Diskussionsemner

2018-12-02 Spærremeldinger

♠T9XX/KDBT9XX/x/♣x. 6 tabere efter 1-2-3-reglen meldes 2-3-4.
Aktuelt meldte jeg 4 i lige zonestilling. Med en sidefarve i spar. Som jeg i parentes bemærket ikke anser for interessant med min aktuelle hjerterfarve.
Hvad med ♠x/KDBT9XX/x/♣Kxxx. 5 tabere efter 1-2-3-reglen meldes 3-4-(5). Stadig kun 7f
Men jeg skal have en 8-farve for at melde på 4-trinnet i 1. og 2. hånd?

Og jeg skal have en ægte kontrol (=K) for at vise denne efter en trumfdameforespørgsel/5U?
Jeg var ikke spor ked af min hånd og tænkte en klørkontrol var værd at vise. Måske var det lige hvad der skulle til storeslem.

6U var den perfekte kontrakt med 8 hjerterstik og 2*EK i minor og ♠K beskyttet for gennemspil.
Jeg forstår godt skuffelsen når makker ikke leverer varen.

Jeg ved godt det er makker man spærrer for  af og til.
Af og til spærrer man også for modstanderne.
Så jeg synes det er meget restriktivt, hvis kravene skal være f.eks

2-trin=6f, 3-trin=7f, 4-trin=8f
Spær efter 1-2-3-reglen? Eller 2-3-reglen? Eller en anden regel.

Jeg finder det meget mere nyttigt at man holder sig til aftalte taberregel end krav om specifik farvelængde. At åbne med 3♣ alene u.z. i 1. hånd med ♠x/xx/Txxx/♣EKxxxx vil jeg nødig lade være med.

For mange krav og spærremeldingerne bliver sjældnere og man bliver mindre farlige for modstanderne. Måske også mindre farlig for makker 🙂
Til gengæld kan makker mere præcist regne med hvad spærremelder har og bedre bedømme delkontrakt/game/slem

Skal et cuebid efter trumfdamespørgemelding/5U vise en ægte kontrol (=konge)? Der kan konstrueres eksempler hvor singletonvisning er godt og hvor kongevisning er godt. Hvis du foretrækker konger, er det ok med mig.

2018-12-02 Finesser ved Omvendt Bergen og Omvendt Toronto
Omvendt Toronto(OT) spiller vi i både 3. og 4. hånd.
Spiller vi stadig Omvendt Bergen(OB), når OT? Man kan argumentere for at det er der ingen grund til mere.
Det tænker jeg alligevel der er. Man får nu mulighed for at skelne mellem 10-11(12) med 3f-støtte og 4f-støtte ved at melde henholdsvis 2♣ og 3♣ og den spærrende 3er stadig nyttig.
Hvad med svarhånden med 9-11hp og langfarve i klør uden sparstøtte? En sådan hånd melder 2♣ og følger op med 3♣ hvis muligt.

2018-11-26 Lidt at melde

V/Ingen
♠ E97		♠ 543
 EKB62		 T43
 EK86		 T5
♣ D		♣ E8752
V/Alle
♠ EK5		♠K82
 EDBT65	K73
 K5		D763
♣ E8		♣T43

V	N	Ø	S
2♣*	P	2*	P
2	P	3*1	P
3♠*	P	4	AP

*1: Transfer til hjerter. Positiv hånd med es. Se Forbedrede majorstøttemeldinger i K2
V/Ingen
♠ D		♠ 873
 ET9843	 DB7
 ET		 KD982
♣ DBT8		♣ E6
V/Alle
♠ EB5		♠ K82
 EDBT65	 K73
 K5		 D763
♣ E8		♣ T43

V	N	Ø	S
1	P	2	P
4	AP

Nej, vest har ikke en K2-åbning
Nord åbner med en svag 2

N/ØV
♠ EKDB32	♠ T94
 ET7		 D
 3		 DT82
♣ K97		♣ EDB84

2018-11-26 Forbedrede majorstøttemeldinger i K2

Her med transfer til 3M = god støtte med es, Ledig 3m-melding=supersvag med 5f i modsat major og 2U=Alle 5-8-hænder uden støtte.

Svarkomplekser efter 2♣-2-2 og 2♣-2-2♠

2♣	2
2H	2♠	RK. Herbert. Oftest 0-4
	2U	IK. 5-8
	3♣	RK. 0-4. 5f i spar
	3	GK. Hjerterfit og es
	3	IK. Hjerterfit og 0-1 stik
	3♠	GK. Splinter. 0-1 kontroller. Ikke es
	3U	GK. 9-11
	4♣	GK. Splinter. 0-1 kontroller. Ikke es
	4	GK. Splinter. 0-1 kontroller. Ikke es


2♣	2
2S	2U	IK. 5-8
	3♣	RK. Herbert. Oftest 0-4
	3	RK. 0-4. 5f i spar
	3	GK. Sparfit og es
	3♠	IK. Sparfit og 0-1 stik
	3U	GK. 9-11
	4♣	GK. Splinter. 0-1 kontroller. Ikke es
	4	GK. Splinter. 0-1 kontroller. Ikke es
	4	GK. Splinter. 0-1 kontroller. Ikke es

Man kan selvfølgelig overveje at bruge 2U til at vise majorfit og så bruge sit sædvanlige svarkompleks.
Den væsentligste indvending er at med en semipositiv hånd hos åbner uden støtte er der ikke nødvendigvis nogen beskrivende melding og endestationen med minimum hos åbner bliver 3M uden tilpasning.
Dernæst vil det oftest være den stærke hånd der forsøger at lokalisere svarers nøglekort, ikke i så høj grad en dialog mellem to åbningshænder.

