Bridge – Værd at diskutere

Ny komposition med jævn med 18+

2020-04-15
Hvis en Jacoll 1m-1X-2U indføres, har man brug for at placere jævne hænder med 18-19 et eller andet sted.
Hvorfor ikke indføre 2-trins-intervaller:

18-19	2♣+2U
20-21	2+2U
22-23	2U
24-25	2♣+3U
26-27	2+3U
28+	2♣+3♠

Det skurer lidt at man med med 2♣-2-3U ganske frivilligt kan havne i 3U med 24hp, men hvor tit er det bedre med 25hp når makker intet har. Her er 10’ere og 9’ere nok mere vigtige.

De stærke varianter af 2-åbningerne kan kombineres med svage varianter efter ønske.

Hvis vi holder os til det vi spiller med nu er forandringen “kun” at 2 udover en hånd med 4-5f i begge major og 6-11hp kan indeholde en stærk jævn hånd med 20+.
Det giver en fordel: Holder måske fluerne væk
Og en ulempe: Kræver at svarer holder åbent

Modstanderne har åbnet og vores første melding er en styrkevisende 1U/2U/3U

2020-04-11 For ikke at anstrenge hukommelsen for meget, kan man blot spille sit vanlige sanssystem, hvad det end er.
Spiller man med transfers, er transfer til modstandernes farve det samme som en overmelding.

En anden brugbar tilgang vil være at lade overmelding i modstandernes farve vise 4f eller længere i uvist majorfarve(r) og farvemeldinger uden spring for at spille.
Denne tilgang betyder at man kan konkurrere/stoppe i en minorfarve på lavt niveau.

Vanlige flugtsystemer(hvis sådanne spilles) bringes på bane efter 1U.
Og efter 2U, men har du aftale om det med din yndlingsmakker?

Trumfkald

2020-04-11 Markering i trumf er oftest ikke interessant og der tilspilles normalt blot laveste kort i trumffarven. Meldingerne eller spilførers trumfspil vil for det meste afsløre fordelingen.

Høj-lav i trumf skal være et budskab: Makker vågn op! Jeg har noget at fortælle dig. F.eks
1. Interesse for makkers udspil af et lille kort. F.eks med EBT bag på bordets Kxx/Dxx
2. Trumfningsmulighed.
3. ?

Svarers ny lavere farve på 2-trinnet efter åbners genmelding af åbningsfarven

2020-04-11 Er meldingen IK/RK/GK?
Brødrene Rimstad spiller meldingen som IK. Blev fremhævet som genialt i Politiken(2019), men det er det næppe. Kan være godt eller skidt og hvad har man oftest i et meldeforløb som 1-1♠-2-2. Formentlig en inviterende hånd.
Her skal foreslås at lade meldingen være RK efter 4.farveprincipper (Når principperne er at 4. farve på 2-trinnet er RK men ikke GK). Åbner må ikke springe til 4M men støtter til 3M med minimum og melder 4. farve med tillæg.

Svarers melder 3m og der er ikke RK/GK

2020-04-11 Er meldingen for at spille på en skæv hånd uden tilpasning til åbners farve(r) eller er meldingen inviterende med maximum og lidt tilpasning?

Begge fortolkninger kan være brugbare. Men hvad skal slutkontrakten eventuelt være?
Formentlig 3U eller 4M, det sidste muligvis på en 5-2-fit. Sjældent en 5m fundet på en minorfit i 3. melderunde.

Her skal advokeres for at meldingen er svag. Vil man invitere til 3U eller 4M må man melde 2U eller 3M.

1-1U-2-3♣: IK. Svag med klør og formentlig singleton hjerter og doubleton ruder. Med maximum og Hx i hjerter eller spredte værdier meldes henholdsvis 3 og 2U.

