RT-Gazzilli

Af Tyge Fogh
2018-08-23 1. udgave
2019-03-15 2. udgave. Gennemgribende revision. Alle svarhænder med 6-9 melder nu 2 efter en Gazzilli 2♣. Åbner melder kun 2♣ på hænder med (14)15+. Hænder med 5-4 i major-ruder/hjerter melder kun 2♣ med mindst inviterende værdier overfor 6-9, men melder ellers 2 træk i den sekundære farve og svarer inviterer med 10-11.
2019-03-19 Under diskussion tilføjet afsnittet “Når du ikke støtter med støtte”
2020-08-29 Præcisering af hvornår der fortsat meldes Gazzilli efter modstandernes indblanding.

Gazzilli er ikke en veldefineret konvention, men et meldekompleks hvor åbners 2♣ i meldeforløbene 1-1U-2♣, 1♠-1U-2♣ og 1-1♠-2♣ viser en hånd der vil i udgang, hvis svarer har 10-11hp.
Stedmoderbarnet bliver svage hænder med 5-4 i spar-klør der må passe til 1U eller genmelde 2♠.
Gazzilli giver bedst udbytte, hvis man spiller 2-o-1 og revidere betydningen af åbners øvrige meldinger efter indledningen 1-1U, 1-1♠ og 1♠-1U.

Pointintervaller

Vejledende. Hænderne kan som alle andre steder op- og nedgraderes alt efter fordeling, kvalitet af honnørpoint og placering af disse. Derfor undladt point i parentes i det følgende.

Grundlag for RT-Gazzilli
 • RT = Rasmus Nygaard Nielsen og Tyge Fogh
 • 2-o-1
 • 1♣-1U = 6-9, 1-1U = 6-9
 • 1/1♠-1U = 6-11. Meldingen er ikke rundekrav. 1U kan IKKE indeholde en majorstøtte.
 • Åbning 1M = 5f og 11+
 • Åbning 1U = 12-14. Sjældent 5f i major
 • Majorstøttekompleks efter princippet om at man støtter med støtte, også kaldet “Fornuftige majorstøttemeldinger”. Når svarhånden har 3f-støtte til åbningshånden, meldes ALDRIG 1U, men støttes straks på passende vis. Støt med støtte!

Gazzilli

  1. 2♣ er Gazzilli i meldeforløbene
   1-1♠-2♣
   1-1U-2♣
   1♠-1U-2♣.
  2. 2♣ er fortsat Gazzilli efter en eventuel melding fra 2. hånd, når svarer kan melde 1♠/1U
  3. Efter en dobling i 4. hånd viser RD en stærk hånd og 2♣ er naturlig.

Hvad mister man med 2♣ Gazzilli? Man kan ikke stå i 2♣
Hvad mister man med sansintervallet 6-11? Man kommer flere gange for højt i 2U og står flere gange passende lavt i 1U. Pick your poison.

Åbners melding efter 1-1♠, 1-1U og 1♠-1U
 • Med 11-13 melder åbner
  1. Pas efter svarers 1U
  2. 1U med jævn hånd og med 5-4 i major-klør efter svarers 1♠
  3. 2/2 med 5-4 i major-lavere farve
  4. 2M med 6farve
  5. 2♠ efter 1-1U. Meldingen viser 6-5 i hjerter-spar og er ikke krav
 • Med 14-15 melder åbner
  1. 2/2 med 5-4 i major-lavere farve
  2. Gazzilli 2♣ med alle andre hænder med 14-15(*)
  3. 2♠ efter 1-1U. Meldingen viser 6-5 i hjerter-spar og er ikke krav
 • Med 16+
  1. Gazzilli 2♣ uden anden systematisk melding. Hånden indeholder ikke stærke hænder med 5-5, ikke stærke ensidige hænder og ikke (efter 1-1♠) stærke hænder med sparstøtte.

