2019-12-30 Meldeboxen

2019-12-30
Blakset nytårsturnering
4. V/Alle
♠ K853     ♠ EB4
 EDB432     K95
 92       EK8
♣ D       ♣ K532

2 par meldte 6U mens resten stod i game.
Sparudspil fra syd betød øjeblikkelig vundet kontrakt.

2019-12-30
Blakset nytårsturnering
6. Ø/ØV
♠ T5      ♠ ED84
 ED5      873
 E9       KD75
♣ EDT874    ♣ K6

Kun 3 ØV-par nåede i 6♣ eller 6U.
Når vest ser på sin 6-farve i klør og sine 5 tabere, burde det ikke være svært at nå i hvert fald 6♣ efter åbning i øst.

2019-12-30
Blakset nytårsturnering
7. V/Alle
♠ ET76     ♠ K
 KD9752     -
 K5       EB7642
♣ D       ♣ EK7542

V	N	Ø	S
1	1♠	?

Øst har 4 tabere og værdier til game. Han må ikke forledes til at negativdoble, men skal melde 2 efterfulgt af et par klørmeldinger. Aktuelt gik meldingerne

V	N	Ø	S
1	1♠	D	2♠
3	P	4	P
4	P	5♣	P
5	AP

4 blev opfattet som et cuebid. Efterfulgt af 5♣ lignede det en tofarvet hånd der ikke havde styrke til at melde 2. Uanset om 5 nu blev opfattet som præference eller cuebid, var det den rigtige melding. Kun et par meldte og vandt slem.

2019-12-30
Blakset nytårsturnering
21. V/ØV
♠ DB765     ♠ EK92
 K       ED3
 DT65      EK
♣ KB4      ♣ T983

Aktuelle meldinger:

V	N	Ø	S
1♠	P	2U*1	P
3*	P	3♠	P
4♠	AP

*1: Steens 2U

3♠ er opfordring til at der skal ske noget mere. Eller for ikke at spærre for makker hvis han er stærk. Vest var ikke stærk og havde ikke lyst til at cuebidde klør og øst havde ikke lyst til måske risikabelt at bringe meldingerne på 5-trinnet.
Brændt slem i selskab med ca halvdelen af feltet.
En serious 3U fra øst havde ført frem (3♠=lille sleminvit, 3U=stor sleminvit). Vest kan nu med sindsro vise sin klørkontrol.

Det går bedre med Bekkassin:

V	N	Ø	S
1♠	P	2U*1	P
3♣*1	P	3*2	P
3U*3	P	4*4	P
?

Trods vist minimum har øst stadig sleminteresse og det er tydeligvis klørkontrollen der er interessant. Vest må cuebidde 4(Hvad viser det, når der allerede er vist singleton?) eller checke esser og melde slem.
Hvad er bedst, Steens 2U eller Bekkasin. Ingen tvivl hos skribenten, Bekkasin

2019-12-30
Blakset nytårsturnering
31 Ø/ØV
♠ KB7      ♠ EDT52
 EKT53     9
 E7       K98
♣ EK6      ♣ 9853

Efter pas fra øst og indledningen 2♣-2♠(=positiv hånd med 6f i spar) lykkedes det på
uvidenskabelig vis at melde den gode 7♠.(Øst mente ikke trumf dame var relevant, men den
havde vest heldigvis.)

I K2X:

Ø	S	V	N
P	P	2♣*1	P
2*2	P	2♠*3	P
3*4	P	4♣*5	P
4*5	P	4U*6	P
5♣*7	P	5*8	P
5*9	P	7♠#10	AP

*1: Stærk
*2: K. Mindst invit med Hxxxx i spar
*3: GK. Sparfit
*4: 2+ kontroller (Rasmus' majorsvarmeldinger kan bruges her)
*5: Cuebids
*6: 1430
*7: Et es (Det vidste vest godt)
*8: Har du ♠D?
*9: Ja, og uvist hjerterkontrol
#10: Så er der ikke mere at betænke sig på

2020-01-06 Holte par
17. V/Ingen
♠ ET94     ♠ B2
 6       EKD8
 8       EB952
♣ EDBT986    ♣ K7

V	N	Ø	S
1♣	P	1	P
1♠	P	2	P
3♣	P	3U	AP

De aktuelle meldinger førte ikke frem. En umiddelbar løsning er 3 fra øst og 4♣ fra vest.

2020-01-08 Studen, hold
21 N/NS
♠ -       ♠ EB85
 ET54      KD9
 DT653     EK97
♣ DT65     ♣ E3

Vest må med sin 6-taberhånd stræbe efter noget højere end 3U og ikke lade sig nøje med
at melde 3U som var de flestes endestation efter et meldeforløb lignende dette:

N	Ø	S	V
P	2U	P	3♣*
P	3*	P	3♠*
P	3U	AP

Hvis vest fortsætter med 4, kan øst nærmest direkte melde 6.
Hvis 4U spilles som “afmelding” efter slemopfordring i 4m, kan man stadig stå i en
sanskontrakt.
Kun et par ud af 24 meldte 6.