Naturkogebogen

Diverse forslag til valg af naturlige metoder. Og håndtering af tilbagevendende problemer som grundbøgerne oftest let og elegant springer over.

Vælg dine opskrifter eller lav dine egne.

I: Åbning 1 træk i farve

2021-05-23/tf
Indtil 70’erne krævede man en vis kvalitet før en farve var meldbar og 1♣ var standardmeldingen hvis man havde en åbningshånd uden meldbar farve. Nu om dage ser man stort på farvekvaliteten og åbner næsten udelukkende efter farvelængde.

De almindeligste metoder hvor grundtanken er at der åbnes med højeste 5f og laveste 4f
    1. 5f i major, bedste minor. Hvis man har 3-3 i minor meldes den stærkeste farve. En ulempe at det efter åbning 1 er svært at finde en klørtilpasning. Nogle udstrækker princippet til at åbne med honnørstærkeste minor uanset om der er 3-3 eller 3-2. En defensiv åbningsmelding. Kunne være modstanderne fik spillet.
    2. 5f i major, laveste 3f i minor. Der er nu bedre styr på minorlængderne.
    3. 5f i major, 4f i ruder, 2f i klør. Ærlige folk.
    4. 5f i spar, 4f i alle andre farver. Dog åbnes 1♣ med 4=4=4=3. Ren Dansk Bridge Standard.
    5. 4f i alle farver. Acol style, populært i Jylland

Der findes talrige andre og mindre udbredte tilgange til åbning et træk i farve. F.eks genopfindes jævnligt 4-farve-åbning oppefra fra Goren-tiden. I hvert fald med 4-4 i major-minor.

5332

Med 5f i major og med points der svarer til ens sansåbning må man vælge: Enten åbnes med 1U og majorfarven forsvinder måske. Eller der åbnes med et træk i majorfarven og dribles i en anden lavere farve i næste runde.
Dette skal gøres uden mærkbar tøven!
Rigtig mange par klarer elegant dette problem ved at åbne med majorfarven og efter svarers melding holde en mærkbar pause for derefter melde ny lavere farve.
Væn dig til ved udspil eller før makkers udspil at spørge spilfører om bordet har vist 5332!
Væn dig også til at have bestemt dig for din næste melding, uanset hvilken farvemelding svarer afgiver!

4441

Åbner du med laveste 4-farve med sort singleton, har du et problem når makker selvfølgelig melder den farve du har singleton i. Du har ikke nogen korrekt melding i et naturligt system.
Flere mere eller mindre uappetitlige metoder kan anvendes.
1. Afhængigt af dine sansintervaller, kan du vælge at åbne med 1U eller åbne med laveste farve og genmelde 1U/2U
2. Åbn med næsthøjeste farve og meld i næste runde ny lavere farve. Du har nu vist 5-4. Hvis du med 4=4=4=1 åbner 1, vil du talrige gange ende med at spille en hjerterkontrakt på en 4-3-fit.
3. Åbn med laveste farve og genmeld farven hvis makker melder din singleton! Dette vil forbavsende ofte gå godt. Og hvis din kløråbning lover (2)3-farve, har du vel ikke vist mere end 4-farve 🙂

Hænder uden singleton

7222, 6322, 5422, 5332, 4432, 4443.
De sidste 3 fordelinger er velkendte som “jævne hænder”. Hvad med de 3 andre?
Midt i 10’erne og måske også nu, var/er der en tendens hos topspillere til at åbne hvad som helst som jævne hænder. Overraskende for både makker og modstandere, somme tider gode resultater, somme tider en brændt slem.
Hvorom alting er kan de mere “skæve jævne hænder” overvejes at åbnes/genmeldes i sans.

5-4 i klør-ruder

Med en god ruderfarve og en sløj klørfarve åbner du 1♣. Makker melder den majorfarve du har points i så du genmelder uden entusiasme 2♣…
Goren havde faktisk en pointe her, at man undtagelsesvis kan åbne 1 og genmelde 2♣ på en sådan hånd. Det giver selvfølgelig en forkert beskrivelse af fordelingen og minorslemmer bliver ikke meldt på en 5-3-fit i klør og bliver meldt på en 4-3-fit i ruder. Men hvis man ikke er i slemzonen, går det næppe galt.