Bemærk at svarer nu får en ekstra lejlighed til at vise en 5f i major så der kan differentieres mellem ultrasvag hånd med 7-farve der vises ved direkte spring til 3R/3H og ultrasvag hånd med 5/6f

V/Ingen
♠ EKxxxx	♠ x
 Exx		 xxxxxx
 EKx		 Dxx
♣ E		♣ xxx

V    N    Ø    S
2♣*   P    2*   P
2♠   P    3*3  P
4   AP

Hvor svært kan det være?

Spiller man Lauge, finder man nok også ud af at lande i 4

2018-11-27 Mixed cuebids

Ø/NS
♠ KB9		♠ E74
 KD5		 ET962
 EDB98		 K
♣ ET		♣ K864

Ø	S	V	N
1	P	2*1	P
2	P	3	P
3♠*2	P	4♣*2	P
4*2	P	4U*3	P
5*4	P	5U*5	P
6*	P	7U	AP	

1: GK. 2-o-1
2: Cuebids
3: 1430
4: 2/5 esser uden D
5: Vi har alle esserne og D
6: ? Første cuebid viste blot kontrol. Nu må det vel være K

Hvis første cuebid er i makkers naturligt meldte farve loves ægte kontrol, ikke S/R. Undtagelse: Blank E/K

En esløs hånd kan ikke starte en cuebidserie, medmindre makker er meget stærk, dvs jævn med 20+ eller skæv stærk hånd der åbner 2♣.

2018-11-26 Værsko at melde

NS/Ø
♠ ED9		♠ B7
 KT872		 ED654
 D742		 6
♣ 4		♣ EB852

 

2018-11-26 Svarers 1. melding

Vi mangler måske lige at runde af:

 • 2. hånd dobler
  1. Hænder med 10hp redobler. Melder hånden i næste runde, er ny farve rundekrav.
  2. Dog er ny farve på 1-trinnet uændret rundekrav og ubegrænset.
  3. 2-o-1 benyttes ikke efter dobling. Ny farve på 2-trinnet uden spring viser 6-9 med (5)6-farve. Meldingen er ikke krav.
  4. 1U viser ca 7-10.
  5. Alle spring spilles med uændret betydning.
 • 2. hånd melder 1U
  ?

Er det sådan vi gør og hvad skal der stå ved spørgsmålstegnet?

2018-11-26 Fik vi vedtaget Nilsland?

Sanssystemer
1. Simpelt sanssystem. ASNÆS hvor alle spring er krav fraset 1U-3m der viser HHxxxx
2. Nilsland
3. Multi + tvetydig dobling afhængig af åbningsstyrke 1U. Kan være 15hp=stærk. Vi spiller Ekrens svar efter 1U-2K-P-?
4. Gerber?

ggggggggggggggggggggggggggggggg

Svarers 2. melding efter 1-1U, 1♠-1U og 1-1♠
1. Meldinger til og med 2 træk i åbningsfarven er præference/egen farve med 6-9. Ikke krav
2. Med 10-12 meldes 2U eller makkers farve støttes til 3-trinnet
3. Med 6-9 uden tilpasning med egen uvist langfarve meldes 3x
Disse principper gælder i det store og held også efter en 2♣ Gazzilli

Bemærk:
Hvis 1♠-3 = Inviterende hånd med 6+hjertere uden 2-o-1-styrke, er der kun grund til at melde videre med godt tillæg og 3f-støtte efter 1♠-1U-2♣-2 og 1♠-1U-2-2. Svarer har ikke en maximumhånd med 6f.

2-o-1
Med jævn hånd med 15-17 er “bogmeldingen 3U efter 1-2♣. En eventuel majorfit skal nu lokaliseres på 4-trinnet!

Forslag
1-2♣-2/2♠ viser altid tillæg 15+. Vil oftest være en jævn hånd med 15-17. Sjældnere en revershånd/marmichånd
Svarer støtter ruder på 3-trinnet, hvis relevant og åbner melder 3U med 3f

Fast Arrival

1M-2X-3M viser ikke ekstra, men en gående farve

Ændret forsvar mod åbning 1K doubleton?

1♣-2 : Michaels
1♣-2♣ : Naturlig

4. farve
1♣-1-1-1♠ : rk, 4f. Hvad er 2♠ i næste runde
1♣-1-1-2♠ : ?

Splinter
1. Alle spring efter 2-o-1
2. Alle spring efter 1M til og med åbners 2. melding

1X-1U
2X/2Y-3Z = Svag med 6f uden tilpasning. Hvis 10-12 støttes til 3 træk i åbners farve eller meldes 2U. Hvis game sigtes mod 3U, ikke 5m

NS/V
♠ KDB6		♠ E
 D8		 EKT4
 962		 EK8543
♣ E852		♣ T4N/NS
♠ DT32		♠ EB8
 DB86		 K9543
 9874		 DB3
♣ E		♣ K8