Fornuftige majorstøttemeldinger
2018-11-25/tf
2019-11-17 Overvejelser om direkte støtte med 4=3=3=3 efter åbning 1 og direkte støtte med 4333 generelt.

Du spiller et eller andet almindeligt naturligt system med 5f-åbning i major og du åbner for det meste 1M med 11hp.

N/NS Østs hånd
    ♠ EKD74
    853
     K952
    ♣ K2

1♠	P	1U	2
?

Makker kan være svag med 3f-støtte i spar.

Nu går meldingerne i stedet

1♠	P	2♠	3
?

Mon ikke du melder pas i det første eksempel og 3♠ i det andet.

Det var forresten ikke sikkert 4. hånd overhovedet havde kræfter til 3.

En del af “moderne” majorstøttemeldinger er at 1M-2M viser 3f-støtte og 8-11(12) og svagere
støttehænder med 3f-støtte svarer 1U og følger op med majorstøtte i næste runde.
Hvis åbner ikke passer. Det problem er dog væk, hvis 1U er rundekrav.
Hvis hun passer, så spiller vi måske 1U på 17hp (11 hos åbner og 6 hos svarer) i stedet for 2M på vores 8f-fit.
Melder åbner efter 1U (Oh, joy) vil det oftest være muligt at melde 2M, men åbner ved ikke om det
er en præference eller ægte 3f-støtte.

Man skal støtte med støtte

Et rigtigt godt princip som Rønn og Reinholdt i “Kampen ved bridgebordet” går stærkt ind for.

Man må dog overveje sin melding med 4333 om man skal en tur omkring ny farve(Ikke på 2-trinnet hvis 2-o-1)  og støtte til 3M i næste runde. Eller med 6-9 at melde 1U!

Med disse indledende bemærkninger kan vi gå videre med

Fornuftige majorstøttemeldinger

1M	2M	IK, (5)6-9, 3/4f-støtte
	2U	GK, 4f. (12)13+. 4f-støtte. Konventionelt efter ønske
	3♣	RK, 10-12, 3f/4f støtte (Omvendt Bergen)
	3	RK, 6-9, 4f støtte (Omvendt Bergen)
	3M	IK, 0-5, 4f-støtte

De eneste hænder der ikke støtter en majoråbning direkte er hænder med udgangsværdier og 3f
støtte. Det passer i øvrigt rigtigt godt med at spille 2-o-1. Spiller man ikke 2-o-1, skal man over noget 4. farve for at kræve og måske sleminvitere. Trumffarven er måske først fastlagt i 3. melderunde.

Støtten til 2M er angivet som 3/4f. Der kan være jævne svage hænder med dårlige honnørpoints
hvor man melder lidt forsigtigt. Er man forholdsvis stærk er der også færre points til modstanderne
som så oftere holder sig væk. Husk også overvejelser om måske at melde lidt forsigtigere når vi har
sparfarven.

Er der hænder med 3f-støtte der ikke støtter straks?  En oplagt undtagelse er hænder med 4=3=3=3 og 10-12hp der efter åbning 1 kan melde 1♠ og støtte til 3i næste runde.

Omvendt Bergen
Kendt af de fleste bridgespillere. Hvad er nu det for noget med at man med den stærke variant kan have 3f? Det er da ikke efter “Loven” ?
Husk at Loven først og fremmest er designet til konkurrerende meldeforløb. Storeslem kræver ikke altid 13 trumfer 😉
Hvordan melder du, hvis du ikke spiller som angivet her?

1M-2x-2Y/2M/2U-3M…

Ikke sandt?
Vi er igen på 3-trinnet vel vidende at vi kun har 8 trumfer, 4. hånd har haft større chancer for at blande sig og efter 1M-2x-2U ved svarer måske at kontrakten højst skal være 3M og må melde 3M i håb om at åbner ikke hæver eller passe vel vidende at man måske spiller bedre i 3M.
Overbevisende bedre end at lade springet til 3♣ vise 3f/4f støtte?

Det kan selvfølgelig ikke skjules at denne tilpasning er mere nødvendig, hvis man spiller 2-o-1, hvor man ikke kan indlede med 2-o-1 for derefter at støtte til 3-trinnet. Under alle omstændigheder har man fordelen af den spærrende effekt overfor 4. hånd, som er værd at tage med hvad enten man spiller 2-o-1 som gamekrav eller som rundekrav.

