System for Carsten Bernth og Tyge Fogh
2020-08-22

Motto: Et system er en hensigtserklæring, ikke et diktat

Kursiv er snedige detaljer der kan være overraskende
Fordelingsangivelser som 5332 angiver blot fordeling, ikke specifikke farver.
Mens f.eks 5=3=3=2 viser specifik fordeling: 5 spar, 3 hjertere, 3 rudere og 2 klør.

I. Systemoversigt

Ikke alle sekvenser kan aftales, men en fælles forståelse og overordnede principper hjælper

  1. I konkurrerende meldeforløb meldes efter “Loven”: Antal kort i bedste tilpasning er det niveau man kan spille på, f.eks 9 kort=3-trinnet
  2. Vi åbner efter 20-reglen. En hånd er en åbningshånd, hvis vores 2 længste farver+antal hp>=20
  3. Vi åbner i 3. hånd (og i 4. hånd) med  1M med et lille es mindre end normalt. 1m spærrer ikke meget, men evt med 11hp og værdier i meldt farve.
  4. Vi åbner i 4. hånd efter 16-reglen. Antallet af spar+antal hp skal være 16 eller højere.
  5. Vi spærrer ca efter 1-2-4-reglen :). 0-10hp. Har makker passet, benægtes ikke åbningshånd.
  6. Har makker passet er der mere spillerum. Der kan spærres på både stærke og svage hænder
  7. Direkte støttemeldinger, både i offensiven og i defensiven og uanset mellemliggende fjendtlige meldinger, er altid svage
  8. Medmindre andet er aftalt,  tenderer doblinger til at være oplysende når der meldes før en fjendtlig farve og være straffende når der meldes efter en fjendtlig farve
  9. Fru Mølle reglen: Når svarer støtter åbningsmeldingen i major passes med 7 tabere, inviteres med 6 og meldes udgang med 5

II. Åbning på jævne hænder

Grundlæggende er jævne hænder hænder med fordeling 5332, 4432 og 4333. Kan hvis det findes hensigtsmæssigt afviges med f.eks 5422, 4441, 6322. Sørg for det går godt!

  1. 12-14: Et træk i længste farve, laveste 4f eller laveste 3f i minor uden minor-4f og uden major-5f. Melder om muligt ny farve på 1-trinnet
  2. 15-17: 1U. Kan undtagelsesvis indeholde dårlig 5f i major
  3. 18-19: Et træk i farve efterfulgt af spring i sans
  4. 20-21: 2U
  5. 22-24: 2♣ efterfulgt af sansmelding
  6. 25-27: 2♣ efterfulgt af spring i sans
  7. 28+: 2♣ efterfulgt af 3♠! efter 2♣-2. Svarer melder videre som om der er vist 28-29.

III. Sanssystemerne

Vi spiller grundlæggende Simpelt sanssystem og Lebensohl. Detaljerne i Lebensohl med god hånd mangler diskussion.

Grundregler der skal huskes

I meldeforløb hvor vores første naturlige melding er en styrkevisende 1U, 2U eller 3U, er svarers melding uden spring standardiserede efter disse simple regler:

  1. Klør uden spring er majorsøgemelding
  2. Ruder uden spring er overføring til hjerter
  3. Hjerter uden spring er overføring til spar
  4. Spar uden spring viser længde i minor
  5. ASNÆS (Alle spring  naturlige æfter sans). Farvespring er naturlige og gk uanset fjendtlig indblanding. Dog er 1U-3♣/3 inviterende.
  6. Efter indmelding efter åbning 1U spilles Lebensohl. Farvemeldinger på 3-trinnet er konkurrerende og inviterende mens 2U typisk viser en svag farve. Afhængigt af det videre meldeforløb, kan 2U kan dog også vise stærkere hænder.

