Lebensohl 2U
2019-12-07/tf

 • Konvention der benyttes både i offensiven og i defensiven, hvor svarers 2U tildeles konventionel betydning. Traditionelt i 3 situationer:
  1.  Svarers melding når 2. hånd melder ind efter 1U
  2. Svarers melding efter revers/spring i ny farve lavere end 2U
  3. Efter makkers dobling af modstandernes svage 2-åbninger

Konventionen er beskrevet f.eks på Wikipedia

 • Grundlæggende SS-Lebensohl. SS=Slow shows
  • Farvevisning
   1. Ny farvepå 2-trinnet er konkurrerende
   2. Ny farve uden spring på 3-trinnet er inviterende
   3. Ny farve med spring på 3-trinnet er gk
   4. 2U efter fulgt af ny lavere farve er for at spille
   5. 2U efterfulgt af ny højere farve er gk hvis det ikke var muligt at skabe gk straks med spring i farven
  • Sansmelding
   1. 3U direkte benægter hold i fjendens farve/4. farve
   2. 2U efterfulgt af 3U viser hold i fjendens farve/4. farve
  • Overmelding
   • Direkte overmelding på 2-trinnet søger majorfit/hold. Følges op med sansmelding loves hold
   • Direkte overmelding på 3-trinnet i fjendens farve viser 4f i uviste majorfarver og benægter hold
   • 2U efterfulgt af overmelding på 3-trinnet viser 4f i uviste majorfarver og lover hold

SS-Lebensohl falder i tråd med manges principper at overmelding i modstandernes farve søger/viser majorfit og søger hold fremfor at vise det.
Men man kan selvfølgelig også vælge at spille SD-Lebensohl. SD=Slow denies. Med andre ord, den direkte vej viser hold og omvejen omkring 2U benægter hold
Konventionen kan aftales at bruges i andre meldeforløb. F.eks efter modstandernes indmelding 2 træk i 2. hånd uanset om det er med spring eller ej.