Det er oplagt at bruge meldingerne mellem 3♣/3 og 3M til at udveksle yderligere oplysninger:

1	3♣
3		Spørgemelding. Svarer melder 3 med minimum. 3U med maximum og typisk 3f. Med maximum og 4f meldes evt. en kontrol, ellers 4
3		Stop. Svarer hæver med 4f og 7 tabere
3♠		Cuebid

1♠	3♣
3		Spørgemelding. Svarer melder 3♠ med minimum, 3U mad maximum og typisk 3f. Med maximum og 4f meldes en eventuel kontrol, ellers 4S
3		Cuebid (1)
3♠		Stop. Svare hæver med 4f og 7 tabere

1	3
3		Stop. Svarer melder ikke mere. Hvis trang, var 3 forkert

1♠	3
3		Spørger om min/max. Svarer vurderer sin hånd og melder andet end 3S med max

(1) Sådan gør Meckwell, det borger vel for en vis fornuft. Kan også vælges at vise den manglende melding 3½♠, en ekstra chance for at vurdere hvor højt man skal melde.

Omvendt Toronto/Drury
Drury var/er en canadisk bridgespiller, Toronto den by han spillede i. Konventionen er kendt under begge navne. Efter sigende var han træt af at makker Eric Murray havde for vane at åbne meget tyndt i 3. hånd og siden gå et postnummer ved støtte til 3 træk.

Når makker åbner 1M i 3. eller 4. hånd, kan meldingen være taktisk og svag og invit på 3-trinnet kan være en katastrofe.
Den forhåndspassede hånd kan undersøge validiteten af makkers åbning med 2♣ (2):

P	1
2♣	2	RK. 5-4 i hjerter-ruder. Svarer melder nu 2 der passes med svag hånd.
	2	IK. Svag
	2♠	RK. Trialbid
	2U	RK. Slutkontrakt 3/3U/4
	3♣	RK. Trialbid
	3	RK. Trialbid
	3	IK. Invit uden anden god melding

P	1♠
2♣	2	RK. 5-4 i spar-ruder. Svarer melder nu 2/2♠, der passes/flyttes til 2♠ med svag hånd.
	2	RK. 5-4 i spar-hjerter. Svarer melder 2♠ der passes med svag hånd
	2♠	IK. Svag
	2U	RK. Slutkontrakt 3♠/3U/4♠
	3♣	RK. Trialbid
	3	RK. Trialbid
	3	RK. Trialbid
	3♠	IK. Invit uden anden god melding

Her er valgt at spille med trialbids som om der er meldt 1M-2M. Anden betydning af meldingerne kan selvfølgelig aftales.

Overvej om spring til 3m stadig skal være Omvendt Bergen og overvej hvad P-1M-2U betyder.

(2) Hvad gør svarer med 10-11hp med 6f i klør? Den mest umiddelbare løsning er at svarer genmelder sin klørfarve: P-1M-2♣-2M-3♣ er for at spille.

Finesser ved Omvendt Bergen og Omvendt Toronto
Efter åbning 1M i 3. eller 4. hånd er der vel ingen grund til at spille begge konventioner?

At spille begge dele giver faktisk en elegant præcisering af meldingerne:

P    1
2♣       RK. 10-12p. 3f-støtte
2       IK. 6-9p. 3f-støtte
3♣       RK. 10-12p. 4f-støtte
3       RK. 6-9p. 4f-støtte
3       IK. 0-5p. 4f-støtte

P    1♠
2♣       RK. 10-12p. 3f-støtte
2♠       IK. 6-9p. 3f-støtte
3♣       RK. 10-12p. 4f-støtte
3       RK. 6-9p. 4f-støtte
3♠       RK. 0-5p. 4f-støtte

Når 2. hånd blander sig
Mange muligheder for aftaler.
Her skal foreslås
1. Alle meldinger bevarer deres betydning efter dobling
2. Efter indmelding bevarer spring til 3♣/3 deres betydning.
3. Efter indmelding viser overmelding i modstandernes farve tilpasning og styrke til at spille på mindst lavest mulige niveau
4. Efter indmelding er 2U/3U naturlig med 10-12/13-15 uden tilpasning.

Man kan også lade alle spring efter indmelding være uændrede
Man kan også lade 1M-2x-2U være uændret
Osv

Hvad bruger man forresten 1-2♠ og 1♠-3 til?
Forslag:
Spring til 2♠ viser en svag hånd med 6f uden hjerterstøtte
Spring til 3 viser 6/7f i hjerter uden sparstøtte med hånd der ikke er stærk nok til at melde 2-o-1.