Meldingerne på 2-trinnet

  1. 1U-2♣-2x efterfulgt af ny farve på 3-trinnet  viser sleminteresse. Uden det vises ikke minorfarve på 3-trinnet
  2. Transfer efterfulgt af ny farve på 3-trinnet viser 5-4 og er gk
  3. Med 5-4 i spar-hjerter og udgangsværdier meldes 1U-2-2♠-3
  4. Med 5-4 i spar-hjerter og inviterende værdier meldes 1U-2♣-2-2♠. Meldingen er inviterende, ikke krav
  5. Med 5-4 i hjerter-spar og mindst inviterende værdier meldes 1U-2-2-2♠. Meldingen er rundekrav.
  6. Eneste svage meldeforløb er 1U-2♣-2-2. Åbner passer eller flytter til 2♠

Når 2. hånd blander sig

  1. Dobler ignoreres. Vi spiller vores vanlige sanssystem. Med strafinteresse redobles
  2. Efter 2. hånds farvemelding er vores farvemelding uden spring på 2- og 3-trinnet konkurrerende uden udgangsinteresse, dog er farve på 3-trinnet inviterende hvis svarer kunne have meldt 2U
  3. 2U er Lebensohl. Åbner melder 3♣. Svarer melder ny lavere farve end farve der kunne være meldt på 2-trinnet for at spille og overmelder/melder ny højere farve for at kræve med hold i relevant(e) farver.
  4. Dobling af kunstig melding viser værdier til at straffe den kunstige melding og eventuelt andet.
  5. Dobling af 2/2♠ viser 4f i modsat major og konkurrerende værdier
  6. Dobling af naturlig minormelding er straforienteret

Når 4. hånd blander sig

  1. Når svarer passer
   1. Når 4. hånd dobler, viser redobling? Forslag: Maximum og 2 steder at spille
   2. Når 4. hånd dobler, viser farvemelding 5/6-farve i den meldte farve
  2. Når svarer melder
   1. Dobler 4. hånd en transfermelding viser pas doubleton, melding af transferfarven 3f (eller længere)
   2. Dobler 4. hånd viser redobling maximum og er forslag om at spille den redoblede kontrakt
   3. Melder 4. hånd farve viser dobler værdier i den doblede farve og maximum

IV. Åbning 1 træk i farve

Krav til åbning

  1. Der åbnes med 1m med 12hp
  2. Dog åbnes på skæve hænder hvor 2 længste farver+antal hp>=20
  3. I 3.  hånd åbnes 1M med 8+hp. Der åbnes 1m med 11hp hvis det ser rigtigt ud
  4. I 4. hånd åbnes ikke helt så svagt og 16-reglen benyttes. Antal spar+antal hp skal være >=16

Valg af farve

  1. Åbn med længste farve
  2. Med 5-5/6-6 åbnes med højeste farve. Dog kan vælges at åbne med 1♣ med 5-5 i klør-spar
  3. Med 6-5 uden reversstyrke kan vælges at åbne med højeste farve, selvom den er kortest
  4. Med flere 4-farver åbnes med laveste 4-farve
  5. Med jævn hånd med 4f i major uden 4f i minor åbnes med længste minor, med 3-3 åbnes med 1♣

V. Svarmeldinger efter 1 i farve

Hænder med støtte til åbners majorfarve

 1. Vi åbner konsekvent 1M med 11hp, hvorfor kravene til støttemeldinger hæves med et hp. Med 4f-støtte meldes
  1. 1M-3M=0-6
  2. 1M-3♣=10-12
  3. 1M-3=7-9.
 2. Med 3f-støtte
  1. Med (5)6-9 meldes 2M.
  2. Med 10-12 meldes ny farve(Lover ikke 4f) og støttes til 3M i næste runde
  3. Med 13+ meldes ny farve og kræves til udgang, typisk over. 4. farve i de kommende runder
 3. Med 4f-støtte og værdier til udgang (12+, ikke 12 lousy points) meldes Steens 2U
 4. Med 4f/5f støtte og 8-11 kan afgives en Splinter-melding, der viser singleton/renonce i meldt farve
 5. Med 4f/5f støtte og ca 7 tabere og 8-11 meldes 4M
 6. Efter forhåndspas og makker åbner i 3. eller 4. hånd, bruges kun undtagelsesvis Omvendt Bergen. I stedet bruges Omvendt Toronto. Åbner genmelder sin farve med underlødige værdier og melder noget andet med ægte åbningshånd.

