Sandwich
2019-11-17/tf

Modstanderen til venstre åbner 1x, makker passer, modstanderen til højre melder 1/2y og så er det din tur. Makker har eventuelt forhåndspasset. Hvad gør du nu?

Opgaver:

1) KDxx/KDxx/xxx/xx
2) xx/xx/EDBxxxx/xx
3) xx/xx/xx/EDBxxxx
4) KBxx/Dxxx/Dxx/Dx
1♣	P	1	?

5) KDxxx/Dxxxx/xx/x
6) KDxx/Dxxxx/xx/Ex
1	P	2♣	?

7) KDxxx/-/xx/EKxxxx
1	P	2	? 

8) -/KDxxx/xxxx/EKxx
9) -/KDxxx/xx/EKxxxx
1♠	P	2	?

10) Ex/EKBTxxx/Bx/xx
11) Ex/EKBTxxx/Bx/xx
1♣	P	1♠	?

Hvad betyder dobler?, 1U?, 2U?, overmelding i åbners farve?, overmeldinge i svarers farve?
Og betyder meldingerne det samme når du har forhåndspasset?
Og hvad når åbners farvemelding kun lover doubleton eller kortere?

Vedtagelse 1: Hvis åbners melding kun lover doubleton eller kortere og meldingen ikke viser en kendt farve, antages meldingen at være naturlig.
Vedtagelse 2: Uanset hvad man melder forventes man at opfylde 1-2-3-reglen!

Et grundlæggende skelet

Dobler
4+4+ i de umeldte farver. Særligt på 1-trinnet kan meldingen være lidt svagere end en
almindelig åbning.

1U
Nu om dage svarer folk makkers åbning nærmest uanset hvor lidt de har hvorfor 15-18hp og
hold i fjendens farver. Hånden har ikke alene points, men også stik
Har man forhåndspasset, viser meldingen 5+4+ i de umeldte farver

Overmelding i åbningsfarven
Michaels cuebid. 5+5+(Eller hvad man har aftalt) i de umeldte farver

Overmelding i svarers farve
Naturligt! Hvorfor ikke og ofte har modstanderne ikke noget forsvar mod denne melding.

2U
Med eller uden spring viser 5+5+ i de umeldte farver

Spring til 3 træk i åbners eller svarers farve
God hånd med gående/semigående farve der viser hold i meldt farve og forventer 3U fra
makker med hold i den anden af modspillernes farver.

Valg mellem dobler, sans eller overmelding
Sans og overmelding viser altid mere end 44. Hænder med 44 kan kun doble.
Med bedre fordeling vælges med minimum en melding der ikke koster et meldetrin, dvs
dobling fremfor sans/overmelding og overmelding fremfor sans.
Dobles med en forholdsvis svag hånd for at spare meldetrin, skal man erindre at man ikke
har styrke til at melde egen farve senere i meldeforløbet.

Svar på opgaver:

1) KDxx/KDxx/xxx/xx
1♣	P	1	?
Dobler. Hånden har kun 10hp men begge majorfarver, velplacerede honnørpoints og 7 tabere

2) xx/xx/EDBxxxx/xx
1♣	P	1	?
2. God farve, 7 tabere

3) xx/xx/xx/EDBxxxx
1♣	P	1	?
Pas. 2♣ er Michaels(Uanset hvad 1♣ viser). Du må vente til næste runde

4) KBxx/Dxxx/Dxx/Kx
1♣	P	1	?
Pas. Du har godt nok et hp mere end i 1), men dine points er dårligt placerede og du har 8 tabere. (Måske dobler u.z.)

5) KDxxx/Dxxxx/xx/x
1	P	2♣	?
Honnørsvag, men længde i de umeldte. 6 tabere så 2 i.z. så du kan stoppe på 2-trinnet. U.z. melder du 2U for at stjæle et meldetrin fra modstanderne.

6) KDxx/Dxxxx/xx/Ex
1	P	2♣	?
Dobler eller 2? Hånden har 6 tabere. En åbningshånd med stik udenfor majorfarverne kunne pege på en dobling. Er man af den konservative skole der kræver 5-5 for en overmelding er der intet valg udover dobler.

7) KDxxx/-/xx/EKxxxx
1	P	2	? 
Dobler, 2 og 2U er alle mulige. Jeg hælder mod 2U der stjæler et meldetrin og lover 5+5+

8) -/KDxxx/xxxx/EKxx
1♠	P	2	?
Dobler. Makker kan nu melde 2 mens overmelding tvinger meldingerne på 3-trinnet

9) -/KDxxx/xx/EKxxxx
1♠	P	2	?
2U. Samme honnørstyrke som i 8), men kompenserende længde

10) Ex/EKBTxxx/Bx/xx
1♣	P	1♠	?
3♠. Makker har du klørhold så meld 3U. Men det havde nu været rare også at have D. Makker skal huske at levefarven både kan være ruder og hjerter. Og vi skal være helt enige om at meldingen ikke viser en stærk sparfarve. Det har vi 2♠ til.

11) xx/EKBTxxx/Bx/Ex
1♣	P	1♠	?
3♣. Same shit. Har du sparhold? Samme manglende D og modstanderne starter med 5 ruderstik.