(*) Man kan også aftale at melde 2 med 5-3-3-2 med 3f i ruder. Giver mindre præcise informationer om fordelingen, men fjerner noget af presset på 2♣ Gazzilli

Svarers melding efter åbners farvemelding på 2-trinnet

 • Efter 1U benyttes vanlige system, xy-sans
 • Efter Gazzilli 2♣
  1. Med 6-9 meldes ALTID 2
  2. Alle andre meldinger er GK
  3. Eneste undtagelse er 1♠-1U-2♣-2=5f med 6-9. Med støtte melder åbner ofte en gang til
 • Efter 1M-2/2 ny lavere farve og genmelding af åbningsfarven
  1. Præference til åbningsfarven og ny minor på 3-trinnet efter indledningen 1M-1U er svagt for at spille
  2. Obs 1-1♠-2-3♣ = 4. farve
  3. 1♠-1U-2-2 = 6-9 med 5f. Med støtte melder åbner ofte en gang til
  4. Genmelding af egen farve (1-1♠-2-2♠) er inviterende(*)
  5. 2U og støtte af makkers farve til 3trinnet er inviterende
  6. Spring til 3♠ (1♥-1♠-2/2-3♠) er gk. Fastlægger spar som trumf
 • Efter 1-1U-2♠ passes/præfereres til hjerter/meldes udgang

(*) Naturligt at være inviterende, når svarers genmelding 2 træk i egen farve er valgt at være inviterende. Naturligt at være svagt, hvis meldingen i andre sekvenser er svag.

 • Værd at bemærke
  1. Efter Gazzilli 2♣ afgiver svarer gk med 10-11 (10+ efter 1-1♠) (*)
  2. Efter Gazzilli 2♣ melder svarer ALTID 2 med 6-9. EN undtagelse: 1♠-1U-2♣-2 viser 5f og 6-9
  3. Efter åbners ny lavere farve inviterer svarer med 10-11
  4. Gazzilli 2♣ indeholder ALDRIG en minimumshånd med 5-4 i major-klør
  5. Med gode hænder med 6f i major og 14-15 fristes man ikke længere til at opvurdere hånden og springe til 3 træk i 2. runde. Hånden vises via en Gazzilli 2♣ efterfulgt af 2 træk i majorfarven

(*) Lige modsat første version af RT-Gazzili hvor hænder med 6-9 kunne støtte og genmelde egen farve udover at melde 2. Det gav kludrede meldeforløb hver gang åbner havde en svag hånd med major-klør. Begrænsningen at alle svarhænder med 6-9 ALTID melder 2 plus begrænsningen at svage hænder med major-klør IKKE melder 2♣ giver meget bedre mulighed for eventuelt at ende i en delkontrakt og bedre mulighed for at melde videre med stærk hånd efter 1-1♠-2♣

De videre meldinger efter Gazzilli 2♣
Efter svaret 2 er den eneste melding der viser 14-15 genmelding 2 træk i åbningsfarven.
Svarer kan med absolut ingen tilpasning forsøge at forbedre kontrakten med 2♠ (The impossible spade) der foreslår at spille på en 4-3-fit med tolerance for begge minor, med 2U der er forslag om at spille og oftest med længde i de umeldte farver. Endeligt 3m der viser 6f i minor og er for at spille.

 • Hvornår benyttes Gazzilli, når modstanderne melder ?
  1.  Når 2. hånd dobler
   1. Redobler viser 10+ med strafinteresse eller god minorfarve.
   2. 1♠ har uændret betydning. Åbner melder uændret Gazzilli
   3. 1U viser  8-11, særligt i.z. hvor en doblet delkontrakt ikke kan kompensere for egen udgang. Åbner melder uændret Gazzilli
   4. 2m viser langfarve med 6-9hp. Meldingen er ikke krav
   5. Alle andre meldinger bevarer deres vanlige betydning
  2.  Når 2. hånd melder farve  (1-1♠-?)
   1.  Dobler er en vanlig negativ dobling
   2. 1U viser  8-11, særligt i.z. hvor en straffet kontrakt ikke kan kompencere for egen udgang. Åbner melder uændret Gazzili. Dog spørger åbners 2♠ om min/max hos svarer.
   3. 2m viser (4)5-farve efter klassiske principper, 10+ og rundekrav
   4. Alle andre meldinger bevarer deres vanlige betydning
  3. Når 4. hånd melder
   1. Uanset om 2. hånd har meldt erstattest Gazzilli af almindelige principper hvor D/RD viser tillæg og alt andet er naturligt.