Når 1U viser andet end 6-9, f.eks 6-11 i RT-Gazzilli, kan udmærket benyttes samme principper med stop med 6-8 og invit med 9-11. Princippet er uændret efter en mellemliggende Gazzilli-sekvens:

F.eks 1-1U-2♣-2-2-3♣/3: Stop i meldt farve. I dette meldeforløb har åbner svagest mulig hånd med tillæg. Typisk (14)15-16 med 5332 eller hjerter-klør. Svarer kan roligt flytte til 3♣ med 5f.

Hvor stærk er 1M-1U-2U/3♣/(3) når meldingen er transfer med 5-5 ?

2020-04-11 Kræver man en stærk hånd med styrke lige under værdier til en stærk 2♣, kommer
meldingerne næsten aldrig i brug. Her skal advokeres for at alle fordelingshænder med 5 tabere eller med overordentligt velplacerede honnørpoints med 6 tabere benytter springmeldingerne. Meldingerne er RK, men ikke GK.
Svarer præfererer simpelt med minimum. Egen farve på 3-trinnet viser (5)6f og er IK.
Åbner hæver med fit.

Når åbner altid genmelder 1U med jævn hånd.

2020-04-11 Jævnligt misses en majorfit. Muligheden foreligger i disse meldeforløb:
1. 1♣-1-1U: Både en hjerterfit er muligheder. Spilles Walsh(Meld kun 1 med 4f i major hvis invitstyrke) er problemet løst hvis svarer melder 1. Der følges op med xy-sans efter åbners genmelding 1U. Hvis svarer melder 1, misses en sparkontrakt stadig når svarer ikke har styrke til at melde efter 1U.
2. 1♣-1-1U. En sparfit misses når svarer er svag.
3. 1-1-1U. Igen misses en sparfit når svarer er svag.

Idet det forudsættes at der spilles Walsh og man ønsker altid at finde sin sparfit må
åbners 2. melding ændres således:
1m-1-1♠ benægter ikke jævn hånd.

Missede majorfitter findes også andre steder. Spiller man f.eks 12-14-sans’er spiller
man ofte 1U mens par med stærke sanser spiller 2M)

Hvornår er 4U for at spille?

2020-04-11 Det kan diskuteres længe men en vedtagelse synes dog at være fornuftig: Har en spiller
(hyppigst åbner) vist en jævn hånd, er 4U forslag om slutkontrakt efter makkers
sleminvit i 4m.
Og en lidt syret mulighed at tage på repertoiret: Meldingerne efter 4U er 1430 hvor 5 træk i minorfarven dog udelades i trinsvarene.

Hvorfor ikke spille K2XT?

2020-04-11 Uændret er svares positive majorsvar krydsvendte, men svarers positive minorsvar er
transfer:

2♣	2      RK. Ingen anden konventionel melding
	2	RK. 5f i spar. Mindst invitstyrke
	2♠	RK. 5f i hjerter. Mindst invitstyrke
	2U	GK. (5)6f klør
	3♣	GK. (5)6f i ruder
	3	RK. Svag med 7f i hjerter
	3	RK. Svag med 7f i spar
	3♠	Ikke defineret
	3U	Ikke defineret

Åbner melder stadig laveste minor(Nu altid transferfarven) for at vise fit/søge 4f i major på 3-trinnet. Og oh joy, nu kommer også alle minorkontrakter på den stærke hånd.

4. farve

2020-04-11 Når 4. farve på to-trinnet spilles som RK,  hvad er så krav i de videre meldinger?
Simplest er at lade meldingerne til og med 2U være IK og alt andet GK.

Hvad betyder 1♣-1-1-1♠ og 1♣-1-1-2♠ ?
Her skal foreslås

1. 1♣-1-1-1♠ er K, 6+ og viser 4f i spar.
I de videre meldinger er 2♠ fra svarer RK/GK efter aftalte 4.farve-principper. 2♠ lover ikke 5f. Åbner støtter selvfølgelig med 3f.

2. 1♣-1-1-2♠ er RK/GK, 10+ og benægter 4f i spar.