Svarers 2. melding
2019-12-07/tf

Der er her et hav af muligheder og betydningen kan være vidt forskellig afhængigt af  hvad man har aftalt omkring svarers 1. melding og åbners 2. melding.

 • Nogle eksempler
  1. 1♣-1-1-1♠: Den fjerde farve der er meldt. Har meldingen en speciel betydning eller viser det blot 6+ med spar?
  2. 1♣-1-1-2♠: Den fjerde farve der er meldt. Er meldingen mon 4. farve og RK/GK. Eller en skæv hånd med ruder og spar? Eller GK med hjerterfit?
  3. 1-1♠-2♣-3♠: Inviterende eller GK?
  4. 1-1♠-2-3♠: Inviterende eller GK?
  5. 1♣-1♠-2U-3♣: Svagt eller GK?
  6. 1♣-1♠-2-2♠: GK eller svag med mange spar?

Find selv på flere.

Svarer skal vurdere sin hånd, om der er styrke til alt lige fra at stoppe så hurtigt som muligt til der skal meldes storeslem.
Flemming Dahl skrev Dansk Bridge Standard i 1980. Mange af de grundlæggende principper
der bruges i dag er beskrevet der. Også af de bridgespillere der hånligt konstaterer at
modstanderne spiller DBS.

 • Flemming Dahl inddelte meget fornuftigt svarers hånd efter styrke
  1.  Svaghed
   1. Pas
   2. Simpel præference til makkers første farve
   3. Genmelding af egen farve
   4. Ny laveregældende farve efter åbners genmelding 1U
   5. Meldingen 1U
  2.  Invitation
   1. Springstøtte til en af makkers farver
   2. Spring i egen farve efter åbners genmelding 1U
   3. Spring til 2U
   4. Enkeltstøtte til makkers sekundære farve
   5. Spring i egen farve, når åbner har meldt to farver
  3.  Krav
   1. Ny farve, når åbner har genmeldt åbningsfarven
   2. Ny farve (4.farve) når åbner har meldt to farver
   3. Spring i ny farve, når åbner har genmeldt 1U
   4. Spring i egen farve, når åbner har genmeldt åbningsfarven
  4.  Game/slem
   1. Meldes game nu, er det normalt for at spille. Åbner kan eventuelt flytte eller tage sleminitiativ
   2. Sleminitiativ kan tages. F.eks. TSM eller BWM
   3. Slem kan meldes direkte (normalt en uklog politik
 • Det var hvad der gjaldt i DBS. Her oplistes nogle almindelige ændringer nu til dags og nogle meldinger Flemming Dahl ikke tog stilling til, men man bør tage stilling til sammen med sin makker:
  • Svarers spring til 2M i 1. runde er svagt i modsætning til DBS, hvor springet viser en stærk hånd
  • Systemet er 2-o-1. Nu er der ingen grund til at forcere meldingerne og en del meldinger omdefineres.
  • Åbners enkeltspring i ny farve i 2. runde er splinter, ikke farve og styrke.
  • 4. farve på totrinnet er henholdsvis RK eller GK. Hvad viser 4. farve på 1.trinnet?
  • Hvad betyder genmelding af egen farve når åbner har sprunget i egen farve?
  • Åbner springer major over på 1-trinnet med jævn hånd og sansstyrke
  • Hvad hvis åbner melder major på 1-trinnet i stedet for at springe til 2U med styrke til denne melding
  • Hvad er krav efter åbners spring til 2U?
  • Hvad er krav efter åbners revers?
  • Hvad er krav efter åbners stærke spring i ny farve?
  • Og hvad sker der forresten når modstanderne blander sig?
  • For slet ikke at tale om 4. farve med spring på 3-trinnet
  • Og svarers ny lavere farve på 2-trinnet efter åbners genmelding af åbningsfarven
  • Så er der også lige xy-sans

Budskabet er at man bliver nødt til at sætte sig ned med sin makker og få styr på aftalerne. Nedenfor lidt forskelligt til inspiration og desperation.

 • 4. farve
  1. Er 4. farve på 2-trinnet RK eller GK. Enklest er at spille meldingen som GK. Spiller man meldingen som RK må man tage stilling til hvornår der er skabt GK i de følgende melderunder. Simplest er at aftale at hvis meldingerne kommer på 3-trinnet er der GK.
  2. Hvad er “nødmelding”? Når åbner ikke har noget at vise. Her foreslås billigste melding af 1. Genmelding af først meldte farve og 2. tertiær støtte(et kort mindre end sekundær støttes selvfølgelig) af svarers farve.
  3. Hvad viser 1♣-1-1-1♠? Umiddelbart er der ingen grund til at spille meldingen som andet end naturlig. Skribenten her har oplevet et problem med denne tilgang, nemlig med en meget stærk Marmic-hånd med sparstøtte. hvor det ikke var aftalt hvad 1♠ viste og ikke blot kunne melde 4♠ (eller måske 4♣ som cuebid). Med den naturlige tilgang virker det hensigtsmæssigt at lade spring til 2♠ være en almindelig 4. farve.
  4. Og så skal man lige have styr på hvordan svarer kræver videre efter meldingen efter 1♠. 2♠ er vel ikke problematisk. Skulle der være 6-5 i ruder-spar af og til er det næppe noget problem.
  5. Hvad med spring i 4. farve? Ny lavere farve på 3-trinnet 5-5 og ny højere farve på 3-trinnet slemkonventionel?
  6. Og så kan 4. farve jo også forekomme som åbners 3. melding og senere i meldeforløbet.

