Simpelt sanssystem

2018-10-05: 1. udgave/tf
2019-09-22: Gennemskrevet. Eneste betydende ændring spring til 3m invit med HHxxxx, spring til 3M gk med 6f(5f efter indmelding). Væsentlige mangler: Definitioner af doblinger efter 2U/3U.
2019-11-08: Præcisering af meldinger efter svarers sparmelding: sans=lige længde eller flest rudere, klør=flest klør.

Et grundskelet til meldingerne efter 1U/2U/3U, når meldingerne viser styrke og (nogenlunde) jævn hånd.

 • Simpelt sanssystem spilles i alle meldeforløb hvor vores første naturlige sansmelding viser en jævn hånd

  1. Åbning 1U/2U
  2. Når åbning 2X er stærk/kan være stærk og efterfølges af 2U/3U
  3. Indmelding 1U/2U/3U med eller uden spring, når meldingen viser styrke
  4. Nej, ikke efter svarers sansmelding efter oplysningsdobling
 • Billigste farvemelding
  1. Klør er altid majorsøgemelding
  2. Ruder og hjerter er overføring til major. Hvis åbner bryder relæ vises tillæg og 4f-fit
  3. Spar er minorsøgemelding med mindst 5f i minor. Bortset fra 1U-2♠ der kan være svag for at spille 3m, er svarer altid sleminteresseret. Svarer melder klør med doubleton ruder, sans med alle andre hænder.
 • Ny farve er naturlig
  1. Ny farve uden spring efter alle mellemhåndens meldinger undtaget dobler er konkurrerende. Modificeres hvis 2U er Lebensohl
  2. Ny farve med springe er ALTID naturlig og gamekrav med (5)6f uanset modstandernes meldinger. (ASNÆS konventionen: Alle Spring Naturlige Æfter Sans). Undtaget 3♣/3
  3. Spring i ny farve (og spring i sans) er uændret efter en frustran 2♣-søgemelding.
   (F.eks 1U-2♣-2-4♣ hvor 2♣ spørger efter major-4f og 2 benægter en sådan.)
 •  Der er en afvigelse fra ASNÆS:
  1. Spring til 3m er naturligt og inviterende med HHxxxx i minorfarven
  2. Spring til 3M er naturligt og gamekrav med 6f i majorfarven. Efter en indmelding i 2. hånd er springet stadig naturligt og gamekrav, men lover kun 5f.
 • Når mellemhånden dobler
  1. Spiller man store sans’er (15+) kan man ofte klare sig uden forsvar og blot ignorere doblingen.
  2. Spiller man små sans’er er det fornuftigt at have et forsvar og ændre betydningen af meldingerne på 2-trinnet og aftale betydningen af svarers Pas/Redobler. Vi(Rasmus og Tyge) spiller Nilslands slinkningar
  3. Efter 1U og også 2U/3U vil mellemhåndens dobling ofte være konventionel. Overvej om det er nødvendigt at have et særligt forsvar eller doblingen blot ignoreres. Men KISS
  4. Spiller man et flugtsystem, er der ingen grund til at ændre betydningen af meldingerne der ikke reserveres til flugtsystemet. Svarer kan have en fornuftig hånd, måske så fornuftig at man ønsker at melde egen udgang alene i.z. fremfor en utilstrækkelig straf(1).

(1) Dette passer som fod i hose med at spille små sans’er, Nilsland og det her beskrevne sanssystem. Meldingerne til og med 2♥ er reserveret til Nilsland, meldingerne fra 2♠ og opefter er uændrede.

Meldingerne efter 1U

1U-2♣ : RK. Stayman
2 : RK. Overføring til hjerter
2  : RK. Overføring til spar
2♠  : RK. Overføring til minor
2U  : IK. Invit
3♣  : IK. HHxxxx i klør
3  : IK. HHxxxx i ruder
3 : GK. Sleminvit med 6f i hjerter
3♠  : GK. Sleminvit med 6f i spar
3U  : GK. For at spille
4♣  : GK. 6f i klør. Sleminvit
4 : GK. 6f i ruder. Sleminvit
4 : GK. 6f i hjerter
4♠  : GK. 6f i spar
4U  : GK. Invit til 6U
5♣  : GK. For at spille
5  : GK. For at spille
5 : GK. Meld 6H med to tophonnører
5♠  : GK. Meld 6S med to tophonnører
5U  : GRK. Invit til 7U

Svarer kan vælge hvilken hånd der skal spille en majorkontrakt. Når egoistiske ønsker om at blive spilfører undertrykkes, vil man typisk vælge at overføre overfor en 15-17-sans mens det kan være mere usikkert hvilken hånd der bedst spiller kontrakten overfor en 12-14-sans. Og uanset sansinterval, holder et befriende spring til 4M bedre modstanderne væk end en transfermelding på 2-trinnet.