Eksempler

1-D -RD	: IK. 10+. Strafinteresse eller 10+ med minorfarve
   1♠	: RK. 6+ med sparfarve, typisk 5f men ikke nødvendigvis
   1U	: IK. 8-11. Typisk i.a. Interesse i egen game
   2♣/2	: IK. 6-9 med 6-farve
   2	: IK. 6-9 med 3f-støtte
   2♠    : IK. 5-8 med 6-farve
   2U    : GK. Bekkassin
   3♣    : RK. 10-12 med 4f-støtte
   3    : RK. 6-9 med 4f-støtte
   3	: IK. 0-5 med 4f-støtte

1-1♠-D		: RK. Vanlig negativ dobling
   1U 	: IK. 8-11. Typisk i.a. Interesse i egen game
   

Grundlæggende meldeforløb

1-1U
P   : IK. 11-13. Ikke fordeling til alternativ kontrakt
2♣  : RK. Gazzilli. 14+. Hvis 14-15 evt 4f i klør/spar
2  : IK. 11-15. 5-4 i hjerter-ruder
2  : IK. 11-13. 6f/5-4 i hjerter-klør. Svarer kan overveje 3♣ uden hjertertilpasning
2♠  : IK. 11-15. 6-5 i hjerter-spar
2U  : RK. Stærk. 5-5 i hjerter-klør. 5 tabere
3♣  : RK. Stærk. 5-5 i hjerter-ruder. 5 tabere
3  : GK. Stærk. Ensidig hjerterhånd
3  : IK. 16-18. 6f i hjerter
3♠  : GK. ? Slemkonventionel
3U  : GK. Vi skal spille 3U uanset om åbner har 6 eller 11
1♠-1U
P   : IK. 11-14. Ikke fordeling til alternativ kontrakt
2♣  : RK. Gazzilli. 14+. Hvis 14-15 evt 4f i klør
2  : IK. 11-15. 5-4(3) i spar-ruder
2  : IK. 11-15. 5-4 i spar-hjerter
2♠  : IK. 11-13. 6f/5-4 i spar-klør. Svarer kan overveje 3♣ uden hjertertilpasning
2U  : RK. Stærk. 5-5 i spar-klør. 5 tabere
3♣  : RK. Stærk. 5-5 i spar-ruder. 5 tabere
3  : RK. Stærk. 5-5 i spar-hjerter
3  : GK. Stærk. Ensidig sparhånd
3♠  : IK. 16-18. 6f i spar
3U  : GK. Vi skal spille 3U uanset om åbner har 6 eller 11
1-1♠
1U  : IK. 11-14.
2♣  : RK. Gazzilli. 14+. Hvis 14-15 evt 4f i klør
2  : IK. 11-15. 5-4 i hjerter-ruder
2  : IK. 11-15. 6f i hjerter
2♠  : IK. 11-15. Støtte med 4f i spar
2U  : RK. Stærk. 5-5 i hjerter-klør. 5 tabere
3♣  : RK. Stærk. 5-5 i hjerter-ruder. 5 tabere
3  : GK. Stærk. Ensidig hjerterhånd eller sparfit
3  : IK. 16-18. 6f i hjerter. Benægter 3f i spar
3♠  : IK. 16-18. Støtte med 4f i spar
3U  : GK. Vi skal spille 3U uanset om åbner har 6 eller 11

Transfermeldingerne (2U, 3♣ og 3) visende 5-5 og transfermelding til åbningfarven er ikke honnørsvage, men dog mere baseret på taberantal end points begrænset af at hånden ikke åbnede 2♣.
Svarer præfererer billigst muligt med minimum og afgiver anden melding med gode værdier.

1-1♠-3 er tvetydig. Svarer melder 3 hvorefter åbner melder 3♠ med sparfit. Enhver anden melding fastlægger hjerter som trumf.

1-1♠
2♣-2 : RK. 6-9
  2 : GK. 10+. Hx. (*)
  2♠ : GK. 10+. 5f i spar
  2U : GK. 10+
  3♣ : GK. 10+. 6f i klør
  3 : GK. 10+. 6f i ruder
  3 : GK. 10+. Hx (*)*
  3♠ : IK. 10-12. 6f i spar
  3U : GK. 13-15

(*) Kan/bør aftales at det er tilladt at melde 1♠ med 4f i spar og 3f i hjerter og 12+ fremfor et utiltalende spring til 2U? Svarer til 2-o-1 efterfulgt af støtte.
(**) Samme overvejelser som ovenfor. Kunne aftales 2efterfulgt af 3=13+ og 3=10-12 (Fast arrival). Fordelene ved 2-o-1 er tilbage