 

 

Omvendt Toronto
Steens 2U
Splinter

Hænder med støtte til åbners minorfarve

 1. Jomi (Jump other minor): Med 10hp+ uden farvemelding springes i modsat minor (1♣-2♦ og 1♦-3♣)

Andre hænder

 1. Walsh: Efter åbning 1♣, meldes 1M med majorfarve og lige lang eller længere ruderfarve, hvis hånden er svag uden styrke til at invitere efter åbners genmelding 1U
 2. Med 5-8 og 6f i major springer til 2M
 3. Med korthed i åbningsfarven, 5-9(10), langfarve i major og 8 tabere springes til 3M, med 7 tabere til 4M
 4. Med 6-9 meldes ny farve på 1-trinnet eller 1U.
 5. Med 10-12 meldes ny farve på 1- eller 2-trinnet med hensigt at afgive en inviterende melding i næste runde. Om muligt, meldes ALTID en 4f i major på 1-trinnet fremfor en længere minorfarve på 1-trinnet
 6. Med 13+ meldes ny farve på 1- eller 2-trinnet. Der meldes ALDRIG 4f i major på 1-trinnet, hvis hånden har en længere minorfarve.

Når mellemhånden blander sig

 1. Efter dobler: Redobler viser 10hp og typisk strafinteresse. Farvemelding på 2-trinnet med eller uden spring er ikke krav. 1M er krav, kan afgives på hænder med mere end 10hp, typisk alene i.z. uden strafinteresse. RD efterfulgt af ny farve er RK.
 2. Efter farvemelding: Overmelding i fjendens farve, Negativ dobling (4+3+ i umeldte major), semikravpas, ny farve RK, GK på 3-trinnet og højere. Sansmeldinger limit og hold.
 3. Efter 1U: Farve på 2-trinnet er konkurrence. Dobler straf. Hvad er spring i farve og 2U?
 4. Efter konventionel melding visende en kendt farve: Naturlig, overmelding i fjendens farve
 5. Efter konventionel melding visende to kendte farver: Nær-fjern

5. Åbners 2. melding

6. Svarers 2. melding

7. De videre meldinger

8. Åbning 2 træk i farve

K2 Light (CT-version)

Væsentligste ændring i forhold til K2X er at svarers krydsvendte majorsvar, svarers transferspring i major og Rasmus’ majorstøttemeldinger er fjernet. Det sidste er helt ødelæggende for sammenhængen, så det skal der lige punkes lidt omkring.

En ultrakort repetition:

 1.  Åbningen 2♣ viser
  1. Jævn hånd med 22-24, 25-27 eller 28+ hp
  2. Major 6-farve med 16+hp, 3+kvikstik, 8+ spillestik. Krav til 3M hvis minimum
  3. Minor 6-farve med 16+hp, 3+kvikstik, 9+ spillestik. Krav til 4m hvis minimum
  4. To-farvede hænder med 16+hp, 3+kvikstik, 9+ spillestik. Krav til 3M/4m hvis minimum
 2.  Svarers 1. melding
  1. Svage svarhænder og alle jævne hænder melder 2♦ som første melding. Svarhænder med udgangsstyrke(9+ca) melder en meldbar 5-farve eller længere (hhxxx/hxxxxx)
  2. Svage svarhænder melder Herbert/Second negative efter åbners farvemelding i 2. runde. Inviterende hænder melder sans.
 3. Nogle kunstige meldesekvenser i K2 Light
  1. 2♣-2U = GK med 5f i ruder
  2. 2♣-2-3 = RK. 5+rudere, 4+hjertere
  3. 2♣-2-3♠ = GK. Jævn med 28+
 4. Når åbner efter 2♣-2♦ melder farve til og med 3, er laveste farvemelding Herbertrelæ typisk 0-4. Men hånden kan være stærkere og afgiver stærk melding i en kommende runde.
 5. 2♣-2M-2U = GK. 22-24. Kan være jævn med støtte til svarers major. Dette vises i næste runde.
 6. Skaber svarer gamekrav med melding af minor i første runde skal man være opmærksom på
  1. 2♣-2U-3♣ = (GK). Søger majorfit. Klørhånd hvis der følges op med 4♣
  2. 2♣-3♣-3 = (GK). Søger majorfit. Ruderhånd hvis der følges op med 4
 7. Hvis vi havde spillet med Rasmus’ majorstøttemeldinger
  1. 2♣-2-2-3♣ = RK. 5+ med 5f i spar
  2. 2♣-2-2♠-3 = RK. 5+ med 5f i hjerter