Stayman 2♣
I denne variant er alle meldesekvenser mindst inviterende undtaget 1U-2♣-2-2 der er svagt og kræver majorpræference.

1U-2♣
2  : Benægter 4f i major
2  : 4f i hjerter
2♠  : 4f i spar, ikke 4f i hjerter

1U-2♣
2-2 : IK. Kræver majorpræference
  2♠ : IK. Inviterende hånd med 5-4 i spar-hjerter
  2U : IK. Invitation til 3U
  3♣ : GK. 5f i klør og 4f i major. Mindst mild sleminteresse
  3 : GK. 5f i ruder og 4f i major. Mindst mild sleminteresse

1U-2♣
2-2♠ : RK. 4f i spar. "Hvilemelding". F.eks sleminteresse, hvis åbner har spar
  2U : IK. Invit med 4f i spar
  3♣ : GK. 5f i klør og 4f i spar. Mindst mild sleminteresse
  3 : GK. 5f i ruder og 4f i spar. Mindst mild sleminteresse

1U-2♣
2♠-2U : IK. Invit med 4f i hjerter
  3♣ : GK. 5f i klør (og 4f i hjerter?). Mindst mild sleminteresse
  3 : GK. 5f i ruder (og 4f i hjerter?). Mindst mild sleminteresse

Åbner ignorerer en dobling fra 4. hånd. Tilpas betydningen af pas og redobler efter generel tilgang til doblinger.
Der er meldinger der ikke er definerede (aargh!) her. F.eks kunne 1U-2♣-2♠-3 bruges til at vise en sleminteresseret hånd med spar. Andre forslag?
Man kunne også lade meldeforløbene 1U-2♣-2M-3m vise 5f i minor med mild sleminteresse uden at love majorfarve

 • Transfers 2/2
  1. Transfer efterfulgt af ny farve på 3-trinnet er GK mef 5-4
  2. Eneste mulighed for transfer efterfulgt af ny farve på 2-trinnet er 1U-2-2-2♠ der viser mindst en inviterende hånd med 5-4 i hjerter-spar. Meldingen er RK
  3. Med minimum og 4f-støtte springes til 3 træk i transferfarven(2).
  4. Med maximum og 4f-støtte meldes feature under 3 træk i transferfarven. Melder svarer farve under transferfarven, meldes 3 træk i denne (“retransfer”)

(2) Tilpasset “Loven” og passer bedst med små sans’er. Har åbner en stærk sans er der ofte ikke helt så meget grund til at spærre for modstanderne hvor en anden almindelige metode er at springet til 3 træk med maximum og god fit. Eller farvemeldingerne under 3 træk i farven viser maximum og korthed.
Selvom man sværger til “Loven” er man ikke forpligtiget til altid at tvinge meldingerne på 3-trinnet. Hvem ved, måske kan man købe kontrakten på 2-trinnet og 8 stik i 2♠ er vel bedre end i 3♠. Så udvis lidt forsigtighed med jævne minimumshænder med 4f-støtte.

Minor 2♠

Meldingen viser en hånd der vil spille 3m eller en gamegående hånd med 5+4+ i minor og 3f i major.

1U-2♠
2U  : Lige længde eller flest rudere
3♣  : Flest klør

1U-2♠
2U-3♣ : IK. Slutkontrakt
  3 : IK. Slutkontrakt
  3 : GK. 1=3=5=4 eller1=3=4=5
  3♠ : GK. 3=1=5=4 eller3=1=4=5

1U-2♠
3♣-P : IK. Slutkontrakt
  3 : IK. Slutkontrakt
  3 : GK. 3=1=5=4 eller1=3=4=5
  3♠ : GK. 1=3=5=4 eller3=1=4=5

I de fleste flugtsystemer efter 1U-D er der ikke meget brug for meldingen 2♠, hvorfor denne uden større ændringer kan bibeholdes som minorvisende.
Masser af muligheder for andre aftaler.

Spring til 3 og 4 træk i farve
ASNÆS. Alle spring er naturlige og gamekrav, uændrede efter modstandernes meldinger. Undtaget spring til 3m, der viser en inviterende hånd med HHxxxx i minorfarven. Spring til 3M er gk med 6f uden mellemhånden melder. Melder mellemhånden, loves kun 5f.

