2019-01-04/tf

Efter nogle meldinger fra makker bærende præg af for meget spil mod svage modstandere, var det nødvendigt at forfatte nedenstående.

4	♠ D7654
V/Alle	 KD
	 D84
	♣ T97
♠ E82		♠ KT93
 B32		 965
 KT65		 E32
♣ DB2		♣ K64 
	♠ B
	 ET874
	 B97
	♣ E853

V	N	Ø	S
P	P	1♣?	1
2	2♠	P	P
3♣	AP

Svært at se hvad øst vil opnå med sin “åbning”. 1♣ spærrer ikke meget.
Vest, med de fleste hp ved bordet, lod sig selv overbevise om at spillet tilhørte ØV på 3-trinnet.
2 beter og ren bund.
Øst må ikke åbne, sværere er det ikke. Fordeling af skyld ØV 89-11

6	♠ EK4
Ø/ØV	 EDT8753
	 43
	♣ 4
♠ T9653		♠ B72
 K		 92
 BT752		 KD6
♣ KD		♣ E8653 
	♠ D8
	 B64
	 E98
	♣ BT972

Ø	S	V	N
P	P	1♠	D
2♠	P	P	3
P	4	P	P
D	AP

Spilfører tog med fornøjelse 11 stik og en top.
Selvom øst skulle lide af den vrangforestilling at vest lover en fuldgyldig åbningshånd, er der ingen begrundelsen for at doble 4.
Havde nord passet, har øst en oplagt 2♣ Omvendt Toronto. Øst må ikke straffe vest med at tvinge meldingerne på 3-trinnet med en Omvendt Bergen.

16	♠ KT92
V/ØV	 E964
	 9874
	♣ 3
♠ E3		♠ 8754
 BT75		 83
 DB5		 EKT63
♣ T874		♣ K9 
	♠ DB6
	 KD2
	 2
	♣ EDB652

V	N	Ø	S
P	P	1	D
1U	2	P	3♣
P	3♠	P	4♠
AP

Den måtte en på gulvet.
Øst har en af de få hænder, hvor en svag 3.håndsåbning i minor kan have en vis rimelighed.
Uden meldingen, var det formentlig lykkedes NS at stoppe i en delkontrakt.
Det burde stadig være muligt også efter åbningen 1 fra øst. Syd har ganske fornuftig fordeling og styrke, men har nok nærmere til at starte med 2♣.
Aktuelt ligner det, set fra nord, et konkurrerende meldeforløb så det havde været bedre at starte med 2♠ efterfulgt af 3, hvis nødvendigt. Syds 3♣ ligner udgangskrav i mine øjne og så er katastrofen etableret.

Når værktøjet er Omvendt Toronto, Omvendt Bergen og Ekrens, hvad gør man så i 3. hånd med værdier under en åbningshånd?
En aftale kunne være:

  1.  Meld 1M med 5f i major, gerne ned til (8)9hp. Det giver beskyttelse at vi spiller Omvendt Toronto. Svarer melder for det meste 2♣ i stedet for at tvinge meldingerne på 3-trinnet med et Bergen-svar.
  2. Minoråbninger spærrer stort set ikke og skal bevare deres betydning. Måske åbnes med 11hp og en fornuftig genmelding, men ellers loves åbningsstyrke i alle positioner. Spilles med 12-14-sanser, kan overvejes at åbne 1U.
  3. Overvej at åbne 1M med en god 4f i major og evt. en længere minorfarve. Denne aftale kræver forståelse fra makker som skal melde forsigtigt, huske Omvendt Toronto og ikke bruge Omvendt Bergen med en 3kort-støtte.
  4. Med Ekrens på kortet åbnes med 4-4 i major og 9-11hp.

I 4. hånd gælder nogenlunde de samme regler. Vi skal kæmpe om kontrakten. 15-reglen kan bruges til at vurdere om der skal holdes åbent: Antallet af spar plus antallet af honnørpoints skal være 15 eller mere.