2018-11-27/tf

Her er plads til tekst.

Hvornår spilles Splinter

  1. 1M-Spring i diverse
  2. 1X-1M-Spring i diverse
  3. 1X-1X-1M-Spring i diverse
  4. Tilsvarende i defensiven
  5. Spring når der er krævet til udgang med 2-o-1
  6. Minorsplinter?
1	3♠	GK. 9-11. Ubekendt singleton. 3U relæ
	3U	GK. 9-11. Renonce i spar
	4♣	GK. 9-11. Renonce i klør
	4	GK. 9-11. Renonce i ruder

1♠	3U	GK. 9-11. Ubekendt singleton. 4♣ relæ
	4♣	GK. 9-11. Renonce i klør
	4	GK. 9-11. Renonce i ruder
	4	GK. 9-11. Renonce i hjerter

Efter indledende 1M-2U meldes tilsvarende fra begge sider.