Nilslands slinkningar
2018-10-17/2019-09-13/(2021-02-13) tf

Flugtsystem efter dobling af konstruktiv åbning/indmelding 1U opfundet af Mats Nilsland i 80’erne eller tidligere.
Bemærk at man uændret kan spille sit vanlige sanssystem fra 2♠ og opefter.

1U-D -P : Kræver RD. To-farvet flugt/inviterende hånd med 5f major eller ønske om at spille 1URD
   RD : Kræver 2♣. Svarer passer eller melder egen farve på 2-trinnet for at spille
   2♣ : IK.Svagt med klør og ruder
   2: IK. Svagt med ruder og hjerter
   2: IK. Svagt med hjerter og spar
   2♠ : RK. Din vanligvis valgte betydning af meldingen(1)

Åbner kan overveje at melde egen 5f efter makkers pas, men går så måske glip af en indtægtsgivende straf eller redoblet 1U.

(1) I basal Nilsland viser meldingen 4-4 i spar og klør. Pladskrævende og hvis der ikke er sparfit, spiller man måske 3♣D i stedet for 2♣D.

1U-D -P -P
RD-P -P  : Det kan blive dyrt
   2♣  : Klør og en major.(2) Åbner melder 2H med doubleton i klør
   2: IK. Ruder og spar
   2: IK. Invit med 5f i hjerter
   2♠  : IK. Invit med 5f i spar

(2) Uden ændringen beskrevet i (1) vil man her entydigt vise 4-4 i klør og hjerter og er altid garanteret at kunne finde bedste fit eller misfit.

1U-D -RD-P
2♣-P -P  : For at spille
   2: For at spille
   2: For at spille
   2♠  : For at spille

Der gøres ikke meget ud af meldingerne efter meldeforløbet 1U-P-P-D. Nogle steder beskrives en obligatorisk redobling fra åbner med doubleton i spar. Når man har det på repertoiret bliver de følgende meldinger i tråd med resten af Nielslandkomplekserne:

1U-P -P -D
P     : 3/4/(5)f i spar
RD     : Doubleton i spar
1U-P -P -D
P -P -P  : Ikke noget bedre forslag
   RD  : Kræver 2♣ for at spille i egen langfarve
   2♣  : Svagt. Klør og en anden farve
   2: Svagt. Ruder og en major
   2: Svagt. Major

Bemærk at muligheden for at passe og efterfølgende redoble er forsvundet. Der er derfor ikke længere plads til at skelne mellem 2-farvede hænder med sammenhængende farver kontra ikke sammenhængende farver.

1U-P -P -D
RD-P -P -P : God kontrakt
    -2♣ : Stop. Forhåbentlig bedste kontrakt
    -2 : Stop. Forhåbentlig bedste kontrakt
    -2 : Stop. Forhåbentlig bedste kontrakt
    -2♠ : Stop. 5f. Kunne også have overført i 1. runde men undladt af dunkle taktiske årsager

Melder modstanderne andet end dobler/pas i disse meldeforløb ændres til vanlige konkurrerende principper.