Woolsey aka Multi-Landy
2019-09-14/Tyge Fogh
2019-09-22 Lidt uddybende bemærkninger

Et konventionelt forsvar mod åbning 1U designet af Kit Woolsey
En beskrivelse kan også ses på Bridgebum.com

 • Grundlæggende valg og hvornår konventionen benyttes:
  • Indmeldinger bør følge 1-2-3-reglen
  • Dobling af stærke sans’er (Kan indeholde 15hp) viser 5+4 i minor-major mens dobling af svage sanser (Svagere end 15hp) viser styrke, typisk som en almindelig god åbningshånd
  • Konventionen spilles også i  4. position hvor der ligesom efter farveåbning er svagere krav til styrke og  fordeling.
  • Selvom det langtfra altid er tilfældet, baserer svarer sine meldinger på at indmelder har noget der ligner en åbningshånd.

Indmelders første melding

1U-D : 1. Viser åbningsstyrke i den gode ende mod svage sansåbnnger (=mindre end 15hp)
    2. Viser 5+4 i minor major mod stærke sansåbninger (=kan indeholde 15)
  2♣: 5+4+/4+5+ i hjerter-spar
  2: Ensidig hånd med 5+ i hjerter eller spar
  2: 5+5+ i hjerter-minor
  2♠: 5+5+ i spar-minor
  2U: 5+5+ i minor	
Et par eksempler
N/NS Østs hånd
    ♠ ET3
 T543
 4
    ♣ EKT76
Nord åbner 1U(15-17). Oplagt dobling, der viser 5+4 i minor-major. Hånden har 7 tabere. Alene u.z. er 8 tabere eller færre godt nok til en indmelding på 2-trinnet.

N/ØV Østs hånd
    ♠ KT975
 E8
 862
    ♣ K62
Nord åbner 1U(12-14). Kan øst melde 2♠? Honnørerne er fornuftige, men hånden har 8 tabere, dvs tabere til en indmelding på -1-trinnet. Pas er en god og beskrivende melding.

Meldingerne efter 1U-D når 1U er stærk (=kan indeholde 15hp). D=5+4 i minor-major

1U-D -P -P : Stærk hånd der selv med minimum hos makker tror på at bete 1U
     2♣: Minorpræference. Makker passer eller melder 2. Melder svarer nu 2 er det pas/korrigér
	 2: Majorpræference. Makker melder 2M
	 2/2♠/3♣/3: IK. Inviterende med 6-farve
	 2U: RK. Søgemelding
	 3/3♠: GK med 6f eller længere

1U-D -P -2U
P -3♣: Minimum. 4f i hjerter. 3 fra svarer er nu for at stå
  3: Minimum. 4f i spar. 3♠ fra svarer er nu for at stå
  3: Maximum. 4f i hjerter
  3♠: Maximum. 4f i spar

2U (Og 3M, hvis det er på repertoiret) er svarers eneste stærke melding. Melder svarer
2♣/2 og følger op med ny farvemelding viser det svaghed og langfarve uden tilpasning og
uden styrke til en direkte inviterende farvemelding

Meldingerne efter 1U-D når 1U er mindre stærk (=mindre end 15hp)
Når sansåbner er stærk, skal vi for det meste ikke i udgang.
Det er en anden sag når der er åbnet med en svag sans og særligt alene i.z. er situationen anderledes.
Vil en straf være dårligere end at melde egen udgang?
Eller er det os der bliver straffet? Så skal vi kunne komme væk

1U-D -P -P : Stærk hånd der med minimum hos makker tror på at bete 1U. Ikke styrke til 
egen udgang i.z.
     2♣/2/2/2♠: Svaghed. Forhåbentlig 5f. (Sådan gør Meckwell også)
	 2U: Inviterende. (Bør kun forekomme når vi er i.z. Ellers passes til doblingen)
	 3♣/3/3/3♠: GK med 6f eller længere

Med svag hånd med (4)5f meldes straks. Husk dog at spørge om modstandernes system efter dobling af deres sans-åbning. Måske er de tvunget til at holde åbent og så kommer man måske af krogen med en pas.
Bemærk at her er alle farvespring defineret som udgangskrav.

Meldingerne efter 1U-2♣

1U-2♣-P -P: Svag med klørlængde. Se overvejelser om 2♣ som rundekrav
	 2: Spørger om længste major
	 2/2♠: IK. For at spille
	 2U: RK. Søgemelding
	 3♣/3: IK. Inviterende med 6f
	 3/3♠: IK. Spærrebetonet. Med gameinteresse indledes med 2U

1U-2♣-P -2U
P -3♣: Minimum. 5f+ hjerter. 3/3♠ fra svarer er nu for at stå
  3: Minimum. 5f+ spar. 3♠ fra svarer er nu for at stå
  3: Maximum. 5f+ hjerter
  3♠: Maximum. 5f+ spar

Analogt med meldingerne efter makkers dobling, viser svarers 2 efterfulgt af ny farve en svag hånd uden tilpasning til makkers farve

Meldingerne efter 1U-2

1U-2-P -P: Svag med ruderlængde. Se overvejelser om 2 som rundekrav
	 2: IK. Signoff i hjerter. Hvis indmelder melder 2♠, kan inviteres med 3♠
	 2♠: IK. Signoff i spar. Gameinvit i hjerter
	 2U: RK. Søgemelding
	 3♣/3: IK. Inviterende med 6f
	 3/3♠: GK. Egen 6f. Kræver aftale om at 3 ikke er pas/korrigér

1U-2-P -2U
P -3♣: Minimum. 5f+ hjerter. 3 fra svarer er nu for at stå
  3: Minimum. 5f+ spar. 3♠ fra svarer er nu for at stå
  3: Maximum. 5f+ hjerter
  3♠: Maximum. 5f+ spar

Igen er direkte ny farve inviterende mens kunstig melding efterfulgt af ny farve på 3-trinnet viser længde og svaghed.