5-5 i sort

5-farver fra oven. Hvad er problemet? Tja, du får næppe vist meget fordeling og klørslemmen forsvandt i det blå.
Når modstanderne melder i 2. hånd er det selvfølgelig rart at have fået vist sparfarven. Men det er ikke altid de gør det. Og har man en halvstærk hånd kan man måske få meldt spar 2 gange efter kløråbningen.
Valget mellem 1♣ og 1♠ må afhænge af styrke og zonestilling. Minimum og iz tenderer mod 1♠. Tillæg og uz tenderer mod 1♣.

5-6 hvor laveste farve er længst

Uden reversstyrke står valget mellem at åbne med 5-farven og melde den lavere farve i næste runde og dermed have vist 9 af håndens kort. (Lad endelig være med at tøve i anden runde. Makker kunne misforstå det som 5332!)
Eller åbne med den laveste farve og genmelde denne. Så har du vist enten 6f eller 5-4 uden reversstyrke.

Morale 1: Vælg og aftal dine metoder med din makker
Morale 2: Beslut dig på forhånd for din anden melding efter de mest almindelige svar fra makker(=Alle svar uden spring)

Et eksempel:

Østs hånd:
	S xx
	H EDx
	R Exxx
	K Exxx

A. Meldingerne går:

V	N	Ø	S
1♠	P	2♣	P
2*1	P	3U	AP

*1: Efter nogen betænkning.

B. Vi prøver igen:

V	N	Ø	S
1♠	P	2♣	P
2*1	P	3*2	P
3♠*2	P	4U*3	P
5♠*4	P	6	AP

*1: A tempo
*2: Cuebid
*3: 1430
*4: 2 esser og trumf dame

Hvad skete der her?

I A er øst i tvivl om ruderlængden, slem er langt væk uden fit og vi stopper i 3U med disse hænder:

♠ EDBxx		♠ xx
 Kxx		 EDx
 KDx		 Exxx
♣ Dx		♣ Exxx

I B er hun sikker på makker har 4f i ruder og så er der en fit til slem, måske ikke oplagt, men sandsynligvis absolut med chancer:

♠ EDBxx		♠ xx
 Kx		 EDx
 KDxx		 Exxx
♣ Dx		♣ Exxx

Dejligt at have systemet i orden?

Svarers 1. melding

2021-05-24
Hovedparten af Danmarks bridgespillere spiller traditionelt 1-0-1=6+ og 2-o-1=10+. Det er, fraset en enkelt undtagelse, udgangspunktet i det følgende.

2-0-1

2-0-1 gamekrav? Ikke særligt populært i Danmark. Giver fordele og ulemper. I uforstyrrede meldeforløb får man god plads til at udveksle oplysninger og undersøge om man skal i slem eller ikke.
2-o-1 kræver at man justerer svaret 1U til ca 6-11. Mange forskellige måder at gøre det på og varierende om meldingen er RK eller ej.
Hvis du ikke vil investere meget i dit system, skal du ikke spille 2-o-1. Meldeforløb hvor du besvarer makkers åbning med 2-o-1 eller 1U forekommer typisk en eller to gange på en aften.

1♣-1U

Du bør overveje hvad meldingen 1♣-1U betyder. Uden aftaler bør der være 4f i klør og ingen anden farve at melde. Men hvad med 4333-hænder i det hele taget? Ikke nødvendigvis interessant at vise en 4-farve.

Inviterende hænder med 4f i major og længere minor

Husk at inviterende hænder melder 4f i major på 1-trinnet før længere minorfarve på 2-trinnet.
Lige så vigtigt at huske, hænder med gamestyrke melder længste farve først på 1- eller 2-trinnet. IKKE kortere major på 1-trinnet.

Svarhænder med 6f i major

Enkeltspring i ny farve viser klassisk en stærk hånd. Usædvanligt i moderne bridge. I dag viser enkeltspring til 2M typisk svage hænder med 6-farve. Hvor svage? Der er forskellige skoler:

Den ultrasvage, der bedst kombineres med svaghed over hele linien. Med stærk hånd må man via ny farve.