1-1U
2♣-2 : RK. 6-9
  2 : GK. 10-11. Doubleton i hjerter
  2♠ : GK. 10-11. God 3f i spar. Åbner kan passe med 4f i spar
  2U : GK. 10-11. 
  3♣ : GK. 10-11. 6f i klør
  3 : GK. 10-11. 6f i ruder
  3 : GK. 10-11. Hx i hjerter
  3♠ : ?
  3U : GK. Chancebetonet med egen stikgivende minorfarve og spredte hold
1♠-1U
2♣-2 : RK. 6-9
  2 : IK. 6-9. 5f i hjerter
  2♠ : GK. 10-11. Doubleton i spar
  2U : GK. 10-11. 
  3♣ : GK. 10-11. 6f i klør
  3 : GK. 10-11. 6f i ruder
  3 : GK. 10-11. 6f i hjerter
  3♠ : GK. 10-11. Rigtig god doubleton i hjerter
  3U : GK. Chancebetonet med egen stikgivende minorfarve og spredte hold

Når svarer bryder relæet afgives gamekrav. 10-11 efter 1/1♠-1U-2♣, 10+ efter 1-1♠-2♣

1-1♠
2♣-2 
2 : IK. 14-15. 5+f i hjerter, evt 4f i klør
2♠  : IK. Invit over for 8-9. 5-3 i hjerter-spar
2U  : IK. 16-18
3♣  : GK. 18-21. 5-4 i hjerter-klør
3  : GK. 18-21. 5-4 i hjerter-ruder
3  : IK. 16-18. 6-3 i hjerter-spar. Invit til 3U/4/4♠. (Uden sparfit meldes 1-1♠-3)
3♠  : GK. 19-21. 6-3 i hjerter-spar. Krav til 3U/4/4♠. (Uden sparfit meldes 1-1♠-3)
3U  : GK. 19-21. 5-3 i hjerter-spar
1-1U
2♣-2 
2 : IK. 14-15. 5+f i hjerter, evt 4f i klør
2♠  : RK. 16-21. 5f i hjerter. Sparværdier
2U  : IK. 16-18
3♣  : GK. 18-21. 5-4 i hjerter-klør
3  : GK. 18-21. 5-4 i hjerter-ruder
3  : IK. 16-18. 6f. Invit til 3U/4
3♠  : ? 
3U  : GK. 19-21. For at spille
1♠-1U
2♣-2 
2 : RK. 16-21. 5-4 i spar-hjerter
2♠  : IK. 14-15. 5+spar, evt 4f i klør
2U  : IK. 16-18
3♣  : GK. 18-21. 5-4 i spar-klør
3  : GK. 18-21. 5-4 i spar-ruder
3  : ?
3♠  : IK. 16-18. Fiskede efter 5f i hjerter
3U  : GK. 19-21. For at spille

Bemærk majorgenmeldingerne der viser stærke semijævne hænder, 3f-støtte hvis makker har meldt 1♠, ikke gk, forslag om at spille 3U/4M

Bemærk 1♠-1U-2♣-2-3♠. Med ensidig sparhånd ville man blot have meldt 3/3♠ i anden runde.  Logisk var formålet at finde en 5-3-fit i hjerter

Nogle oversigter over ensartede meldeforløb
1-1U-? 1♠-1U-? 1-1♠-?
1U IK. 11-13. Jævn eller 4f i klør
2♣ RK. 14+. Hvis 14-15 jævn/4f i klør eller spar/6f RK. 14+. Hvis 14-15 jævn/4f i klør/6f RK. 14+. Hvis 14-15 jævn/4f i klør/6f
2 IK. 11-15 med hjerter-ruder(*) IK. 11-15 med spar-ruder(*) IK. 11-15 med spar-ruder(*)
2 IK. 11-13 med 6f i hjerter IK. 11-15 med 5-4 i spar-hjerter IK. 11-13 med 6f i hjerter
2♠ IK. 11-15 med 6-5 i hjerter-spar IK. 11-13 med 6f i spar IK. 11-15 med 5-4 i hjerter-spar
2U RK. 5-5 i hjerter-klør RK. 5-5 i spar-klør RK. 5-5 i hjerter-klør
3♣ RK. 5-5 i hjerter-ruder RK. 5-5 i spar-ruder RK. 5-5 i hjerter-ruder
3 RK. Fastlægger hjerter som trumf RK. 5-5 i spar-hjerter GK. Fastlægger hjerter eller spar som trumf
3 IK. 16-18. 6f i hjerter GK. Fastlægger spar som trumf IK. 16-18. 6f i hjerter
3♠ ? IK. 16-18. 6f i spar IK. 16-18. 5-4 i hjerter-spar