Meldingerne efter 1U-2, 1U-2♠ og 1U-2U

1U-2-P -P: Svag
	 2♠: IK. Inviterende med 6f
	 2U: K. Indmelder viser sin anden farve med 3♣/3
	 3♣/3: IK. Inviterende med 6f
	 3: IK. Som enhver anden defensiv støtte. Ca 2 stik
	 3♠: GK. Egen 6f

1U-2♠-P -P: Svag
	 2U: K. Indmelder viser sin anden farve med 3♣/3.
	 3♣/3: IK. Inviterende med 6f
	 3: GK. Egen 6f
	 3♠: IK. Som enhver anden defensiv støtte. Ca 2 stik

1U-2U-P -P: Nej, nej, nej, det må man ikke. (Kun en gang imellem)
	 3♣/3: IK. Præference
	 3/3♠: GK. Egen 6f
 • Når 3. hånd blander sig
  • 3. hånd redobler: Systemet spilles uændret. Spørg om hvad redoblingen viser. Måske er den rundekrav og så er der ingen grund til at melde uden points. Hvis redoblingen viser styrke meldes en 5f, ellers må makker selv finde ud af hvad der skal spilles
  • 3. hånd melder farve: Der meldes naturligt. Dobler er konkurrence. 2U er scrambling når man ikke kan spille på 2-trinnet efter en dobling og på skævere hænder der ønsker at konkurrere på 3-trinnet.
 • Når 4. hånd genåbner
  • Vanlige principper for genåbning efter farveåbning. Dvs man låner ca et es hos makker og melder derefter. Lidt frihedsgrader må tillades. F.eks vil det ikke være utænkeligt at man kun har 4-4 i major efter 1U-P-P-2♣.

Overvejelser
Spekulative passer til 2♣/2 bør undgås medmindre det er oplagt indmelder ikke kan have en meget stærk hånd. Alene i.z. går man oftest efter egen udgang med inviterende værdier.

Blandt mine yndlingsmakkere er der meget varierende meninger om hvad meldingerne 2, 2 og 2♠  betyder. Hvornår har man 5f/6f i major, har man sidefarve eller ej og hvad man melder når man er stærk/svag? Det her foreslåede skema, som er meget i overensstemmelse med Kit Woolsey (Som er en ganske god spiller og teoretiker) kan jeg godt lide.

Man kan gøre sig lidt mere giftig overfor modstandere, makker og sig selv ved at der kun kræves 5-4 til de to-farvede majoråbninger.

 • Hvornår er en dobling straf og hvornår er den konkurrence. Et simpelt forslag her:
  • Efter en pointvisende dobling af 1U er svarers dobling straf.
  • Efter en fordelingsvisende dobling af 1U er svares dobling konkurrence.
  • Dobles 1U og dobles igen, er det straf.
  • I konkurrerende meldeforløb viser 2U tofarvede hænder der vil konkurrere på 3-trinnet.

Spring til 3 træk i farve er her defineret som gamekrav med 6f eller længere. Dog ikke efter dobler, hvor 2♣ og 2♦ er reserverede til konventionelt brug, hvorfor 3♣/3bruges til at vise stærke hænder
Alle andre direkte melding af uvist farve er konkurrerende/inviterende med 6f
Overvej om 1U-2♠-3 og 1U-2U-3/3♠ er konkurrerende/inviterende/gamekrav

I beskrivelsen af Woolsey på bridgebum.com vises 4f efter 2U-spørgemeldingen i meldeforløbet 1U-2♣-P-2U-P-X. Her vises 5f. Hænder hvor det er fordel/ulempe kan konstrueres. Hvorfor så ikke gøre det lettere at huske når længste farve altid meldes først. Derfor beskrevet at meldingerne viser 5f.

Man kan selvfølgelig også vælge at spille naturlige genåbninger og lade dobler vise styrke uanset sans-håndens styrke.

 • Der er i hvert fald tre muligheder for svar efter 1U-D-P-?
  1.  Klassisk Woolsey som beskrevet på bridgebum.com. Man melder 2♣ med klørtolerance(og evt rudertolerance) og 2 uden klørtolerance. 2 er for at spille i indmelders majorfarve, men må passes med ruder-major. 
   Fordel: Direkte meldinger 2M er ledige til at vise inviterende hænder med egen 6-farve.
   Ulempe: Man risikerer at spille 2 selvom der er majorfit.
  2. 2♣ er pas/korrigér. 2 kræver majorpræference.
   Fordel: Direkte meldinger 2M er ledige til at vise inviterende hænder med egen 6-farve.
   Ulempe: Der er helt sikkert nogle
  3. 2♣/2/2 er pas/korrigér.
   Fordel: Man er altid sikker på at lande i en majorfit.
   Ulempe: Man kan ikke direkte vise egen inviterende hånd med 6f i hjerter på 2-trinnet

Bemærk at svarers nye farve i 2. melderunde altid er svagt med langfarve(Medmindre der er skabt krav forinden)
Og hvad så med…

1U   D    P    2♣
P    2   P    2: Pas/korrigér. Håbede på pas til 2♣. Søger nu bedste majorfit
            2♠: Håbede på pas til 2♣. 5f i spar, doubleton eller kortere hjerter

Det ville ikke være urimeligt at lade 2 betyde det samme som 2♠. Jeg foretrækker  her den her valgte betydning. Man kan ikke få det hele.