 

XY-sans
Konventionen er først og fremmest for at finde en majorfit på lavt niveau. Måske fordi det er der man hører hjemme, måske for at få mere plads til videre undersøgelser.Simpelt. Primært for at finde en 5-3-fit i major og ende på det rette niveau.
Brug kun xy-sans, når der er noget at undersøge!
XY-sans spilles uændret uanset modstandernes eventuelle indmeldinger/doblinger.
Efter 1x-1U-2♣ melder åbner 2. Altid!
Bemærk at meldingernes betydning i XY-sans afhænger af om du har aftalt at åbner altid genmelder 1U(med passende styrke og fordeling) uden at melde en majorfarve på 1-trinnet.
Den præcise betydning af komplicerede meldeforløb kan aftales. Måske kan man nøjes med at være enige om nogle logiske principper.

Eksempler:

1♣-1♠
1U-2♣
2-2 : IK. 5-4 i spar-hjerter. Åbner præfererer/inviterer med 3/3♠ eller melder udgang
  2♠ : IK. 5f i spar. Åbner præfererer(P/2U)/inviterer/melder udgang
  2U : Invitation i både major og sans hvor 2/2♠ kun er majorinvitation?
1♣-1♠
1U-2
2  : 4f i hjerter
2♠  : 3f i spar, ikke 4f i hjerter
2U  : 2=3=4=4
3♣  : 2=3=3=5
3  : 2=3=5=3

Dette forudsat at der ikke meldes sans med f.eks 2=2=5=4 eller 2=2=3=6

Det er vigtigt at holde sig for øje hvorfor makker meldte som han gjorde. Hvad er logikken her:

1♣-1♠
1U-2♣
2-2♠
2U-3♣ : Invit. Klørfit, 5f i spar. Med 4f i spar inviteres med 3♣ efter 1U
  3 : Invit. Lang ruderfarve, 5f i spar. Uden gameinteresse havde man passet til 2.

Ny lavere farve efter åbners genmelding af åbningsfarven (eller genmelding 1U)
Traditionelt spilles denne melding som? Tja, i hvert fald inviterende og RK
Brødrene Rimsted spiller/har spillet 1x-1♠-2x-2 som ukrav og er belønnet med et avisspil for at stå i 2 mens alle andre kom for højt. Det er stadig ingen perfekt løsning, men passede tilfældigvis til kortene den dag.
Forslag her er ret traditionelt, at meldingen spilles som rundekrav og meldingen blot lover værdier i farven, ikke nødvendigvis 4f. Åbner må ikke springe selvom han har fit til makkers sekundære farve og max. Har han behov for at vise en maximumhånd, må han en tur omkring 4. farve.
Efter genmelding 1U er det kun meldeforløbet 1x-1♠-1U-2. Her er meldingen ikke inviterende eller rk da man har xy-sans til sin rådighed.
Og lige en lille teaser: Hvad betyder 1x-1-1U-2♠?

 • Svarers genmelding i major
  • En simpel version for svarers meldinger med 6f i major
   1. 0-4: Meld straks 2M efter makkers åbning
   2. 5-9: Meld 1M og genmeld 2M
   3. 10-12: Meld 1M og genmeld 3M
   4. 13+: meld 1M og kræv til game/slem er nået
  • En mere kompliceret version for svarers meldinger med 6f i major
   1. 0-4: Meld pas
   2. 5-8: Meld straks 2M efter makkers åbning
   3. 9-11: Meld 1M og genmeld 2M
   4. 12+: Meld ny farve med dårlig 6f
   5. 13+: Meld 3M med god 6f
  • 1-1♠-3-3♠ er gk. Eller også er det ikke
  • Efter revers/spring i ny farve er genmelding svagt/stærkt? Afhænger af andre meldingers betydning, f.eks om man spiller simpel/kompliceret version af majorgenmelding.
 • Når åbner melder stærkt (Revers/spring i ny farve/2U)
  1. En almindelig tilgang er at revers er rundekrav og spring i ny farve er gk
  2. Hvis åbners farvemelding er lavere end 2U, kan spilles Lebensohl. Særligt efter en reversmelding, som ikke nødvendigvis er superstærk, kan det være vigtigt at stå i en delkontrakt.
  3. Forskellige svarkomplekser kan aftales efter åbners 2U. Det simpleste er at spille 2U som ukrav og enhver melding fra svarer skaber GK