(*) Man kan vælge at 2 kun lover 3f. Det giver færre 2♣ meldinger på hænder der med 5332 med 3f i ruder

1-1U-2♣-? 1♠-1U-2♣-? 1-1♠-2♣-?
2 RK. 6-9 RK. 6-9 RK. 6-9
2 GK. 10-11 med Hx i hjerter IK. 6-9 med 5f i hjerter GK. 10+ med Hx i hjerter
2♠ GK. 10-11 med Hxx i spar GK. 10-11 med Hx i spar GK. 10+ med 5f i spar
2U GK. 10-11 GK. 10-11 GK. 10+
3♣ GK. 10-11. 6f i klør GK. 10-11. 6f i klør GK. 10+. 5-4 i spar-klør
3 GK. 10-11. 6f i ruder GK. 10-1. 6f i ruder GK. 10+. 6f i ruder
3 GK. 10-11 med Hx i hjerter (*) GK. 10-11 med (5)6f i hjerter GK. 10+ med Hx i hjerter (*)
3♠ ? GK. 10-12 med Hx i spar GK. 13-15

Bemærk at alle andre meldinger end 2 viser 10-11(10+ efter 1-1♠-1U-2♣-). Nogle steder ser det logisk ud (f.eks kunne 1-1♠-2♣-2U være inviterende) at tildele nogle meldinger andre betydninger. Det enkelste er at ALLE hænder med 6-9 melder 2.

(*) Her er det muligt at springstøtte i hjerter. Det vil ikke være ulogisk at lade 1-1U-2♣-3 vise en hånd med 10-11 og en dårlig 3f i hjerter, en hånd der ikke havde lyst til at melde en omvendt Bergen 3♣. Og lade 1-1♠-2♣-3. Jeg ved godt man støtter med støtte men på en 4333-hånd er der ikke mange ekstra stik i trumf.

1-1U-2-? 1♠-1U-2-? 1-1♠-2– ? (*)
2 IK. 6-9. Doubleton i hjerter IK. 6-9. 5f i hjerter IK. 6-9. Doubleton i hjerter
2♠ IK. 10-11. 3f. 3f spar, minortolerance IK. 6-9. doubleton i spar IK. 10-11. 5f i spar
2U IK. 10-11 IK. 10-11 IK. 10-11
3♣ IK. 6-9. 6f i klør IK. 6-9. 6f i klør GK. 4. farve
3 IK. 10-11. Fit i ruder IK. 10-11. Fit i ruder IK. 10-12. Fit i ruder
3 IK. 10-11. Hx i hjerter IK. 10-11. 6f i hjerter IK. 10-12. Hx i hjerter

(*) Helt naturlige meldeforløb såmænd

Eksempler

Dxx/EKxxx/Dx/Kxx
a) 1-1U-?  Pas er en god melding. Den optimistiske melder 2♣ for at melde 2 og spille 2 træk på 5-1-fitten over for makkers sædvanlige 6hp.
b) 1-1♠-?  1U = 11-14. Kan indeholde 4f i klør. Med 15 melder man 2♣

Dxx/EKxxx/Dx/Exx
a) 1-1♠-2♣-2-?  2 er eneste svage melding. Svarer kan følge op med 3♣/ for at spille
b) 1-1♠-2♣-2-?  Svarer brød relæet, viser Hx, 10-11 og har krævet til udgang. 2U er en hvilemelding for at høre mere. Meld 3U.

Dx/EDBxxx/Kxx/xx
a) 1-1U-? Ingen udgangsinteresse over for selv 10-11. Meld 2 der viser oftest viser 6f eller 5-4 i hjerter-klør. Kan makker uventet 3 (Det må være Kx) passes efter Fru Mølle reglen, men byttes D ud med ♣D må 4 fiskes frem fra meldekassen.

