø
2*1	D	P	3♣
P	3*2	P	3U
AP
*1: 5f og anden farve

S	V	N	Ø
2*1	2♠*2	P	3U
*1: 4+4+ major
*2: Mindst sansstyrke. Sparhold

S	V	N	Ø
2*1	2♠*2	P	3♣*3
P	3*4	P	3U
AP
*1: 4+4+ major
*2: Mindst sansstyrke. Sparhold
*3: 8-10. 4f i klør
*4: Søger hjerterhold. Krav til 3U/4♣

S	V	N	Ø
2*1	D	P	3♣*2
P	3*3	P	3*4
P	3U*5	AP
*1: Multi. 6f i hjerter/spar
*2: 4f. 8-10 
*3: "Ufarligt". Dobler+invit+ny farve = GK. Og makker går efter 3U fremfor at støtte ruder
*4: Viser hjerterværdier. Ikke sikkert 4f. Øst melder 3 første gang med 4-5 i hjerte-klør(?)
*5: Har selv sparhold. Kunne melde 3♠ uden. 

S/Ingen
♠ EKx		♠ Bxxx
 xx		 EDxx
 EDxx		 Bxxx
♣ EKxx		♣ x

S	V	N	Ø
2*1	D	P	3*2
P	3*	P	3U
AP
*1: 6f i hjerter
*2: 4f, 8-10
*3: GK. Søger hjerterhold

S	V	N	Ø
2*1	D	P	3*2
P	3*3	P	3U
AP
*1: 5f og anden farve
*2: 4f, 8-10
*3: GK. Søger hjerterhold

S	V	N	Ø
2*1	2♠*2	P	3*3
P	3*4	P	3U

*1: 4+4+ major
*2: Mindst sansstyrke. Sparhold
*3: På vippen mellem 3♣ og 3U.
*4: Spørger om hjerterhold

S	V	N	Ø
2*1	2♠*2	p	3*3
P	3*4	P	3U
AP
*1: 4+4+ major
*2: Mindst sansstyrke. Sparhold
*3: Igen på vippen med 8hp
*4: Spørger om hjerterhold

S	V	N	Ø
2*1	D	P	3*2
P	3U	
*1: Multi. 6f i hjerter/spar
*2: 8-10 og 4f i hjerter.

Er det ikke farligt? Nej. Hvis makker har minimum, har han hjerterfit og har han tillæg, er han i ønskeposition til at melde 3U.

Forresten: I det indledende spil er doblingen et klart strafforslag som øst glad tager imod og starter med ♠6.
Havde vest haft minorlængde, kunne han have meldt 2U(2farvet) eller 3m.