Jacoll 2U

2020-05-11/2020-05-31/tf

Litteratur: Jakob Røn i Dansk Bridge juli 2012: Jacolls spring efter 1x-1y

Konventionel aftale der blandt andet gør det muligt at vise god hånd med egen 6-farve og 3-kort støtte til makkers farve efter 1-o-1.

Ændringer i et standardsystem

Først skal der findes en anden melding til jævn hånd med 18-19 end åbning i farve efterfulgt af spring til 2U.
F.eks kan hånden indlemmes i 2♣-åbningen hvor meldeforløbet 2♣-2X-2U viser 18-19. En lidt vovet ting der kan skabe både sorger og glæder. Til gengæld behøver svarer ikke at frygte for at åbner springer til 2U hvis der holdes tyndt åbent.

Ændrede meldeforløb:
 1. 1x-1y-3x viser 16-18 med 6f i åbningsfarven og 3f i makkers farve. Meldingen er ikke krav. Med svag hånd passer svarer eller flytter til 3 træk i egen farve (1)
 2. 1x-1y-3y viser en lidt skæv hånd med 6 tabere og 4f i makkers farve. Kan være lidt svagere end en traditionel dobbeltstøtte. Meldingen er ikke krav.
 3. 1x-1y-2U viser enten 16-18 med 6f i åbningsfarven og højst 2f i makkers farve, eller 4f i makkers farve og en traditionel dobbeltstøtte med 16-18(+)
  1. Svarers eneste svage melding er præference til åbningsfarven mens alle andre meldinger er krav. Laveste umeldte farve er kunstigt gamekrav.
  2. Dog er både 3♣ og 3 svage og ukrav efter 1♣-1-2U. Med udgangsværdier er man typisk på vej i 3U og melder hold i major eller 3U.

(1) Jakob Rønn anbefaler genmelding af egen farve er krav. Smidigt i forhold til slemundersøgelser men har svarer ikke oftest nogen svaghed kun med styrke til delkontrakt/udgang?

Ulempen ved at meldingen ikke er GK er at åbner med sleminteresse må cuebidde uden at trumfarven er fastlagt. Men måske ikke det helt store problem. Bliver makker kaptajn, og melder slem, kan en minorslem altid konverteres til en majorslem.

Meldingerne efter 1x-1y-2U
1♣	1♠	
2U	3♣	IK. Svag med klørstøtte
	3	GK. Kunstig
	3	GK. 5-4 i spar-hjerter
	3♠	GK. 6f i spar
	3U	GK

1♣	1♠
2U	3♣
3♠		IK. Minimum

Jakob Rønn foreslår at man i meldeforløb hvor der støttes spiller ny farve uden spring som cuebid og med spring som splinter.  Udmærket, hvis man kan administrere at man så må melde ny farve på 3-trinnet for siden at melde trumffarven på 4-trinnet.

Når modstanderne melder i 4. hånd
 1. Hvis der stadig kan meldes 2U med spring er meldingens betydning uændret
 2. Hvis modstanderne melder på 2-trinnet og man systemmæssigt ikke har brug for for 2U til at vise en stærk hånd, kan 2U Jacoll spilles uændret
Eksempler
2020-05-25
Danish Dynamite Hold
10 Ø/Alle
♠ DB64		♠ T9832
 E95		 K8
 -		 KD764
♣ EBT865	♣ D

Ø	S	V	N
P	P	1♣	P
1♠	P	3♠   AP

*1: IK. 12-15. 6 tabere. Jacoll