Kx/EDBTxx/Exxx/x
a) 1-1U-? Udgangsinteresse over for 10-11. Meld 2♣ og meld 2 efter makkers 2. Melder makker alt andet end 2, er der krav til udgang. Efter din 2 ved svarer du har 14-15 og kan stadig fiske efter game med gode 8-9.

x/KBxxxx/Dxx/xxx
a)1♠-1U-2♣-? Meld 2 =6-9 med 5f. Meldingen er ikke krav. Åbner kan invitere med 3

EKxxx/xx/xx/Exxx
a) 1♠-1U-? Pas. Kan godt være at det er bedre at spille i klør, men med minimum passes ALTID

EKxxx/xx/xx/EKxx
a) 1♠-1U-? Pas/2♣ Gazzilli. På kanten. Vælger du 2♣, kan du ikke stå af i 3♣ efter makkers 2, men må melde 2♠ der er din eneste svage melding. Makker ved godt du typisk vil have nogen længde i klør og kan måske herefter melde 3♣ for at spille.

EKxxx/KDx/x/EKxx
a) 1♠-1U-2♣-2-? 3♣ viser præcis din hånd. RK med 5-4 i spar-klør.
b) 1♠-1U-2♣-2-? Makker viser 6-9 med 5f i hjerter. Splinter/Cuebid i 4 er vel passende. Før Gazzilli havde du springet til 3♣ efter 1U og hvor blev hjerterfitten af. Og hvis makker melder 3 , starter slemundersøgelserne et trin lavere.
c) 1♠-1U-2♣-2♠-? Makker har afgivet gamekrav med Hx i spar. 3♣ viser nu ikke nødvendigvis en stærk hånd. Melder makker nu 3 kan du nu melde 3♥ 4. farve for at gøre meldingerne ekstra indviklede, 3U hvis du opgiver tanken om en klørslem og 4♣ for at vise den stærke hånd. Hvis man spiller på den sjove måde har man kun lovet 4f i klør, ellers havde man meldt 1♠-1U-2U=5-5 i spar-klør

EKxxx/x/xx/KDxxx
a) 1♠-1U-? 2U=5-5 i spar-klør og svag eller stærk. Læs nedenfor. Svarer antager du har den svage hånd og præfererer mellem dine farver og melder kun 3 træk i en rød farve med supermisfit. Har åbner den stærke hånd melder han igen.

EKxxxx/Kx/Bxx/xx
a) 1-1♠-2♣-? Meld 2♠. Meldingen er gk med 10+ når 2♣ er mindst inviterende og ikke kan indeholde en svag hånd med spar-klør. Fjerner behovet for dobbeltrelæ.

EKDTxxx/Kx/Dxx/x
a) 1-1♠-2♣-? 3♠. Åbner har (14)15+. Med selvspillende sparfarve og passende værdier inviteres til slem
b) 1-1♠-2-? Åbner er nu begrænset til 11-14. Jeg finder 4♠ frem

Diskussion

Når åbner har 5-5 i spar-klør
Det kan overvejes at spille åbning 1♠ efterfulgt af 2U(=5-5 i spar-klør) som tvetydig. Enten en svag hånd uden udganginteresse eller en stærk hånd med mindst inviterende værdier.
Som anført i eksemplerne synes det ikke umiddelbart at være noget problem at meldingen er tvetydig.
For ikke at få usikkerhed i meldingerne om hvornår en stærk hånd har 5-5 eller 5-4 i spar-klør, kan man aftale at man med ca 14-17 og 5-5 i sort, åbner 1♣, meldes 1♠ i 2. runde og 2♠ i 3. runde.
Der er næsten kun fordele: Med svage hænder spærres 1♠ bedst og har modstanderne ikke allerede meldt, skal de (efter 2U-3♣) balancere på 3-trinnet.
Presser modstanderne niveauet op, kan man med en velpolstret hånd med god samvittighed melde 2♠ i 2. runde for at vise en god men ikke supergod hånd.

Når åbner har 5-5 med major og en anden farve
Princippet om at både svage og stærke hænder kan vise deres sekundære farve ved transfer til 3-trinnet kan udmærket indføres med andet end spar-klør. Her er der dog tvivlsomt at varierer valget af farve, men blot fortsætte med at melde højeste farve.
De gode hænder med mellemstyrke melder ganske almindeligt 2 træk i den lave farve og følger eventuelt op med 3 træk.
De svage hænder og de stærke hænder springer til 3-trinnet. Fordelen er igen at modstanderne skal balancere på 3-trinnet.

De svage 2-farvede hænder skal være så tilpas svage at man næppe brænder udgang over for 10-11 så svarer ubeværet blot kan præferer.
Aftale om disse åbningsprincipper gør det sværere for modstanderne at komme til. Og så er det sjovere at spille med nogle aftaler der bruges mere frekvent ?