(A)
1m	2M:	IK, 0-4, 6f

1m	1M
1x/2x	2M:	IK, 5-9, 5f 
	3M:	IK, 10-12

Den lidt stærkere hvor genmelding af majorfarven viser en inviterende hånd lidt svagere end normalt

(B)
1m	2M:	IK, 5-8, 6f
	
1m	1M
1x/2x	2M:	IK, 9-11
	3M:	GK, 12+

Nogle forsøger at kombinere svage og stærke meldinger.

(C)
1m	2M:	IK, 0-4, 6f

1m	1M
1x/2x	2M:	IK, 9-11, 5f 
	3M:	IK, 12+

Hvis du kan lide (C) så velbekomme. Men hvad gør du med 5-8? i anden runde?

Når du har holdt åbent med en svag hånd med 5f i major, er det kun i (A) du kan tillade dig at genmelde din majorfarve fremfor en præference.

Når springet til 3M er krav, er det ofte aftalt at farven fastsættes som trumf. Så med en hullet farve, må man melde ny farve før man genmelder sin majorfarve.

Spring i ny farve

Disse spring vil ofte, særligt efter åbning 1/1♠, være tildelt konventionel betydning. Måske minisplint efter minoråbning, Bergen, Omvendt bergen, Splinter, Woidwood.

Hvad med denne praktiske tilgang: Efter minoråbning er alle spring i major naturlige på hænder med mindre end 10hp, men med tabere til at spille på det meldte niveau. 3-trinnet=8 tabere, 4-trinnet=7 tabere. Brug 24-reglen (24 minus egne tabere minus åbners tabere(typisk 7)=Spilleniveau)

Hvad med meldeforløbene 1-2♠, 1♠-3? Spiller du fitbids er disse meldinger formentlig definerede som sådanne. Hvis ikke, så hvorfor ikke vedtage de er naturlige semisvage hænder med langfarve.

Forslag 1: Medmindre andet er aftalt, viser spring i major efter åbning 1♣, 1, uanset om mellemhånden melder eller ej, svage hænder med langfarve, der forventer at kunne vinde kontrakten med 2-3 stik hos åbner.

1♠-4 vil du ofte have tildelt konventionel betydning. Hvad med 1-4♠? Syret. Man kunne vel have indledt med 1♠? Men hvad nu hvis der meldes ind, f.eks 1-2-4♠? Nu tror makker sikkert mere på en naturlig betydning.

Forslag: Lad alle meldeforløb 1-X-4♠ være naturlige.

Majorstøtte

Nogle grundbogsskrivere har advokeret for 1M-2M: 6-9, 3M: 10-12, 4M: 13-15.
Det kunne de ikke drømme om at spille selv.
Der er et hav af konventioner: Bergen, omvendt Bergen, Steens 2U, Bekkassin, fitbids, Splinter…
Take your pick.

Springstøtter

Spil med at enhver springstøtte, uanset modstandernes meldinger, viser svage hænder med ønske om at spille på det meldte niveau. Særligt ved minorstøtter skal hånden være så svag at den ikke tror på 3U over for 18-19.

Omvendt minor

Hvis du absolut skal, så spil med denne konvention. Som 2-o-1 fastslås det bekvemt at man skal i udgang på lavt niveau. Men meldingen forekommer måske hver 3. klubaften. Og når du har aftalt at åbningen 1♣ kun viser doubleton, forekommer meldeforløbet 1♣-2♣ aldrig. Og dog, 2m benægter ikke 4f i major så 4f i klør er tilstrækkelig. Og melder du først omvendt minor og finder siden en majorfit er du på 3-trinnet. Mon det er en fordel? Slutkontrakten bliver alligevel ofte 3U og så ved modstanderne da at der er klørfit.

JOMI (Jump Other Minor)

Måske kunne denne konvention bruges. Spring i modsat minor viser 10+ og benægter major4f. Svaghed er at man bør have 5f. Men man spærrer dog bedre end med en omvendt minor og er på det niveau man vil spille, hvis man har minimum.