1U-3♣ : Invit til 3U med HHxxxx
 -3 : Invit til 3U med HHxxxx
 -3 : GK. 6f
 -3♠ : GK. 6f
 -4♣ : GK. 6f
 -4 : GK. 6f

(3) Der er masser af andre konventionelle systemer beskrevet for disse meldinger.
Og kan være masser af fornuft i at lade meldingerne vise inviterende/spærrende hænder.
Den Haff’ske ombytning så 1U-transfer til hjerter/spar-X-3M er krav og 1U-3M er invit kan også være fornuftig.
Og måske skal man lade være med at lave så mange transfers for modstanderne melder også og pludselig har de fundet et godt offer i 4♠ de aldrig ville have fundet efter et meldeforløb som 1U-4. Spiller man med små sans’er er det i øvrigt ikke så interessant at overføre til åbningshånden. Det er ikke nødvendigvis den stærke og ikke nødvendigvis den bedste hånd til at spille slutkontrakten.
Og måske ville det være rart at få gode gamle Gerber tilbage. I så fald kan man ikke direkte invitere til slem med 6f i klør, men må melde f.eks 1U-2♣-2X-3♣.

Pick your poison.

5-4 i major
Efter åbning 1U meldes efter nedenstående skema. Det er altid muligt at stoppe under udgang uden tilstrækkelige værdier.

 1. 1U-2♣-2-2♠ viser en inviterende hånd med 5-4 i spar-hjerter. Meldingen må passes.
 2. 1U-2-2-2♠ viser mindst en inviterende hånd med 5-4 i hjerter-spar. Meldingen er RK
 3. 1U-2-2♠-3 er gamekrav med 5-4 i spar-hjerter, kan man altid stoppe på passende niveau.
 4. 1U-2♣-2-2 er svagt og kræver pas/2♠. 2 lover ikke 5-4
 • Svaret 2U
  • Grundlæggende naturlig og inviterende i Simpelt Sanssystem.
  • Kan uden større systemændringer aftales at være Lebensohl, hvis mellemhånden blander sig med en farvemelding på 2-trinnet. IKKE efter mellemhåndens dobling.

 

 • Doblinger
  • Alle doblinger i direkte position er straforienterede.
  • Dobling af kunstig melding lover værdier i den doblede farve.
  • “Genåbningsdobling” er oplysning.
  • En spillers første dobling er altid konkurrence
  • Alle doblinger er straf.
  • Svarers 2U er Lebensohl.
  • Svarers 2U er scrambling.

Et hav af muligheder. Vælg selv.

Meldingerne efter 2U

Amerikansk Stayman 2♣

2U-3♣
3  : 4f i major
3  : 5f i hjerter
3♠  : 5f i spar
3U  : Ingen 4f i major

2U-3♣
3-3 : 4f i spar
  3♠ : 4f i hjerter
  3U : GK. Søgte 5-3-fit
  4 : GK. 4-4 i major
 • Transfers 3/3
  1. Åbner cuebidder med fit og gode kontroller(4)
  2. Åbner melder 3U med Hxx i svarers farve
  3. Åbner melder blot transferfarven hvis han ikke kan melde efter 1. eller 2.
  4. Transfer efterfulgt af ny lavere farve på 4-trinnet er naturlig/cuebid? Skal aftales
  5. Med 5-4 i hjerter-spar overføres til hjerter og meldes om muligt 3♠, hvis åbner melder 3.
  6. Med 5-4 i spar-hjerter overførest til spar og meldes 4 efter makkers 3♠.
   Alternativt meldes 3♣ for at vise hånden som en 4-4 majorhånd

(4) Ønsker man at en svag hånd altid kan stoppe i 3M må man aftale at dette er eneste tilladte svar. Spilles som her beskrevet, havner man af og til i 4M på underlødige værdier(Er det noget nyt?)

Minor 3♠
Meldingen viser altid (4)5+4+ i minor. Åbner melder 3U med lige længde eller flest rudere og 4♣ med længst klør.

 • Doblinger
  1. Modstandernes doblinger ignoreres. Redobler er strafinteresse
  2. Egne doblinger er strafdoblinger?

Meldingerne efter 3U
Svarer har oftest sleminteresse, hvis der meldes efter 3U.

Majorsøgemelding 4♣

3U-4♣
4  : GK. 4f i ruder(5)
4  : GK. 4f i hjerter
4♠  : GK. 4f i spar
4U  : GK. 4f i klør

3U-4♣ 
4-4 : GK. 4f i hjerter
  4♠ : GK. 4f i spar
  4U : GK. Kvantitativ invit til 6U

(5) Her blot 4-farver fra neden. Mere avancerede definitioner af meldingerne vil være nyttigt.  En tilpasset Amerikansk Stayman er en mulighed, men kan ikke spilles krydsvendt, hvis man ønsker at holde meldingerne på 4-trinnet.

Transfers 4/4
Sansmelder bør ikke bryde relæet. Transfermelder kan være svag.

Minor 4♠
Meldingen viser altid (4)5+4+ i minor og sleminteresse. Åbner melder 4U med lige længde eller flest rudere og 5♣ med flest klør.

Doblinger
Modstandernes doblinger ignoreres. Redobler er strafinteresse