Når modstanderne melder
Lidt overvejelser.
Farvemeldinger og støtte er naturlige og konkurrerende. 2U fra svarer? Skal den vise 10-11 eller skal den vise de 2 umeldte farver? Har man point og de to umeldte, dobler man vel, så jeg synes absolut betydningen skal være en skæv hånd der vil konkurrere i de to umeldte farver. Sidder man med 10-11 og åbner passer, er udgang næppe brændt. Det kan selvfølgelig være man skal spille 2U for at få et godt resultat i en parturning, men jeg tror man kan bruge den bedre som visende de umeldte farver.
Selvfølgelig med tanker om nedenstående spil:

2019-03-08 Københavnserien runde 12
Tyge Fogh - Rasmus Nielsen
Frederik Bjerregaard - Mads Berg
20   ♠ 642
V/Alle  EKD86
     93
    ♣ D62
♠ EKB75     ♠ 98
 BT75      32
 862      ED754
♣ 8       ♣ KB43 
    ♠ DT3
     94
     KBT
    ♣ ET975

V    N    Ø    S
P    1   P    1U
2♠   P    P    2U
P    3♣   AP

Vests 2♠ kan der ikke siges noget fornuftigt om bortset fra det fik os på glatis.
Mon ikke nord havde meldt med tillæg over 2♠?
Det kan godt være vi kan vinde 2U, men så kan vi formentlig/forhåbentlig også sætte 2♠. Så 2U for at spille i en parturnering kunne måske være guld. Men ikke i en holdturnering.
Giv syd en ruder mere og en klør mindre, så ligner det en dobling.
Giv syd en ruder mere og helst to, så ligner det 2U

Når du ikke støtter med støtte
Makker åbner 1 og du sidder med
1. ♠EKx/xxx/KBx/♣xxxx
2. ♠DBx/xxx/Kxxx/♣xxx
3. ♠EDxx/Kxx/Dxx/♣Dxx
4. ♠KDxxx/Exxx/Dx/♣Dx
5. ♠KD/Exx/Kxxx/♣Exx
6. ♠KDxx/Exx/Kxx/♣xxx

1. En inviterende hånd med 3f-støtte. Grimt jævn. Melder du 1U passer åbner med minimum. Med lidt tillæg melder han 2♣ og du springer glad til 3. Makker kan nu præferere mellem 3U og 4. Mister vi noget? Måske hvis makker er kort og tynd i en farve, men vi har måske beskyttelse med længde i alle farver. Vinder vi noget? Ja, hver gang der er lige mange stik i hjerter og sans og der bliver næppe flere stik ved aftrumfninger på din hånd.

2. En svag hånd der måske er mere egnet til en sanskontrakt end en hjerterkontrakt. Melder du 1U og er makker lige så svag som dig, bliver det måske slutkontrakten med 17hp. Med 14-15 melder makker 2♣ og melder 2 efter din 2. Så står i der. Melder du straks 2 og makker stadig inviterer, er du et trin højere.

3. Krav til udgang med 3f-støtte. Med 2-o-1 går det let, meld ny farve på 2-trinnet og støt derefter i hjerter. Nu har du bare ikke en 4farve at melde på 2-trinnet. Meld 1♠ og følg op med passende støtte, evt en tur over 4.farve.

4. Krav til udgang med 4f-støtte. Du kan melde din sparfarve og stjæle kontrakten, hvis makker støtter. Dårlig idé med 9 trumfer tilsammen. Meld 2U(Bekkasin/Hvad du foretrækker) i stedet for at forkludre meldeforløbet.
(*) I bogen 25 Steps To Learning 2-o-1 har Paul Thurston har nogle tanker om hvad man gør med 4f majorstøtte og en brugbar sidefarve.

5. Krav til udgang med 3f-støtte. Her melder man med 2-o-1 blot 2♣ og følger op med 2/3 og har bedre plads til slemundersøgelser end traditionalisterne der kun lover 10+.

6. Hvis du synes der kun er inviterende værdier, kan du overveje at indlede med 1♠ og melde 3 i næste runde. Denne metode bruges også med 2♣/2 når du ikke spiller 2-o-1. Alternativt, som i “Fornuftige majorstøttemeldinger“, melde en omvendt 3♣ Bergen der ikke lover mere end 3f i hjerter. Lidt skævere fordeling absolut ønskeligt, men man kan ikke få alt.