Ekrens 2

 1. Meldingen viser 6-11 med længde i begge major.
 2. Meldingen viser typisk 5-4 eller 5-5. Kun med maximum (9-11hp) kan der være 4-4.
 3. Meldingen kan godt vise ekstreme fordelinger med 6-5/6-6 med få hp.
 4. Eneste fordeling meldingen IKKE kan vise er 6-4.

2/2♠ svag to-åbning

 1. 6-10hp med 6-farve
 2. Meldingen kan indeholde en side-4-farve, typisk i minor
 3. Meldingen bør ikke indeholde 2 esser

9. Slemmeldinger

1430
Woidwood
Cuebids

10. Spærreåbninger

 1. 3/4 træk i farve lover 7-farve  og 0-9hp i 1. og 2. hånd. Ca efter 1-2-4-reglen
 2. I 3. og 4. hånd lover 3 træk kun 6-farve. Afgives typisk alene u.z. på beskedne værdier, men benægter ikke åbningshånd.
 3. I 3. og 4. hånd lover 4 træk (6)7-farve. Benægter ikke åbningshånd. Kan udmærket være med langfarve med forventning om vunden kontrakt
 4. 3UT er gående minor. Højst en sidedame/2 sidebønder med EKDBxx/EKDxxxx/EKxxxxxx i en.
  1. Svarers klørmeldinger er pas/korrigér
  2. Svarers majormeldinger og rudermeldinger højere end 5 er naturlige
  3. Svarers 4 er en spørgemelding. Åbner svarer med 4/4♠ med singleton i meldt farve og med 4U med singleton i ruder. Spring i major/sans viser renonce.

11. Defensive meldinger

 1. 1UT: 15-18, i 4. hånd 11-14
  1. Svar som offensiv
  2. Hvad med overmelding i fjendens farve/transfer til fjendens farve?
 2. Simpel indmelding
  1. Sunde (uz 7-16, iz 9-16)
  2. Farvekvalitet DTxxx eller bedre. Kan fraviges med stærk hånd
 3. Direkte overmelding: Michaels
  1. Efter 1m 5+4+ i major. Efter 1M 4+ i major og længere minor
 4. Majorspring: Spær som åbningsspær
 5. Minorspring: Spær som åbningsspær
 6. Mod 1UT: Multi
 7. Mod Multi 2♦
  1. 2M=”D” af modsat major, D=17+, 2UT=16-19
  2. Lebensohl
 8. Mod svag 2-åbning
  1. Valgfri D
  2. Lebensohl
 9. Mod svag 3/4-åbning
  1. Valgfri D

12. Doblinger og andre principper værd at notere

 1. Negative doblinger med semikravpas <=2♥
 2. Styrkevisende doblinger<=4♥
 3. Konkurrencedoblinger<=3♥
 4. Støtte-doblinger og -redoblinger

Når modstanderne melder før et trinsvar

13. Konventioner

4. farve

  1. Vi spiller 4. farve på 2-trinnet og højere som gk.
  2. 1♣-1-1-1♠ er naturligt, lover 4f i spar. Følges op med 2♠ i næste runde er det GK, men lover ikke ekstra længde
  3. 1♣-1-1-2♠ er gk, benægter 4f i spar
  4. 4. farve er ikke kun svarers 2. melding, men kan også forekomme senere i et meldeforløb
  5. Trelde sagde: 4. farve på 4-trinnet er altid en treldespørgemelding. Vi nøjes med at lade det være et cuebid.

14. Udspil og modspil

  1. Trumfekko
  2. Lavinthal mod sans
  3. Forsinket kald mod sans
  4. Kald/afvisning